BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:41
TARİH ADI
OCAK
Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Eğitimi Haftası
Ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Haftası
10 Ocak Gazeteciler Günü
25 Ocak Dünya Cüzzam Günü
25 – 31 Ocak Cüzzam Haftası
26 Ocak Dünya Gümrük Günü
ŞUBAT
19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü
28 Şubat Sivil Savunma Günü
MART
Mart ayının ilk haftası Girişimcilik Haftası
1 – 7 Mart Deprem Haftası
Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası
15 – 21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 – 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası
12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
14 Mart Tıp Bayramı
16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü
18 Mart Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitler Günü
18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası
21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
21 Mart Uluslararası Irk Ayırımı İle Mücadele Günü
21 – 26 Mart Orman Haftası
22 Mart Dünya Su Günü
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
Mart ayının son pazartesi günü Kütüphaneler Haftası
Son Hafta Vergi Haftası
NİSAN
1- 7 Nisan Kanserle Savaş Haftası
4 Nisan NATO Günü
5 Nisan Avukatlar Günü
7 Nisan Dünya Sağlık Günü
7 – 13 Nisan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası
8 – 14 Nisan Sağlık Haftası
10 Nisan Polis Teşkikatı’nın Kuruluş Günü
14 Nisan Şehitler Haftası
15 – 22 Nisan Turizm Haftası
20 – 26 Nisan Kutlu Doğum Haftası
21- 28 Nisan Ebeler Haftası
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan gününü içine alan hafta Dünya Kitap Günü
MAYIS
28 Nisan – 4 Mayıs Kardeşlik Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası Bilişim Haftası
Mayıs Ayının İlk Haftası Trafik ve İlk Yardım Haftası
Mayıs Ayının II. Haftası Vakıflar Haftası
1 – 7 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
4 – 10 Mayıs İş Güvenliği Haftası
5 Mayıs Avrupa Günü
6 Mayıs Hıdrellez
Mayıs ayının 2. Pazar günü Anneler Günü
10 Mayıs Danıştay ve İdari Yargı Haftası
10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası
12 – 18 Mayıs Hemşireler Haftası
14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü
15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü
15 Mayıs Uluslararası Aile Günü
15 Mayıs Tarihini İçine Alan Hafta Aile Haftası
18 – 24 Mayıs Müzeler Haftası
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
19 – 25 Mayıs Gençlik Haftası
25 Mayıs Etik Günü
29 Mayıs İstanbul’un Fethi
HAZİRAN
5 Haziran Dünya Çevre Günü
Haziran Ayının 2. Haftası Çevre Koruma Haftası
3. Pazar Babalar Günü
26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü
TEMMUZ
1 Temmuz Kabotaj ve Deniz Bayramı
10 Temmuz Dünya Nüfus Günü
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
AĞUSTOS
26-30 Ağustos Zafer Haftası
30 Ağustos Zafer Bayramı
EYLÜL
1 Eylül Dünya Barış Günü
19 Eylül Gaziler Günü
Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası
25 Eylül – 1 Ekim Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası)
26 Eylül Türk Dil Bayramı
27 Eylül Dünya Turizm Günü
EKİM
1. Hafta Camiiler Haftası
Ekim ayının ilk Pazartesi Dünya Çocuk Günü
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Mimarlık Günü
5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü
8 Ekim -12 Ekim Ahilik Kültür Haftası
13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu
13 Ekim Dünya Konut Günü
14 Ekim Dünya Standartlar Günü (Tüketiciyi Koruma Haftası)
16 Ekim Dünya Gıda Günü
Ekim ayının 3. haftası Standartlar Haftası
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü
29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü
KASIM
29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası
1 – 7 Kasım Türk Harf Devrimi Haftası
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası
3 -9 Kasım Organ Nakli Haftası
6 Kasım Dünya Şehircilik Günü
Kasım ayının 2. Pazartesi başlayan hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Günü
12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 – 16 Kasım Atatürk Haftası
16 Kasım UNESCO’nun Kuruluş Günü
20 Kasım Dünya Felsefe günü
20 Kasım Çocuk Hakları Günü
22 – 27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
24 Kasım Öğretmenler Günü
ARALIK
1 Aralık Dünya AIDS Günü
2 – 9 Aralık Mevlana Haftası
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü
5 Aralık Kadın Hakları Günü
3 – 9 Aralık Vakıf Haftası
10 Aralık gününü içine alan hafta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
4 Aralık Dünya Madenciler Günü
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
12 – 18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
21 Aralık Dünya Kooperatifcilik Günü
27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

DENETİM TEKNİKLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:37

Kanıt Toplama Teknikleri: Denetçinin incelediği bir konu hakkında edindiği kanaatinin dayanağı toplamış olduğu delillerdir.  Muhasebe  denetiminde delil, denetçinin bir kanaate ulaşmak için kullandığı belge, işlem ve  bilgidir. Denetçi yeterli ve kaliteli delil toplar. Denetçi yeterli ve kaliteli delil toplar.

Fonksiyonlarına Göre Kanıt Türleri:

– Esas muhasebe verilerinden oluşan kanıt türleri  (doğrulayıcı kanıtlar): İşletmenin muhasebe sisteminden veya mali tablolarında elde edilen kanıtlardır. Örneğin yevmiye defteri, defteri kebir (büyük defter) , yardımcı defterler, muhasebe fişleri, hesap planı, muhasebe yönetmeliği, mizanlar, gider dağıtım tabloları, müşterilere gönderilen hesap ekstreleri ve bilgisayarlı muhasebede teyp, disk, disket gibi.
– Destekleyici kanıtlar: İşletmenin kayıt ortamında varolan muhasebe bilgilerinin doğrulanmasına  destek olan kanıtlardır.

Amaçlarına Göre Kanıt Türleri:

– Genel kanıtlar: İşletmenin genel durumu hakkında bilgi veren kanıtlardır. İşletmenin çevresi , faaliyetleri, işkolu ile bilgiler verir. İşletmenin muhasebe sistemi içinden elde edilmezler.
– Sistem kanıtları: İşletmenin muhasebe sisteminin işleyişi hakkında bilgi veren kanıtlardır. Değer hareketlerinin doğru kayıtlandığı, sınıflandırıldığı ve açıklandığı konusunda gerekli bilgiler işletmenin muhasebe kayıtlarındaki ve mali tablolarındaki yer alan sistem kanıtları yardımıyla doğrulanır.
– Temel kanıtlar: Varlıkların gerçekten varolduğu , değer hareketlerinin gerçekliği , işlemlerin onaylanmış olduğunu belirten temel durumlara ilişkin bilgileri içerin kanıtlardır.

Destekleyici Kanıt Türleri:

– fiziksel kanıtlar
– üçüncü kişilerin beyanları
– işletme personelinin beyanları
– belgesel kanıtlar
– matematiksel kanıtlar
– analitik kanıtlar. 

Başlıca Kanıt türleri:

1- fiziki varlıklar
2- doğrulamalar
3- belgeler
4- muhasebe defter ve kayıtları
5- yeniden hesaplamalar
6- işletme yönetimi ve personelinin yazılı ve sözlü beyanları
7- karşılaştırma ve oranlar.
8- İstatistiki analizler
9- İç kontrol sisteminin etkinliği ölçmede kullanılan testler

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:36

İç kontrol yöntemlerinin ve tekniklerinin seçiminde ve etkin bir biçimde uygulanmasında bir çok unsurlar söz konusudur. Bu unsurların değerlendirilmesi kontrol yöntem ve tekniklerini değerlendirmek için gereklidir.  Bir işletme uygun ve etkin bir kontrol sisteminin kurulması için gerekli unsurlara sahip olmadıkça iç kontrolün amaçlarına ulaşması beklenemez. Etkin bir iç kontrol sistemini oluşturan unsurlar şöyle sınıflandırılabilir.

1- KONTROL ÇEVRESİ (ORTAMI)
Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulabilmesi için uygun bir ortamın sağlanması gerekmektedir. Bu ortam ise bir işlem grubuna özgü politika , usul ve yöntemlerin etkinliğini belirlemede, artırmada veya azaltmada etkili olan tüm faktörlerdir. İç kontrol ortamını etkileyen çeşitli faktörler aşağıda sıralanmıştır.

1.1. Yönetim felsefesi: Yönetim iç kontrol sisteminin gerekliliğine inancının tam olması ve  işletme çalışanlarına kontrolün gerekliliği bilincini yerleştirmede önderlik etmeli ve çalışanların kontrol usul ve esaslarına tam olarak uymalarını sağlamalıdır.

1.2. Örgütsel yapı: Örgütsel yapının iyi bir örgüt yapısına sahip olması bunun içinde satın alma, satış , imalat, muhasebe, teslim alma ve iç denetim gibi fonksiyonların bağımsız bölümlerce yerine getirilmesi gerekir. Yetki ve sorumluluklar açıkça tanımlanmalı örgüt şeması ve yönetmeliğinde belirtilmelidir.

1.3. Personel durumu: Çalışanların yeterli mesleki bilgiye ve dürüstlüğü sahip olması iç kontrol sistemi için çok önemlidir. Gerekli niteliklere sahip, görevini özenle yürüten, işletme amaçlarına hizmet eden ve kurallara uyan bir personel yapısı  etkin bir iç kontrol sisteminin varlığında büyük öneme sahiptir.

1.4. Bütçe sistemi: Bütçeler planlama, kontrol, koordinasyon, motivasyon fonksiyonlarının yürütülmesine ve başarı ölçmeye yardımcı olur. Kontrolün amacı, yöneticilerin arzuladığı sonuçların işletme tarafından gerçekleştirilip, gerçekleştirilemeyeceğinin saptanmasıdır.

1.5. İşletme politikaları ve uygulamaları: İyi bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında işletme uygulama ve politikaları büyük önem taşır. İç kontrol sistemi ne kadar iyi planlanırsa planlansın sistemin yönetimi yine de kişilere bağlıdır.  Bu nedenle sistemi yürütecek kişileri ilgilendiren uygun politikaların  belirlenmiş olması gerekir. İşletme politikası ve uygulamalarına örnek olarak çalışanların üçüncü  kişilere verebilecekleri zararlara karşı yaptırılan mali sorumluluk sigortası, kasa tazminatı ödenmesi, personel  ve sicil yönetmeliği, disiplin yönetmeliği gibi politika ve uygulamalar sayılabilir.

1.6. İç denetim: İşletme yönetimine yardımcı olmak amacıyla , muhasebe, mali ve diğer faaliyetlerini incelemek için yapılan bağımsız bir inceleme  ve değerleme  işlemidir. Diğer türdeki kontrollerin etkinliğini ölçen ve değerlendiren bir yönetim kontrolüdür.

2- MUHASEBE SİSTEMİ 
Bir işletmenin faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin hesap vermek yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işlemleri belirleme, belgelere ve muhasebe defterlerine kaydetme ve raporlama ile ilgili usul ve yöntemlerden oluşur.

1- Gerçek işlemlerin kaydedilmesi
2- Tüm işlemlerin kaydedilmesi
3- İşlemlerin uygun şekilde sınıflandırılması
4- İşlemlerin uygun şekilde değerlendirilmesi
5- İşlemlerin zamanında kaydedilmesi

3- KONTROL YÖNTEMLERİ:
İşletme amaçlarına ulaşmayı sağlamak için yönetimin işletme kontrol çevresine eklediği usul ve yöntemlerdir.

1- İşlemlerin yönetimin devrettiği yetkilere uygun olarak yapılaması
2- Yeterli düzeyde işbölümü yapılması
3- Varlıkların kullanılması ve kayıtlara erişim yetkisinin sınırlandırılması
4- Sorumluluk kayıtlarının mevcut varlıklarla karşılaştırılması

İÇ KONTROL SİSTEMİN AMAÇLARI

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:34

İç Kontrol Sisteminin Esas Amaçları:

1- İşletme varlıklarını korumak: İstenmeyen durumlar nedeniyle varlıklarda meydana gelebilecek azalmalar veya zararların engellenmesi için önceden yönetimce tedbir alınmasıdır.

2- Muhasebe bilgilerinin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak: Muhasebe kayıt ortamının kontrol altına alınması ve sağlanan bilgilerin güvenirlik derecesinin en üst düzeye çıkarılması için gerekli önlemler alınmasını amaçlar.

3- İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına , planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak: İç kontrol sistemi faaliyetlerin verimliliğini sağlamaya yardımcı olur bütçe ve yönetim politikalarına uygunluğun korunmasına yardımcı olur.

4- Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak: doğru ve uygun zamanda en az kaynak kullanılarak amaçlara ulaşılmış ise verimlilik sağlanmış demektir, Verimliliğin sağlanıp sağlanmadığı iç kontrol sisteminin iyi işlemesine ve faaliyete uygun ve teknik personelin çalıştırılmasına bağlıdır.

5- Yönetim tarafından belirlenmiş hedeflere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak: Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilir, iç kontrol sistemi hedeflere ulaşılabilecek şekilde yönlendirildiğinde planlanmış sonuçların gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır.

İç Kontrol Sisteminin Genel Amaçları:

1- İşlemler yönetimin devrettiği genel ve özel yetkilere uygun olarak  yürütülmelidir.

2- İşlemler gelen kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak ve hesap verme yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde kaydedilmelidir.

3- Varlıklara ve belgelere erişim yetkili personelle sınırlandırılmalıdır.

4- Mevcut varlıklar belirli sorumluluk kayıtlarıyla karşılaştırılmalı ve herhangi bir fark belirlendiğinde arkın özelliğine göre gerekli soruşturma yapılmalıdır.

 

İç Kontrol Sisteminin Özel Amaçları: Genel kontrol amaçları bir işletmenin belirli işlem gruplarını yürütmek için gerekli kontrol usul ve yöntemlerin sahip olup olmadığının göz önünde bulundurulmasında genel bir çerçeve oluşturur. Belirli bir işlem grubunu yürütmek için ise genel kontrol amaçlarına paralel olarak özel kontrol amaçlarının da belirlenmesi gerekir.

1- Yetki: Kredili satışları yetkili satış personeli yapmalı ve bu personel kendilerine tanınan yetki sınırını aşmamalıdır.Müşterilere tanınan kredi limitleri aşılmamalıdır.

2- Gerçeklik: Kredili satış kayıtları işletmenin gerçek kredili satışlarını göstermelidir.

3- Bütünlük: yapılan tüm kredili satışlar gösterilmelidir.

4- Kayıtsal doğruluk: Kredili satışlarla ilgili gönderilen mallar için sevk irsaliyesi ve fatura düzenlenmeli , stok kayıtları doğru tutulmalıdır.

5- Sınıflandırma: Kredili satış işlemleri müşteri  hesaplarına ve stok kayıtlarına kaydedilirken doğru hesaplara kaydedilmelidir.

6- Zamanlılık: Kredili satış işlemleri işlemin gerçekleştiği dönemin kayıtlarında gösterilmelidir.

7- Varlıkları koruma: Müşteri ve stok kartları ile alacak senetleri ve alınan çekler kilitli yerlerde saklanmalıdır.

8- Mutabakat: Kredili satışlarla ilgili belgeler satış kayıtlarıyla, müşteri kartları ticari alacaklar hesabıyla karşılaştırılmalı ve alarınaki mutabakat sağlanmalıdır.

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:33

İç Kontol Sistemi: İşletme faaliyetlerinin şirket politikaları ile uyum içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip engellenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir mali bilgilerin zamanında hazırlanması hedeflerine mümkün olduğunca ulaşmak amacıyla yönetimin kullandığı tüm yöntem ve usullere iç kontrol sistemi denir.

1- Yönetsel kontroller (faaliyet kontrol  sistemi): İşlemlerin, işletmenin belirlediği hedefler doğrultusunda  etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik, yönetim politikalarına bağlılığı artıran ve mali olaylar ve muhasebe kayıtlarıyla direkt ilişkisi bulunmayan yöntem ve usullerdir. Örneğin istatistiksel analizler, zaman ve hareket etütleri eğitim programları, kalite kontrol sistemleri.

İyi bir iç kontrol sisteminde yönetimin amaçladığı fayda dört grupta toplanır.

– güvenilir bilgi sağlanması
– işletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması
– verimliliğin arttırılması
– belirlenmiş politikalara bağlılığı özendirme.

2-Muhasebe kontrolleri (muhasebe kontrol sistemi): Varlıkların korunması, hata ve hilelerin tespit edilip önlenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru şekilde yapılması, mali tabloların zamanında güvenilir olarak hazırlanması amacına yönelik olarak konulan tüm yöntem ve usullerdir. Örneğin: yetki ve onay vermek, kayıt ve raporlama sistemleri, iyi ve detaylı bir hesap planı, muhasebe yönetmeliği. Muhasebe kontrolü üç unsur tarafından belirlenir:

– varlıkların korunması
– finansal kayıtların güvenilirliği
– kıymet hareketleri.

Bu unsurlar dışında iç muhasebe kontrolu tanımında ve muhasebe kontrolu kavramında açıkça belirtilmeyen bazı özellikler vardır. Genelde tüm muhasebe kontrolleri için olan bu özellikler:

1- Yönetimin sorumluluğu
2- Sistemin yeterince güvence vermesi
3- Sistemi kısıtlayan faktörler
4- Bilgi işleme yöntemleri

İç Kontrol Sistemi Temel İlkeleri:

– görevlerin ayırımı ilkesi
– kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması ilkesi
– uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin varolması ilkesi
– varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki koruması ilkesi
– bağımsız mutabakatların yapılması ilkesi

DENETİM YÖNTEMLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:32

Denetim yöntemleri, denetim çalışmasının kapsamını, şekil ve içeriğini ve inceleme yönünün belirler. Denetim yöntemi denetim tekniğinden daha geniş kapsamlıdır. Denetim tekniği yöntemin belirlediği kapsam içinde nasıl delil toplanacağını belirler denetim yöntemleri aşağıdaki gibidir.

1- Kapsam Yönünden Denetim Yöntemleri:

– Ön denetim yöntemi: Denetçinin işletme faaliyetleri hakkında genel bir kanaat edinmek amacıyla detay işlemlere girmeden yaptığı denetim yöntemidir.
– Örnekleme denetim yöntemi: Ana kütleyi oluşturan az sayıda birimin incelenmesi sonucunda ana kütleye ilişkin bir görüş oluşturulmasına örnekleme yöntemi denir.
– Aralıksız (sürekli) denetim yöntemi: Kümeyi oluşturan tüm birimlerin tek tek incelenmesi yöntemidir.

 

2- Şekil ve İçerik Yönünden Denetim Yöntemleri:

 

– Şekli denetim veya uygunluk denetimi: Her muhasebe kaydının belgeye dayanıp, dayanmadığına bakılır. Şekil açısından belge ve kayıtlar incelenir.
– Maddi denetim veya doğruluk denetimi: Belgelerdeki olayların özü ile ilgilenilir. Belgelerdeki olayın özü ve niteliğinin işle ilgili olup olmadığı incelenir.

 

3- İnceleme Yönü Bakımından Denetim Yöntemleri:

 

– İleriye doğru denetim yöntemi: Belge , defter, mali tablo sıralaması ile inceleme.
– Geriye doğru denetim yöntemi: Mali tablo,defter, belge sıralaması ile inceleme. Denetçi sondan başa doğru giden bu yöntemi seçmelidir.

 

4- Kaynak, Bilgi ve Belge Yönünden Denetim Yöntemleri:

 

– Doğrudan denetim yöntemi: Her bir muhasebe işleminin kendi bazında ayrı ayrı ve doğrudan doğruya incelenmesi yöntemidir.
– Dolaylı denetim yöntemi: Benzer veya aynı nitelikteki hesaplar veya birbiriyle yakın ilişki içindeki hesaplar arasında toplam karşılaştırmaları yaparak bunlar arasında bir uygunluk araştırması yapan denetim yöntemidir. Bu yönteme ilişkisel denetim de denir.


DENETİM SÜRECİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:30

Denetimde planlamanın genel amacı, bir bütün olarak mali tablolara ilişkin bir görüşe yeterli düzeyde temel oluşturacak yeterli ve geçerli kanıt elde ekmektir. Denetçi, mali tabloların her bir kalemi için özel denetim amaçlarını belirledikten sonra, kanıt toplama sürecini başlatabilir.

Denetçi denetim sürecini izleyerek, toplayacağı kanıtları belirler. Ancak, denetim süreci kanıt toplama süreci ile başlamaz. Denetim süreci, müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesiyle başlar.  Denetimin planlanması ve denetim çalışmalarının yapılması ile devam eder, denetim raporunun yazılmasıyla sona erer.

Denetim sürecinde 4 aşama bulunur:

1- Müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi
a-Müşteri kabul politikası ışığında gerekli bilgilerin toplanması.
b-bir önceki denetçi ile görüşme
c-Denetim anlaşma mektubunun yazılması.
d-denetim sözleşmesinin imzalanması.

2- Denetimin planlanması
a-Müşteri işletmeyi tanıma amacıyla faaliyetleri hakkında bilgi toplama
b-Denetim programının hazırlanması
c-Çalışma programının hazırlanması(işgücü ve zaman planlaması)

3- Denetim programının yürütülmesi 
a-İç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesinin yapılması
b-denetim programında gerekli değişikliklerin yapılması
c-Hesap bakiyelerinin doğruluğunun araştırılması
d-toplanan kanıtları değerleme

4- Denetimin tamamlanması ve bulguların raporlanması 
a-Mali tabloların dürüstlüğü hakkında yargıya varılması
b-Yargının şekillendirilmesi, denetim raporunun yazılması ve yayınlanması.

DENETİM RAPORU

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:28

Denetçinin ulaşmış olduğu sonuçları ve yargısını belirttiği  denetim sürecinin son evresidir.  Denetim raporları Kısa şekilli ve  uzun şekilli denetim raporu olmak üzere iki türdedir. Kısa şekilli denetim raporuna özet rapor veya denetçinin standart raporu da denir. Denetim raporları yazılı metin açısından tekdüzendir ancak değişik koşullarda farklı denetim raporları da hazırlanabilir.

KISA ŞEKİLLİ DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ

– Denetim raporunun verileceği adres: Denetim raporu genel olarak müşteri işletmeye, ortaklarına veya yönetim kuruluna hitaben hazırlanır.

– Kapsam bölümü: İncelenen finansal tablolar tek tek belirtilerek birinci cümlede “ ……tarihli bilanço ve bu tarihlerde sona eren yıllara ait ……….. incelemiş bulunuyoruz.” İbaresi yer almaktadır. Kapsam bölümünün ikinci cümlesi “…..muhasebe kayıtları  ile ilgili olarak örnekleme yöntemleri ve koşullara göre gerekli gördüğümüz diğer denetim işlemleri uygulanmıştır.” Olarak tamamlanmaktadır. Kapsam bölümünde ayrıntılı açıklamalar yerine çok genel nitelikte açıklamalar bulunmaktadır.

– Denetçi görüşü bölümü: Denetçi incelediği finansal tablolarla ilgili yargısını bu bölümde bildirir.  Görüş bölümü tek bir cümleden oluşmaktadır. Bu cümle “görüşümüze göre, yukarıda belirtilen finansal tablolar……….” şeklinde başlamaktadır.

– Denetim raporunun tarihi: Denetim çalışmalarının tamamlandığı günün tarihi denetim raporu tarihi olarak denetçi tarafından belirlenir.

– Denetçinin imzası: Denetim raporunu denetim firmasının sorumlu yöneticisi veya sahibi imzalar.

SINIRLI DENETİM RAPORU TEMEL İLKELERİ

1- Ara mali tablolar üzerinde etkisi olan veya olması olası her türlü mevzuat aykırılıklarını ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırılıkları belirtmelidir, denetim sonucunda ilkelerden sapmalar belirlenirse bu sapmaların ara mali tablolar üzerindeki etkisi belirtilmelidir.
2- Muhasebe politikalarının bir önceki yılın aynı ara dönemiyle tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığını değişiklikler varsa bu değişikliklerin neler olduğunu açıklamalıdır.
3- Ara mali tabloların tam açıklama kavramına aykırı bulunması  halinde bu husus gerekçeleriyle birlikte raporda belirtilmelidir.
4- Sınırlı  denetleme raporunda  denetçi yönetimin sağladığı bilgilerin test edilmesine dayanarak ara mali tablolar hakkında ulaştığı sonuçlara yer vermelidir.

GÖRÜŞ BİLDİRME ŞEKİLLERİ

1- Olumlu Görüş Bildirme: Müşterinin mali durum ve faaliyet sonuçlarının gerçeği yansıttığı anlamındadır. Standart denetim raporu kullanılır.

2- Olumsuz görüş bildirme: müşterinin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığını ifade eder. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden sapmalar, denetim kapsamındaki sınırlamalar ve gelecekle ilgili belirsizlikler gibi aksaklıklar olduğunda denetçi bu sapmalar ve aksaklıkların önemli olması ve mali tablolar bir bütün olarak güvenilirliğinin ortadan kalkması halinde olumsuz görüş bildirir.

3- Şartlı görüş bildirme: Bir bütün halinde mali tabloların güvenilirliğini bozmayacak aykırılıkların bulunması durumunda şartlı rapor düzenlenir. Bazı istisnaların saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak mali tabloların doğruluğu hakkında olumlu görüş bildirmesine engel olacak kadar önemliyse denetçi görüş bildirmekten kaçınır veya olumsuz görüş bildirir.

4- Görüş Bildirmekten Kaçınma: Denetçinin ve müşterisinin iradesi dışında oluşan , çalışma alanını sınırlayan önemli bir hususun var olması yeterli kanıt elde edememesi veya finansal tabloların doğruluğu hakkında bir görüş bildirmeye sahip olmaması halinde görüş bildirmekten kaçınma şeklinde rapor verir.

GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:27

Denetim Standartları: Bir denetim eyleminin , amaçlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla yani mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini tespit etmek için, denetimin; kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanıp ilgililere sunulacağını belirleyen ilke ve kurullara genel kabul görmüş denetim standartları denir.

Denetim işlemleri: Kanıt niteliğindeki bilgilerin elde edilmesi için başvurulan yollara denetim işlemleri denir.

1- Genel Standartlar (denetçiye ilişkin standartlar)
-Mesleki eğitim ve yeterlilik standardı.
-Bağımsızlık standardı.
-Mesleğin özen ve titizlik standardı.

2- Çalışma Alanı Standartları 
-Planlama ve gözetim standardı.
-İç kontrol sisteminin incelenmesi standardı.
-Yeterli kanıt toplama standardı.
-Çalışma kağıtlarının hazırlanması standardı.

3- Raporlama Standartları 
-Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk.
-Muhasebe ilkelerinde tutarlılık standardı.
-Tam açıklama ilkesine uyum standardı.
-Görüş bildirme standardı.

DENETÇİ VE DENETÇİ TÜRLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:25

DENETÇİ: Denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikler taşıyan uzman bir kişidir.

Denetçi türleri:
1-Bağımsız denetçiler
2-İç denetçiler
3-Kamu denetçiler

1-Bağımsız Denetçiler: Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir. Bu kişiler denetimleri sırasında faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi de yaparlar.

2-İç Denetçiler: İşletme yönetimine sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla işletmenin iç denetim hizmeti yapan kurmay bölümünün üyeleridir.  İç denetimin amacı genel olarak organizasyonun yöneticilerine sorumluluklarını etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerinde yardımcı olmaktır.

3-Kamu Denetçileri: Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. SGK müfettişleri, maliye müfettişleri vb. uygunluk denetimi yaparlar.

Bağımsız denetçi türleri:

– SPK Tarafından kabul edilmiş dış denetim şirketleri
– Yeminli Mali Müşavirler
– Bankalar Bağımsız Denetçileri

 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu:

Temel sorumluluğu mali tabloları incelemek ve onların doğruluğu hakkında görüş bildirmektir.bunun yanında mali tablolardaki hata ve hilelerin bulunması, kanunsuz işleri tespit etmek ve işletme hayatının gelecekte de süreklilik göstereceğini tespit ederek bu bağlamda mali durumun da yeterli derecede güvence altında olduğunu belirlemek gibi tali sorumlulukları da vardır.

DENETİM TÜRLERİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:24

Amaçlarına Göre Denetim Türleri:

1- Mali Tabloların Denetimi: Finansal tabloların genel amaçlı denetimi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu açısından yapılır. Mali tablolar denetimi Bağımsız denetçiler ile kamu denetçileri tarafından yapılır. Bu denetimin konusu ortaklara veya vergi dairelerine  verilen mali tablolardır.

2- Uygunluk Denetimi: İşletme içinde veya dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme, işletme politikaları vb.) uygunluğunun incelenmesidir. Denetçi koyulan kuralları değiştiremez, sadece veri olarak kabul eder.

3- Faaliyet Denetimi: Bir örgütün faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsar. İç denetimden daha geniş bir denetimdir. her türlü denetçi tarafından yapılabilirse de genellikle iç denetçi veya kamu denetçileri tarafından yapıldığı gözlenir.

Denetçinin Statüsü Yönünden Denetim Türleri:

1- İç Denetim: Örgüte hizmet etmek amacıyla örgütün faaliyetlerini incelemek ve değerlemek içn örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur. İç denetimin kapsamına hem finansal nitelikteki işlemler, hem de finansal nitelikte olmayan işlemler girmektedir. İç denetim çalışmaları finansal denetimi, uygunluk denetimini ve faaliyet denetimini kapsamaktadır. Finansal denetim yönü mali tabloların doğruluğunun araştırılmasından çok mali tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak  ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini gözden geçirmektir. Hata ve yolsuzlukların bulunması ve önlenmesi finansal tabloların kapsamına girer.

2- Kamu Denetimi: Kamu denetimi, denetim amaçlarına, kapsamına ve denetimi yapan birimlere göre sınıflandırılabilir. Kamu denetim kurumları: Devlet Denetleme Kurulu, Sayıştay ve Başbakanlık yüksek Denetleme kuruludur. Ayrıca kamu ve özel sektördeki işletmeleri denetleyen veya bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşun işlem ve hesaplarını denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına bağlık denetim kurulları bulunmaktadır.

3- Bağımsız Denetim: Serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim şirketinin ortağı olan kişiler tarafından işletmelerin mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk derecesini belirlemek amacıyla yapılan denetim çalışmasıdır.  Bu yetki SMMM ve YMM lere verilmiştir.  Mali tabloların mevzuat hükümlerine genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun yapıldığını Tasdik yetkisi ise YMM’lere verilmiştir. SPK ya göre bağımsız denetim ise ortaklıkların ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetleme ilke  esas ve standartlarına göre incelenmesi ve mali tabloların 2499 sayılı kanun çerçevesinde gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır. SPK  bağımsız denetim çalışmalarını denetimin konusuna göre sürekli denetim, sınırlı denetim  ve özel denetim olmak üzere üçe ayırmıştır.

 

Yapılış Zamanına Göre Denetim Türleri:

1- Sürekli denetim: SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu olan yıllık mali tabloların tümünün denetimidir ve her yıl yapılması zorunludur.

2- Sınırlı denetim:  Altışar aylık ara bilanço ve gelir tablolarının  denetimidir.

3- Özel denetim: SPK tebliğleri uyarınca  özel denetim yaptırma zorunluluğu bulunan ortaklık ve yardımcı kuruluşların, kurula başvuruları üzerine verilen menkul kıymetlerin halka arzı iznine ortaklık genel kuruları veya yetkili organların birleşme, devir veya tasfiye kararlarına dayanak teşkil edecek mali tablolarının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız  denetleme kuruluşu tarafından denetlenmesidir.

MUHASEBE DENETİMİ

Ana Sayfa » Muhasebe Denetimi
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 13:22

Muhasebe Denetimi Tanımı: Tüm muhasebe türlerinin üretip sunduğu mali bilgilerin, beklenen amaçları  yerine getirebilmesi, öncelikle bu bilgilerinin doğruluğuna bağlıdır. İşte tüm muhasebe belgelerinin, verilerinin ve bilgilerinin doğruluğu hakkında bir kanıya ulaşmak için geliştirilen muhasebe dalıdır.

Denetim: Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.  Kurumların ve işletmelerin hukuk düzenine uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarını belirlemek, çıkar ilişkisinde bulunan kişilere ve devlete hesap verme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kayıt ve belge düzeni getirilmiş; belirli dönemlerde faaliyetlerle ilgili sonuçların ilgili kişilere ve devlete raporlanması zorunlu tutulmuştur. Faaliyet sonuçlarının işletmelerle çıkar ilişkisinde bulunan kişiler ve devlet adına araştırılması yasalarla zorunlu hale getirilmiştir.

Ekonomik faaliyetle ve olaylara ilişkin bilgiler denetimin konusunu oluşturur. Ekonomik faaliyetler ve olayla ile bunlara ilişkin bilgiler arasındaki bağlantıyı örgütün bilgi sistemi ve muhasebe süreci sağlar.

Denetimin Özellikleri:

– Denetim, belli bir ekonomik birime ve bir döneme ait bilgileri kapsar.
– Denetim bir süreçtir.
– Denetim, bilgilerin doğruluğu ya da ne kadar güvenilir olduğu ile ilgilenir.
– Denetim, bir karşılaştırma eylemidir.
– Denetim, kanıt toplama ve değerlendirme eylemidir.
– Denetim uzman ve bağımsız bir kişi tarafından yapılır.
– Denetim çalışmaları sonucunda rapor düzenlenir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

TARİH ADI OCAK Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Eğitimi Haftası Ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Haftası 10 Ocak Gazeteciler

DENETİM TEKNİKLERİ
DENETİM TEKNİKLERİ

Kanıt Toplama Teknikleri: Denetçinin incelediği bir konu hakkında edindiği kanaatinin dayanağı toplamış olduğu delillerdir.  Muhasebe  denetiminde

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI

İç kontrol yöntemlerinin ve tekniklerinin seçiminde ve etkin bir biçimde uygulanmasında bir çok unsurlar söz konusudur. Bu unsurların değerlendirilmesiGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI