732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 12:32

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları Hesabı: Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz bütçe farklarının izlendiği hesaptır.

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları Hesabının İşleyişi: Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.

731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 12:31

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı: Genel üretim giderlerinin üretim maliyetlerine yüklenmesini sağlayan hesaptır.

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel üretim giderleri, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, 730 Genel üretim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderleri, bu hesabın alacağı karşılığı 151 Yarı Mamüller Üretim Hesabı ile diğer aktif, gider ve zarar hesaplarına borç kaydedilir.

Örnek: İşletmenin üretiminde kullanılan bir makinede bakım yaptırılmış ve ücret olarak 3.000 TL peşin ödenmiştir. KDV %18 hariç.

Üretim giderleri oluştuğunda:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………/………………………………..

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Üretim giderinin peşin ödenmesi

 

3.000
540

 

3.540

 

Yansıtma hesabı tutar üretim hesabına aktarıldığında:

2

………………………………/………………………………..

151 Yarı Mamüller Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

Üretim giderinin üretim hesabına devri

 

3.000

 

3.000

 

Dönem sonlarında yansıtma hesabı ile karşılaştırılıp kapatıldığında:

3

………………………………/………………………………..

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

Yansıtma hesabı ile maliyet hesabının kapatılması

 

3.000

 

3.000

 

BORÇ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

 

BORÇ 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 12:30

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı: İşletmelerde üretimi ve bu üretime bağlı hizmetler için yapılan direkt işçilik ve direkt ilkmadde ve malzeme dışında kalan giderlerin izlendiği hesaptır.

730 Genel Üretim Giderleri Hesabının İşleyişi: Tahakkuk eden giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

Örnek: İşletmenin üretiminde kullanılan bir makinede bakım yaptırılmış ve ücret olarak 3.000 TL peşin ödenmiştir. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.03.2009………………………………..

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Üretim giderinin peşin ödenmesi

 

3.000
540

 

3.540

 

BORÇ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000

723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 12:29

723 Direkt İşçilik Süre Farkları Hesabı: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumda fiili giderler ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz süre farklarının kaydedildiği hesaptır.

723 Direkt İşçilik Süre Farkları Hesabının İşleyişi: Olumsuz süre farkları bu hesabın borcuna olumlu süre farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.

722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 12:27

722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Hesabı: Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumda, fiili direkt işçilik giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş direkt işçilik giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz ücret farklarının izlendiği hesaptır.

722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Hesabının İşleyişi: Olumsuz ücret farkları bu hesabın borcuna, olumlu ücret farkları ise alacağına kaydedilir. Bu hesap dönem sonlarında ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.

721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:27

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı: Direkt işçilik giderlerinin üretim maliyetine yansıtılmasını sağlayan hesaptır.

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Fiili maliyet yöntemi uygulandığında 720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabının borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemleri uygulandığında önceden saptanmış direkt işçilik giderleri, maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında 151 Yarı Mamüller Üretim Hesabına borç kaydedilir. Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde üretim yapılmayan işçilikler olağan durumlarda bu hesabın alacağı karşılığı 680 Çalışmayan Kısım Giderleri Hesabının borcuna aktarılır.

Örnek: 2009 mart ayında işletmenin üretim bölümünde çalışan işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

İşçilik giderleri oluştuğunda:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.03.2009………………………………..

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 

1.791,25

333,75

925

 

Yansıtma hesabı ile harcanan tutar üretim hesabına aktarıldığında:

2

………………………………/………………………………..

150 Yarı Mamüller Hesabı

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

Direkt işçilik giderlerinin üretim hesabına devri

 

3.050

 

3.050

 

Dönem sonlarında yansıtma hesabı ile fiili gider hesabı karşılaştırılıp kapatıldığında:

3

………………………………/………………………………..

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı

Yansıtma hesabı ile maliyet hesaplarının kapatılması

 

3.050

 

3.050

 

BORÇ 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.050 3.050
3.050 3.050

 

BORÇ 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
3.050 3.050
3.050 3.050

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:26

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı: Bu giderler esas üretim gider yerleri ile ilgilidir ve belli bir mamül veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen işçilik giderlerini kapsar. Bu giderler hangi mamül veya mamül grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan, işçi başına düşen çalışma süresi ölçülebilen işçilik giderlerinden oluşur.

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabının İşleyişi: Dönem içinde esas üretim gider yarinde çalışan işçilere ait direkt işçilik giderleri tahakkuk ettikçe bu hesaba borç yazılır. Dönem sonlarında hesap 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

Örnek: 2009 mart ayında işletmenin üretim bölümünde çalışan işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

İşletmede çalışan işçilerin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyeyelim:

Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Net
Ücret
1. İşçi 1.500 210 15 1.275 191,25 9 425,25 1.074,75
2. İşçi 1.000 140 10 850 127,5 6 283,5 716,5
TOPLAM 2.500 350 25 2.125 318,75 15 708,75 1.791,25

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
2.500 x 0.20 = 500
———————
SSK işveren payı = 500

İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

2.500 x 0.02 = 50
———————
İşsizlik sigortası işveren payı = 50

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………31.03.2009………………………………..

720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 2.500
SSK işveren payı: 500
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 1.074,75
2.işçi: 716,5
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 318,75
Damga vergisi: 15
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 350
SSK İşveren payı: 500
İşsizlik sigortası işçi payı: 25
İşsizlik sigortası işveren payı: 50

Mart ayı ücret tahakkuku

 

3.050

 

1.791,25

333,75

925

713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:24

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabı: Maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilkmadde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilkmadde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz miktar farklarının kaydedildiği hesaptır.

713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabının İşleyişi: Olumsuz miktar farkları bu hesabın borcuna kaydedilir, olumlu miktar farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.

712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:23

712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı Hesabı: Maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili direkt ilkmadde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış ve maliyetlere yüklenmiş, direkt ilkmadde ve malzeme giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz fiyat farklarının izlendiği hesaptır.

712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı Hesabının İşleyişi: Olumsuz fiyat farkları bu hesabın borcuna kaydedilir, olumlu fiyat farkları ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyet hesaplarına aktarılarak kapatılır.

 

711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:21

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı: 710 Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hesabının borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile, önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak bu hesaba kaydedilir.

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: 151 Yarı Mamüller Hesabının karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonlarında 710 Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Örnek: Bir üretim işletmesi 10 Aralık 2009 tarihinde 5.000 TL lik hammadde peşin almıştır. 15 Aralık 2009 tarihinde 3.000 TL lik hammadeyi üretime göndermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………10.12.2009………………………………..

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hammadde alımı

 

5.000

 

5.000

2

………………………………15.12.2009………………………………..

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Hammaddenin üretime gönderilmesi

 

3.000

 

3.000

 

Hammadeler yarı mamüllere dönüştüğünde 151 Yarı Mamüllerin Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

151 Yarı Mamüllerin Hesabı

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

Hammaddenin yarımamüle dönüşmesi

 

3.000

 

3.000

 

BORÇ 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
3.000

Dönem sonlarında 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

4

………………………………31.12.2009………………………………..

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hesabı

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Gider hesabının kapatılması

 

3.000

 

3.000

 

BORÇ 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:20

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı: Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı, üretilecek ürünle ilgili olan hammadde ve malzeme tüketimlerinin izlendiği hesaptır.

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabının İşleyişi: Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına alacak kaydedilir. Bu hesap üretim sonunda 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Örnek: Bir üretim işletmesi 10 Aralık 2009 tarihinde 5.000 TL lik hammadde peşin almıştır. 15 Aralık 2009 tarihinde 3.000 TL lik hammadeyi üretime göndermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

………………………………10.12.2009………………………………..

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hammadde alımı

 

5.000

 

5.000

2

………………………………15.12.2009………………………………..

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

Hammaddenin üretime gönderilmesi

 

3.000

 

3.000

 

BORÇ 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000

 

Hammadeler yarı mamüllere dönüştüğünde 151 Yarı Mamüllerin Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılır.

3

………………………………31.12.2009………………………………..

151 Yarı Mamüllerin Hesabı

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Yansıtma Hs

Hammaddenin yarımamüle dönüşmesi

 

3.000

 

3.000

Dönem sonlarında 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Hesabı, 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

4

………………………………31.12.2009………………………………..

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Yansıtma Hs

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hs

Gider hesabının kapatılması

 

3.000

 

3.000

 

BORÇ 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HESABI ALACAK
3.000 3.000
3.000 3.000

701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 11:18

701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı: Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve maliyet muhasebesi tarafından tutulan ve 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı’nın borcuna kaydedilen giderlerin, maliyet muhasebesince ilgili hesaplara aktarılmasını sağlayan hesaptır.

701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabının İşleyişi: Genel muhasebede 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı’nın borcuna kaydedilen giderler genel muhasebeden gelen belgeler doğrultusunda maliyet muhasebesinde bu hesabın alacağına, fonksiyonel gider hesaplarının borcuna kaydedilir. Maliyet muhasebesinden genel muhasebeye aktarılan tutarlar ise bu hesabın borcuna, ilgili fonksiyonel gider yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilir.

700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 8:39

700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı: Genel muhasebe ile maliyet muhasebesi arasında bağlantıyı sağlayan ve genel muhasebe tarafından tutulan hesaptır. Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden ayrı izlendiği durumlarda maliyetlerle ilgili giderler genel muhasebe tarafından bu hesaba borç kaydedilir.

700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabının İşleyişi: Maliyetle ilgili tüm giderler tahakkuk ettikçe hu hesaba borç, ilgili aktif ve pasif hesaplara alacak kaydedilir. Maliyet dönemleri sonunda maliyet muhasebesi tarafından genel muhasebeye bildirilen veriler bu hesabın alacağına, ilgili hesapların borcuna kaydedilir.

698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 8:37

698 Enflasyon Düzeltme Hesabı: Bu hesap parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesi sonucu oluşan farkların izlendiği hesaptır.

698 Enflasyon Düzeltme Hesabının İşleyişi: Parasal olmayan bilanço kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar, ilgili varlık ve kaynaklara ilişkin defteri kebir hesaplarına (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesaplara) karşılık bu hesaba kaydedilir. Parasal olmayan varlık kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan artışlar bu hesabın alacağına, parasal olmayan kaynak kalemlerindeki artışlar ise borcuna yazılır.

Bu hesap, alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre, 648 Enflasyon Düzeltmesi Karları veya 658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları hesabına devredilerek kapatılır.

Bilanço kalemleri yanında gelir tablosunu da düzelten işletmeler parasal olmayan varlık ve kaynakların düzeltme farklarına ilave olarak gelir tablosu kalemlerinin düzeltilmesinden ortaya çıkan farkları da bu hesaba kaydederler. Gelir hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar ilgili gelir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Gider hesaplarının düzeltilmesinden ortaya çıkan farklar da ilgili gider hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) borcuna karşılık bu hesaba alacak yazılır. Hesabın alacak kalanı 648 Enflasyon Düzeltmesi Karları hesabına, borç kalanı ise 658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları hesabına devredilerek kapatılır.

BORÇ 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI, İŞLEYİŞİ ve ÖRNEKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Hesapları (Page 3)
Paylaş
Tarih : 07 Şubat 2012 - 8:36

697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı: Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan farkların izlendiği hesaptır.

697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabının İşleyişi: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ait maliyetlere ilişkin enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşan artışlar 17. gruptaki ilgili defteri kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) borcuna karşılık bu hesabın alacağına kaydedilir.

Hakedişlere ilişkin düzeltmeler sonucu oluşan artışlar da 35. gruptaki ilgili defteri kebir hesaplarının (bu hesaplarda enflasyon düzeltmelerinin yarattığı farklar için açılacak tali hesapların) alacağına karşılık bu hesabın borcuna kaydedilir.

Bu hesap alacak ve borç kalanı vermesi durumuna göre 178 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı veya 358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı’na devredilerek kapatılır.

İnşaat ve onarım işlerinde birden fazla proje olması durumunda bu hesapta her bir proje için bir tali hesap açılarak farklar projeler itibariyle izlenir.

BORÇ 697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ENFLASYON DÜZELTME HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?
Tübitak Ar‐Ge İndirimi Nazım Hesaplarda Nasıl İzlenmeli ?

TÜBİTAK AR‐GE İNDİRİMİ NAZIM HESAPLARDA  NASIL İZLENMELİ?                                                                                             

İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları
İndirime Esas AR‐GE Harcamalarının Nazım Hesaplarda İzlenmemesinin Firmaya Zararları

İNDİRİME ESAS AR‐GE HARCAMALARININ NAZIM HESAPLARDA    İZLENMEMESİNİN  FİRMAYA ZARARLARI                                                                                            

AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz
AR-GE Harcama ve Gider Kalemlerinin Muhasebe Kayıtlarında ve AR-GE İndirimi Matrahının Tespitinde Farklı Uygulamalar ve Önerilerimiz

AR-GE HARCAMA VE GİDER KALEMLERİNİN MUHASEBE  KAYITLARINDA VE AR-GE İNDİRİMİ MATRAHININ TESPİTİNDE FARKLI UYGULAMALAR VE ÖNERİLERİMİZ     Prof.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI