Gelir Tablosu

Ana Sayfa » Mali Tablolar
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 23:32

Kar-zarar tablosu diye de adlandırılan gelir-gider tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya uğradığı dönem net zararını topluca gösteren birmuhasebe raporudur.

Diğer bir ifade ile gelir-gider tablosu, bir şirketin herhangi bir dönemdeki faaliyetlerini cirosundan yola çıkarak açıklayan, çeşitli gelir ve giderlerini eklemek veya çıkarmak yoluyla net karının hesaplanmasını sağlayan, standartlaştırılmış ve SPK mevzuatlarına göre hazırlanan bir tablo olup; şirketin ilgili dönemdeki faaliyetlerinin neticesini öğrenmemizi ve performansı hakkında bilgilenmemizi sağlayan finansal bir rapordur.

  • 31 Mart itibarıyla hazırlanan gelir-gider tabloları yılın ilk üç aylık faaliyet sonuçlarını;
  • 30 Haziran itibarıyla hazırlanan gelir-gider tabloları yılın ilk yarısının faaliyet sonuçlarını;
  • 30 Eylül itibarıyla hazırlanan gelir-gider tabloları yılın ilk dokuz aylık faaliyetlerinin sonuçlarını ve;
  • 31 Aralık itibariyle hazırlanan gelir-gider tabloları yılın tümündeki faaliyetlerinin sonuçlarını göstermektedir.

Gelir-gider tabloları şirket yöneticilerine, ortaklara, yatırımcılara işletmenin karlılık oranının belirlenmesi ve gelişmesinin değerlemesinin yapılması; önceden saptanan amaçlara işletmenin ne denli ulaştığının ve yöneticilerinin pay sahipleri ile aralarında var olan temsil ilişkisinin ortaya çıkardığı yükümlülüklere uyma derecesinin saptanması; yönetimin başarı derecesinin ve etkinliğinin ölçülmesi; işletmenin izleyeceğiyatırım, kar, pazarlama, üretim, finansman, personel ve diğer konulardaki politikaların belirlenmesi; işletmenin ekonomik istikrarının ve zayıf yönlerinin saptanması ile kar ödeme kapasitesinin öngörülmesi ve ekonomik yönden karşılaştırmalar yapılabilmesi gibi pek çok olanaklar sağlamaktadır. Ancak tablonun bu olanakları sağlayabilmesi için belirli bir biçime göre hazırlanması ve içerdiği bilgilerin analize olanak verecek biçimde ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, güvenilir, tam, tarafsız, zamanlı ve karşılaştırılabilir olması gerekmektedir.

Gelir-gider tabloları standartlaştırılmış tablolar olduklarından gelir ve giderler niteliklerine göre biraraya toplanmışlardır. Gelir-gider tablosunda sınıflandırılmış olan gelir ve giderler, şirketlerin faaliyetleri ile en çok ilgili olanlardan başlayarak daha az ilgili olanlara doğru devam etmektedir. Bu tablonun gelirler sağda, giderler solda olmak üzere bir ayırım yapılarak oluşturulması mümkün olduğu gibi (hesap tipi gelir-gider tabloları); verilerin karar vermede baz olacak şekilde karların oluşumunu gösterecek biçimde gelir ve gider unsurları gruplandırılarak verilmesi de sözkonusu olabilmektedir (rapor tipi gelir-gider tablosu).

Bilanço ve gelir-gider tabloları düzenlenirken muhasebe açısından en çok dikkat edilmesi gereken husus, mali tabloların hazırlandığı tarihte şirketler hakkında en doğru şekilde durumu yansıtması gereğidir. Tek Düzen Hesap Cetveline göre hazırlanmakta olan bu tablolar ile ilgili olarak SPK’nın ve Maliye Bakanlığı’nın farklı yaklaşımları olabilmektedir. Her iki kurum da yukarıda bahsedilen husus konusunda titiz olmalarına rağmen, Maliye Bakanlığı bu husus ile çelişebilen bazı yasal mevzuatları uygulamak zorunda kalmaktadır. Şirketler genellikle bu farklılıklardan dolayı biri SPK, biri Maliye Bakanlığı için olmak üzere iki farklı Bilanço ve gelir-gider tablosu hazırlayabilmektedir. Düzenlenen bu iki farklı bilanço ve gelir-gider tablosunda “Stok Değerleme Yöntemleri” veya “Amortisman Ayırma Yöntemleri” farklılık arzedebilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLERGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI