BANKALARDA HAVALE İŞLEMLERİ

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 15:40

1. Havale İşlemleri: Havale, göndericinin, belli bir miktar paranın alıcı olarak gösterdiği bir kişiye ödenmesi yönünde bir bankayı muhatap alarak verdiği emirdir. Bir bankacılık hizmeti olan havale, komisyonlu işlemler arasında önemli yer tutar. Bu konuda işlemleri ne kadar hızlı olursa müşteri o kadar memnun olacaktır. Bu da bankaya müşteri kazandıracaktır.

Bilişim teknolojisinin bankacılığa girmesi, bankacılık işlemlerini daha kolay ve çabuk yapılabilir hale getirmiştir. Bilgisayar teknolojisinin küresel niteliklere ulaşması ile uluslararası şebekelerin bağlanmasında coğrafi uzaklık önemsiz hâle gelmiştir. İnsanlar, nerede olursa olsunlar internet kullanarak hesaplarına ulaşabilmekte ve işlem yapabilmektedirler. Bankaların teknolojiyi yakından takip etmesi havale işlemlerini de oldukça kolaylaştırmış ve çabuklaştırmıştır. Bu kolaylık hem banka açışından hem de müşteri açısından zaman tasarrufu sağlamaktadır. Havale işlemi, havalenin kabulü ve havalenin ödenmesi aşamalarından oluşur. Havale işleminde iki banka şubesi bulunur:

– Bankaların şubeleri ve muhabirleri üzerine havale alan şube
– Bankanın şubeleri veya muhabirleri tarafından verilen havaleyi ödeyen şube.

Havale işlemlerinde havale bedeli üzerinden komisyon alınır. Alınan komisyon üzerinden ise %5 BSMV (Bankacılık Sigorta Muameleleri Vergisi) alınır. Ayrıca müşterinin tercih edeceği havale şekline göre (posta, telefon, online, faks gibi) de haberleşme gideri karşılığı alınır. Bütün bu masraflar, müşteriden peşin olarak tahsil edilir.

2. Giden Havale: Bankanın bir şubeden başka bir şubesine ya da başka bir banka şubesine belli bir miktar para havale etmesi işlemine giden havale denir. Havalenin gönderilmesi sırasında; havalenin hangi yolla gönderileceği (mektup, telefon,faks), alıcı adı soyadı, alıcı adresi, alıcının hesabının bulunduğu banka ve şubesi, alıcının hesap numarası, alıcının telefon numarası vb. bilgilerin gönderici bankaya verilmesi gerekir. Bu, havalenin ödenmesi sırasında herhangi bir sorun çıkmasını engelleyecektir.

Alınacak komisyon, gider karşılığı ve BSMV hesaplanarak havale fişi düzenlenir. Havale tutarı ile komisyon, gider karşılıkları müşteriden nakden tahsil edilerek ya da müşterinin hesabından aktarılarak tahsil edilir ve müşterinin isteğine uygun olarak havale emri ödemeyi yapacak şube ya da muhabire gönderilir.Havale tutarı şubeler hesabına alacak olarak yazılır. Yurt dışından bir banka aracılığıyla veya posta çeki ile gönderilen havalelerde haberleşme ve komisyon kesildikten sonra bankaya intikal eden havale tutarının hesaba alacak kaydedilmesinden veya alacak kaydından sonraki 10 gün içinde efektif ödenmesi hâlinde bankalar %0.1 oranında komisyon tahsil etmektedir.

2.1. Virman: Cari veya katılma hesabınızdan istediğiniz tutarda paranızı, kendinize ait diğer cari veya katılma hesabınıza aktarma yapma işlemidir. Virman işlemi, ATM’lerden, internetten ve telefonla yapılabilmektedir.

2.2. EFT (Elektronik Fon Transferi): Elektronik sistemlerin gelişmesine bağlı olarak, kişilerin kendi hesaplarından başka bir bankadaki hesap numarasına veya başka bir şahsın ismine kredi kartı numarasına para havale etmesi işlemidir. EFT işlemi de aslında bir havale niteliği taşır. Ancak, havaleden farklı olarak burada alıcıya ödeme, gönderenin bankasında değil de başka bir bankadan yapılmaktadır.

EFT işlemleri, T.C. Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiği için sadece yeni Türk lirası olarak ve mesai günleri içinde yapılabilmektedir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde EFT yapılamamakta, ileri tarihli EFT talimatı verilebilmektedir. Mevduat sahibi başka bir bankada hesabı olan bir kişiye veya kendisinin başka bir banka şubesindeki hesabına (virman) para göndermek istediğinde, hesabının bulunduğu bankaya başvurararak EFT talimatı verir. Bu talimatı alan banka ise, mevduat sahibinin hesabından EFT tutarını mahsup ederek EFT alıcısının bankasına elektronik ortamda gönderir. EFT bankası, gelen bu tutarı alıcının hesabına alacak kaydederek işlemi tamamlar. Ancak, talimatın verildiği günden bir gün sonra alıcının hesabına aktarılmaktadır.

EFT işleminin, banka kartı ve iş yerlerindeki POS cihazlarını kullanarak mevduat sahibinin satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeme aracı olarak kullanılması da mümkündür. Satış noktasından elektronik fon transferi (EFTPOS) adıyla anılan işlemde mevduat sahibi, satın aldığı mal ve hizmetlerin karşılığını, banka kartını POS cihazından geçirir, şifresini girer ve ödemesi gereken tutarın kendi hesabından banka üyesi iş yerinin hesabına aktarılmasını sağlar.

2.3. IBAN (International Bank Account Number): Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla International Bank Account Number-IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı geliştirilmiştir. IBAN bugün 33 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. IBAN’ın amacı, Avrupa ülkelerindeki banka ve diğer finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para transferlerindeki hataları ve bundan doğan gecikmeleri engellemektir. IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız bir biçimde göndericinin hesabından alıcının hesabına geçirilmekte böylece, işlemlerde oluşan hatalardan kaynaklanan bekleme süreleri ve ek maliyetler ortadan kalkmaktadır.

Türkiye’de IBAN Kullanımı 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren müşteriler, bir banka veya katılım bankasından Türkiye’deki bir başka banka veya katılım bankası nezdindeki (yanında, huzurunda, gözetiminde) bir hesaba IBAN ile para gönderebilmektedir.IBAN ile yapılan para transferlerinde alıcının şubesi, şehri vb. detayları bilmeye gerek olmayıp yalnızca hesap numarası ile transfer işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı para transferlerinde IBAN uygulaması zorunlu olmayıp mevcut hesap numaraları ile para transferi yapılmasına devam edilmektedir.Para transferlerinde IBAN kullanmak alıcı ve göndericinin tercihine bağlıdır.

3. Gelen Havale: Bankanın diğer şubelerinden ya da başka bir banka şubesinden müşteri talimatı ile gelen havaleler, havale gönderilen kişiye ödenmesi işlemi gelen havale işlemidir. Havale, müşterinin tasarruf mevduatı hesabına gönderilmiş ise; “300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y) – VADESİZ” hesap alacaklı olacaktır. Havaleyi gönderen müşterinin herhangi bir talimatı yok ise o zaman alacaklı hesap, “394 ÖDEME EMİRLERİ – TP” hesabı olacaktır. Müşteri, havale tutarını bankada bulunan bir hesabına geçirilmesini ister ise havale tutarı doğrudan bu hesaba alacak kaydedilir.

BANKALARDA FATURA İŞLEMLERİ

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 14:37

1. Hizmet İşlemleri: Bankalar, sahip oldukları geniş organizasyon sayesinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkilerinden dolayı, ticari ve mali konularda müşterilerine çeşitli hizmetlerde bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, bankacılık hizmetlerini hem daha kolay hem de daha yaygın hale getirmiştir.

Bankacılık hizmetleri ile ilgili konuları, Bankacılık Kanunu da belirlemiştir. Bu Kanunun bu konu ile ilgili 76. maddesi aşağıda tam metin olarak görülmektedir: “Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun’un 76.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kanun’un 4.maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak bireysel müşterilerine şubeleri, İnternet ve telefon bankacılığı ve diğer alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla sunabileceği bankacılık işlem ve hizmetleri aşağıda belirtilmiştir:

– Mevduat ve katılım fonu kabulü; YTL veya yabancı para üzerinden açılan vadeli ve vadesiz tasarruf mevduat hesapları, özel cari hesaplar, katılma hesapları, ihbarlı hesaplar, müşterek hesaplar, kredili mevduat hesabı ve mevzuatın öngördüğü vs. hesaplar,
– Nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri; kredili mevduat işlemleri, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi,
– Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dâhil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri; çekle işleyen hesaplarla ilgili tüm işlemler, çek tahsilatı, havaleler, EFT, otomatik havale ve otomatik ödeme, kambiyo senetlerinin tahsiline ilişkin hükümler,
– Saklama hizmetleri; kiralık kasa, altın, kıymetli maden ve/veya sermaye piyasası araçlarının saklaması,
– Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri; banka ve kredi kartı ile ilgili işlemler,
– Efektif dâhil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri; altın depo hesapları,
– Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri; altın alım satımına aracılık,
Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri,
– Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,
– Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri,
– Finansal kiralama işlemleri,
– Sigorta acenteliği; sigorta işlemleri,
– Mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla bireysel müşterilere verilebilecek diğer işlem, ürün ve hizmetler.”

2. Fatura İşlemlerini Takip Etmek: Banka nezdinde cari hesabı bulunmayan kişi ve kuruluşların genelde kısa bir zamanda tasfiye edilmesi gereken borçları ile türev finansal araçlar için verilen teminatlar ve primler ile diğer alacaklar Muhtelif Alacaklar Hesabı’nda takip edilir, Muhtelif Alacaklar Hesabı, aktif nitelikli hesaplardır. 278 ALACAKLI GEÇİCİ HESAP aktif nitelikli olup bilançonun pasifinde yer alır. Hesabın yardımcı ve fer’i hesabı olan “278.00 VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR” fatura işlemlerinin takip edildiği hesaptır.

3. Fatura Ödemeleri: Muhtelif Alacaklar Hesabı; elektrik, telefon,su ve benzeri gibi kuruluşlarla yapılan abonelik sözleşmeleri ile başka bir işlem için bu ad altında talep edilen tutarların kaydedildiği bir hesaptır. Elektrik, su, telefon, yakıt gibi faturaların bedeli ödendiğinde “010 KASA HESABI” borçlu hesap, “278.00 VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR HESABI” alacaklı hesap olacaktır. Gün sonunda bu hesap kapatılarak kurumun ya da firmanın mevduat hesabına aktarılacaktır.

4. Otomatik Ödeme: Otomatik ödeme ismiyle bilinen ödeme şekli, kişilerin hesaplarının bulunduğu bankayı talimatlandırarak bir banka şubesine gitmeden su,elektrik, doğal gaz, kablo TV, dernek aidatı gibi fatura ödemelerini ödeme günü geldiğinde bankaya yaptırmasıdır. Banka, verilen talimat doğrultusunda faturanın son ödeme tarihinde abone numarasına, kuruma olan borç hesaptan otomatik olarak aktaracaktır. Otomatik ödeme, müşterinin hesabında para bulunduğu sürece çalışacaktır. Otomatik ödeme talimatı, banka müşterilerince şubeye gidilerek, telefon ve internet bankacılığından herhangi biri ile verilebilir. Ödeme, ister otomatik yapılsın isterse bizzat bankaya gidilerek yapılsın muhasebe kaydı değişmeyecektir.

5. İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığı, teknolojik gelişmeler sayesinde bankaların müşterilerine bir şubeye bağlı kalmaksızın bilgisayar ve internet aracılığı ile hesaplarını takip etmeleri, yatırım işlemlerini ve fatura ödemelerini yapmaları için sundukları hizmettir. Müşteriler, hesaplarının bulunduğu banka web sayfasından internet bankacılığına ulaşmaktadır, İnternet bankacılığı kullanıcılarının işlemlerini kolaylıkla ve güvenli olarak yapabilmeleri için yol gösterici uyarılar bulunmaktadır. İnternet bankacılığı işlemleri tıklandığında internetten yapılabilecek işlemlerin listesi çıkacaktır. Bunlardan bir tanesi de ödemelerdir. Fatura ödemeyi tıklayarak işlem gerçekleştirilebilir. Kişiler, fatura ödemeleri internet üzerinden kendileri yapabilecekleri gibi yine internet üzerinden otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Bu işlemler İnternet bankacılığı aracılığıyla ya da bizzat bankaya gidilerek yapılsın muhasebe kaydı değişmeyecektir.

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 13:32

Muhasebe açısından değerlendirilen ve Muhasebe hesaplarının tutulduğu tek düzen hesap planı çerçevesi içerisinde bankalarca uygulanan Tek düzen hesap planının bulunduğu içerik sayfasıdır.

153102 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)
153103 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
153104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
153105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15320 İTHALAT KREDİLERİ
153200 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
153201 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
153202 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
153203 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
153204 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
153205 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15340 İHTİSAS KREDİLERİ
15350 FON KAYNAKLI KREDİLER
15360 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15370 YURT DIŞI KREDİLER
15380 DİĞER KREDİLER
153800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
153801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
153802 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
153803 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
153804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
153805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
153806 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
15390 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15391 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15392 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15393 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15394 PERSONEL KREDİLERİ
15395 PERSONEL KREDİ KARTLARI
15396 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
154 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – T.P.
15400 İHRACAT KREDİLERİ
154000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
154001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
154004 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
154005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15410 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
154100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
154101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
154104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
154105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15430 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
154300 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
154301 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
154304 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
154305 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15440 İHTİSAS KREDİLERİ
15450 FON KAYNAKLI KREDİLER
15460 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15470 YURT DIŞI KREDİLER
15480 İŞLETME KREDİLERİ
154800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
154801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
154804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
154805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15490 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15491 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15492 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15493 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15494 PERSONEL KREDİLERİ
15495 PERSONEL KREDİ KARTLARI
155 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – Y. P.
15500 İHRACAT KREDİLERİ
155000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
155001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
155004 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
155005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15510 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
155100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
155101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
155104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
155105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15530 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
155300 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
155301 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
155304 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
155305 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15540 İHTİSAS KREDİLERİ
15550 FON KAYNAKLI KREDİLER
15560 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15570 YURT DIŞI KREDİLER
15580 İŞLETME KREDİLERİ
155800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
155801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
155804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
155805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15590 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15591 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15592 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15593 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15594 PERSONEL KREDİLERİ
15595 PERSONEL KREDİ KARTLARI
156 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – T.P.
15600 İHRACAT KREDİLERİ
156000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
156001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
156002 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
156003 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
156004 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
156005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15610 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
156100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
156101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
156102 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
156103 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
156104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
156105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15630 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
156300 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
156301 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
156302 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
156303 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
156304 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
156305 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15640 İHTİSAS KREDİLERİ
15650 FON KAYNAKLI KREDİLER
15660 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15670 YURT DIŞI KREDİLER
15680 İŞLETME KREDİLERİ
156800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
156801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
156802 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
156803 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
156804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
156805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
156806 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
15690 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15691 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15692 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15693 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15694 PERSONEL KREDİLERİ
15695 PERSONEL KREDİ KARTLARI
15696 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
157 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – Y.P.
15700 İHRACAT KREDİLERİ
157000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
157001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
157002 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
157003 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
157004 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
157005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15710 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
157100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
157101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
157102 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
157103 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
157104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
157105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15730 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
157300 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
157301 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
157302 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
157303 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
157304 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
157305 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15740 İHTİSAS KREDİLERİ
15750 FON KAYNAKLI KREDİLER
15760 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15770 YURT DIŞI KREDİLER
15780 İŞLETME KREDİLERİ
157800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
157801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
157802 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
157803 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
157804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
157805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
157806 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
15790 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15791 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15792 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15793 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15794 PERSONEL KREDİLERİ
15795 PERSONEL KREDİ KARTLARI
15796 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI
158 TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – T.P.
15800 T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI
15810 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
15820 İTHALAT KABUL KREDİLERİ
15830 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ
15835 FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ
15837 KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ
15840 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
159 TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – Y.P.
15900 Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARI
15910 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
15920 İTHALAT KABUL KREDİLERİ
15930 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ
15935 FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ
15940 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
160 KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER–T P.
161 KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER–Y P.
170 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR /TAHSİİMKÂNI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLA –T P.
17000 TEMİNATSIZ OLANLAR
17001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
171 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİİMKÂNI SINIRLI
KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR – Y. P.
17100 TEMİNATSIZ OLANLAR
17101 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17102 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17103 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17104 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
172 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – T. P.
17200 TEMİNATSIZ OLANLAR
17201 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17202 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17203 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17204 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
173 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – Y. P.
17300 TEMİNATSIZ OLANLAR
17301 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17302 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17303 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17304 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
174 TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR – T. P.
17400 TEMİNATSIZ OLANLAR
17401 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17402 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17403 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17404 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
175 TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR  Y. P.
17500 TEMİNATSIZ OLANLAR
17501 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17502 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17503 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17504 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
176 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR – T.P.
17600 TEMİNATSIZ OLANLAR
17601 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17602 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17603 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17604 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
177 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR – Y.P.
17700 TEMİNATSIZ OLANLAR
17701 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17702 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17703 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17704 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
180 ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T. P.
18000 III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
18001 IV.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
18002 V.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
181 ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y. P.
18100 III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
18101 IV.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
18102 V.GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN

 

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 1

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 2

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 3

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 3

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 13:29

Muhasebe açısından değerlendirilen ve Muhasebe hesaplarının tutulduğu tek düzen hesap planı çerçevesi içerisinde bankalarca uygulanan Tek düzen hesap planının bulunduğu içerik sayfasıdır.

140504 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1405040 KAMU İDARELERİ
1405041 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1405042 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
140505 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
141 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – Y.P.
14100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
141001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
141002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
14101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
14102 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
141021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
141022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
14103 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
14110 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
141100 KAMU İDARELERİ
141101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
141102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
14111 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
14114 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
14120 TÜKETİCİ KREDİLERİ
141200 KONUT KREDİLERİ
141201 TAŞIT KREDİLERİ
141202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
141209 DİĞER
14121 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
141210 TAKSİTLİ
141211 TAKSİTSİZ
14130 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
141300 İŞ YERİ KREDİLERİ
141301 TAŞIT KREDİLERİ
141302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
141309 DİĞER
14131 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
141310 TAKSİTLİ
141311 TAKSİTSİZ
14140 PERSONEL KREDİLERİ
141400 KONUT KREDİLERİ
141401 TAŞIT KREDİLERİ
141402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
141409 DİĞER
14141 PERSONEL KREDİ KARTLARI
141410 TAKSİTLİ
141411 TAKSİTSİZ
14150 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ
141500 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1415000 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1415001 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
141501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
141502 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
1415020 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1415021 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
141503 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
141504 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1415040 KAMU İDARELERİ
1415041 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1415042 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
1415005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
142 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – T.P.
143 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – Y.P.
144 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – T.P.
145 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – Y.P.
146 MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.
14600 AÇIK
146000 KAMU MEVDUAT BANKALARI
146001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
146002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
146003 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
146004 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
146005 KATILIM BANKALARI
146006 SİGORTA ŞİRKETLERİ
146009 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
14601 TEMİNATLI
146010 KAMU MEVDUAT BANKALARI
146011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
146012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
146013 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
146014 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
146015 KATILIM BANKALARI
146016 SİGORTA ŞİRKETLERİ
146017 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
146019 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
14602 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER
146020 KAMU MEVDUAT BANKALARI
146021 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
146022 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
146023 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
146024 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
146025 KATILIM BANKALARI
146026 SİGORTA ŞİRKETLERİ
146029 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
147 MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.
14700 AÇIK
147000 KAMU MEVDUAT BANKALARI
147001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
147002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
147003 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
147004 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
147005 KATILIM BANKALARI
147006 SİGORTA ŞİRKETLERİ
147009 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
14701 TEMİNATLI
147010 KAMU MEVDUAT BANKALARI
147011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
147012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
147013 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
147014 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
147015 KATILIM BANKALARI
147016 SİGORTA ŞİRKETLERİ
147017 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
147019 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
14702 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER
147020 KAMU MEVDUAT BANKALARI
147021 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
147022 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
147023 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
147024 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
147025 KATILIM BANKALARI
147026 SİGORTA ŞİRKETLERİ
147029 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
148 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.
14800 BANKALAR
148000 AÇIK
148001 TEMİNATLI
14801 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER
148010 AÇIK
148011 TEMİNATLI
14802 BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER
148020 AÇIK
148021 TEMİNATLI
14804 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
14808 ÜLKE KREDİLERİ
148080 AÇIK
148081 TEMİNATLI
14809 DİĞER
148090 AÇIK
148091 TEMİNATLI
149 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.
14900 BANKALAR
149000 AÇIK
149001 TEMİNATLI
14901 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER
149010 AÇIK
149011 TEMİNATLI
14902 BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER
149020 AÇIK
149021 TEMİNATLI
14904 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
14908 ÜLKE KREDİLERİ
149080 AÇIK
149081 TEMİNATLI
14909 DİĞER
149090 AÇIK
149091 TEMİNATLI
150 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – T. P.
15000 İSKONTO SENETLERİ
150000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
150001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
150004 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
150005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15001 İŞTİRA SENETLERİ
150010 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
150011 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
150014 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
150015 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15002 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
15010 İHRACAT KREDİLERİ
150100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
150101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
150104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
150105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15040 İHTİSAS KREDİLERİ
15050 FON KAYNAKLI KREDİLER
15060 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15070 YURT DIŞI KREDİLER
15080 DİĞER KREDİLER
150800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
150801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
150804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
150805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15090 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15091 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15092 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15093 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15094 PERSONEL KREDİLERİ
15095 PERSONEL KREDİ KARTLARI
15096 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
151 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER – Y. P.
15100 İSKONTO SENETLERİ
151000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
151001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
151004 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
151005 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15101 İŞTİRA SENETLERİ
151010 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
151011 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
151014 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
151015 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15102 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
15110 İHRACAT KREDİLERİ
151100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
151101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
151104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
151105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15140 İHTİSAS KREDİLERİ
15150 FON KAYNAKLI KREDİLER
15160 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15170 YURT DIŞI KREDİLER
15180 DİĞER KREDİLER
151800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
151801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
151804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
151805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15190 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15191 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15192 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15193 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15194 PERSONEL KREDİLERİ
15195 PERSONEL KREDİ KARTLARI
15196 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
152 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – T. P.
15210 İHRACAT KREDİLERİ
152100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
152101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
152102 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE- (KAMU)
152103 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
152104 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
152105 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15220 İTHALAT KREDİLERİ
152200 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
152201 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
152202 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
152203 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
152204 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
152205 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
15240 İHTİSAS KREDİLERİ
15250 FON KAYNAKLI KREDİLER
15260 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15270 YURT DIŞI KREDİLER
15280 DİĞER KREDİLER
152800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
152801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
152802 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
152803 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
152804 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
152805 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
152806 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
15290 TÜKETİCİ KREDİLERİ
15291 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
15292 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
15293 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
15294 PERSONEL KREDİLERİ
15295 PERSONEL KREDİ KARTLARI
15296 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
153 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER – Y. P.
15310 İHRACAT KREDİLERİ
153100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
153101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

 

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 1

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 2

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 2

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 12:25

123019 DİĞER
12310 YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ
123100 BANKALAR
123101 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
123109 DİĞER
12311 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ
123110 BANKALAR
123111 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
123119 DİĞER
124 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – T.P.
125 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER – Y.P.
126 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER – T.P.
12600 AÇIK
126000 KAMU MEVDUAT BANKALARI
126001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
126002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
126003 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
126004 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
126005 KATILIM BANKALARI
126006 SİGORTA ŞİRKETLERİ
126009 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
12601 TEMİNATLI
126010 KAMU MEVDUAT BANKALARI
126011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
126012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
126013 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
126014 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
126015 KATILIM BANKALARI
126016 SİGORTA ŞİRKETLERİ
126017 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
126019 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
127 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER – Y.P.
12700 AÇIK
127000 KAMU MEVDUAT BANKALARI
127001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
127002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
127003 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
127004 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
127005 KATILIM BANKALARI
127006 SİGORTA ŞİRKETLERİ
127009 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
12701 TEMİNATLI
127010 KAMU MEVDUAT BANKALARI
127011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
127012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
127013 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
127014 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
127015 KATILIM BANKALARI
127016 SİGORTA ŞİRKETLERİ
127017 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
127019 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
128 YURT DIŞI KISA VADELİ KREDİLER – T.P.
12800 BANKALAR
128000 AÇIK
128001 TEMİNATLI
12801 BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER
128010 AÇIK
128011 TEMİNATLI
12802 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
12809 DİĞER
128090 AÇIK
128091 TEMİNATLI
129 YURT DIŞI KISA VADELİ KREDİLER – Y.P.
12900 BANKALAR
129000 AÇIK
129001 TEMİNATLI
12901 BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER
129010 AÇIK
129011 TEMİNATLI
12902 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
12909 DİĞER
129090 AÇIK
129091 TEMİNATLI
130 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR. YAT.KRED. – T.P.
13000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
130001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
130002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13010 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
130100 KAMU İDARELERİ
130101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
130102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13011 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
131 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHR. GAR.YAT.KRED. – Y.P.
13100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
131001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
131002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13110 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
131100 KAMU İDARELERİ
131101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
131102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13111 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
132 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED. – T.P.
13200 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
132001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
132002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13201 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13202 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
132021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
132022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13203 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
13210 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
132100 KAMU İDARELERİ
132101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
132102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13211 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
133 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHR. GAR. YAT. KRED. – Y.P.
13300 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
133001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
133002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13301 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13302 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
133021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
133022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13303 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
13310 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
133100 KAMU İDARELERİ
133101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
133102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13311 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
134 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED. – T.P.
13400 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
134001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
134002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13401 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13410 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
134100 KAMU İDARELERİ
134101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
134102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13411 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
135 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞ. YAT. KRED. – Y.P.
13500 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
135001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
135002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13510 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
135100 KAMU İDARELERİ
135101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
135102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13511 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
136 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED. – T.P.
13600 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
136001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
136002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13601 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13602 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
136021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
136022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13603 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
13610 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
136100 KAMU İDARELERİ
136101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
136102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13611 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
137 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞ. YAT. KRED. – Y.P.
13700 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
137001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
137002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13701 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13702 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
137021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
137022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13703 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
13710 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
137100 KAMU İDARELERİ
137101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
137102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13711 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
138 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – T.P.
13800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
138001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
138002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13810 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
138100 KAMU İDARELERİ
138101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
138102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13811 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
13820 TÜKETİCİ KREDİLERİ
138200 KONUT KREDİLERİ
138201 TAŞIT KREDİLERİ
138202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
138209 DİĞER
13821 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
138210 TAKSİTLİ
138211 TAKSİTSİZ
13830 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
138300 İŞ YERİ KREDİLERİ
138301 TAŞIT KREDİLERİ
138302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
138309 DİĞER
13831 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
138310 TAKSİTLİ
138311 TAKSİTSİZ
13840 PERSONEL KREDİLERİ
138400 KONUT KREDİLERİ
138401 TAŞIT KREDİLERİ
138402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
138409 DİĞER
13841 PERSONEL KREDİ KARTLARI
138410 TAKSİTLİ
138411 TAKSİTSİZ
13850 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ
138500 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1385000 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1385001 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
138501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (ÖZEL)
138502 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1385020 KAMU İDARELERİ
1385021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1385022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
138503 DİĞER MÜŞTERİLER (ÖZEL)
139 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – Y.P.
13900 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
139001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
139002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13901 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
13910 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
139100 KAMU İDARELERİ
139101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
139102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
13911 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
13920 TÜKETİCİ KREDİLERİ
139200 KONUT KREDİLERİ
139201 TAŞIT KREDİLERİ
139202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
139209 DİĞER
13921 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
139210 TAKSİTLİ
139211 TAKSİTSİZ
13930 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
139300 İŞ YERİ KREDİLERİ
139301 TAŞIT KREDİLERİ
139302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
139309 DİĞER
13931 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
139310 TAKSİTLİ
139311 TAKSİTSİZ
13940 PERSONEL KREDİLERİ
139400 KONUT KREDİLERİ
139401 TAŞIT KREDİLERİ
139402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
139409 DİĞER
13941 PERSONEL KREDİ KARTLARI
139410 TAKSİTLİ
139411 TAKSİTSİZ
13950 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ
139500 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1395000 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1395001 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
139501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
139502 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1395020 KAMU İDARELERİ
1395021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1395022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
139503 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
140 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – T.P.
14000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
140001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
140002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
14001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
14002 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
140021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
140022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
14003 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE (ÖZEL)
14010 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
140100 KAMU İDARELERİ
140101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
140102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
14011 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
14014 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
14020 TÜKETİCİ KREDİLERİ
140200 KONUT KREDİLERİ
140201 TAŞIT KREDİLERİ
140202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
140209 DİĞER
14021 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
140210 TAKSİTLİ
140211 TAKSİTSİZ
14030 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
140300 İŞ YERİ KREDİLERİ
140301 TAŞIT KREDİLERİ
140302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
140309 DİĞER
14031 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
140310 TAKSİTLİ
140311 TAKSİTSİZ
14040 PERSONEL KREDİLERİ
140400 KONUT KREDİLERİ
140401 TAŞIT KREDİLERİ
140402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
140409 DİĞER
14041 PERSONEL KREDİ KARTLARI
140410 TAKSİTLİ
140411 TAKSİTSİZ
14050 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ
140500 İŞTİRAKLER VE BAĞLI OTAKLIKLAR – (KAMU)
1405000 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1405001 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
140501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
140502 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
1405020 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1405021 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
140503 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

 

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 1

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 3

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 12:23

Muhasebe açısından değerlendirilen ve Muhasebe hesaplarının tutulduğu tek düzen hesap planı çerçevesi içerisinde bankalarca uygulanan Tek düzen hesap planının bulunduğu içerik sayfasıdır.

100 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ – T.P.
10000 İSKONTO SENETLERİ
100000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1000001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1000002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
100001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
100008 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1000080 KAMU İDARELERİ
1000081 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1000082 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
100009 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
10001 İŞTİRA SENETLERİ
100010 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1000101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1000102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
100011 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
100018 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1000180 KAMU İDARELERİ
1000181 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1000182 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
100019 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
101 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ – Y.P.
10100 İSKONTO SENETLERİ
101000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1010001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1010002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
101001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
101008 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1010080 KAMU İDARELERİ
1010081 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1010082 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
101009 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
10101 İŞTİRA SENETLERİ
101010 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
1010101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1010102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
101011 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
101018 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
1010180 KAMU İDARELERİ
1010181 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1010182 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
101019 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
102 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) –T.P.
10200 İSKONTO SENETLERİNDEN
10201 İŞTİRA SENETLERİNDEN
103 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – Y. P.
10300 İSKONTO SENETLERİNDEN
10301 İŞTİRA SENETLERİNDEN
104 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.
10400 SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI
104000 ENDEKSLİ
104001 ENDEKSLİ OLMAYAN
10401 SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI
104010 ENDEKSLİ
104011 ENDEKSLİ OLMAYAN
105 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.
10500 SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI
105000 ENDEKSLİ
105001 ENDEKSLİ OLMAYAN
10501 SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI
105010 ENDEKSLİ
105011 ENDEKSLİ OLMAYAN
110 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ – T.P.
11000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
110001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
110002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11010 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
110100 KAMU İDARELERİ
110101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
110102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11011 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
111 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ – Y.P.
11100 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
111001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
111002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11101 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11110 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
111100 KAMU İDARELERİ
111101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
111102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11111 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
112 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ – T.P.
11200 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
112001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
112002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11201 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11202 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
112021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
112022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11203 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
11210 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
112100 KAMU İDARELERİ
112101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
112102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11211 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
113 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ – Y.P.
11300 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
113001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
113002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11301 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11302 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
113021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
113022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11303 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
11310 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
113100 KAMU İDARELERİ
113101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
113102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11311 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
114 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ – T.P.
11400 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
114001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
114002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11401 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11402 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
114021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
114022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11403 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
11410 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
114100 KAMU İDARELERİ
114101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
114102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11411 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
115 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ – Y.P.
11500 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
115001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
115002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11502 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
115021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
115022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11503 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
11510 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
115100 KAMU İDARELERİ
115101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
115102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11511 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
116 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER – T.P.
11600 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
116001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
116002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11601 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11610 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
116100 KAMU İDARELERİ
116101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
116102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11611 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
11620 TÜKETİCİ KREDİLERİ
116200 KONUT KREDİLERİ
116201 TAŞIT KREDİLERİ
116202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
116209 DİĞER
11621 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
116210 TAKSİTLİ
116211 TAKSİTSİZ
11630 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
116300 İŞYERİ KREDİLERİ
116301 TAŞIT KREDİLERİ
116302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
116309 DİĞER
11631 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
116310 TAKSİTLİ
116311 TAKSİTSİZ
11640 PERSONEL KREDİLERİ
116400 KONUT KREDİLERİ
116401 TAŞIT KREDİLERİ
116402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
116409 DİĞER
11641 PERSONEL KREDİ KARTLARI
116410 TAKSİTLİ
116411 TAKSİTSİZ
11642 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
116420 GERÇEK KİŞİ
116421 TÜZEL KİŞİ
117 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER – Y.P.
11700 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
117001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
117002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11701 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11710 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
117100 KAMU İDARELERİ
117101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
117102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11711 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
11720 TÜKETİCİ KREDİLERİ
117200 KONUT KREDİLERİ
117201 TAŞIT KREDİLERİ
117202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
117209 DİĞER
11721 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
117210 TAKSİTLİ
117211 TAKSİTSİZ
11730 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
117300 İŞYERİ KREDİLERİ
117301 TAŞIT KREDİLERİ
117302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
117309 DİĞER
11731 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
117310 TAKSİTLİ
117311 TAKSİTSİZ
11740 PERSONEL KREDİLERİ
117400 KONUT KREDİLERİ
117401 TAŞIT KREDİLERİ
117402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
117409 DİĞER
11741 PERSONEL KREDİ KARTLARI
117410 TAKSİTLİ
117411 TAKSİTSİZ
11742 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
117420 GERÇEK KİŞİ
117421 TÜZEL KİŞİ
118 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER – T.P.
11800 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
118001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
118002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11801 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11802 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
118021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
118022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11803 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
11810 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
118100 KAMU İDARELERİ
118101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
118102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11811 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
11814 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
11820 TÜKETİCİ KREDİLERİ
118200 KONUT KREDİLERİ
118201 TAŞIT KREDİLERİ
118202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
118209 DİĞER
11821 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
118210 TAKSİTLİ
118211 TAKSİTSİZ
11830 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
118300 İŞYERİ KREDİLERİ
118301 TAŞIT KREDİLERİ
118302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
118309 DİĞER
11831 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
118310 TAKSİTLİ
118311 TAKSİTSİZ
11840 PERSONEL KREDİLERİ
118400 KONUT KREDİLERİ
118401 TAŞIT KREDİLERİ
118402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
118409 DİĞER
11841 PERSONEL KREDİ KARTLARI
118410 TAKSİTLİ
118411 TAKSİTSİZ
11842 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
118420 GERÇEK KİŞİ
118421 TÜZEL KİŞİ
119 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER – Y.P.
11900 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (KAMU)
119001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
119002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11901 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)
11902 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (KAMU)
119021 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
119022 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11903 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)
11910 DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)
119100 KAMU İDARELERİ
119101 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
119102 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
11911 DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)
11914 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
11920 TÜKETİCİ KREDİLERİ
119200 KONUT KREDİLERİ
119201 TAŞIT KREDİLERİ
119202 İHTİYAÇ KREDİLERİ
119209 DİĞER
11921 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
119210 TAKSİTLİ
119211 TAKSİTSİZ
11930 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
119300 İŞYERİ KREDİLERİ
119301 TAŞIT KREDİLERİ
119302 İHTİYAÇ KREDİLERİ
119309 DİĞER
11931 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
119310 TAKSİTLİ
119311 TAKSİTSİZ
11940 PERSONEL KREDİLERİ
119400 KONUT KREDİLERİ
119401 TAŞIT KREDİLERİ
119402 İHTİYAÇ KREDİLERİ
119409 DİĞER
11941 PERSONEL KREDİ KARTLARI
119410 TAKSİTLİ
119411 TAKSİTSİZ
11942 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
119420 GERÇEK KİŞİ
119421 TÜZEL KİŞİ
120 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – T.P.
121 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ – Y.P.
123 KIYMETLİ MADEN KREDİSİ – Y.P.
12300 YURT İÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ
123000 BANKALAR
123001 DİĞER MALİ KURULUŞLAR
123009 DİĞER
12301 YURT DIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ
123010 BANKALAR
123011 DİĞER MALİ KURULUŞLAR

 

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 2

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 3

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4

DÖVİZ TEVDİAT HESABI

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 9:17

1. Döviz Tevdiat Hesabı: Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın bankalarda vadeli veya vadesiz TL veya döviz tevdiat hesabı açılabilir. Döviz tevdiat hesapları, T.C. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertibl (Dönüşebilen: yurdumuzda para birimlerinin birbirine çevrimi olarak adlandırılır. Merkez Bankası’nın belirlediği paralar “konvertibl para” olarak adlandırılır ve sadece o para döviz büfelerinde ya da bankalarda değiştirilir.) dövizlerden müracaat edilen bankaca kabul edilenlerle açılır.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar ve buna ilişkin tebliğler uyarınca bankalar tarafından gerek yurt içinde yerleşik gerek yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına konvertibl dövizler üzerinden açılabilen Döviz Tevdiat Hesabı pasif nitelikte olup, sabit fiyat üzerinden hareket görür.

Muhasebe de her dönem sonu, hesap bakiyesi evalüasyon (Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiştir. Değerlendirme anlamına gelir. Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kazanması.) işlemine tabi tutularak, Türk parasına dönüştürülür. Bu hesabın izlenmesi için hesap planında 301 vadesiz ve 311 vadeli ana hesapları ile bu hesaplara ait yardımcı hesaplar açılmış bulunmaktadır.

2. Döviz Tevdiat Hesabı Açılması: Yabancı para (döviz) cinsinden bankalarda açılan vadesiz ve vadeli mevduat hesaplarıdır. Valör tarihi hesaba paranın yatırıldığı işlem tarihinden bir sonraki iş günüdür. Paranın hesaba yatırıldığı tarih işlem tarihidir. Vadeli Döviz Tevdiat Hesabı, Yeni Türk Lirası’na dönüştürülebilen her türlü yabancı para birimi üzerinden, belirli bir süre sonunda, faiz getirisi ile birlikte geri çekilmek üzere açılmış mevduat hesaplarıdır.

Döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirası veya Döviz (efektif dahil) olmak üzere iki şekilde para çekilebilir. Banka tarafından döviz olarak yapılan ödemelerde hesap sahibi efektif, havale, seyahat çeki, banka çeki vb. ile kendisine veya yazılı talimatında belirtmiş olduğu üçüncü bir kişiye hesabından döviz ödenmesi talebinde bulunabilir. Hesap sahibi ilgili şubeden provizyon alınmak kaydıyla, hesabının bulunduğu bankaya ait farklı bir şubeden de para çekebilir.

Döviz tevdiat (banka ve bunun gibi yerlere para, senet yatırma) hesabı açtırmak isteyen müşteri aşağıdaki şekillerden biri ile tevdiatta bulunabilir.
– Efektif verebilir,
– Havale gönderebilir,
– İbraz ettiği çekin iştira (satın alma) edilerek veya tahsile alınarak karşılığında hesaba alınmasını isteyebilir.

Bütün bu yollarla alınan kambiyo değerleri, bunları temsil eden hesaplara karşılık vadeli veya vadesiz oluşuna göre “301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI – Vadeli” veya “301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI – Vadesiz” hesaba alacak yazılır.

3. Döviz Tevdiat Hesabından Para Çekilmesi: Döviz Tevdiat Hesabından üç şekilde ödeme yapılabilir.
– Döviz tecdiat hesabından döviz cinsinden ödeme yapılması
– Döviz tecdiat hesabından Türk Lirası cinsinden ödeme yapılması
– Döviz tecdiat hesabından başka bir döviz cinsinden ödeme yapılması

3.1. Döviz Tevdiat Hesabından Döviz Cinsinden Ödeme Yapılması: Vadesiz hesaplarda her zaman, vadeli hesaplarda ise vade sonlarında yapılacak ödemelerde döviz tevdiat hesapları sabit kur üzerinden borçlanır. Ödemenin yabancı para ile nakten (efektif verilerek) veya hesaben yapılması hâlinde döviz tevdiat hesabına karşılık ilgili yabancı paralı hesap alacaklanır. Müşteriye hesap hangi döviz cinsinden açılmış ise yine aynı döviz ile ödeme yapılır. Müşteri banka şubesine döviz hesabından parayı döviz cinsinden çekeceğini bildirdiği zaman, önce müşterinin kimliği kontrol edilir, daha sonra gerekli işlemler yapılır ve müşteriye ödeme gerçekleştirilir.

3.2. Döviz Tevdiat Hesabından Türk Lirası Cinsinden Ödeme Yapılması: Döviz Tevdiat Hesabından TL olarak ödeme yapılırsa, Döviz Tevdiat Hesabının borcuna karşılık Efektif veya Döviz Vaziyeti Hesabı alacaklanır. Hesaptan çekilen yabancı paranın TL karşılığı efektif veya Döviz Alım Satım Hesabının borcu karşılığında ödenir.

3.3. Döviz Tevdiat Hesabından Başka Bir Döviz Cinsinden Ödemeler: Döviz tevdiat hesaplarından yapılan döviz ödemeleri esas olarak hangi para biriminde açılmış ise o para birimi ile ödenir. Ancak, zorunlu hallerde, müşterinin isteği üzerine veya bankanın müşterinin iznini alarak, ödeme günündeki banka çapraz kurları kullanılarak başka bir para birimi üzerinden de ödeme yapılabilir. Bu gibi durumlarda, müşterinin hesabında bulunan döviz (EURO) banka tarafından satın alınacak, daha sonra banka tarafından mişteriye ödeme yapılacak döviz (USD) miktarını (banka çapraz kurları kullanılarak hesaplanıp) satanacaktır.

4. Döviz Tevdiat Hesaplarında Faiz Reeskontu: Dönem sonlarında yabancı para cinsinden mevduat, alınan krediler, çıkartılan tahviller ve diğer faiz ve gider doğurucu pasif hesaplar ile bilanço dışı hesaplarda kayıtlı diğer yükümlülüklerin üzerinden cari hesap dönemine ait olan faiz ve giderler, reeskonta (bir bankanın elinde bulundurduğu, vadesi gelmemiş senetlerin bir başka bankaya iskonto ettirmesi) tutularak bu hesaba alacak ve ilgili gider hesaplarına borç olarak kaydedilir. “361 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI – YP” hesabının mevduata ait yardımcı hesapları ve alt hesapları aşağıda belirtildiği gibidir.

– 36100 Mevduat Faiz Reeskontları
– 361000 Yıl Sonu Reeskontları
– 301001 Yıl İçi Devre Reeskontları

Vadesiz mevduata yıl sonlarında ve hesabın kapatılmasında, vadeli mevduata ise vade bitiminde tahakkuk ettirilen faizler mudi (bankaya para yatıran kimse) hesaplarına alacak kaydedilir.

Ancak, gerek ay sonlarında ve gerekse yıl sonlarında, ilgili döneme ait kâr ve zararı tespit amacıyla, her ay sonunda hangi türden olursa olsun tüm mevduat hesaplarının yıl sonlarında ise vadeli mevduat hesaplarının o döneme ait faiz giderleri, MEVDUATA VERİLEN FAİZLER hesabının borcu ile bu hesaba alacak kaydedilerek reeskonta tabi
tutulur.

361.000 Yıl Sonu Reeskontları, faiz tahakkukuna kadar hesapta kalır, 361001 Yıl İçi Devre Reeskontları ise yapıldığı dönemi (ayı) takip eden ayın ilk günü ters kayıtla iptal edilir. Yıl sonlarında yapılan reeskontlar ise yeni yılda ters kayıt yapılarak iptal edilmez, mevduatın vade bitim tarihine kadar bu hesapta izlenir. Vade sonlarında ise bu hesabın borcu ile mevduat hesaplarına alacak kaydedilmek suretiyle tasfiye edilir. Bu hesaba ödenen faizler için kesinlikle Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi, Vergi stopajı faizlerin mevduat hesaplarına kaydedildiği tarihte yapılır.

5. Havale İşlemleri: Türk parası ile olduğu gibi yabancı para ile de havale işlemleri yapılabilir. Burada havalenin tanımını hatırlayalım. Borçlar Kanunu’na göre havale: Bir kimsenin kendi hesabına diğer bir kimseye nakit veya kıymetli evrak veya buna benzer şeyleri vermeye üçüncü kişileri yetkili kılmasıdır. Döviz Havaleleri: Banka açısından havale, başka bir yerde ödenmek üzere bir banka şubesine yatırılan paranın gönderenin isteğine göre ödenmesi ya da hesaba alacak kaydedilmesidir. Havalenin konusunu teşkil eden para, müşteriden nakden veya hesaben tahsil edilebilir.

Döviz havaleleri, bu işlemlerin yabancı para üzerinden gerçekleştirilmesidir. Döviz havaleleri dört kısımda değerlendirilir;
– Yurtiçi şubelere gönderilen havaleler
– Muhabir Bankalar ya da Yurt dışı Şubeler Tarafından Yurt içi Şubelere Genel Müdürlük Kanalıyla Yapılan Döviz Havaleleri
– Yabancı Bankalara Döviz Havalesi
– Yabancı Bankalardan Gelen Havaleler

6. Hesap Ekstresi: Tıpkı Tasarruf mevduatında olduğu gibi müşterinin tercih ettiği şekilde hesap ekstreleri alınabilir. Bunlar:
– Posta adresine,
– Elektronik posta (e-mail) adresine,
– Cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

Ayrıca telefon bankacılığı ile bankaların müşteriyi yönlendirdiği Türkiye’nin her yerinden kolaylıkla ulaşılabilen bir sistemle de hesap ekstresi alınabilir. Faksla da hesap ekstresi alınabilir. Bir de internet aracılığı ile hesap numarası ve şifre bilgilerini girerek hesap ekstresi alınabilir. Bankalar farklı şekillerde hesap ekstresi alma imkânı sunmuştur. Müşteri hangisini isterse onu kullanabilir. Ancak posta adresine hesap ekstresi mutlaka gönderilir.

KAMBİYO İŞLEMLERİ, KAMBİYO İŞLEMLERİ ÖZELLİKLERİ

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 3:15

1. Kambiyo İşlemleri: Millî para ve yabancı paraların dolaşımına ilişkin olarak kambiyo; para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetler anlamında kambiyo olarak tanımlanabilir. Para ve diğer menkul kıymetler ile maden ve taşların iç piyasada tedavülü ve memleketten ihraç veya memlekete ithaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuki metinler bütününe kambiyo mevzuatı denilir.

1567 numaralı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu”na göre, bu konu ile ilgilikararları vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kambiyo iktisat literatüründe “döviz”, “efektif” anlamlarında da kullanılmaktadır.

2. Kambiyo İşlemlerinin Özellikleri: Kambiyo işlemleri gerçekleştirilirken aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır,
– İşlemler yabancı para birimi üzerinden (sabit kurla) tek numaralı hesaplara kaydedilir.
– İşlem (efektif vaziyeti ve döviz vaziyeti hesapları dışındaki), iki yabancı paralı hesabı ilgilendiriyorsa sadece bu yabancı paralı hesaplar arasında kaydedilir.
– İşlem, bankanın yabancı para pozisyonunda (durumunda) azaltma yaratıyorsa efektif vaziyeti veya döviz vaziyeti hesaplarından biri, yabancı paralı diğer hesaplara karşılık, borçlanır. Tersi durumda da alacaklanır.
– Efektif Vaziyeti borçlandığı zaman, işlemin yabancı paralı tutarının karşılığı Türk parası üzerinden, Efektif Alım Satım Hesabı alacaklanır. Aynı ilişki Döviz Vaziyeti ile Döviz Alım Satım hesapları arasında da geçerlidir.
– Yabancı para alım satımın yarattığı kâr veya zarar Efektif Alım Satım ve Döviz Alım Satım Hesapları üzerinden ve ticari işletmelerinde emtia satış kârının “tek hesaplı” uygulamada belirlendiği şekilde hesaplanır.
– Efektif ve döviz satışında satılan efektif ve döviz satış bedeli üzerinden % 0,1 Komisyon ve Komisyon üzerinden de % 5 Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahakkuk ettirilir.

3. Efektif: Efektif, nakit biçimindeki yabancı paralar demektir. Paranın gerçek değeri, itibari değer. Kambiyo rejimine göre “nakit yabancı para” demektir. Döviz kavramının aksine efektif kur, çek, senet, poliçe ve hazine bonosu gibi ödeme araçlarını kapsamaz. Efektif satış kuru, döviz satış kurundan genellikle daha yüksektir. Efektif ilk olarak “gerçekleşmiş” anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, efektif kur, gerçekleşmiş kur anlamında kullanılmaktadır. Bankaların kasalarında durduğu sürece, faiz kaybına yol açan, ancak dövize çevrilerek yurt dışı banka hesaplarına intikal ettirildikten sonra faizlendirilebilinen kâğıt para olarak da tanımlanabilir. 1970’li yıllarda yayılan esnek (dalgalı) döviz kuru sistemiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan bir kavramdır. Nominal veya reel olarak hesaplanabilir. Esnek döviz kurları yaygınlaşınca, çok taraflı kur değişmelerinin ticari rekabet gücü açısından önemi de artmıştır.

3.1. Nominal Efektif Kur: Bir paranın belli başlı diğer paralar karşısında değerinin değişmesi, hem döviz piyasasındaki hem de ticari rekabet gücündeki gidişin göstergesidir. Buna, nominal efektif kur denilmektedir. Ancak, ülkelerin yaşadığı enflasyon oranının farklı olması dolayısıyla, nominal efektif kur değişmeleri ticari rekabet gücünü göstermekte yetersiz kalır.

3.2. Reel Kur: Bir ülkenin parası, dünya piyasasında, ancak o ülke ile dış dünya arasındaki enflasyon farkını telafi edecek oranda değer yitiriyorsa reel olarak kur aynı kalmıştır; ticari rekabet gücünde kur değişmesinden kaynaklanan bir değişme olmamıştır. Efektif kurlardaki reel azalış veya artış, döviz piyasasındaki ve ticari rekabet gücündeki durum değişmesinin göstergesi olarak kullanılır. Nominal değerden reel değere varmak için, döviz kuru, ilgili ülke ile dış dünya arasındaki enflasyon oranındaki fark için düzeltilir. Ancak, reel kurların hesaplanmasındaki (kullanılacak fiyat istatistikleri başta olmak üzere) çeşitli istatistiksel sorunlar vardır. Bunun yanında, ticari rekabet gücünü belirleyen diğer etkenlerin varlığı da bir gerçektir. Efektif kurların hesaplanmasında iki ayrı çeşit tartı kullanılabilir:
– Çok taraflı ticaret tartısında, ülkelerin dünya ticaretindeki payı veya belirli bir bölge ticareti söz konusu ise (sanayileşmiş ülkeler veya B. Avrupa ülkeleri gibi) buradaki pay söz konusu olur,
– İki taraflı ticaret tartısıyla her ülkenin birbirleriyle karşılıklı ticaretindeki payları belirlenir. Genellikle iki taraflı ticaret tartısı birinciye tercih edilmektedir. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, her ülke piyasasında alıcı ve satıcıların karşılaştığı yerli ve yabancı fiyatlara olan ortalama döviz kuru etkilerini yansıtmasıdır; diğeri de, reel kurların hesaplanmasında, fiyat seviyesi değişmeleri ile döviz kuru değişmelerinin incelenmesine daha uygun olmasıdır. Buna karşılık, çok taraflı ticaret tartısı, iki ülkenin üçüncü piyasadaki rekabet gücünü saptamak açısından daha uygun düşmektedir.

3.3. Efektif Deposu: Bankanın banknot cinsinden yabancı para kasasıdır. Bankaların kabul ettiği her tür para için aktif karakterli ayrı bir efektif deposu hesabı bulunmaktadır. Herhangi bir müşteri hesabına alınan yabancı paralar efektif deposuna borç verilirken ilgili müşteri hesabına alacak verilir.

4. Döviz: Döviz, Ülkelerin elinde bulunan madeni ve kâğıt para cinsinden bütün ülke paraları ve bu paralarla ödemeyi sağlayan her türlü hesap, belge ve vasıtaların tümüne denir. Uluslararası ödemelerde geçerli olan yabancı para, para işlevi gören her tür bono, poliçe, kredi mektubu, havale ve benzeri varlıklar, her türlü mal ve hizmet alımında, ödemede bulunulurken kullanılan paranın, alacaklı tarafından kabul edilebilir cinsten olması gerekir. Bütün ülkeler, mal ve hizmet satışında kendi parası ile satma taraftarıdır. Yani kendi ülkesinin çıkardığı paraya güvenilmesini isterler.

Uygulamada, satın alınan bir malın bedelini, alıcı ülkenin yabancı para stoklarında satıcı ülkenin para biriminden para olmaması durumunda, satıcı ülkenin kabul edeceği bir başka para birimi ile ödeme gerçekleştirilir. Satıcı ülke de eline geçen bu para ile diğer ülkelerle alış verişini yapabilecektir. Bu nedenledir ki ülkelerin uluslararası ticaret yapabilmeleri için ellerinde diğer ülkelerin paralarının stoklarında bulunması gerekir. İşte bu ülkelerin elinde bulunan madeni ve kâğıt para cinsinden bütün ülke paraları ve bu paralarla ödemeyi sağlayan her türlü hesap, belge ve vasıtaların tümüne döviz denir.

4.1. Döviz Kuru: Döviz Kuru, Bir ülke parasının diğer ülke parasına göre değerini ifade eder. Alım satımları efektif ve serbest piyasa olmak üzere iki ayrı değerde yapılır. Efektif döviz, nakit biçimindeki yabancı para anlamına gelir. Efektif satış kuru genellikle döviz satış kurundan daha yüksektir. Bu iki fiyat arasındaki fark, “kur farkı” veya “kur makası” olarak bilinir. Bu farkın büyümesi dövize olan talebin arttığını, farkın kapanması da talebin azaldığını gösterir.

4.2. Döviz Piyasası: Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları piyasaya döviz piyasası denir. Döviz piyasasının üç ayağı vardır. Arz edenler, talep edenler ve aracılık edenler. Döviz piyasalarının diğer piyasalar gibi belirli fiziksel mekânlarda bulunmaları gerekmez. Günümüzde uluslararası döviz piyasasının başlıca merkezleri, New York, Paris, Tokyo, Frankfurt ve Londra’dır.

4.3. Döviz Paritesi: Bir ülkenin parası esas alınarak, diğer iki ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeri olarak kabul edilir. Örneğin Mart 2007’de, Uluslararası piyasalarda avrodolar paritesi 1,3311, sterlin-dolar paritesi 1,9637, yen-dolar paritesi ise 117,54 düzeyinde seyrediyor. Burada, dolar karşısında diğer ülkelerin paralarının değeri gösterilmiştir. Bir başka deyişle, kamu otoritesinin ulusal para ile değer standardı olan yabancı para arasında belirlemiş olduğu fiyata döviz paritesi denilmektedir.

4.4. Döviz Bonosu: Bankada mevduatın bulunduğunu gösteren, isme veya hamiline düzenlenen kıymetli evraktır.

4.5. Döviz Spekülasyonu: Döviz kurlarının gelecekte göstereceği gelişmelere ilişkin tahminlere dayanılarak kazanç sağlamak amacıyla döviz piyasalarında sürdürülen alım satım işlemleri. Spekülatörler, değerinin düşeceğini bekledikleri dövizi elden çıkarmakta, değer kazanacağını düşündükleri dövizlere yatırım yapmaktadır. Spekülatörlerin etkinlikleri uluslararası para piyasasında döviz kurlarındaki istikrarsızlıkları güçlendiren bir faktördür.

EFT, HAVALE, VİRMAN

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 1:44

Hesaptan Para Aktarma: Mevduat sahibinin farklı hesaplara çeşitli yollarla para aktarmasının yöntemleridir. EFT, havale ve virman

EFT: Mevduat sahibinin hesabının bulunduğu banka dışındaki bir hesaba para aktarması durumudur.

EFT: Elektronik Fon Transferi kelimelerinin kısaltmasıdır.

Bir eft işleminde:
– Gönderen
– Banka
– Alıcının bankası
– Alıcı olmak üzere dört taraf vardır.

Havale: Bankacılıkta havale genel olarak, bir yerden başka bir yere para gönderilmesi anlamına gelir.

Havale, çifte yetkilendirmeyi içeren tek taraflı ve varması gerekli bir hukuki işlemdir. Böylece mevduat sahibi bir başkasının hesabına veya adına para aktarabilir. Havalenin gerçekleşmesi için mevduat sahibinin talimatının bankaya ulaşması yeterlidir.

Hukuki yönden havale, bir kimsenin kendi hesabına, diğer bir kimseye nakit ya da kıymetli evrak veya buna benzer şeyler vermeye üçüncü bir kişiyi yetkili kılmasıdır. Bu işlemde havale emrini veren amir, lehine havale verilen lehdar ve havaleyi ödeyecek olan (yetki verilen) da bankadır. Havale bankada hesabı bulunmayan iki kimse arasında olabileceği gibi, havaleyi gönderenin ya da her ikisinin bankada hesabı olması durumunda yapılabilir. Bu gibi hallerde yapılacak havale, hesaptan havale ya da hesaba havale biçiminde olur.

Virman: Para aktarma, mevduat sahibinin aynı bankada farklı amaçlarla birden fazla hesabının olması durumunda söz konusu olur.

Virman ile mevduat sahibi tek bir işlemle bir hesaptan para çekip diğer hesabına para yatırmış olur. Para aktarma için sadece mevduat sahibinin talimatı gerekli ve yeterlidir. Talimat olmadan yapılan işlemlerden banka sorumlu olacaktır.

ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA TEK DÜZEN HESAP PLANI

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 1:35

0 DÖNEN DEĞERLER

010 KASA
011 EFEKTİF DEPOSU
012 YOLDAKİ PARALAR – T.P.
01200 Yurt İçi Havaleler
01201 Yurt Dışı Havaleler
01202 Yurt İçi Posta Çekleri
01203 Yurt Dışı Posta Çekleri
01204 Grup Nakilleri
013 YOLDAKİ PARALAR – Y.P.
01300 Yurt İçi Havaleler
01301 Yurt Dışı Havaleler
01302 Yurt İçi Posta Çekleri
01303 Yurt Dışı Posta Çekleri
01304 Grup Nakilleri
015 SATIN ALINAN ÇEKLER – Y.P.
01500 Şubelerimiz Üzerine Keşideli
01501 Bankalar Ve Diğer Özel Finans Kurumları Üzerine Keşideli
01509 Diğer
016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – T.P.
01601 Vadesi Gelmiş Hisse Senedi Kuponları
01609 Diğer
017 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – Y.P.
01701 Vadesi Gelmiş Hisse Senedi Kuponları
01709 Diğer
019 KIYMETLİ MADEN DEPOSU – Y.P.
01900 Altın Deposu
01909 Diğer Kıymetli Madenler
020 T.C. MERKEZ BANKASI – T.P.
02000 Vadesiz Serbest Hesap
02001 Vadeli Serbest Hesap
021 T.C. MERKEZ BANKASI – Y.P.
02100 vadesiz serbest hesap
02101 vadeli serbest hesap
022 YURT İÇİ BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI – T.P.
02200 VADESİZ HESAP
022000 Kamu Mevduat Bankaları
022001 Özel Mevduat Bankaları
022002 Yabancı Mevduat Bankaları
022003 Özel Kanun. Göre Mevduat Kab.Yetkili Kuruluşlar
022004 Özel Finans Kurumları
022005 Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
02201 VADELİ HESAP
022010 Kamu Mevduat Bankaları
022011 Özel Mevduat Bankaları
022012 Yabancı Mevduat Bankaları
022013 Özel Kanun. Göre Mevduat Kab.Yetkili Kuruluşlar
022014 Özel Finans Kurumları
022015 Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
023 YURT İÇİ BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI – Y.P.
02300 VADESİZ HESAP
023000 Kamu Mevduat Bankaları
023001 Özel Mevduat Bankaları
023002 Yabancı Mevduat Bankaları
023003 Özel Kanun. Göre Mevduat Kab.Yetkili Kuruluşlar
023004 Özel Finans Kurumları
023005 Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
02301 VADELİ HESAP
023010 Kamu Mevduat Bankaları
023011 Özel Mevduat Bankaları
023012 Yabancı Mevduat Bankaları
023013 Özel Kanun. Göre Mevduat Kab.Yetkili Kuruluşlar
023014 Özel Finans Kurumları
023015 Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
024 YURT DIŞI BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI – T.P.
02400 VADESİZ HESAP
024000 Serbest Hesap
024001 Serbest Olmayan Hesap
02401 VADELİ HESAP
024010 SERBEST HESAP
0240100 Kısa Vadeli
0240101 Orta Ve Uzun Vadeli
024011 SERBEST OLMAYAN HESAP
0240110 Kısa Vadeli
0240111 Orta Ve Uzun Vadeli
025 YURT DIŞI BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARI – Y.P.
02500 VADESİZ HESAP
025000 Serbest Hesap
025001 Serbest Olmayan Hesap
02501 VADELİ HESAP
025010 SERBEST HESAP
0250100 Kısa Vadeli
0250101 Orta Ve Uzun Vadeli
025011 SERBEST OLMAYAN HESAP
0250110 Kısa Vadeli
0250111 Orta Ve Uzun Vadeli
026 YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – T.P.
02600 VADESİZ HESAP
026000 Serbest Hesap
026001 Serbest Olmayan Hesap
02601 VADELİ HESAP
026010 Serbest Hesap
026011 Serbest Olmayan Hesap
027 YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – Y.P.
02700 VADESİZ HESAP
027000 Serbest Hesap
027001 Serbest Olmayan Hesap
02701 VADELİ HESAP
027010 Serbest Hesap
027011 Serbest Olmayan Hesap
030 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER – T.P.
03020 HİSSE SENETLERİ
030200 Borsaya Kote Edilen Hisse Senetleri
030201 Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri
03030 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)
03040 KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
03050 GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
03060 YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
03070 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
030700 Hisse Senetleri
030709 Diğer
03090 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
030900 Hisse Senetleri
030901 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
030909 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
03099 DİĞER
031 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER – Y.P.
03120 HİSSE SENETLERİ
031200 Borsaya Kote Edilen Hisse Senetleri
031201 Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri
03130 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)
03140 KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
03150 GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
03160 YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
03161 KIYMETLİ MADENLER
031610 Uluslararası Standartlara Uygun
031611 Uluslararası Standartlara Uygun Olmayan
03170 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
031700 Hisse Senetleri
031709 Diğer
03190 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
031900 Hisse Senetleri
031901 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
031902 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
03199 DİĞER
032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER – T.P.
03220 HİSSE SENETLERİ
032200 Borsaya Kote Edilen Hisse Senetleri
032201 Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri
03230 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)
03240 KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
03250 GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
03260 YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
03270 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
032700 Hisse Senetleri
032709 Diğer
03290 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
032900 Hisse Senetleri
032901 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
032909 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
03299 DİĞER
033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER – Y.P.
03320 HİSSE SENETLERİ
033200 Borsaya Kote Edilen Hisse Senetleri
033201 Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri
03330 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)
03340 KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
03350 GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
03360 YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
03361 KIYMETLİ MADENLER
033610 Uluslararası Standartlara Uygun
033611 Uluslararası Standartlara Uygun Olmayan
03370 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
033700 Hisse Senetleri
033709 Diğer
03390 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
033900 Hisse Senetleri
033901 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
033902 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
03399 DİĞER
038 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.
03800 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
038003 Hisse Senetleri
038004 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
038005 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
038009 Diğer
03801 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
038013 Hisse Senetleri
038014 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
038015 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
038019 Diğer
039 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.
03900 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
039003 Hisse Senetleri
039004 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
039005 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
039009 Diğer
03901 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
039013 Hisse Senetleri
039014 Yatırım Fonu Katılım Belgeleri
039015 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
039019 Diğer
040 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – T.P.
041 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

TİCARİ MEVDUAT, TİCARİ MEVDUAT NEDİR ?

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 23 Şubat 2014 - 1:13

1. Ticari Mevduat: Gerçek kişilerin ticari işletmeleri, her çeşit ortaklık, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı müessese ve bağlı ortaklıklara, Genel ve Katma bütçeli kuruluşlara, yerel yönetimlerin ticari işletmelerine, döner sermayeli kuruluşlara, vakıf, dernek, sendika, birlik ve mesleki kuruluşların kurdukları ya da katıldıkları ticari işletmelere, sigorta şirketlerine açılan mevduat hesaplarına ticari mevduat denir. Mevduat güvencesi düzenlemelerinde Ticari Mevduat hiçbir zaman güvence kapsamına alınmamışken Tasarruf Mevduatı, mevduat güvencesi kapsamındadır.

Ticari mevduatın, paranın yönetilmesi için açılmasından dolayı hesaptan yapılan ödemelerde yoğun olarak çek kullanılması uygulamasınıgetirmiştir. Çek kullanımı tasarruf mevduatında da mümkündür, ancak uygulaması ticari mevduattaki kadar yaygın değildir.

Çeklerle ilgili verilecek örneklerdeki muhasebeleştirme işlemleri, çok yaygın olmamasına rağmen tasarruf mevduatı sahiplerine verilen çekler için de geçerlidir. 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sadece bankalar çek bastırabilir. Diğer kişi ve kuruluşlar çek karnesi bastırıp kullanamazlar. Çek karnesinin baskı şekline ilişkin esaslar BDDK’nın görüşü alınarak T.C Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Bankalar, çek karnelerinin her yaprağına çekle işleyen hesabın bulunduğu şubenin adını ve hesap sahibinin hesap numarasını yazmak zurundadırlar. Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterinin açık kimlik ve adreslerini ve vergi numaralarını T.C Merkez Bankasına bildirirler.

2. Çek Karnesinin Şubelerce Teslim Alınması: Banka Genel Müdürlüğü tarafınca bastırılan çek karneleri şubelere gönderildiğinde maliyet bedelleri üzerinden stoka alınır.

3. Müşteriye Çek Karnesi Verilmesi: Çek karnesi isteyen müşteri hakkında gerekli araştırma yapıldıktan sonra, uygun görüldüğü takdirde, banka şubesinin adı ve müşterinin hesap numarası çek karnesinin her bir sayfasına yızılır. Müşteriye çek karnesini aldığına dair, bir makbuz imzalatılarak çek karnesi kendisine teslim edilir. Verilen çek karnesinin bedeli müşteriden nakten veya hesaben alınıyorsa çek bedeli olarak alınan tutar ile çek karnesinin maliyet bedeli arasındaki fark “banka lehine alınmış para” olarak kabul edilerek Banka ve Sigorta Muameleleri vergisine tabi tutulur.

4. Müşteri Tarafından Keşide Edilen Çeklerin Ödenmesi: Ticari Mevduat sahibi müşterinin, şubedeki hesabı üzerine keşide ettiği çekler, hesabın bulunduğu şubeye, bankanın bir başka şubesine veya başka bir bankaya ibraz edilebilir.

4.1. Çekin Hesabın Bulunduğu Şubeye İbraz Edilmesi: Ticari Mevduat sahibi müşteri tarafından keşide edilen çek, kendisi veya emrine çek düzenlenen kişi tarafından, Şubeye ibraz edildiğinde çek üzerinde gerekli inceleme yapıldıktan ve hesabın kalan tutarının çek bedelini karşılamaya yeterli olduğu da görüldükten sonra, kimlik tespiti yapılır ve çek bedeli müşteriye ya da çek lehdarına ödenir. Ödeme miktarı müşterinin hesabına borç yazılır. Eğer müşterinin hesabında kalan tutar çek bedelinin bir kısmını karşılıyorsa, hesapta kalan miktar ödenir.

4.2. Çekin Bankanın Bir Başka Şubesine İbraz Edilmesi: Çekler, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye tevdi edilirse (verilirse); bilgisayar sisteminde (on- line) müşterinin hesabına girilerek, karşılığının olup olmadığına bakılır, karşılık varsa ödeme yapılır. Ödeme yapıldığında, ödemenin yapıldığı şubenin, mevduatın bulunduğu şubenin ve hesaplaşma merkezinin kayıtları aynı anda ağ bağlantısı aracılığı ile gerçekleştirilir. Eğer on-line sistemi dışında işlem yapılacak olursa, çekin ibraz edildiği şube tarafından, hesabın bulunduğu şubeden hesap kalanının çek tutarını karşılamaya yeterli kalan olup olmadığı sorulur. Bu işleme “provizyon alma” denir. Provizyon alınan çekin tutarı çekin lehdarına ödenir.

4.3. Çekin Hesabın Bulunduğu Banka Dışındaki Bir Bankaya İbraz Edilmesi: Elinde “A Bankası” nın çeki bulunan bir şahıs, çek bedelini aynı bankanın herhangi bir şubesinden alabileceği gibi, aynı çekin karşılığını herhangi bir bankanın herhangi bir şubesinden de alabilir. Başka bir bankanın çekini müşterisi adına tahsil etmek üzere teslim alan şube, söz konusu çekleri tahsil edinceye veya çekin karşılığı olmaması durumunda, müşteriye iade edinceye kadar, bu konuya özel, muhasebeleştirme yaparak, nazım hesaplarda izler.

4.4. Çekin Takas Odasına Verilmesi: Bankalar ile diğer mali kuruluşlar ve borsalar arasındaki takas işlemlerinin yapıldığı yer. Takas odaları, para kullanmadan ödeme sisteminin gelişmesi için gerekli kurumlardır. Takas odasında her üye bankanın bir masası veya bürosu bulunur. Bankalar müşteriler tarafından kendilerine verilen ve başka bir banka tarafından ödenecek olan çekleri diğer bankalar tarafından tahsil edilmek üzere yollanan çeklerle karşılaştırarak takas ederler. Takas odası sisteminin yönetimi ve denetimi T.C. Merkez Bankası tarafından yapılır, merkezi Ankara’dadır ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Takas odası ilk olarak Osmanlı Bankası bünyesinde başlamıştır, 1931 yılında T.C Merkez Bankası’nın kurulması ile Takas Odasını Merkez Bankası, Osmanlı Bankası’ndan devralmıştır.

T.C Merkez Bankası Yönetmeliği 10. maddesine göre, bankalarca, muhatap bankalara fiziken ibraz edilen, elektronik ortamda işlem görmeyen ve elektronik ortamda işlem gören çekler ile bankalarca, muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çeklere ilişkin işlemler, bu odalar aracılığı ile yürütülür. Elektronik ortamda işlem yapılmayan takas odalarında: Her iş günü iki toplantı yapılır. Çekler “ilk” toplantıda muhatap bankalara fiziki olarak ibraz edilir. İkinci toplantıda “tesviye” işleminin yanısıra iade edilmesi gereken çekler, ilgili bankalara fiziki olarak teslim edilir. (TCMB Bankalararası Takas Odaları Yönetmeliği 15/A)

Takas odasının bulunduğu şehirdeki şubeler üzerine çekilmiş çeklere “Şehir İçi Çekler” ve başka il ve merkezleri ile ilçe merkezlerindeki şubeler üzerine çekilmiş çeklere “Şehir Dışı Çekilmiş Çekler” veya “Taşra Çekleri” denilmektedir. Bir çekin takasa ibraz edilmesi için belirli bir tutarın üzerinde düzenlenmiş olması gibi bir zorunluluk yoktur. Takas odasının bulunduğu yerlerdeki üye bankalar, takas odasına bir veya iki temsilci ile katılırlar. Banka temsilcileri ellerindeki diğer bankalar üzerine keşide edilmiş çekleri her banka için ayrı ayrı düzenlenen “çek teslim cetveli”ne yazarak “ilk” toplantıya katılırlar. T.C

Merkez Bankası temsilcisinin toplantıyı açması üzerine temsilciler çekleri birbirilerine teslim ederler. Çeklerin imza karşılığı teslim edildiği “ilk seans” sona erer. Banka temsilcilerinin diğer bankalardan aldıkları kendi şubeleri üzerine keşide çeklerin karşılıklarının ilgili şube nezdindeki müşteri hesaplarında mevcut olup olmadığı araştırılır. Şehir dışındaki çeklerin bir sonraki iş günündeki toplantıda sonuçlandırılması mümkündür. Karşılığı olmadığı belirlenen çeklerin arka yüzüne “karşılıksızdır” yazılıp yetkililerce imzalanır. Bu çekler “tesviye seansı”nda lehdar banka yetkilisine geri verilir. İlgili banka da “karşılıksız” çeki tahsile veren müşterisine iade eder. Karşılıksız çıkması yanında, çekin karşılığı olmasına rağmen, keşidecinin ödeme yasağı koyması, çekin taşıması gereken unsurlardan bazılarını taşımaması, hesap üzerine rehin veya haciz konmuş olması gibi nedenler de iade edilmesini gerektirebilir. Bu gibi durumlarda da çeklerin arka yüzüne ödenmeme nedeni yazılır.

5. Diğer Mevduatlar: Tasarruf mevduatı ve ticari mevduat dışında, bankalar mevduatı, resmi mevduat ve diğer mevduatlara ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi de aynı tasarruf ve ticari mevduatlaradaki gibidir. Örneğin, resmi mevduatlarda da hesap açılması, açılan hesapla iligili kullanılmak üzere çek verilmesi, virman yapılması, para çekilmesi gibi işlemler tasarruf veya ticari mevduatlarda olduğu gibi muhasebeleştirilecektir.

5.1. Resmi Kuruluşlar Mevduatı: Genel ve katma bütçeli daire ve kurumların, yerel yönetimlerin, mahkemelerin, savcılıkların, icra ve iflas dairelerinin, tereke hakimliklerinin mevduatı “resmi kuruluşlar mevduatı” dır.

5.2. Bankalararası Mevduat: Bankalar (Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak kurulan bankalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), özel finans kurumları ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara ait mevduat ” bankalararası mevduat ” dır. Yani, bankalararası mevduat daha çok iki banka arasındaki cari hesap ilişkisini anlatır. Uluslararası düzenlemelerde bankaların aralarındaki mevduat, kredi ve diğer işlemlerden doğan borç ve alacaklar “Kredi Kurumlarından Alacaklar” ve “Kredi Kurumlarından Borçlar” olarak biri borç karekterli diğeri alacak karekterli olmak üzere iki grup hesapta izlenmesi öngörülmektedir. Tekdüzen Hesap Planı’nda bankaların birbirilerinde tuttukları paralar mevduat olarak değerlendirildiği için bu işlemler de aynen tasarruf ve ticari mevduatlarda olduğu gibi muhasebeleştirilecektir. Bankalar arası mevduatta stopaj olmayacaktır. Ancak buna yurt dışı bankalar dahil değildir. Yurt dışı bankalar ile yapılan mevduat işlemlerinde stopaj olacaktır.

5.3. Diğer Kuruluşlar Mevduatı: Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına, vakıflara, derneklere, meslek teşekküllerine, sendikalara, kanunla veya bir kanuna dayanılarak kurulmuş tasarruf sandıklarına, resmi ve özel idare, müessese ve ortaklıklarla mesleki teşekküllerde yalnız kendi mensuplarına ait olmak üzere sağlık, sosyal yardım ve tasarruf sağlamak amacıyla kurulan sandıklara ait paralar, noter teminat ve emanet paraları, mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve tereke hakimlikleri nezdindeki paralar, mahkemelerce tevdi mahalli gösterilmek suretiyle yatırılan paralar, yöneticiler tarafından apartman yönetimi ile ilgili olarak yatırılan paralar, elçilik ve konsolosluklara ait paralar, uluslararası kuruluşların Türkiye’deki büro ve temsilciliklerine ait paralar, fonlara ait paralar, genel ve katma bütçeli kuruluşlar içerisinde yer almayan üst kurul, kurul ve kurumların paraları ile bunların dışındaki paralar “diğer mevduat” başlığı altında toplanmıştır. Muhasebeleştirilmeleri ise aynen tasarruf ve ticari mevduatlarda olduğu gibidir.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:42

15. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Fon, 5411 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı ile kurulmuştur. Mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve Kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

15.1. Mevduatın ve Katılım Fonunun Sigortalanması: Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran (yalnız, özellikle) çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden,

a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,
b) Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 50.000 YTL’ ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Birinci fıkradaki sınır içinde kalsa dahi,
a) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı,
b) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamında değildir.

15.2. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Mevduat ve Katılım Fonu: Aşağıda belirtilen mevduat ve katılım fonları sigortaya tabi değildir.
a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.
c) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.
ç) Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları.

15.3. Sigortalı Mevduat veya Katılım Fonunun Ödenmesi: Sigorta kapsamında ödemeler, Yeni Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların Yeni Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. Altın cinsinden hesapların Yeni Türk Lirası karşılıkları ise, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

15.4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Görev ve Yetkileri, Kaynakları: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun görev ve yetkilerinden bazıları şöyledir:
– Bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek, sigorta kapsamındaki mevduatı izlemek, fon mevcudunu yönetmek ve değerlendirmek,
– Bankacılık işlemleri yapma ve/veya mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların, yönetim ve denetimini üstlenmek, mevduat sahiplerine sigorta kapsamında bulunan mevduatı doğrudan veya ilan edeceği bir banka aracılığı ile ödemek.
– Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, satışı veya tasfiyesi ile ilgili çalışmaları yapmak.

15.5. Bankaların Yasal Zorunluluk Kapsamında Mevduat İçin Ayırmak Zorunda Oldukları Karşılıklar: Olağanüstü mevduat çekilişlerinde kullanılmak üzere bankalar topladıkları mevduatın (tasarruf – ticari ayırımı olmaksızın) belirli bir oranında T.C. Merkez Bankası nezdinde nakden Zorunlu Karşılık ve Disponibilite (kolayca nakde dönebilecek) değer bulundurmak zorundadırlar. Zorunlu karşılık ve umumi disponibilite (hazır para) oranları aşağıdaki gibidir:

Zorunlu Karşılık Oranı ,Umumi Disponibilite Oranı;
– Türk Lirası Yükümlülüklerde %6 +%4
– Yabancı Para Yükümlülüklerde %11+ %1

Bankalar TL üzerinden topladıkları her 100 birimlik mevduatın 10 birimlik kısmını, her döviz cinsi üzerinden topladıkları 100 birimlik mevduatın 12 birimlik kısmını TCMB nezdinde nakit veya kıymet olarak tutarlar. Diğer taraftan bankalar, yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğine sahip altın depo ve döviz tevdiat hesapları toplamı üzerinden üçer aylık dönemler itibariyle, bilanço kalemlerindeki çeşitli rasyolara göre değişen oranlarda (Onbinde 12,5 ile Onbinde 25,5 arasında) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na mevduat sigorta primi öderler. 3.7.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 5.7.2004 tarihinde mevduat güvencesi 50 milyar TL (50 bin YTL) ile sınırlandırılmıştır.

16. Hesap Ekstresi Alma: Kredi kartlarının hesap ekstresi ve varsa ek kartların hesap ekstreleri, her ay müşterinin tercihine bağlı olarak,
– Posta adresine,
– Elektronik posta (e-mail) adresine,
– Cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

MEVDUAT, MEVDUAT NEDİR 3 ?

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:41

11. Hesaptan Para Aktarma: Mevduat sahibinin farklı hesaplara çeşitli yollarla (virman, havale, EFT) para aktarması da mevduattan para çekmenin farklı yöntemlerindendir.

11.1. Virman, EFT ve IBAN: Hesaptan para aktarma işlemlerinden biri de virman yoluyla yapılan aktarma işlemidir.

Virman, para aktarma, mevduat sahibinin aynı bankada farklı amaçlarla birden fazla hesabının olması durumunda söz konusu olur. Virman ile mevduat sahibi tek bir işlemle bir hesaptan para çekip diğer hesabına para yatırmış olur. Para aktarma için sadece mevduat sahibinin talimatı gerekli ve yeterlidir. Talimat olmadan yapılan işlemlerden banka sorumlu olacaktır. 

EFT, mevduat sahibinin hesabının bulunduğu banka dışındaki bir hesaba para aktarması durumunda söz konusu olur. Bu ilişkide,
– Gönderen
– Banka
– Alıcının bankası
– Alıcı olmak üzere dört taraf vardır.

IBAN, Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla International Bank Account Number-IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı geliştirilmiştir. IBAN bugün 33 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır.

11.2. Havale İşlemleri: Bankacılıkta havale genel olarak, bir yerden başka bir yere para gönderilmesi anlamına gelir. Havale, çifte yetkilendirmeyi içeren tek taraflı ve varması gerekli bir hukuki işlemdir. Böylece mevduat sahibi bir başkasının hesabına veya adına para aktarabilir. Havalenin gerçekleşmesi için mevduat sahibinin talimatının bankaya ulaşması yeterlidir. 

Hukuki yönden havale, bir kimsenin kendi hesabına, diğer bir kimseye nakit ya da kıymetli evrak veya buna benzer şeyler vermeye üçüncü bir kişiyi yetkili kılmasıdır. Bu işlemde havale emrini veren amir, lehine havale verilen lehdar ve havaleyi ödeyecek olan (yetki verilen) da bankadır. Havale bankada hesabı bulunmayan iki kimse arasında olabileceği gibi, havaleyi gönderenin ya da her ikisinin bankada hesabı olması durumunda yapılabilir. Bu gibi hallerde yapılacak havale, hesaptan havale ya da hesaba havale biçiminde olur.

Havale işlemleri mektup, telgraf, telefon, bilgisayar (online) ya da teleksle yapılabilir. Bu şekilde havale yapıldığında bir matbu form doldurulur, bu formun üzerine gönderenin adı, soyadı, ödeyecek olan şubenin adı, lehdarın adı soyadı ve varsa havalenin haber verilmesi için telefon numarası, havale tutarı, komisyon, masraf ve Gider Vergisi ile bunların toplamı yazılır. Havale tutarı ayrıca yazı ile de gönderilebilir.

Matbuanın havale emri niteliğindeki föyü (yapılan işlerin gidişatının not alındığı form olarak da kullanılır.) havale amirine (gönderen) imza ettirilir. Telgraf, telefon ve teleks havaleleri biriktirilmeden, bekletilmeden şifre ile karşı şubeye verilir ve aynı gün teyit mektupları da karşı şubeye gönderilir.

11.3. Havalenin Ödenmesi: Havale emrini alan şube, mektup havalesindeki yetkili imzaları, telefon, telgraf ve teleks havalesinde ise şifreyi kontrol eder; imza ile şifrenin doğruluğunu tespit ettikten sonra lehdara ihbarname gönderir. Lehdarın şubeye başvurması durumunda, kimliği araştırılarak ve makbuz föyüne imzası alınarak havale edilen miktar kendisine ödenir.
– Havalenin üçüncü kişiye ödenmesi: Havale, lehdar dışında üçüncü bir kişiye ödenebilir. Bunlar, lehdarın kanuni vekilleri ya da lehdarın yazılı talimatı bulunan kişilerdir.
– Vekile ödeme: Havalenin kanuni vekile ödenebilmesi için şubeye ibraz edilen vekâletnamede vekilin, bankalar aracılığı ile gelen havaleleri almaya yetkili olduğu açık olarak belirtilmiş olmalıdır. Aynı zamanda vekâletnamenin süresi de önemlidir, süresinin geçmediği de tespit edildikten sonra ödeme yapılır.
– Küçüklere gelen havaleler: Lehdarın (alıcının) 18 yaşından küçük olması durumunda, kanuni temsilcilerinin rızası ile adlarına gelen havaleleri kabul edebilecekleri gibi, banka hesaplarından para da çekebilirler. Küçüğün anne ve babası evli olmaları durumunda, kimlik tespiti ile havale bedeli ödenir.
– Vesayet altında bulunanlara gelen havaleler: Vesayet altında bulunmayan küçüklerle, mahcur durumda olanlar için mahkemece bir vasi tayin olunacağı ve vesayet altındaki küçüğü veya mahcuru, ancak vasi temsil edebileceği belirtilmektedir. Bu gibiler adına gelen havaleler ancak mahkeme tarafından tayin edilmiş olan vasilere ödenebilir.
– Gelen havalenin Lehdarın Hesabına Geçirilmesi: Lehdar adına gelen havalenin, banka şubesi nezdindeki hesabına alacak kaydedilmesi için lehdarın, yazılı talimat vermesi gerekir. Adına gelecek havaleleri, ihbarname gönderilmeden, devamlı olarak hesabına geçirmek isteyen müşterilerden, şube genel bir teminat mektubu alabilir. Bankalar havale işlemlerinden, Türkiye Bankalar Birliği’nin belirlediği oranlarda komisyon ve masraf karşılığı tahsil ederek gelirlerine alır.

11.4. Havalenin İptal Edilmesi: Havale göndericisi gönderdiği havaleyi belirli şartlarda vazgeçip, havalenin iptalini isteyebilir. Ancak, iptal emrinin havaleyi ödeyecek şubeye bildirinceye kadar yapılacak ihbar ve ödemelerden bankanın sorumlu olmayacağını belirten bir talimat mektubunun alınmasından sonra, karşı şubeye bildirilmesi gerekir. Aynı zamanda banka havaleyi ödemekle zorunlu olmadığını belirten “itirazi kaydı” ihbarnameye koyması gerekir. Buna göre, havale göndericisi, banka alıcıya itirazı kayıt koymaksızın, havale alıcısına ihbarname gönderilmesine kadar geçen süre içinde Borçlar Kanunu’nun 401’inci maddesine göre havalesini iptal edebilir. Havale alıcısına ihbarname gönderildikten sonra havale iptal edilemez. Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, lehdar, havalenin kendisine bankaca bildiriminden önce ölmüş ise adresine ihbarname gönderilemez. Banka havaleyi, amirden alınacak talimat doğrultusunda işlem yapar, lehdara ihbarname gönderilmiş ise, havale mirascılarına intikal eder.

12. Otomatik Ödeme Talimatına Göre Banka Kayıtları: Bazı bankalar müşterilerinin elektrik, su, telefon vb. gibi ödemelerini de müşteriden aldıkları otomatik ödeme talimatına göre ilgili kuruluşun bilgisayar kayıtlarından aldıkları bilgiye göre otomatik olarak ödemektedir. Bu işleme virman denir. Yani hesaplar arası aktarma işlemidir.

13. Hesaba Faiz Tahakkuku: Faiz, bir miktar paranın belli bir süre kullanılması nedeniyle alınan sabit kiraya faiz denir. Kısaca, faiz paraya biçilen fiyattır. Resmi Mevduat hariç, mevduata uygulanacak faiz oranları banka ile müşteri arasında serbestçe belirlenir. Ancak, bankalar müşterilerine verebilecekleri azami faiz oranlarını ilan tarihinden önce T.C. Merkez Bankası’na bildirmek ve uygulayacakları azami mevduat faiz oranlarını tüm şubelerde müşterilerinin görebileceği şekilde ilan etmek zorundadırlar. Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarına uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları ve bu oranların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir. Bankalar mevduata peşin faiz veremezler. Vadesinden önce çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır. Cari hesap olarak işleyen mevduat hesaplarının faizleri yıl sonunda ilgili mevduat hesabına tahakkuk ettirilir. Eğer hesap yıl içinde kapatılırsa faiz, hesabın kapatılma tarihinde hesaplanır ve mevduatta kalan tutar ile birlikte mudie (hesap sahibine) ödenir.

13.1. Faiz Hesaplamaları İle İlgili Bankacılık Terimleri:
– Adat: Faiz hesaplamasında kullanılan bir deyimdir. Faize temel oluşturacak miktar ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakamdır. Bu rakam faiz oranının sabit bölenine bölünerek faiz hesaplanır.
– Sabit Bölen: Sabit bölen alacaklı hesaplarda yıl 365 gün, borçlu hesaplarda 360 gün kabul edilip 100 ile çarpılır ve faiz oranına bölünür. Bu işlemler sonucunda sabit bölen hesaplanmış olur.

Bankalarda işlemlerin çabuk yapılabilmesi için, her türlü faiz oranına göre sabit bölen önceden hesaplanır ve bilgisayar sistemine girilir. Faizler otomatik olarak oranlarına göre hesaplanır.

– Valör: Faiz hesabına esas teşkil eden tarihe valör tarihi denir. Paranın bankaya yatırıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Vadeli hesaplar, vadelerinde çekilmeden yenilendikleri taktirde önceki hesabın vade sonu tarihi yeni hesabın valör tarihi olmaktadır.
– Vade: Hesap açılışında, valör tarihi ile hesabın kapatılması için tespit edilen tarih arasındaki süredir. Vade sonu hesabın kapatıldığı (paranın çekileceği) tarihtir. Vadenin ay veya yıl olarak belirlenmesi hâlinde vade sonu, vadenin son bulduğu ayda valör tarihine karşılık gelen gündür. O ayda valör tarihine karşılık gelen gün yoksa ayın son günü vade sonudur.
– Gün sayısı: Faiz gün esasına göre hesaplanır. Faiz hesabına esas gün sayısına valör tarihi dâhil edilirken vadenin son günü dâhil edilmez.

Mevduat Faiz Formülü: Faiz = (Anapara x Gün x Faiz oranı) / (365 x 100)

13.2. Faiz Tutarından Yapılan Yasal Kesintiler: Bankaların müşterilerine ödeyecekleri mevduat faizleri üzerinden Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek oranlar üzerinden Gelir Vergisi (stopaj) yapılır. Bu oranlar şube yetkililerinden öğrenilebilir. Gelir vergisi stopajı Bankacılık Kanunu’nda bu konu şöyle açıklanmıştır: “Devralınan mevduat ile ilgili olarak faiz gelirleri üzerinden vade sonunda yapılacak mevduat stopajı, genel kurallar çerçevesinde mevduat sahipleri adına devralan banka tarafından yapılacak ve ilgili vergi idaresine yatırılacaktır.”

13.3. Faizlerin Tahakkuk Yoluyla Gider Yazılması: Bankalar en uzun dönem olarak aylık dönemler itibariyle mali tablo düzenlerler. Bundan dolayı, gerek vadeli gerekse vadesiz hesapların ay sonu itibariyle işlemiş faizleri; henüz nakden veya hesaben ödeme süreleri dolmamış olsalar da dönemsellik kavramı çerçevesinde “tahakkuk” yoluyla faiz giderleri kaydedilir. Ancak “tahakkuk” deyimi henüz tahsil edilememiş faizler için kullanılır, bundan dolayı, tahakkuk işlemini, “reeskont” deyimi ile anlatmakta ve Tekdüzen Hesap Planı’nda hesaplar buna göre açılmaktadır. Bir ay sonunda yapılan tahakkuk işleminin izleyen ayın başında iptal edilmesi yöntemi seçilmiş ise tahakkuk ve iptal işlemleri;
– Vadesiz hesaplarda Aralık ayı başına kadar,
– Dönem sonu faiz ödemeli vadeli hesaplarda vadenin dolduğu ayın başına kadar,
– Dönem içi faiz ödemeli vadeli hesaplarda faiz ödeme döneminin bittiği ayın başına kadar tekrarlanır.

13.4. Faizlerin Müşteri Hesabına Eklenmesi: Mevduat üzerinden müşterinin telep etme hakkı doğan faizler müşterinin hesabındaki anaparaya eklenir. Faizin müşterinin hesabına eklenmesi, vadesiz hesaplarda takvim yılı sonunda gerçekleştirilir.

14. Tasarruf Mevduatı Hesabının Kapatılması: Tasarruf mevduatı çeşitli şekillerde sona erebilir. Bunlar sırasıyla:
– Hesabın Kapatılması
– Hesap Sahibinin Ölümü
– Bankanın Mevduat Kabul İzninin Kaldırılması

Mevduat hesabının açılmasında olduğu gibi hesabın kapatılmasında da mevduat sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı müddetçe taraflar serbesttir. Taraflar herhangi bir şekle bağlı olmaksızın tek taraflı bir irade beyanı ile mevduat sözleşmesini feshedebilirler. Ancak hesabın kapatılması taraflarca belli şartlara bağlanabilir. Bunun en yaygın şekli vadeli mevduat ilişkisinde kendini gösterir ve vade süresinin dolmasına kadar mevduat sahibi veya banka karşı tarafın rızası olmadığı müddetçe hesabın kapatılmasını isteyemez. Hesabın kapatılması talebinde bulunan kişinin hak sahibi olduğunu gösteren kimlik belgesi ibraz edememesi veya fiil ehliyetinin bulunmaması hallerinde banka hesabı kapatmamakta haklıdır. Hesabın kapatılması ile beraber taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi sona erecektir. Bu durumda mevduat sahibi banka tarafından kendisine verilmiş olan hesap cüzdanı ve banka kartını iade edecek; banka ise, yapılmamış mahsup işlemlerini ve varsa mevduat faizini hesaplayacak, kanun uyarınca kesilmesi gereken vergi kesintilerini yapacak ve arta kalan miktarı da mevduat sahibine ödeyecektir.

MEVDUAT, MEVDUAT NEDİR 2 ?

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:39

7. Mudinin Yerleşik Olduğu Yere Göre Mevduat Türleri: Tek düzen hesap planında mevduat mudinin yurt içinde veya yurt dışında yerleşik oluşuna göre defteri kebir hesapları düzeyinde bölümlemiştir.
– Yurt İçinde Yerleşik (Y.İ.Y)
– Yurt Dışında Yerleşik (Y.D.Y)

8. Verilecek Faizin Değişkenliğine Göre Mevduat Türleri: Mevduata verilecek faiz sabit oranlı olabileceği gibi değişken de (enflasyon artı sabit faiz oranı, TEFE, gibi) olabilir. Tekdüzen Hesap Planı mevduatı tali hesap düzeyinde bu kritere göre sınıflandırmaktadır.
– Sabit Faiz Oranlı Mevduat
– Değişken Faiz Oranlı Mevduat

9. Hesaba Para Yatırılması: Tasarruf mevduatı açtıran müşteriden para tahsil edilir. Para tahsil edilmesi banka açısından “kasa tahsil fişi” düzenlemeyi gerektirir. Kasa tahsil fişinde banka borçlu, müşteri alacaklı görünür. Müşteri parayı vezneye yatırdıktan sonra “tahsil edilmiştir” kaşesi basılır ve bir nüshası müşteriye verilir. Hesap cüzdanına da yatırılan para işlenir. Veznede yapılan bu işlemlerin yanında bir de muhasebe işlemleri vardır. Yatırılan paranın kasa tahsil fişine göre muhasebe işlemi yapılır.

9.1. Başka Bir Şubeden Hesaba Para Yatırılması: Hesabın bulunduğu şube dışındaki bir şubeye para yatırması hâlinde tahsilatı yapan şube Kasa Hesabı karşılığında Şubeler Cari Hesabına alacak yazar. Hesabın bulunduğu şubede de Şubeler Cari Hesabı karşılığında müşterinin mevduat hesabı alacaklandırılır. Aynı zamanda hesaplaşma merkezinde de aynı valörler (valör, bankaya yatırılan
paraya uygulanacak faizin fiilen yürütülmeye başlandığı tarihtir. Yatırılan paralar için valör ise, paranın bankaca fiilen tahsil edildiği tarihi izleyen ilk iş günüdür. Çekilen paralarda ise paranın ödendiği gün valör kabul edilir.) şubelerin birine borç diğerine alacak kaydedilir.

10. Hesaptan Para Çekilmesi: Bankalar Kanunu’na göre, Medeni Kanun’un rehinelere ilişkin hükümleri, Borçlar Kanunu’nun alacağın devir ve temlikine (alacakların devredilmesi) ilişkin hükümleri ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mevduat sahiplerinin mevduatlarını diledikleri anda geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat sahipleri ile banka arasında belirlenmiş vade ve ihbar süresi ise geçerlidir. Vadeli hesaplara değişik tarihlerde para yatırılması veya çekilmesi mümkün değildir. Hesap bir defa açılır ve vadesi dolduğunda bir defada ödeme yapılarak kapatılır. Vadeli hesaplarda kısmi ödeme yapılmasının talep edilmesi hesabın vadeli olma niteliğini kaybettirir.

10.1. Hesabın Bulunduğu Şubeden Para Çekilmesi: Müşteri hesaptan para çekmek istediğinde, öncelikle çekmek istediği kadar miktarın olup olmadığına bakılır, hesapta isteğini karşılayacak kadar veya daha fazlası var ise ödeme yapılır. Müşteriye veya emrine nakten ödeme farklı şekilde yapılabilir. Müşteri otomatik para çekme makinesinden, kendisine daha önce banka tarafından verilmiş olan kart ile şifresini kullanarak gerekli işlemleri yaparak istediği kadar para çekebilir.
– Müşteri hesabının bulunduğu şubeye gelerek tahsilatı bizzat kendisi yapar.
– Müşteri hesabından üçüncü bir şahsa ödeme yapılması için bir ödeme emri gönderir veya kendisine çek karnesi verilmiş ise, hesap üzerine bir çek çeker.Müşteri internet kanalını (internet üzerinden ödemelerde belirlenen şifre ve bir kısım bilgilerin onaylanması ve müşterinin yetkisi denetlendikten sonra proğram işleme açılır.) veya otomatik para çekme makinesini kullanarak, kendi hesabından aktarma yapabilir.
– Müşterinin hesabından para çekmeye yetkili vekili ödeme talebinde bulunur. 

Şubelerden yapılan ödemelerde, müşterinin imzası daha önce hesap açılırken alınan imza örneği ile karşılaştırılır ve parayı alanın kimliği belirlendikten sonra ödeme yapılır. Otomatik para çekme makinelerinden para çekilirken, müşterinin manyetik kartı ve kullandığı şifre sayesinde otomatik olarak kontrol edilir ve para çekme işlemi gerçekleşir. Nakten yapılan ödemenin hangisi olduğu önemli değildir, hangi şekilde olursa olsun muhasebe kaydı değişmez.

10.2. Diğer Şubelerden Para Çekilmesi: Müşteri hesabının bulunduğu şubenin dışındaki şubelerden de para çekme yetkisine sahiptir.Müşteri otomatik para çekme makinesinden gerekli işlemi yaparak para çektiğinde veya başka bir şubeye başvurup para çektiğinde hesap sahibinin veya ilgili memurun ekranda görülen tanımlamaya göre yaptıkları işlem sonucu, sistem aşağıdaki kayıtları otomatik olarak yapar.

10.3. Şube Dışında Yapılan İşlemlerle Hesaptan Para Çekilmesi: Müşterinin şubeye giderek para çekebilmesi yanında, banka kartı kullanarak, telefon bağlantısıyla, internet aracılığıyla ve çek hamilinin bankadan para çekmesi ile hesaptan para çekilebilir.

10.3.1. Banka Kartı ile Para Çekme: Banka kartları, ait olduğu bankanın kartlı sistemi içerisinde hamiline mevduat hesabı ile bağlantılı olarak doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazları aracılığı ile hesabın kullanımını ve diğer bankacılık hizmetlerini sağlayan, mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere bankalarca çıkarılan plastik kartlardır. Banka kartlarının kullanım amacı öncelikle hesap sahibinin şube dışında günün 24 saati ATM (Otomatik Ödeme Makineleri) cihazları ile hesabına ulaşarak tasarruf yapma olanağı sağlamaktadır. Bu kartların başlıca işlevi hesap sahiplerine şubelerinden verilen güvenlik şifreleri ile hesaplarından para çekmeyi kolalaştırmasıdır. Hesap sahibi bu şifre ile ATM cihazı tarafından teşhis edilir. Banka tarafından verilen bu şifre, şubede yapılan işlemler yerine geçer. Banka kartları aracılığıyla yapılan para çekme işlemleri on-line biçiminde yapıldığı için şifre girildiği anda hesaptaki son durumun görülmesi mümkündür. Aynı şekilde para çekilmesi durumunda bu işlem anında hesaba yansır.

10.3.2. Telefon Bankacılığı: Bu sistemde, mevduat sahibini teşhis fonksiyonunu banklarca müşterilere verilen müşteri numaraları sağlar. Bu numaraların yanında mevduat sahiplerine şifre de verilir, ancak bu güvenlik bakımından önem taşımaktadır. Telefon bankacılığında, bankaya tahsis edilen telefon numarası aranır, müşteri numarası ve şifrenin kabul edilmesi ile bilgisayar sistemi aracılığı ile işlemler gerçekleştirilir.

Bu durumda telefonun karşısında bir banka görevlisi olmadığı için mevduat sahibinin müşteri numarası ve şifresinin 3. kişilerce öğrenilme tehlikesi de yoktur. Güvenlik aşamasından sonra gerçekleştirilecek işlem sistem aracılığı ile çözülemediği takdirde banka personeli devreye girer. Bu durumda da sorulan sorular müşterinin kişisel bilgileri olduğu için herhalde mevduat sahibinin güvenlik şifresinin öğrenilmesi mümkün değildir.

10.3.3. İnternet Bankacılığı (Elektronik Bankacılık): İnternet, birden fazla haberleşme ağının (network) bilgisayarlar arcılığı ile meydana getirdikleri bir iletişim ortamıdır. İnternet bankacılığında mevduat sahibinin işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ‘interaktif bankacılık şifresi’ adı verilen şifreye sahip olması gerekir. (Resim 1.7) Bu şifre bilgisayar sistemi tarafından mevduat sahibine özel olarak verilir. Bu sayede herkese açık olan bankanın internet sayfasında mevduat sahibinin özel hesabına girmek mümkün değildir. Bu sistem ile gerçekleştirilebilecek para çekme işlemleri olarak şunlar sayılabilir:
– Müşterinin kendi hesapları arasında para aktarımı,
– EFT yapma,
– Döviz alıp-satma,
– Fatura ödeme,
– Hisse senedi alma,
– Vergi borcu ödeme.

Elektronik bankacılıkta sözlü veya imza ile onay olmadığı için, işlem geçerliliği konusundaki problemleri ortadan kaldırmak bakımından kişiye özel şifre ile onay verme sistemi benimsenmiştir. Müşteri yaptığı işlemlere şifresiyle onay vermesi sonucu işlemi kendi iradesiyle yaptığını beyan etmiş olur. Bu şekilde gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu olduğu anlaşılacaktır.

10.3.4. Çek Hamilinin Hesaptan Para Çekmesi: Mevduat hesabı üzerinden çek keşide edilmesi ile çek hamili bankaya başvurarak kendisine ödeme yapılmasını isteme hakkı kazanır. Bu durumda banka, Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunu’ na göre ödeme yapmak zorundadır. Mevduat sahibi hesap üzerinde çek keşide etmek ile bankaya, çek hamiline mevduat hesabından ödeme yapılması hususunda bir talimat vermiş olur; diğer yandan çek hamiline çek bedelini bankadan tahsil yetkisi vermiş olmaktadır. Hesapta para olmasına rağmen ödeme yapmayan banka, mevduat sahibi ve çek hamiline karşı sorumludur.

MEVDUAT, MEVDUAT NEDİR ?

Ana Sayfa » Banka İşlemleri
Paylaş
Tarih : 02 Mart 2012 - 10:37

1. Mevduatın Tanımı: Mevduat, Bankalara, gerçek ve tüzel kişilerin, bir faiz karşılığında, istedikleri anda veya belli bir süre sonra ya da belli bir ihbar süresine uyarak geri almak üzere yatırılan paralara denir. Arapça kökenli olan mevduat kelimesi, tevdi kelimesinden türemiştir ve tevdi bir şeyi bir yere emanet olarak bırakmaktır. Tevdi işlemleri kapsamından her türlü eşya ile değerin kıymeti, evrak ve paranın açık veya kapalı olarak bırakılması söz konusu olurken, mevduat sadece paranın tevdi edilmesini kapsamaktadır.

2. Mevduatın Unsurları:
– Mevduat işleminin konusunu para oluşturur. (Türk Lirası veya yabancı para olarak yatırılabilir.)
– Para iade edilmek üzere verilir.
– Paranın geri ödenmesi vadeye bağlanabilir.
– Paranın çağrı yoluyla toplanması gerekmektedir.

Kişi ya da kurumların bankalara para yatırmalarının başlıca nedenleri şunlardır:
– Gelir elde etmek amacı olabilir,
– Biriktirmek amacı olabilir.
– Paralarını güvenli bir biçimde saklamak olabilir.
– Parasını yönetmede bankayı kullanmak amacı olabilir.

Mevduat, bankaların kaynakları arasında önemli bir yer tutar. Bankalar, mevduatlarını artırmak için çaba sarfederler. Mevduat aynı zamanda gerçek ve tüzel kişiler için de tasarruf anlamına gelir. Mevduat konusu kanunlarla düzenlenmiştir. Mevduatın kaydına ve izlenmesine yarayan hesaplara, bankacılık dilinde mevduat hesapları, tevdiat hesapları, alacaklı cari hesaplar, tasarruf hesapları gibi çeşitli isimler verilmiştir. Her ne isimde izlenirse izlensin hesapların ortak özelliği, devamlı alacak bakiyesi vermeleridir. Çünkü bu hesaplar para yatırıldığında açılan hesaplardır ve tasarruf sahibi en fazla yatırdığı para kadar çekebilir.

Mevduat, vadeli, vadesiz ya da ihbarlı mevduat şeklinde sınıflanrılabilir. Ayrıca, tasarruf mevduatı, ticari mevduat, resmi mevduat ve bankalararası mevduat olarak da sınıflandırılabilir.

3. Tasarruf Mevduatı: Tasarruf mevduatı, mevduat bankaları nezdinde açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran (özel olarak) çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarını konu alır. Gerçek kişilerin tasarruf ehliyet sahibi olması gerekir. Tasarruf ehliyetine sahip olmak için,
– Reşit olması,
– Mümeyyiz(iyi-kötü ayırabilen) olması,
– Mahcur(kısıtlı) olmaması gerekmektedir.

4. Mevduat İşlemleri: Mevduat hesaplarının açılması, hesaba para yatırılması, para çekilmesi, hesabın kapatılmasında belirli kurallar bulunmaktadır.

4.1. Hesabın Açılışı: Temyiz kudretine haiz ve tasarrufa ehliyeti olan gerçek kişiler adına vadeli ve vadesiz tasarruf mevduatı hesabı açılabilir. Bankalarda hesap açılırken genelde alt ve üst sınır yoktur. Mudi istediği miktar kadar mevduat hesabı açabilir. Mevduat hesapları çok farklı şekilde açılabilir. Bir mevduat hesabı;
– Mudinin kişisel müracaatı ve açtıracağı hesaba nakit para yatırarak.
– Mudi ile kanuni ve hukuki ilişkisi bulunan bir kişinin (veli, vasi, kayyum, vekil gibi) talebi ile
– Mudi tarafından tahsil edildikten sonra hesap açılması talebiyle verilen bir çekle,
– Birden çok kişinin adlarına tek bir hasap açılması istemeleri ile,
– Mudinin, aynı bankanın başka bir şubesindeki mevduat hesabının devralınmasıyla,
– Mudinin, başka bir banka şubesindeki mevduat hesabının devralınmasıyla,
– Bir banka şubesindeki mevduat bir borçlu veya alacaklı cari hesaptan mahsup yoluyla,
– Mudi ile kanuni ve hukuki bir ilişkisi olmayan üçüncü kişinin isteğiyle, mevduat hesabı açılabilir.

Mudi hesap açtırmak üzere herhangi bir banka şubesinin ilgili servisine giderek, hesap açtıracağını beyan ettiğinde, kendisinden kimlik bilgileri (nüfus cüzdanı, T.C Kimlik no, vergi numarası) alınarak, bilgisayara kaydedilir ve hesap kartı çıkartılır. Hesabın işleyişine ait bilgileri içeren hesap taahhütnamesi mudiye imzalatılır.

4.2. Hesap Cüzdanı Verilmesi: Mevduat hesabı açtıran her müşteriye bir hesap cüzdanı verilir. Bu cüzdanın birinci sayfasına hesap numarası, hesap sahibinin adı ve soyadı yazılır. Cüzdan banka yetkililerince imzalanır ve müşteriye verilir. Cüzdan verilmesinin amacı, hesap sahibinin hesap seyrini izleyebilmesidir. Ancak banka kayıtları ile cüzdan kayıtlarının uymaması hâlinde, banka kayıtları esas alınır. Çünkü cüzdan olmadan para yatırılıp çekilebildiği için cüzdana işlenememiş olmasına rağmen banka kayıtları yapılmıştır. Mevduatları vadelerine göre mevduatlar ve tasarruf yetkisine göre mevduatlar olarak ikiye ayrılmıştır.

5. Vadelerine Göre Mevduatlar: Bankalar tasarruf mevduatını diğer mevduat hesaplarından ayırmak ve mevduat hesaplarını, Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zorundadırlar.

5.1. Vadesiz Mevduat: Bankanın izni aranmaksızın hesap sahibi tarafından istenildiği zaman kısmen veya tamamen geri çekilebilen, herhangi bir ihbar veya vade koşulu taşımayan ve faiz tahakkukları yıl sonunda veya hesabın kapatılmasında yapılan mevduattır. Vadesiz mevduata faiz verilip verilmemesi önem taşımamaktadır. Ancak, mevduat sahibi mevduatı geri çekme hakkını Medeni Kanunu’nun 2. madesesinde de yer alan “Dürüstlük Kuralı: Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.” çerçevesinde kullanmalıdır. Hafta sonu ya da mesai saatleri dışında para çekilmek istenmesi bu durumlara örnek oluşturmaktadır.

5.2. Vadeli Mevduat: Mevduatın ancak belirli bir süre sonra çekilebileceğinin banka ile müşteri arasında kararlaştırıldığı durumlarda vadeli mevduat söz konusu olacaktır. T.C Merkez Bankası tebliğine göre vade türleri:
– 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil)
– 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil)
– 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil)
– 1 yıla kadar vadeli
– 1 yıl ve daha uzun vadeli
– (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz ödemeli) şeklindedir. Ancak, Merkez bankası tebliğinde asgari bir vade süresi belirlenmediğinden, 7, 5 ve 1 gün vadeli mevduat kabulü dahi söz konusu olmaktadır.

Vadeli mevduatta, vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlı olmakla birlikte uygulamada bankalar müşterilerini bu taleplerini geri çevirmemektedir.

5.3. İhbarlı Mevduat: Çekileceği tarihten 7 gün önce yazılı bir ihbar verilmek suretiyle çekilebilen mevduattır. Önceden mevduat sahibi tarafından bildirimde bulunulmaması durumunda banka, para çekme talebini reddedebilecektir. Ancak, vadeli mevduatta olduğu gibi bankanın bu bildirimde bulunulmamasına rağmen talebi onaylaması da mümkündür.

5.4. Birikimli Mevduat: Asgari 5 yıl vade ile açılan, sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırmaya imkân veren mevduattır.

6. Tasarruf Yetkisine Göre Mevduat Türleri: Tasarruf yetkisine göre mevduatı, bireysel mevduat ve birlikte mevduat şeklinde ikiye ayırarak incelemek mümkündür.

6.1. Bireysel Mevduat: Bireysel mevduat, kişilerin bireysel amaçlarına yönelik açtıkları hesaplarıdır. Bu hesaplardan tasarruf etme yetkisi münhasıran mevduat sahibi kişiye ait olup onun talimatıyla üçüncü bir kişinin hesaplarda işlem yapması mümkündür.

6.2. Birlikte Mevduat: Birden fazla kişinin ortak olarak bankada sahip oldukları mevduattır. Mevduat sahibinin ölümü üzerine mirasçıların mevduat üzerindeki ortaklıkları, adi ortaklık ilişkisinde ortaklar adına müştereken açılan hesaplar ve eşlerin birlikte mevduat hesabı açtırması birlikte mevduata örnek oluşturmaktadır.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

BANKALARDA HAVALE İŞLEMLERİ
BANKALARDA HAVALE İŞLEMLERİ

1. Havale İşlemleri: Havale, göndericinin, belli bir miktar paranın alıcı olarak gösterdiği bir kişiye ödenmesi yönünde bir bankayı muhatap

BANKALARDA FATURA İŞLEMLERİ
BANKALARDA FATURA İŞLEMLERİ

1. Hizmet İşlemleri: Bankalar, sahip oldukları geniş organizasyon sayesinde gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkilerinden

BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4
BANKALARIN TEK DÜZEN HESAP PLANI 4

Muhasebe açısından değerlendirilen ve Muhasebe hesaplarının tutulduğu tek düzen hesap planı çerçevesi içerisinde bankalarca uygulanan Tek düzenGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI