Çamurdan Cilt Bakım Ürünleri Yapımı

Ana Sayfa » Ar-Ge ve İnovasyon Başarı Öyküleri
Paylaş
Tarih : 14 Temmuz 2014 - 8:08

ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI

 

Selim  KÜRTÜNLÜ
MAKİNE VE AR-GE MÜHENDİSİ
KILAVUZ AR-GE GRUBU

 

 HAREKET NOKTASI

–  Romatizmal ağrılar nedeniyle, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde termal kaplıcada dinlenirken, kaplıcanın kaynağından, dozerler vasıtasıyla kaplıcadaki çamurların kamyonlara yüklenmekte olduğunu gördüm.

-Bu durum ilgimi çekti, işletme sahibinin yanına giderek durum hakkında bilgi almak istedim. İşletme sahibi bana çok enteresan bilgiler verdi. “Denizli, Sarayköy bölgesinde çıkan çamurun diğer termal bölgelerde çıkan çamurdan farklı olduğunu, Dünyanın kükürt oranı en yüksek çamuru olduğunu” ifade etti ve devamında “bu çamurun kamyon kamyon  Fransa’ya  tonu 100 Avroya  gönderildiğini ve işlendikten sonra, meşhur bir markanın ismi altında Türkiye’ye 200 ml’si  100 – 150 AVRO arasında güzellik kremi ve sivilceleri bertaraf edecek krem altında ithal edildiğini ekledi.

-Şu katma değere bakarmısınız? Tonu 100 Avrodan ihracat et ve 200 ml (yaklaşık 140 gr)  100 Avro’dan ithal et. Bu katma değeri yaratan fark, kaynaktan elde edilen ürünün bilimsel ve teknik yöntemlerle işlenerek, faydalı bir ürün haline gelmesinden dolayıdır.

 

TÜBİTAK-TEYDEB’E PİLOT TESİS AR-GE PROJESİ

-Ben, işletme sahibine bu konuda,  bu tür projeleri destekleyen TUBİTAK kurumuna başvurarak bunun projelendirilmesini önerdim. İşletme sahibi, kaynakları sınırlı olmasına rağmen ileri görüşlü birisi olduğundan bu fikir aklına yattı. Bu konuda işletme sahibiyle beraber TUBİTAK kurumuna bir proje hazırlandı.Bu projenin hazırlanmasında Yenilik konusunda uluslar arası yenilik Kılavuzu olan OSLO Kılavuzunun 116.Paragrafına göre ;hipotez değerlendirilmesi, yeni ürün formüllerinin ve özelliklerinin oluşturulması, yeni bir süreç için özel makine ve otomasyonun tasarlanması için mühendislik verilerinin elde edilmesi  ve test edilmesi amacıyla makinelerden oluşan minimum ölçekteki tesisler, pilot tesis olarak dikkate alınır mantığından hareket ettik.

-TUBİTAK Kurumu, bu proje ile yakından ilgilenerek, konusunda uzman iki Prof. Hocayı projeyi yerinde incelemek için gönderdi. Her iki hoca projenin bilimsel ve teknik alt yapılarını inceleyerek, TUBİTAK kurumuna verdikleri rapor sonucu, TUBİTAK kurumundan üniversitelerden destek alınması ve bu konuda giderlerin kurum tarafından karşılanacağını belirten kabul yazısı ile işletme sahibi söz konusu projeyi hayata geçirmeye başladı.

 

PİLOT TESİSİN KURULUMU

-Şu anda, işletme sahibi dünyada en yüksek kükürt oranına sahip olan peloid çamur’u kaynağından alarak, sivilceleri yok eden krem haline getirecek pilot tesisin kurulumunu gerçekleştirdi. TUBİTAK kurumundan aldığı bilimsel destek ile gerek Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili araştırmaların %75’ini hibe alması, gerekse diğer vergi destek ve avantajları ile birlikte nerdeyse %100’ü devlet kaynakları ile karşılanmış bir proje hayata geçirerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağladı.

 

İSTİHDAMA KATKISI VE SONUÇ

Şimdi işletme sahibi,  istihdam edilmek üzere, 10 kişi daha yanında çalıştırmaya başlarken aynı zamanda peloid çamurun türevlerinden yeni ürünler elde edebilmek için (selülit giderici, çatlak giderici vb.) Ar-Ge çalışmalarını başlatmıştır. İşletme sahibinden aldığımız özel izinle bu çalışmanın  proje önerisi,teknik,mali ve YMM raporu  set olarak Atila Bağrıaçık’ın Ar-ge Kitabında yer almaktadır.

Türkiye’de ve Dünyada İlk Defa Elektrik Tasarruflu Devrilme Emniyetli Çaydanlık Tasarımı ve İmalatına Yönelik AR-GE ve Yeniliği Başarı Öyküsü

Ana Sayfa » Ar-Ge ve İnovasyon Başarı Öyküleri
Paylaş
Tarih : 17 Mayıs 2013 - 15:19

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA İLK DEFA ELEKTRİK TASARRUFLU

DEVRİLME EMNİYETLİ ÇAYDANLIK TASARIMI VE İMALATINA YÖNELİK

AR-GE VE YENİLİĞİ BAŞARI ÖYKÜSÜ

 Selim Kürtünlü

                                                                              Makine ve Ar-Ge Mühendisi

Ev tipi mutfak gereçlerinin tasarımı ve imalatını gerçekleştiren Türkiye’nin öncü firmalarından biri olan “KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. A.Ş.” gerek müşteri talepleri gerekse de kendi tasarım ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, piyasada bulunan mevcut elektrikli çaydanlıklara göre özgün ve yenilikçi yönü olan ve piyasada rekabet edecek, fark yaratacak proje fikrini hayata geçirmek için başlattıkları projeyi TUBİTAK kurumuna, Makine ve Ar-Ge Mühendisi sayın Selim Kürtünlü’nün  desteğiyle  verdiler.

 

TUBİTAK kurumu firmanın proje önerisini aldıktan sonra değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde başlattı. Öncelikle ön değerlendirmeye istinaden firmayı yerinde incelemek ve proje fikrinin firma tarafından içselleştirerek alt yapısını kontrol amaçlı, hakem ziyaretleri gerçekleştir. Bu hakem ziyaretleri esnasında söz konusu proje için 2 tane özgün ve yenilikçi yön tespit ettiler.

 

a. Elektrik tasarrufunu gerçekleştirecek özgünlük. Bilindiği üzere, elektrikli çaydanlıklar iki ana bölümden oluşmakta, çaydanlık ve demlik. Çay servisi esnasında demlik ile çay konulması esnasında, çaydanlık üzerinden demlik kaldırıldığında, çaydanlıktaki kaynayan buhar çıkışı olmakta ve buna istinaden elektrikli termik, devreye girerek, tekrar çaydanlıktaki suyu ısıtmaktadır. Sürekli olarak termiğin devreye girmesi ve çıkması elektrik sarfiyatını artırmaktadır.

Firma bu durumun önüne geçmek için, öncelikle çaydanlık ile demlik arasına valf benzeri ve bir yaylı bir parça koyarak, demlik çaydanlığın üzerine konulduğunda, valf açılarak su buharı demlik alt yüzeyi ile temasa geçmekte ve demliğin sıcaklığını sabit tutmakta. Demlik kaldırıldığında ise yaylı valf devreye girerek, buhar çıkışını engellemekte ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaktadır.

 

b. Diğer özgün yön ise bu valf sayesinde çaydanlık kazara devrilmesi durumunda devreye girerek, çaydanlıktaki suyun dışarı çıkmasını engellemekte bu durumda sıcak su ile haşlanmaların veya yanıkların önüne geçilmesi idi.

 

Hakemlerin objektif değerlendirme kriterlerine, değerlendirilen proje, TUBİTAK kurumu tarafından kısa sürede onaylanmıştır.

 

PROJE SÜRESİNCE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK BELİRSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ FAALİYETLERİ

 

-Firma açısından esas iş projenin onaylanması ile başlamıştır. Zira projenin sayısal başarı kriterlerine ulaşması için, ciddi anlamda bir araştırma ve geliştirme faaliyetine ek olarak, TÜBİTAK’a sunulan proje süresinin zaman baskısı oluşmuştur.

-Firmanın gerek personel alt yapısı ve gerekse de imalat alt yapısının yeterli olmasına karşın, böyle bir projenin başarılı olabilmesi için çok ciddi çalışmaların yapılması gerekmekteydi.

-Firma sahibi de dahil olmak üzere, TÜBİTAK’a sunulan süre içersinde projeyi tamamlamak için geceli gündüzlü çalışmalar yapıldı. Özellikle valfin yapısı, valfin açıldığında, buhar geçişini sağlayan deliklerin sayısı, deliklerin çapları, yay kuvveti gibi birçok bilinmezlik içermekteydi.

-İlk yapılan prototip valflerin denenmesinde buhar ile temas eden yüzeylerin paslanması gibi problemler ile karşılaşıldı. Buna istinaden malzemeler araştırıldı. Alternatif bir çok malzeme ile denemeler yapıldı.

-Bu durumda tasarım çalışmalarına geri dönüldü, firma sahibi ve firma mühendisleri birçok mühendislik hesapları, modelleme üzerinde değişik argümanlar üzerinde geceli gündüzlü çalışmalar yaptı. Bunca çalışma ve birikimin sonucunda oluşan kurum kültürü, söz konusu problemi çözdüler.

-Fakat problemler bitmedi ki, bir problemi çözmek bazen yeni problemleri getirmekte. Aslında Ar-Ge’nin bir anlamda tarifi de bu değil mi? Ar-Ge : Bilimsel ve teknik açıdan belirsizlikleri ortadan kaldıracak problemleri çözme sanatı. Firma uygun malzemeyi bulmasına rağmen, demlikteki ısı sıcaklığı stabil tutacak ve Türk halkının damak tadına uygun demlemeyi sağlayacak buhar geçiş kanalları üzerinde çalışmalar yapıldı. Buharın matematiksel olarak akışı incelendi. Oluşan korteks yani buhar akışının hedeflenen şartları gerçekleştirmesi için, buharın geçişleri ve delik sayıları modellenerek optimum nokta bulundu.

 

-Firma, bu problemleri çözmesine müteakip bunun valfin üretim yöntemleri için ayrı bir Araştırma Geliştirme faaliyeti gerçekleştirmek durumunda kaldı. Zira ilk tasarım aşamasında düşünülen çalışmalar, malzeme değişikliği ve valf üzerindeki deliklerin konumu, çapı gibi parametreler değişmesinden dolayı uygun üretim metotları üzerinde duruldu. Zira delikler üzerindeki ufak bir çapak bile buharın akışını ve etkisini söz konusu delik için değiştirmekteydi.

-Buna istinaden, proje faaliyet döngüsü içersinde, tüm Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yeniden incelendi, en uygun üretim yöntemi firma sahibi ve mühendisleri tarafından birçok matematiksel model, mühendislik analizleri kullanılarak proje çalışmalarının başlangıcındaki başarı kriterleri sağlanmış oldu.

 

MUTLU SONUÇ

 

-Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız üzere, firma sahibi, mühendisleri, ustaları, geceli gündüz çıkan her problemi çözmeye yönelik sistematik yaklaşımları, bilimin/tekniğin ve teknolojinin son imkanlarını kullanarak, hedeflenen projeyi hedeflenen başarı kriterlerine ulaşarak başarı ile tamamlamış oldular.

-TÜBİTAK kurumuna verilen bu proje sonucunda, geceli gündüzlü yapılan tüm çalışmalar, firma bilgi seviyesini artırmış yeni projeler için cesaretlendirmiştir.

 

Proje konusu ürüne gelince, şimdi Türkiye’de en çok satan elektrikli çaydanlıklardan biri olduğu gibi, onca araştırmanın yapıldığı valf ile ilgili ulusal patent alındı. Ayrıca firma projeden elde ettiği bilgiyi ve tecrübeyi geliştirerek çalışmalarına devam etmektedir.

Termal Çamurdan Cilt Ürünleri (Üründe Yenilik ve AR-GE) ve Bunu Üretecek Makina Parkurunda Yenilik (Süreç Yeniliği ve AR-GE)

Ana Sayfa » Ar-Ge ve İnovasyon Başarı Öyküleri
Paylaş
Tarih : 14 Mayıs 2013 - 9:17

AR-GE VE YENİLİK HİBE FONLARININ  UYGULAMA ÖRNEĞİ PROTOTİPi

Hazırlayan: Atila Bağrıaçık

 

TERMAL ÇAMURDAN CİLT ÜRÜNLERİ (ÜRÜNDE YENİLİK VE AR-GE) VE BUNU ÜRETECEK MAKİNA PARKURUNDA  YENİLİK(SÜREÇ YENİLİĞİ VE AR-GE)

termal-camur-prototiptermal-camur-prototip-2

 

 

 

 

 

-Yaptığımız literatür, internet, piyasa araştırmalarında ve ulusal proje önerimiz olan termal kozmetik ürünleri Ürün formülasyonu konulu eş değerde bir projeye rastlanmamıştır. Bizim hammadde olarak kullanacağımız çamurun fiziksel ve kimyasal özellikleri avrupadakilerden daha iyidir. Termal su 1818,82 mg/lt mineralizasyonu olan sülfatlı, kükürtlü, florürlü misk nitelikte termomineralli sudur. Diğer ürünler normal kilden yapılan ürünler olup, bizim ürünümüz doğal termomineralli suyun etkisiyle oluşan çamurdan yapılacaktır. Türkiye’de termal su ve çamurdan cilt bakım ürünleri yapılıp yurtdışına pazarlanması planlanmaktadır.

-Termal su ve peloid çamurdan oluşacak olan 250 ml’lik ürün 3 hafta boyunca kullanıldığında akne, siyah nokta ve sivilcelerin % 90 oranında azalması

-Bu ürün, yapay kimyasalların insan vücuduyla temas etmesi engellenecektir. Ayrıca geliştirilecek ürün, farmokostik nitelikte kozmetik ürünleri olacaktır.

-Egzema, akne, siyah nokta, lekeler ve selülitin giderilmesini sağlayacak olan ürün doğal olarak sorunların giderilmesini sağlayacağından cilde istenmeyen sorunların oluşmasının önüne geçilecektir.

-Geliştirilecek ürün tamamen doğal ve hiç bir yan etkisi olmayan ve tüm ciltlere ve her yaşta kullanılabilir.

-Diğer tedavi yöntemlerine göre Egzema, akne, siyah nokta, lekeler ve selülitin giderilmesini daha hızlı ve kalıcı olarak çözebilecek özellikte olacaktır.

 

MAKİNA PARKURU

makina-parkuru

 

–          Çıkartma ve Tahliye:

–          Eleme

–          Kurutma

–          Mikser

–          Dezenfektasyon

–          Dolum ve paketleme

 

Bunlar manuel yapılıyordu, şimdi plc kontrollü tam  otomatik yapılacaktır.

Not: Ürün ve Makine Parkuru  Tasarımı Ar-Ge firmasına ait olup, prototip imalatı ya firmanın kendi bünyesinde ya da firma dışında yaptırılabilinir.

 

Proje Maliyetleri

Gider Grubu

Tutar

Personel Giderleri

75.000 TL

Seyahat Giderleri

1.200TL

Alet/Teçhizat/Yazılım Giderleri(program ve bilgisayar)

26.000 TL

Ar-ge ve Test Giderleri

15.500 TL

Danışmanlık ve Hizmet Alımları Giderleri

40.500 TL

Malzeme Giderleri

154.000 TL

TOPLAM PROJE GİDERLERİ(MALİYETİ)

312.200 TL

 

 

-Proje toplam maliyetinin %75’i yani yaklaşık 235.000 TL’si  TÜBİTAK’dan  KOBİ’lerde Hibe olarak alınıyor(Büyük firma projelerinde bu oran en fazla % 60. KOSGEB’de % 75. Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik projelerinde hibe oranı 1 0cak 2014’den itibaren ürün yeniliğinde % 84,süreç yeniliğinde % 120’dir).

-5746 sayılı Ar-Ge Teşvik yasasına göre; % 100 ar-ge indirimi,% 80 gelir vergisi stopaj desteği ve % 50 SGK işveren payı istisnası ile toplam proje maliyetine uygulanarak sağlanabilecek mali teşviklerin ortalama oranının % 25 olduğunu varsayarsak, proje maliyeti % 100 olarak finanse edilmiş olmaktadır

CERRAHİ ALET YIKAMA VE DEZENFEKSİYON CİHAZI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Ana Sayfa » Ar-Ge ve İnovasyon Başarı Öyküleri
Paylaş
Tarih : 13 Mayıs 2013 - 9:51

Sayın Okurlarımız,

AR-GE ve İnovasyon Başarı Öyküleri, başlıklı yazı dizilerimize Sayın İ.Hakan DEDEOĞLU’nun Projesini geliştirdiği Cerrahi Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazı Ar-Ge ve İnovasyon Öyküsünü sizler ile paylaşıyoruz.

CERRAHİ ALET YIKAMA VE DEZENFEKSİYON CİHAZI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

-Türkiye her yıl 2 milyar dolar Tıbbi Cihaz ithal etmesine karşın, sadece, 180-200 milyon dolar medikal malzeme ihracatı yapıyor.

Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı onda biri. Üstelik bu ihracatın içeriğine bakılırsa Tıbbi cihaz ihracatımız sadece 35-40 milyon dolar ki bu da çok çok küçük bir oran.

İhracat açığı bu kadar büyük iken kesin bu sektörün Stratejik bir sektör olması gerekiyor. İnsan üzülüyor…

 

-Türkiye’deki  hekim kökenli üreticilerin sayısı 10 kadar… Bunlardan biri de biziz.

Hijyen ve sterilizasyon bizim konumuz olduğu için bu konuya daha bir önem verdik; Ankara da ki birçok firma Otoklav yani Sterilizatör üretiyordu.

Biz de bunun tamamlayıcısı olan CERRAHİ ALET YIKAMA ve DEZENFEKSİYON Cihazının ülkenin ihtiyacının olduğunu düşünerek bu konuda çalışmak istedik.

Önce Devlet desteği olan KOSGEB Ar-Ge projesini bitirerek Yoğun Bakımlar için Ördek Sürgü Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı ürettik. Bu cihaz konusunda çok hassas davrandık ve Tip Testlerini Avusturya’dan konunun uzmanı Hygcen firmasındaki Prof Warner dan destek alarak bitirdik .

 

-Bu bize çok büyük bir Know-how kazandırdı  ve böylece bu işin 2. Aşaması olan Cerrahi aletlerin  ve de biberonların ve diğerleri gibi medikal ekipmanın Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazının Ar Ge sine soyunduk. Bu sefer desteğimizi Tübitak’ın Teydeb desteklerinle sürdürmek istedik. Bu konuda KILAVUZ Ar-Ge Grubundan Ar-Ge Mühendisi Sayın Hakan Dedeoğlu’ndan destek aldık. Bu makine ile farklı tıp branşlarında kullanılan cerrahi aletler, farklı yıkama sepetlerinde ve farklı yıkama programlarında yıkanabilecektir. Bu Yıkama ve Dezenfeksiyon Cihazlarında kullanılan Sepet ve Yükleme arabalarında yapılan özel aparatlarla her aletin (makas, neşter vb.)ve malzemenin (anestezi tüpleri, biberonlar, kaplar vb.) tamamına bu termal dezenfeksiyon işleminin nüfus etmesi sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk kez yapılan bu cihaz ile muadillerine göre daha fazla yıkama programı hazırladık. Ayrıca yabancı muadillerde para ile satılan dozajlama ünitesini de cihaz içine yerleştirdik. Yaptığımız Umarız bu ürün de başarı ile mezun olup ve de bu ürünü de hem iç piyasaya hem de dış piyasaya veririz. İşin ekonomik boyutlarına baktığınız da eskiden 5.500-6.500 Euro ya ithal edilen Ördek Sürgü Yıkama makinelerini biz 3.500 Eurodan satıyoruz. Daha şimdiden 5 ülkeye ihracat yaptık. Cerrahi Alet Yıkama makinesinde Avrupa hakimiyeti var ve de ürünler 20.000-30.000 € aralığında satılmakta bizim ürün ise yarı fiyatına piyasaya verilebilecek. Artık yeni şeyler söylemenin zamanı gelmişti diye düşünüyoruz.

 

-Fakat tek isteğimiz Ar-Ge zor ve pahalı bir iş sağolsun devlet destekleri var ama önce siz ödüyorsunuz sonra size devlet ödüyor. Finansmanı yetersiz KOBİ ler için bu bir dar boğaz. Avrupa Birliği bu sorunu % 5 garanti fonu primi ile teminat istemeden çözmüş.

-Ayrıca devlet kendi kurumları yani TUBİTAK, KOSGEB gibi kamu destekleri ile yapılan ürünleri kendi yerlerinde kullanmak üzere Alım Garantili Sözleşmeler yapabilir. Böylece Kobiler bu işe daha çok eğilirler…

Dr.Hakan Yurteri

 

 

NOT : Konu ile ilgili bağlantılı olan Sayın Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM, Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK hocamızın tespitleri ile uygulamadan gelen tecrübelerini anlattığı yazılardan faydalanabilirsiniz;

AR-GE Projesi ( ve İhracat ) Yapan Kobi’lerin Finansman Probleminin KGF ile Çözmenin Yol Haritası

Tübitak‘dan Ön Ödeme ( Transfer Ödemesi ) İçin Yapılacak İşlemler

 

ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI

Ana Sayfa » Ar-Ge ve İnovasyon Başarı Öyküleri
Paylaş
Tarih : 10 Mayıs 2013 - 14:26

ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI

Selim  KÜRTÜNLÜ

MAKİNE VE AR-GE MÜHENDİSİ

KILAVUZ AR-GE GRUBU

Sayın okurlarımız, yeni bölümümüz olan AR-GE VE İNOVASYON BAŞARI ÖYKÜLERİ bölümümüzün ilk yazısı olan ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI örneğini hazırlayan, Sayın Selim KÜRTÜNLÜ’ye teşekkürlerimizi ileterek örnek alınması gereken bir yazı mahiyetindeki yaşanmış örneği hepinizin sorgulamasını umuyor ve faydalanmanız dileklerimizle iyi okumalar diliyoruz.

 

-Geçen sonbahar, romatizmal ağrılar nedeniyle, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde termal kaplıcada dinlenirken, kaplıcanın kaynağından, dozerler vasıtasıyla kaplıcadaki çamurların kamyonlara yüklenmekte olduğunu gördüm.

-Bu durum ilgimi çekti, işletme sahibinin yanına giderek durum hakkında bilgi almak istedim. İşletme sahibi bana çok enteresan bilgiler verdi. “Denizli, Sarayköy bölgesinde çıkan çamurun diğer termal bölgelerde çıkan çamurdan farklı olduğunu, Dünyanın kükürt oranı en yüksek çamuru olduğunu” ifade etti ve devamında “bu çamurun kamyon kamyon  Fransa’ya  tonu 100 Avroya  gönderildiğini ve işlendikten sonra, meşhur bir markanın ismi altında Türkiye’ye 200 ml’si  100 – 150 AVRO arasında güzellik kremi ve sivilceleri bertaraf edecek krem altında ithal edildiğini ekledi.

-Şu katma değere bakarmısınız? Tonu 100 Avrodan ihracat et ve 200 ml (yaklaşık 140 gr)  100 Avro’dan ithal et. Bu katma değeri yaratan fark, kaynaktan elde edilen ürünün bilimsel ve teknik yöntemlerle işlenerek, faydalı bir ürün haline gelmesinden dolayıdır.

-Ben, işletme sahibine bu konuda,  bu tür projeleri destekleyen TUBİTAK kurumuna başvurarak bunun projelendirilmesini önerdim. İşletme sahibi, kaynakları sınırlı olmasına rağmen ileri görüşlü birisi olduğundan bu fikir aklına yattı. Bu konuda işletme sahibiyle beraber TUBİTAK kurumuna bir proje hazırlandı.

-TUBİTAK Kurumu, bu proje ile yakından ilgilenerek, konusunda uzman iki Prof. Hocayı projeyi yerinde incelemek için gönderdi. Her iki hoca projenin bilimsel ve teknik alt yapılarını inceleyerek, TUBİTAK kurumuna verdikleri rapor sonucu, TUBİTAK kurumundan üniversitelerden destek alınması ve bu konuda giderlerin kurum tarafından karşılanacağını belirten kabul yazısı ile işletme sahibi söz konusu projeyi hayata geçirmeye başladı.

-Şu anda, işletme sahibi dünyada en yüksek kükürt oranına sahip olan peloid çamur’u kaynağından alarak, sivilceleri yok eden krem haline getirecek pilot tesisin kurulumunu gerçekleştirdi. TUBİTAK kurumundan aldığı bilimsel destek ile gerek Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili araştırmaların %75’ini hibe alması, gerekse diğer vergi destek ve avantajları ile birlikte nerdeyse %100’ü devlet kaynakları ile karşılanmış bir proje hayata geçirerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağladı.

Şimdi işletme sahibi,  istihdam edilmek üzere, 10 kişi daha yanında çalıştırmaya başlarken aynı zamanda peloid çamurun türevlerinden yeni ürünler elde edebilmek için (selülit giderici, çatlak giderici vb.) Ar-Ge çalışmalarını başlatmıştır.

 

NOT : Konu ile ilgili bağlantılı olan Sayın Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM, Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK hocamızın tespitleri ile uygulamadan gelen tecrübelerini anlattığı yazılardan faydalanabilirsiniz;

– AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜBİTAK  AR-GE PROJELERİ YAZARKEN  BAŞUCU KILAVUZU FRASCATİ’NİN KRİTİK PARAMETRELERİ

– AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YENİLİK  PROJELERİ  YAZARKEN OSLO KILAVUZUNDAN  YENİLİK İÇİN  ÖĞRENEBİLECEKLERİMİZ

– PİLOT TESİS AR-GE PROJELERİ TÜRKİYE’DEKİ SERBEST BÖLGE ÜRETECİ FİRMALARIN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIR

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda neGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI