2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:39

2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için Tıklayınız.

2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Resmi Gazete, 28 Aralık 2012 CUMA, Sayı : 28511, Maliye Bakanlığından :

568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest  Muhasebeci,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve Yeminli  Mali  Müşavir  Ücretlerinin  Esasları  Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2013 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

Aşağıda verilen listede:

– 2013 yılı serbest muhasebecilik asgari ücretleri,
– 2013 yılı serbest muhasebeci mali müşavirlik asgari ücretleri,
– 2013 yılı yeminli mali müşavirlik tasdik işlemleri asgari ücretleri bulunmaktadır.

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ
T K B İŞİN MAHİYETİ
I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
1         YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 15.672.917  TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 17.414.220 TL için : %01.5
iii- Sonraki 17.414.220 TL için : %01
iv- Sonraki 34.829.628 TL için : %005
v- Sonraki 34.829.628  TL için : %001
vi-  120.160.611 TL’ yi aşan kısım için : %0005
 – Bu suretle hesaplanacak ücret, 11.315 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
2        YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları  19.156.355  TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 19.156.355 TL için : %01.5
iii- Sonraki 34.829.628 TL için : %01
iv- Sonraki 52.244.679 TL için : %005
v- Sonraki 52.244.679 TL için : %001
vi-  175.890.156 TL’ yi aşan kısım için : %0005
 – Bu suretle hesaplanacak ücret, 12.540 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
3 YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ
 1.741 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %02
ii- Sonra gelen  5.224.385 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen  8.707.348 TL’ lik kısmı için : %005
iv-  16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %001
4 TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
a) Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler
1.741 TL’ den  az olmamak üzere,
İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden;
i-  5.224.385 TL’ ye  kadar olan kısım için : %02
ii- Sonra gelen 8.707.466  TL’ lik kısmı için : %01
iii-  13.931.851 TL’ yi aşan kısım için : %005
b) Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde
1.741 TL’ den az olmamak üzere,
İadesi veya indirimi yapılan tutarın;
i- 2.611.955 TL’ ye kadar olan kısmı için : %2
ii- Sonra gelen  5.224.504 TL’ lik kısmı için : %1.5
iii- 7.836.458 TL’ yi aşan kısmı için : %1
c)          Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri
1.391 TL’ den  az olmamak üzere,
Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden;
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %02
ii- Sonra gelen  5.224.385 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 8.707.348 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0002
  – Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.
d) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
 1.741  TL’ den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %03
ii- Sonra gelen 5.224.385 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 8.707.348 TL’ lik kısmı için : %005
iv-  16.543.925  TL’ yi aşan kısım için : %0002
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge Yardımları destekleme işlemlerinde 1.403 TL’den az olmamak üzere, Ar-Ge Yardımı İstek Formunun Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden
i- 2.101.450 TL’ye kadar olan kısım için :%03
ii- Sonra gelen 4.903.581 TL’lik kısım için :%02
iii- Sonra gelen 7.005.031 TL’lik kısım için :%01
iv- 14.010.061 TL’yi aşan kısım için :%005
f) Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.403 TL’den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının
i- İlk 1.401.006 TL’si için :%1
ii- Aşan kısım için :%05
g) Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 1.949 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.
h) İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.296 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret uygulanır.
5 MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ 2.175
6 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler : %05
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 1.741  TL’ den az olmamak üzere  saat ücreti  uygulanır.
c) Diğer beyannameler : %02
II KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
1 KDV VE ÖTV  İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ
i-  59.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %8
ii- Sonraki 116.483 TL için : %6
iii- Sonraki 174.130 TL için : %4
iv- Sonraki 234.987 TL için : %2
v- Sonraki 295.962 TL için : %1
vi-  880.755 TL’ yi aşan kısım için : %05
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.307 TL’den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu tarife %10 zamlı olarak uygulanır.
2 KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE
a)  297.151 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
  – Bu suretle hesaplanacak ücret 606 TL’ den  az olamaz.
3 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU
a)  297.151  TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
  – Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 779 TL, diğerleri için aylık 1.355 TL’ den  az olamaz.
4 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ TASDİKİ
i-  261.493 TL’ sine  kadar olan kısmı için : %3
ii- Sonraki 522.985 TL için : %2
iii- 784.478 TL’ yi aşan kısım için : %1
 – Bu suretle hesaplanacak ücret 1.391 TL’ den  az olamaz.
5 GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ
Her  beyanname tasdikinde alınmak üzere 53 TL/adet
(Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemleri tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 12 TL/adet olarak uygulanır.)
III DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ
1 İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ
a) Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir fonun tespiti :
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise :
 868 TL’ den az olmamak üzere
i- 2.612.192 TL için : %005
ii- Sonraki 5.224.385 TL için : %003
iii- Sonraki 8.707.348 TL için : %0002
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0001
b) Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu – gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)
sermayeye eklenmesinin tespiti
 868 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;
i-  2.612.192 TL için : %005
ii- Sonraki 5.224.385 TL  için : %003
iii- Sonraki 8.707.348 TL için : %0002
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0001
2 SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI
a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin  tespiti 868
b) Limited şirketlerin kuruluş ve nev’i değişikliğinde düzenlenen öz varlık ve değer tespiti 1.153
3 DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN  MUAFİYET VE İSTİSNA VE HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ
a) Muafiyet ve İstisnalara  İlişkin Tasdik İşlemleri
i- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.391
ii- İktisadi işletmesi olanlar 2.081
b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri
I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.391
II- İktisadi işletmesi olanlar
i- Brüt gelirleri 20.800.549 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonrası için : %005
 – Bu suretle hesaplanacak ücret 2.092 TL’ den az olamaz.
4 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ
a) Yatırım teşvik belgesi ile  ilgili işlemler  1.391 TL’ den az olmamak üzere;
Toplam yatırım tutarı üzerinden : %01
 – Ücretin 5.224  TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
b) Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):
Gerçekleşen yatırım tutarının;
i- 304.758  TL’ ye kadar olan kısmı için 1.391
ii- Sonraki her  348.261 TL için 255
5 KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
a) Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1.741 TL’ den az olmamak üzere,
Firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM’ce düzeltilmiş
ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.);
i-  5.223.909 TL’ ye kadar olan kısım için : %003
ii- Sonraki 17.413.031 TL’ lik kısım için : %002
iii- 22.636.940 TL’ yi aşan kısım için : %001
b) Veya kredi tutarının
i-  5.224.385  TL’ ye kadar olan kısım için : %03
ii- Sonraki 8.707.229 TL’ lik kısım için : %01
iii- 13.931.613 TL’ yi aşan kısım için : %005
  – a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin  yüksek olanı uygulanır.
Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yapılan kuruluşların kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı yeminli mali müşavir tarafından yapılır.
6 SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
 695 TL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın : %001
  – Ücretin 5.224 TL’ yi  aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
7 HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER
 1.391 TL’ den  az olmamak üzere incelemesi yapılan tutarın;
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısmı için : %01
ii- Sonraki 5.224.385 TL’ lik kısım için : %002
iii- Sonraki 8.707.348 TL’ lik kısım için : %001
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0005
  – Ücretin  5.224 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
8 MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ
Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,
Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,
Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
 1.307 TL’ den az olmamak üzere tespit ve tasdik edilen tutarın : %001
Ücretin 5.224 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
9 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
i- Hesap ve işlemleri tutarı 17.353.601 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım için : %002
 – Bu suretle hesaplanacak ücret 1.307 TL’ den  az olamaz.
 – Hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri hesap planına göre tespit edilir.
 – Ücretin 5.224 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
10 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ
Her bir üç aylık dönem için,
i- Gelir ve giderleri toplamı  17.353.601 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım  için : %002
  – Bu suretle hesaplanacak ücret 1.307 TL’  den az olamaz. Hizmet bedelinin Kamu İhale Kanununa göre belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.
11 SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ
 Beyanı gereken servet tutarının;
 i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısmı için : %03
 ii- Sonraki 8.707.466 TL’ lik kısım için : %01
 iii- 11.319.659 TL’ yi aşan kısım için : %005
  – Bu suretle  hesaplanacak ücret 1.741 TL’ den az olamaz.
12 ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU MEBLAĞ
i-  130.509 TL’ ye  kadar olan kısım için : %1
ii- Sonraki 522.391 TL için : %05
iii- 652.900  TL’ yi aşan kısım için : %01
  – Bu suretle  hesaplanacak ücret 868 TL’ den  az olamaz.
13 DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ 868
14 STOK DEĞERLEMESİ
i-  1.306.037 TL’ ye  kadar olan kısım için : %02
ii- Sonraki 4.353.614 TL için : %01
iii- 5.659.651 TL’ yi aşan kısım için : %005
  – Bu suretle  hesaplanacak ücret 1.307 TL’ den  az olamaz.
15 KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ
1.403 TL’den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının;
i- İlk 1.401.006 TL’si için :%05
ii- Sonraki kısım için :%001
IV 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN UYARINCA RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ
1 TELEVİZYONLAR
a) Ulusal/Bölgesel Televizyonlar
 2.615  TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 87.006  TL için : %4
ii- Sonraki 87.006  TL için : %3
iii- Sonraki 87.006  TL için : %2
iv- Sonraki 87.006  TL için : %01
v- 348.023 TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Televizyonlar,
868  TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 13.075  TL için : %3
ii- Sonraki 13.075  TL için : %2
iii- Sonraki 13.075  TL için : %1
iv- Sonraki 13.075  TL için : %05
v- 52.299 TL’ yi aşan kısım için : %03
2 RADYOLAR
a) Ulusal/Bölgesel Radyolar
 1.741  TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının;
i- İlk 2.615 TL için : %4
ii- Sonraki 2.615 TL için : %3
iii- Sonraki 2.615 TL için : %2
iv- Sonraki 5.230 TL için : %1
v- 13.075  TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Radyolar
 532  TL’ den az olmamak üzere
i- İlk 1.307 TL için : %3
ii- Sonraki 1.307 TL için : %2
iii- Sonraki 1.307 TL için : %1
iv- Sonraki 2.615 TL için : %05
v- 6.537 TL’ yi aşan kısım için : %03
V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN
YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
1 KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Tek Şahıs İşletmeleri 262
B. Adi Ortaklıklar 345
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler 868
D. Anonim Şirketler 1.308
2 DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği 262
B. Pay Devirleri 345
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
    a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 433
    b) Kooperatifler 523
    c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 695
    d) Anonim Şirketler 868
D. Yabancı Sermayeli Şirket  Kuruluşu 3.132
E. Şekil Değiştirme 2.081
F. Birleşme 3.132
G. Bölünme 5.218
3 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık
    a) Bir önceki yıl net satışları 8.676.800 TL’ den az olan firmalarda aylık 517
    b) Bir önceki yıl net satışları 8.676.800 TL ile 17.353.601 TL arasında olan firmalarda aylık 856
    c) Bir önceki yıl net satışları 17.353.601 TL’ yi aşan firmalarda aylık 1.724
B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler  (saat ücreti)
    a) Büroda 178
    b) İlgili İşletmede 262
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
 1741 TL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının : %01
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
    a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 868
    b) İnşaat-İmalat İşletmesi 1.741
4 UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA
1078 TL’den az olamamak üzere taraflarca kararlaştırılan tutar peşin olarak alınır. Ayrıca kesin ve nihai yargı kararına, uzlaşma tutanağına göre tarh edilen vergi,  fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin;
i-  İlk  17.354 TL’ ye kadar : %3
ii-  Sonra gelen  17.354 TL için : %2
iii-  Sonra gelen  17.354 TL için : %1
iv-  52.061 TL’ yi aşan kısmı için : %05
tutarındaki meblağdan peşin olarak alınan tutar düşülerek tahsil edilir.
5 HAKEMLİK
 868 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.
6 SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
a) Bağımsız Denetim İşlemleri
Söz konusu denetim sözleşmeleri  yıllık denetimlerde  96 saatten,  sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas alınarak ücret hesaplanır. (208 TL/saat)
b)  Konsolide Mali Tabloların Denetiminde
i- Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.
ii- Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas alınır.
  – Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.
c) i- Maliye ve vergi dairelerince istenecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1078 TL’den az olmamak üzere taraflarca serbestçe belirlenir.
ii- Diğer kurum ve kuruluşlarca istenebilecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1294 TL’den az olmamak üzere taraflarca serbestçe belirlenir.
7 İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 624 TL’ den
az olmamak üzere standart saat ücreti uygulanır.
( 208 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi,
incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
8 SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde,
868 TL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
i- İlk 1.741.303 TL için :%01
ii- Sonra gelen 1.741.303 TL için :%002
iii- Sonra gelen  6.965.212 TL için :%001
iv-  10.448.532 TL’yi aşan kısım için :%0005
  -Ücretin 5.178.148 TL yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir
9 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM İŞLERİ
i- Gayrisafi gelirleri 7.005.149 -TL ‘ye kadar olanlarda gelirin :%001
ii- Aşan kısım için :%0001
  – Bu suretle hesaplanacak ücret 701 TL’den az olamaz.
NOTLAR :
ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
Bu ücret tarifesi “Asgari Ücret Tarifesi” olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha  yüksek ücret  kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.
1. Bu  tarifedeki  tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.
2. İnceleme ile  ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş-dönüş yol giderleri ile  konaklama giderleri  ücrete dahil değildir.
3. Bu tarifedeki “ net satış”  veya “ net hasılat” deyimi:
a) İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,
b) Bankalar  ve   sigorta  şirketleri  ile aracı  kurumlar  ve  diğer  finans  kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez) ifade eder.
c) Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı , ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması  halinde  bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.
d) Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.
4. Tarifedeki ücretler,  KDV hariç brüt tutarlardır.
5. Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.
6. Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.
7. Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.
8. 01.01.2013 tarihinden önce 2013 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2013 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.
9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel /Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.
10. Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari  ücretleri  bir saat için alınacak ücret  208 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında  serbestçe  tespit edilebilecektir.
11. Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır.
12. Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden )  az olamaz.  Şöyle ki;
       A- Hasılat Esasında İndirimler :
Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri,  hazır  kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri,  üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar için hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.
       B-   Ücret Esasında İndirimler:
Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere:
– 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,
– 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,
– 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20
indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.
a) Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nisbi tasdik ücretlerinde  %20 indirim uygulanır.
b) Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %20 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.
c) Grup şirketlerinde (hisselerinin %51’den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde %25, aynı malın veya hizmetin grup şirketleri arasında satılması veya yapılması durumunda indirim oranı %35 olarak uygulanır.
((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)
      C- Diğer   İndirimler :
Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin aynı yeminli mali müşavir  veya aynı yeminli mali müşavir şirketince yapılan kredilere ilişkin tasdik işlemleri ile SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetim işlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)
Tebliğ olunur.

2013 Avukatlık Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:37

2013 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi:

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 190,00 TL
  takip eden her saat için 100,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 365,00 TL
  takip eden her saat için 190,00 TL
3. Yazılı danışma için 365,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 245.00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 365,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.100,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.100,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 275,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 465,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.980,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 865,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde  
a) Duruşmasız ise 3.960,00 TL
b) Duruşmalı ise 6.600,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 660,00 TL
2. Anonim şirketlerde 1.100,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.100,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
  a) Duruşmasız ise 245,00 TL
  b) Duruşmalı ise 330,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 465,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 990,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için  
a) Duruşmasız ise 660,00 TL
b) Duruşmalı ise 990,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 220,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 245,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 440,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 245,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 400,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 660,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.320,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 660,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.980,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.640,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 990,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.640,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 990,00 TL
14. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 770,00 TL
15. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 660,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.320,00 TL
16. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için  
a) Bir duruşması olan işler için 660,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.320,00 TL
17. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.640,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için  
a) Duruşmasız ise 1.320,00 TL
b) Duruşmalı ise 2.640,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 990,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 990,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 3.300,00 TL
b) Bireysel başvuru 2.640,00 TL
c) Diğer dava ve işler 2.640,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 25.000,00 TL için % 12
2. Sonra gelen 35.000,00 TL için % 11
3. Sonra gelen 60.000,00 TL için % 8
4. Sonra gelen 200.000,00 TL için % 6
5. Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4
6. Sonra gelen 680.000,00 TL için % 3
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,5
8. 2.750.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1

2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:34

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 7,25
b) Beyanname 7,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 14,50
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 72,00
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 198,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 6,50
7 – Aile cüzdanları 66,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 89,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 89,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 66,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 66,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,50
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,00

2013 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:32

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir olabilirler ve bilanço usülüne göre defter tutabilirler.

2013 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
– Alış tutarı 150.000 TL
– Satış tutarı 200.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL

2013 Cenaze Ödeneği

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:31

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genelge 2013:

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerindencenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak SGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 328,00 TL, 2012 yılında 363,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2013 yılında 386,00 TL olacaktır.

2013 Emzirme Ödeneği

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:30

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2013:

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerindenemzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak SGK Yönetim Kurulunca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,16 olduğu dikkate alındığında, 2011 yılında 80,00 TL, 2012 yılında 89,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2013 yılında 94,00 TL olacaktır.

2013 Kıdem Tazminatı Tavanı

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:28

2013 Kıdem Tazminatı Tavanı:

01.01.2013 – 30.06.2013 01.07.2013 – 31.12.2013
Kıdem Tazminatı Tavanı 3.129,25 TL 3.218,88 TL

2013 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:25

2013 yılına uygulanacak had ve miktarlar:

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar:

MADDE NO – KONUSU 2013 Yılında  Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 1.800 
3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.800-180.000

180.000 ve üzeri

MÜKERRERMADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 21
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

150.000

200.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 800
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,10
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 800
MADDE 343- En az ceza haddi  
– Damga vergisinde  
– Diğer vergilerde
9,40
19
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri 110
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 35
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30
II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri  60
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 35
3 – İkinci sınıf tüccarlar 17
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,40
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,30
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,40
MADDE NO – KONUSU 2013 YılındaUygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğerşekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
190

94.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş veyolcu  taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190

9.400
94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesapplanına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.300
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerceyapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
700

140.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940.000

2013 Motorlu Taşıtlar Vergileri

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:23

2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 517,00 361,00 203,00 153,00 56,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 827,00 620,00 361,00 255,00 99,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.457,00 1.141,00 672,00 410,00 160,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.295,00 1.770,00 1.040,00 620,00 246,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 3.443,00 2.500,00 1.562,00 934,00 371,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 4.799,00 4.175,00 2.609,00 1.405,00 517,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 7.308,00 6.576,00 3.962,00 1.979,00 727,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 11.489,00 9.921,00 5.844,00 2.609,00 1.040,00
 4001 cm³ ve yukarısı 18.803,00 14.100,00 8.351,00 3.755,00 1.457,00
 2-Motosikletler 
100 –   250 cm³ e kadar 99,00 76,00 56,00 36,00 16,00
251 –   650 cm³ e kadar 203,00 153,00 99,00 56,00 36,00
651 –  1200 cm³ e kadar 517,00 308,00 153,00 99,00 56,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 410,00 203,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 620,00 410,00 203,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 827,00 517,00 308,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.562,00 934,00 410,00
  26 – 35  kişiye kadar 1.874,00 1.562,00 620,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.085,00 1.770,00 827,00
  46 kişi ve yukarısı 2.500,00 2.085,00 1.249,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar 558,00 371,00 183,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.124,00 653,00 371,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.687,00 1.405,00 558,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.874,00 1.592,00 748,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.250,00 1.874,00 1.124,00
   20.001 kg ve yukarısı 2.815,00 2.250,00 1.309,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

(IV) SAYILI TARİFE 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 10.443,00 8.351,00 6.263,00 5.010,00
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 15.668,00 12.531,00 9.399,00 7.519,00
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 20.891,00 16.713,00 12.531,00 10.026,00
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 26.117,00 20.891,00 15.668,00 12.531,00
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 31.341,00 25.072,00 18.803,00 15.040,00
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 36.565,00 29.252,00 21.936,00 17.545,00
   20.001 kg. ve yukarısı 41.789,00 33.429,00 25.072,00 20.057,00

5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

2013 Damga Vergisi Oranları

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:21

 2013 Yılı İçin Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları:

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

Buna göre 2013 damga vergisi oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
  1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (39,65 TL)
2. Sulhnameler (39,65 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(222,40 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (39,65 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
    aa) Makbuz senedi (Resepise) (13,95 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant) (8,25 TL)
    ac) İyda senedi (1,55 TL)
    ad) Taşıma senedi (0,65 TL)
b) Konşimentolar (8,25 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (13,95 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
    ba) Bilançolar (30,60 TL)
    bb) Gelir tabloları (14,85 TL)
    bc) İşletme hesabı özetleri (14,85 TL)
c) Barnameler (1,55 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (6,20 TL)
e) Ordinolar (0,65 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (6,20 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,65 TL)
b) Vergi beyannameleri:
    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (39,65 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (53,00 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (26,25 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler (26,25 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (26,25 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (53,00 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (19,55 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri
(19,55 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta
prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için
(31,15 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,65 TL)

2013 Gelir Vergisi Oranları

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:19

2013 yılı gelir vergisi oranları:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2013 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.700 TL kadar %15
26.000 TL sinin 10.700 TL si için 1.605 TL, fazlası için %20
60.000 TL sinin 26.000 TL si için 4.665 TL, * fazlası için %27
60.000 TL sinden fazlasının 60.000 TL si için 13.845 TL, ** fazlası için %35

(ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL)
** (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL)

2013 Yılı Güncel KDV Oranları

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:15

En son haliyle Güncel KDV Oranları Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlediği listelerle aşağıdaki yazıda ve ek dosyalarda gösterilmiştir.

(2007/13033 Sayılı KDV Oranlarına İlişkin Genel Kararname İle Bu Kararnamede 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697, 2012/2931,2012/3594,2012/4116 Sayılı Kararnameler İle Yapılan Ek ve Değişiklikler Dahil)

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.

(2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.(15)

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

(6) (2012/4116 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/01/2013)(1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.

(2012/4116 sayılı BKK nın 7 nci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013)

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi
MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ”  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1 – (2012/2697 sayılı Kararname ile eklenen madde Yürürlük: 28/01/2012)(1) 15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi
2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için Tıklayınız. 2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 

2013 Avukatlık Ücret Tarifesi
2013 Avukatlık Ücret Tarifesi

2013 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi: BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek

2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri
2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmişGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI