Cari Hesap Nedir ve Nasıl Takip Edilir?

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 27 Nisan 2015 - 10:52

Cari Hesap Nedir ve Nasıl Takip Edilir?

Şirket kurmak veya sahibi olmak birbirinden farklı türde hesaplar hakkında bilgi sahibi olmayı da gerektirir. Şirketin finansal geleceği için bu hesapların hepsi önemlidir. Yaygın hesap türlerinden cari hesap hakkında bilgileri, cari hesap konusunda geçebilecek başka terimleri ve nasıl takip edileceğini bu yazıda bulabilirsiniz.

Cari hesap Türk lirası veya döviz cinsinden açılabilen, istendiği anda kısmen veya tamamen geri çekilebilen bir hesap türüdür. Karşılığında hesap sahibinin faiz, kar veya başka herhangi bir bedel ödeme zorunluluğu yoktur. Bu satın alma gücü gerçek bir kişi veya tüzel bir kişiye aittir, fakat bellirsiz bir süre için kuruma hazır olarak bırakılır. Cari hesabın bir özelliği, istenildiği zaman her an kısmen veya tamamen geri çekilebilmesidir.

Mevduat, özel cari hesap ve katılma hesabı nedir?

Cari hesap dışında özel cari hesap terimini de sıkça duyacaksınız. Özel cari hesap, katılım bankalarında açılabilir ve istenildiğinde her an kısmen veya tamamen geri çekilebilir, ayrıca hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonlardan oluşur. Burada bilmeniz gereken iki terim var: mevduat hesabı ve katılma hesabı.

Mevduat sözlü ya da yazılı olarak herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle bedelsiz veya bir bedel karşılığında, istenildiğinde veya belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paradır. Tasarruf mevduatı, mevduat bankaları nezdinde açılır, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olur.

Katılma hesabı fonları ise katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullanıldırılmasından doğacak kar ya da sarara katılma sonucunu verir, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödemez ve anaparanın aynen geri ödenmesini garanti edemez.

Cari hesap nasıl takip edilir?

Cari hesap programı kur farkı hesaplarını ve farklı form tasarımlarını göz önünde bulundurmalıdır. Kur farkı hesabı hareketler üzerinden ve ödemeler üzerinden yapılır. Kur farkları tek bir hesap altında toplanabileceği gibi farklı hesaplar altında da toplanabilir. Farklı form tasarımları ise şöyle: alım faturaları, alım faturaları (irsaliyeli), satış faturaları, satış faturaları (irsaliyeli). Cari hesabın takibi için ay içinde cari hesaplarda gerçekleşen borç, alacak, bakiye borç ve bakiye alacak toplam tutarları yerel para cinsinden yer almalıdır. Cari hesap hareketleri çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Hesaplardaki açıklar şirketin zarara uğramasına neden olur. Cari hesap takibi için muhasebecinizden ve bulut teknolojisinden yararlanan ön muhasebe programlarından yararlanabilirsiniz.

Bu programlar sayesinde üyeliğiniz ile birlikte gelecek olan özelliklerde cari hesap takip ve kontrolünde zorlanmazsınız. Müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin güncel bakiyesini kolayca takip eder ve tahsilatlarınızı hızlandırırsınız. Cari hesap, fatura tahsilatı ve diğer ön muhasebe işlemleriniz için pratik bu programlarının pratiklerinden yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Fatura Düzenlemek Zorunlu mudur?

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 24 Nisan 2015 - 15:22

Fatura Düzenlemek Zorunlu mudur?

Şirket kurmaya karar verdiniz ve tüm hazırlıklarınızı yaptınız. Artık kendi işinizi yapacak, müşterilerinize birebir hizmet vererek yönetim koltuğuna geçeceksiniz. Tüm idari prosedürleri yerine getirdiniz ve artık gelir yazdırabilmek için hizmetlerinizi faturalandıracaksınız. Peki satış faturası nedir ve fatura süreçleri nasıl olmalıdır, inceleyelim.

Fatura nedir?

Müşteriye satılan mal veya hizmet karşılığında müşterinin size ödeyeceği tutarı yani size borçlandığı tutarı gösteren ve ticari bir belgedir. Fatura için aynı zamanda resmi ve kıymetli evrak diyebiliriz. Zira herkes fatura kesemez. Bir matbaanın fatura kesebilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan yetki verilmesi gerekir. Dolayısıyla gereğine uygun fatura basan matbaa bularak işe başlamalısınız.

Faturada yer alması gereken bilgiler nelerdir?

  • Faturanın geçerli olabilmesi için her faturada yer alması gereken olmazsa olmaz bilgiler vardır. Nedir bu bilgiler? Şöyle sıralayabiliriz;
  • Fatura olduğunu gösteren ibare
  • Faturanın düzenlendiği tarih, sıra ve seri numarası
  • Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü
  • Faturayı düzenleyen kişinin adı, şirket adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve banka hesap numarası
  • İmza ve kaşe
  • Malın veya hizmetin ne olduğu, birim fiyatı ve tutarı
  • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

 

Fatura nasıl düzenlenir?

Fatura resmi evrak olduğu için düzenlerken tüm hususlara dikkat edilmeli, prosedürler tam olarak uygulanmalıdır. Yukarıda da belirttiğimiz bir faturada olması gereken tüm bilgileri faturaya işledikten sonra faturayı müşteriye kesmiş olursunuz. Burada şunu belirtmekte fayda var; bir mal ya da hizmet müşteriye verildikten sonra 7 gün içinde satış faturası kesmeniz gerekmektedir. Eğer fatura kesilirken herhangi bir yanlışlık yaptıysanız faturayı atmayın, üzerine ‘iptal’ yazarak fatura dosyasında saklayın. Eğer fatura kaybolursa da vergi dairesine mutlaka bildirimde bulunun.

Satış faturasının önemi

Fatura kesmek, Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu olduğu gibi aynı şekilde satış raporu yolu ile şirketinizin performansının takibi için de çok yararlı bir süreçtir. Dolayısıyla satış raporu hazırlama yoluyla ekonomik performansınızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Peki bunun kolay bir yöntemi yok mu? Her faturayı tek tek nasıl takip edeceksiniz? Elbette var, düzenli ve kolay online fatura tahsilatı için neyse ki artık Paraşüt var. Tek bir merkezden kolayca faturalarınızı oluşturabilir, müşterinize kredi kartıyla ödeme seçeneği sunarak kolayca tahsilatlarınızı yapabilir, tüm faturalarınızın yönetimini yine tek bir merkezden rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece şirket verimliliğinizi de Paraşüt ile kolaylıkla arttırabilirsiniz.

65 Yaş (Muhtaçlık) Aylığından Yararlanma

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 08 Ağustos 2014 - 8:35
 – 65 YAŞ (MUHTAÇLIK) AYLIĞINDAN YARARLANMA –

AYLIKTAN YARARLANABİLECEK OLAN KİMSELER 
-T.C. vatandaşlığına haiz,
-65 yaşını doldurmuş olan,
-Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
-Sosyal Güvenlik Kurumuna her ne altında olursa olsun prim ödemeyen,
-2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan kişiler,
 
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların, öncelikle bulundukları yerdeki il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları ve daha sonra bu vakıflardan alacakları “muhtaçlık belgesi” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekmektedir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formu: Bu form, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından temin edilebilmektedir. Bu formda yer alan aylık istek dilekçesinin, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir.  Bu formda yer alan “ Muhtaçlık Belgesi ise ilgili vakıfça doldurulmaktadır.
2-Vasilik Kararı: Eğer aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkemeden alınmış vasilik kararının da mutlaka başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
 AYLIK BAĞLAMA SÜRECİ
Öncelikle, başvuru formu il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına teslim edilmektedir. Daha sonra, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kişi hakkında inceleme yapılarak, başvuruda bulunanın muhtaç olup olmadığına karar verilmekte ve başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde de başvuru evrakı Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.
 
AYLIK MİKTARI 
 Bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (1620) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Buna göre; 2012 yılının ikinci altı ayı için 65 yaş aylığı 337,75 TL’dir. 2013 yılında ise ilk altı aylık 377,00 TL civarındadır.
 
AYLIKLARINDA ÖZEL OLARAK ARTIŞ YAPILANLAR
 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanmış olanlardan, %70 ve üzeri özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin aylıkları, yaşlılık aylığı için belirlenen aylık tutarının %300′ üne çıkartılmaktadır.
 
65 YAŞ AYLIĞININ ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI
 Aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra, ilk ödeme, Türkiye genelindeki T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki PTT şubeleri kanalıyla Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.
 
AYLIK ÖDEME GÜNLERİ
 Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
 -Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
-Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
 
AYLIĞIN KONUTTA ÖDENMESİ
 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlar SGK’ya bir dilekçe ile başvurmaları halinde, dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılmakta ve bunun için de ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.
 
AYLIĞI KESİLME DURUMU
 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlıktan çıkma, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması ve SGK’ dan gelir, aylık alınması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.
 
 AYLIĞIN KESİLMESİNE YÖNELİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylık kesilmesini gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
Bu yükümlülüğe uymayarak yanlış ve yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları kanuni faizi ile birlikte borç olarak tahakkuk ettirilmektedir.
 
 CEZA KOVUŞTURMASI
 Aylık almak amacıyla gerçeğe uygun olmayan belgel düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma da açılmaktadır.
 
 AYLIK ALANLARIN MUAYENE VE TEDAVİLERİ
 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların sağlık yardımları SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamında sağlanmaktadır.

Adat Yöntemi Nedir ve Muhasebe Kayıtları Nasıl Olmalıdır

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 30 Haziran 2014 - 8:00

Adat Yöntemi Nedir ve Muhasebe Kayıtları Nasıl Olmalıdır

 

İşletmeler TL ve döviz tutarlarını takip ettikleri kasalarında işlemlerin vergisel bazda incelenmesi ve kasa hesaplarındaki para miktarlarıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/1-2. Maddelerinde açıkça ifade edilmiş olan, işletmenin ilişkisinin olduğu kişiler ve diğer ticari işletmelere olan cari hesap hareketleri ve yapılan para transferleri konusunda yapılan düzenleme hususu konusundaki düzenleme olarak adatlandırmayı vergisel bazda özet bir tanıma oturtabiliriz.

5520 sayılı KVK’nın 13/1-2. maddelerinde işletmeyle ilişkili olan kişiler ile yapılan işlemlerin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç sayılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. KVK’nın 13/2. maddesinde ‘ilişkili kişi; kurumun kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.’ şeklinde bir tanımlama yapılmıştır.

 

 

Yukarıdaki açıklamalara dayanılarak, İşletmeler işlemlerine ait vergisel denetimlerinde, kasa hesabı hareketleri ve mevcuttaki para miktarı ve işletmenin ilişkili kişileri ile işletmelerle olan cari hesap hareketlerine bağlı para transferleri  KVK’nun 11,12 ve 13  ncü maddeleri doğrultusunda örtülü sermaye – Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı kapsamında değerlendirimesi nedeniyle adat yöntemiyle faiz hesaplanmasıyla vergilendirilmesi gerekli görülmüştür.

 

 

Kasada Yer Alan Normalin Üzerindeki Nakit Fazlalığı ve Eksikliği

 

İşletmeler faaliyetleri sonucunda elde ettikleri paraları herhangi bir belgeye veya muhasebe kaydına dayanmaksızın birtakım nedenlerle işletmenin kasasında nakit olarak gösterebilmektedirler. Kasa hesabında devamlı normalin üzerinde bir tutar bulunduğunun tespiti halinde kasa hesabı ayrıntılı olarak incelemeye tabi tutulur. Kasa da yüksek miktarlarda fazlalık veya eksiklikler mecut olabilir. Mevcut durum incelendikten sonra ticari teamüllere göre doğruluğu açıklanamıyor ve nedenleri bulunamıyorsa işletme kusurlu sayılarak vergi incelemelerinde bu farklar için faiz hesaplanmak suretiyle adatlandırılma gerçekleştirilip vergilendirilmesi konusunda işlem yapılmalıdır.

 

213 sayılı VUK’un mük. 257. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendini dayanak göstererek Maliye Bakanlığı “mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerine banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye” yetkili kılınmıştır.

İlgili dönemlerin sonlarında bakiyesi fazla olan şirketler, ticari teamüllere uygun davranmadığı, basiretli bir işadamı gibi kasadaki parayı değerlendirmediği için şirketin elde edeceği faiz gelirini engellemiş sayılarak ve varsa alınmış olan krediye ait borcun ödenmemiş olduğundan sebep şirketi faiz ödemek durumunda bıraktığı gerekçesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 30/4. maddesine göre “defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa” cezalı tarhiyata muhatap kılınmaktadır([1]).

 

Not: Kasada fiilen bulunmayan tutarlar için işletme sahipleri tarafından işletmeden çekildiği ve kendi şahsi menfaatlerinde, ihtiyaçlarında kullanıldığı konusunda görüş verilmektedir.

 

332 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 01.05.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mükelleflerin 8.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerinin banka, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlükleri aracılığı ile yapılması gerektiğini ancak bankalar, özel finans kurumları veya PTT’nin aracı yapılması suretiyle tevsiki (nakit hareketlerinin banka havalesi veya çek, PTT veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödenerek belgelenmesi) sınır olan 8.000 TL’lik işlem tutarının belirlenmesinde faturada bulunan tutar üzerinden işleme tabi tutulacağı, bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesi halinde her bir ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca KDV Beyannamesine ilave edilecek olan adat hesabında hesaplanan KDV için fatura kesilmesi yerinde olacaktır.

(Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun olarak çeşitli kayıtlar mevcuttur)

    *                                    /   /                                                  .

689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar       

            391- Hesaplanan KDV                                    

            642- Faiz Gelirleri                                        

                                         /   /                                                  .

950- KKEG                                                     

            951- KKEG(-)                                               

                                         /   /                                                   

 

 

    *                                   /   /                                                  .

131 Ortaklardan Alacaklar                 

                                679 Diğer Olağandışı Gelir  ve Karlar

                                         /   /                                                  . 

   *                                    /   /                                                  .

689 Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar(KKEG)

                                780 Finansman Giderleri

                                          /   /                                                  . 

Tübitak –Teydeb Mali Rapor Hazırlanırken Malzeme Giderleri İle İlgili Sorular ve Cevapları

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 28 Şubat 2014 - 13:16

TÜBİTAK –TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLANIRKEN MALZEME GİDERLERİ
İLE İLGİLİ 
SORULAR VE CEVAPLARI

 

Gülçin GÖKÇEYREK
AR-GE ve Yenilik Mali
Rapor Uzmanı, AB YMM

 

SORU: Aldığımız faturaların bazıları, AGY100 Proje Önerisindeki maliyet formunda bulunmayabilir. Bu durumda ne yazmalıyım? Çünkü faturalandırılan bazı malzeme alımları ve işçilikler bu ilk maliyette yazılı değil.

CEVAP: İlave malzeme kalemleri G016 Malzeme giderleri formunda ilgili sıra numarası yerine ilave olarak belirtilip yazılabilir.  İşçiliklerde aynı şekilde G015 Danışmanlık Giderleri formunda belirtilir. Bu ilave gider kalemleri ile ilgili olarak Teknik Rapor hazırlanırken sapmalar bölümünde bu giderlerin gerekçelendirmeleriyle birlikte yazıldığında gelen hakeme de ilgili açıklama yapıldığında bir sorun olmayacağı kanısındayız.

 

SORU:  Mesela Proje Önerisindeki maliyet formunda yazılan bazı malzemeleri önceden aldığımız için veya elimizde oldukları için proje süresi içerisinde kullanımlarda gösteremedik. Bu kalemleri silecek miyiz ya da ne yapabiliriz?

CEVAP: Proje başlangıç tarihinden önceki malzeme kalemleri G016 A formunda stoktan kullanılan malzeme olarak tanımlanıyor. Ancak buraya yazılan 2013/2. dönem (01.07.2013 – 31.12.2013) proje süresi içerisinde muhasebe hesap planında 150 stok hesabından 750 Ar-Ge gideri maliyet hesabına gittiğinin sarf fişleri ve muavin dökümleri lazım bunlar olmadığı takdirde reddediliyor. Bu kayıtlar Şubat sonunda yapabilir. Çünkü kati bilanço ve gelir tablosu Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği Nisan sonunda belli oluyor. Muhasebe kayıtlarını yapamıyorsak reddediliyor.

 

SORU: Muhasebe ya da mali rapor yetkilisi malzeme alımlarını G016 formuna AGY100 Proje öneri formundaki sıra numarasını dikkate almadan yazarsa ne olur?

CEVAP:   2013/2. dönem (01.07.2013 – 31.12.2013) arası malzeme alımları ile ilgili olarak G016 formunu yazıyoruz. AGY100 Proje öneri formunda yer alan M016 formundaki sıra numaraları G016 formuna yazılmadığında TÜBİTAK uzmanı ve İzleyici kabul edilen projedeki malzeme giderleri ile gerçekleşen malzeme giderleri arasındaki ilişkiyi kuramadığı için genelde bu malzeme giderleri kapsam dışına alınmakta, son dönem raporu ise hak kaybına uğranmakta, ara dönem raporu ise müteakip dönem raporunda düzeltme yaparak destek kapsamına alınabilmektedir. Bu bakımdan firmalar AGY 300-301 Ar-Ge Yardımı İstek formunu doldururken mühendis kökenli proje yürütücüsü ile faturaları takip eden muhasebe sorumlusu birlikte çalışmalıdır.

 

SORU: Malzeme giderlerini ödemede kaç yöntem var? Hangisi firmalara uygun?

CEVAP: Malzeme alımlarına ilişkin çeklerin tarihleri rapor tarihinden sonraya isabet ediyorsa, ilgili harcama ve gider hibe kapsamı dışına alınıyor (Projenin son raporu ise telafisi yok, ara dönem raporu ise bir sonraki dönemde ödeme yapılırsa destek kapsamına girebiliyor). Ödemelerde dekontlar üzerine ilgili Ar-Ge faturasının numara ve tarihi yazılarak, cari hesap usulü ödemeden kaçınmak gerekli, aksi halde Ar-Ge faturası öncesi borçların da rapor tarihinden önce ödenmesi gerekiyor. YMM Raporu yazılıncaya kadar bütün ödemelerin banka havale yoluyla yada çek verildiyse çeklerinde ödenmelerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Malzeme giderlerinde eksik ödeme halinde ödenen tutardan önce KDV’nin tamamı düşülüyor, geri kalan tutar hibe matrahına tabi tutuluyor. Ödemelerin çekle yapılmasında bizce mutlaka firmanın kendi çeki kullanılmalı (müşteri çeki kullanmak zorunda kalırsak, tam cirolu olmalı, kullandığımız çek ürünümüzü sattığımız müşteriye ait ise müşterinin bankasından banka teyidi alınması şart, aksi halde kapsam dışı).

Bedelsiz Mal Alımlarında Muhasebe Kaydı

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2014 - 3:13

Muhasebe kayıtları konusunda, muhasebede yapılan en çok hatalar arasında bedelsiz mal alımları muhasebe kaydı konusu yer almakta olup, bu konu ile ilgili sizlerden gelen sorular üzerine düzenlenmiş olan muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Bedelsiz Mal alımlarında muhasebe kaydı konusunda, faaliyette bulunulan sektör ile ilgili bedelsiz mal alımlarında, söz konusu mallar için emsal bedel üzerinden kayda alınması doğru görülmektedir. Muhasebe sorularınız ilgili olarak bedelsiz mal alımları muhasebe kaydı aşağıda örneklenmiştir.

 

Bedelsiz mal alım kaydı:

 

157. Diğer Stoklar

(153152)                              

649. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Karlar

 

 

Söz konusu malın satış kaydı

 

120.Alıcılar
                        600.Yurtiçi satışlar
                        391.Hesaplanan Kdv

 

Not: Satış Normal Satış gibi düşünülmeli KDV hesaplanmalıdır.

 

Satışı yapılan malın maliyete aktarılması kaydı:

 

623. Diğer Satışların Maliyeti (-)

(620-621)

                        157. Diğer Stoklar

                        (153-152)

 

Not: Verilen cevaplar muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar ve mevzuat değişiklikleri sebebi ile tarih itibari ile tam doğruyu göstermeyebilir. Cevaplar örnek olarak düzenlenmiştir, uygulamada doğacak aksaklıklardan ötürü kesinlikle sitemiz ve yazarlarımız sorumlu tutulamaz.

Yansıtma Faturaları Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılmalıdır ?

Ana Sayfa » Muhasebe Soru Cevap
Paylaş
Tarih : 21 Şubat 2014 - 3:00

Muhasebe alanında bir çok soruya aranan cevaplar, aslında bu konudaki bilgisizliği değil uygulamadaki farklılıklardan kaynaklı olası hataları engellemektir. Bu alanda düzenlenen Muhasebe Soru Cevap Sayfamızda sizlerden gelen sorulara muhasebe alanında uzman yazarlarımız cevaplarını vermektedir.

Bu bağlamda düzenlenen muhasebe kayıtları konusu ile ilgili olarak, sizlerden gelen soru üzerine düzenlenmiş örnek yansıtma faturaları muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir. Bu konudaki detay ise uygulamada yansıtma faturaları muhasebe kaydı Aşağıdaki gibidir;

 

———————- / / ———————-
102                              1.180,00

679                              1.000
391                                  180

———————- / / ———————-

 

Not: Verilen cevaplar muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar ve mevzuat değişiklikleri sebebi ile tarih itibari ile tam doğruyu göstermeyebilir. Cevaplar örnek olarak düzenlenmiştir, uygulamada doğacak aksaklıklardan ötürü kesinlikle sitemiz ve yazarlarımız sorumlu tutulamaz.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Cari Hesap Nedir ve Nasıl Takip Edilir?
Cari Hesap Nedir ve Nasıl Takip Edilir?

Cari Hesap Nedir ve Nasıl Takip Edilir? Şirket kurmak veya sahibi olmak birbirinden farklı türde hesaplar hakkında bilgi sahibi olmayı da gerektirir.

Fatura Düzenlemek Zorunlu mudur?
Fatura Düzenlemek Zorunlu mudur?

Fatura Düzenlemek Zorunlu mudur? Şirket kurmaya karar verdiniz ve tüm hazırlıklarınızı yaptınız. Artık kendi işinizi yapacak, müşterilerinize

65 Yaş (Muhtaçlık) Aylığından Yararlanma
65 Yaş (Muhtaçlık) Aylığından Yararlanma

 – 65 YAŞ (MUHTAÇLIK) AYLIĞINDAN YARARLANMA – AYLIKTAN YARARLANABİLECEK OLAN KİMSELER -T.C. vatandaşlığına haiz,-65 yaşını doldurmuşGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI