C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları – 17 Haziran 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları – 17 Haziran 2013
Paylaş
Tarih : 17 Haziran 2013 - 10:20

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının yeterli eğitim ve bilinç düzeyi oluşturması gereken bir alanıdır. Yeterli eğitim ve bilinç düzeyi oluşturma, bir süre ve sürece ihtiyaç göstermektedir. Yasakoyucu bu süre ve süreci öngörerek, düzenlemeler yapmış ve yapmayı sürdürmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları’ başlıklı 8’inci maddesinde ve ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete)’, ‘iş güvenliği uzmanları’ hakkında da aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

İş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

İş güvenliği uzmanları, görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

Hizmet sunan kuruluşlar ile iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen (…) iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle … iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda, işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, … 4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.

İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının (…) görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.’ ÇSGB tarafından 6331 s. İşSGK, m.8’deki bu hükmüne dayanılarak, hazırlanmış olan ‘Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ’, sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayınlanmış (RG.14.06.2013/28677) ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğin ‘tanımlar ve kısaltmalar’ başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan tanımı, şöyle okuyabiliriz: ‘C sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade etmektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri, sözkonusu Tebliğ, m.5’te şöyle düzenlenmiştir: C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği işyerlerinin tespitinde, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre altılı faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Üç yıllık mesleki tecrübe ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların görevlendirilebilecekleri işler, burada veremediğimiz Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir. Tebliğ Ek-1’de belirtilen meslek unvanlarını haiz olan C sınıfı iş güvenliği uzmanının, unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az üç yıl görev yapmış olması ve bu üç yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük prim ödenmiş olması durumunda ve İSG-KÂTİP üzerinden başvurulması halinde, başvurusu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlükçe değerlendirilerek onaylanacaktır.

ÇSGB tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren bu tebliğ, geçiş döneminde çok tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinin eleman açığını kapama ve tecrübe oluşturma vb yönlerden kazanımlar sağlayacaktır.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/TahsinSinav/c-sinifi-is-guvenligi-uzmanlari/38183

Bir önceki yazımız olan 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla bordro parametreleri - 17 Haziran 2013 başlıklı makalemizde 1 temmuz 2013 bordro, 1 temmuz 2013 bordro parametreleri ve 1 Temmuz bordro parametreleri hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI