Bütçe 8.5 Milyar TL Açık Verdi

Ana Sayfa » Ekonomi Haberleri » Bütçe 8.5 Milyar TL Açık Verdi
Paylaş
Tarih : 17 Eylül 2012 - 13:43

Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılının ilk 8 ayında 8.5 milyar TL açık verdi. Geçen yıl aynı dönemde bütçe 2.1 milyar TL fazla vermişti. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 27.7 milyar TL düzeyinde faiz dışı fazla gerçekleşti. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.8 oranında artarak 220.5 milyar TL olurken, bütçe giderleri ise yüzde 16.3 oranında artarak 229 milyar TL’ye ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5 artışla 182.2 milyar TL, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16.7 oranında artışla 192.7 milyar TL oldu.

Maliye Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos 2012 aylarına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Temmuz ayında 246 milyon TL açık verdi. Geçen yıl Temmuz’da 3 milyar 522 milyon TL açık verilmişti. 2012 yılı Temmuz ayında faiz dışı fazla geçen yılın aynı ayına göre 35 kat artışla 3 milyar 970 milyon TL oldu. Bütçe giderleri yüzde 16.8 oranında artarak 28 milyar 302 milyon TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 oranında artarak 24 milyar 86 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, faiz giderleri yüzde 16.3 oranında artarak 4 milyar 216 milyon TL oldu. 2011 yılı Temmuz ayında 20 milyar 714 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2012 yılı Temmuz ayında yüzde 35.4 oranında artarak 28 milyar 56 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 40.8 oranında artarak 24 milyar 244 milyon TL oldu.

-PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 18.9 ARTIŞLA 7.5 MİLYAR TL-

2012 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 350 milyar 948 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 28 milyar 302 milyon TL gider gerçekleştirildi. Temmuz’da faiz hariç giderler için öngörülen 300 milyar 698 milyon TL ödeneğin yüzde 8’i kullanılarak 24 milyar 86 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.9 oranında artarak 7 milyar 523 milyon TL oldu. 2012 yılı Temmuz ayında personel giderleri için bütçede öngörülen 81 milyar 692 milyon TL ödeneğin yüzde 9.2’si kullanıldı.

2012 yılı Temmuz ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 oranında artarak 1 milyar 192 milyon TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 5.8 oranında artarak 3 milyar 71 milyon TL, cari transferler yüzde 20.1 oranında artarak 8 milyar 301 milyon TL oldu.

-TEMMUZ’DA SAĞLIK EMEKLİLİK VE SOSYAL YARDIM İÇİN 4 MİLYAR 350 MİLYON TL TRANSFER YAPILDI-

2012 yılı Temmuz ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 4 milyar 350 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 440 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.2012 yılı Temmuz ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 174 milyon TL, mahalli idare payları ise 2 milyar 56 milyon TL olarak gerçekleşti.

2012 yılı Temmuz ayında 2 milyar 460 milyon TL sermaye gideri, 923 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 616 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2012 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 oranında artarak 4 milyar 216 milyon TL oldu.

-BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 35.4 ARTIŞLA 28 MİLYAR 56 MİLYON TL-

2011 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 20 milyar 714 milyon TL iken 2012 yılının aynı ayında yüzde 35.4 oranında artarak 28 milyar 56 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Temmuz ayında bütçe gelirlerinin artış hızının yüksek olmasında rol oynayan en önemli faktör, geçen yıl 30-31 Temmuz tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesinden dolayı vergi tahsilatının önemli bir tutarının bir sonraki aya kayması oldu. 2012 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.8 oranında artarak 24 milyar 244 milyon TL oldu. 2012 yılı Temmuz ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 oranında artarak 2 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Temmuz ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 898 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 114 milyon TL oldu.

-DAHİLDE ALINAN KDV YÜZDE 616.9 ARTTI-

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Temmuz ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 616.9, kurumlar vergisi yüzde 349.6, gelir vergisi yüzde 127, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 48.6, damga vergisi yüzde 43.5, harçlar yüzde 15.1, özel tüketim vergisi yüzde 7.3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 19.2 oranında artış gösterirken ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 6.3 oranında azalış gösterdi.

-BÜTÇE AĞUSTOS’TA 1.6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ-

Merkezi yönetim bütçesi 2012 yılı Ağustos ayında 1 milyar 572 milyon TL açık verdi. Bütçe geçen yıl Ağustos ayında 2 milyar 761 milyon TL fazla vermişti. Faiz dışı fazla 2012 yılı Ağustos ayında 4 milyar 217 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bütçe giderleri yüzde 7.9 oranında artışla 31 milyar 822 milyon TL’ye ulaşırken, faiz hariç bütçe giderleri 2012 yılı Ağustos ayında yüzde 9.3 oranında artarak 26 milyar 33 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2012 yılı Ağustos ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 oranında artarak 5 milyar 789 milyon TL olarak gerçekleşti.

-BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 6.2 AZALIŞLA 30 MİLYAR 250 MİLYON TL-

Ağustos ayında bütçe gelirleri 2012 yılı Ağustos ayında yüzde 6.2. oranında azalarak 30 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 9.4 oranında azalarak 26 milyar 751 milyon TL oldu. 2012 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 350 milyar 948 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 31 milyar 822 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 29 milyar 495 milyon TL harcama yapıldı. 2012 yılı Ağustos ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 300 milyar 698 milyon TL ödeneğin yüzde 8.7’si kullanılarak 26 milyar 33 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 oranında artarak 7 milyar 12 milyon TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 16.1 oranında artarak 1 milyar 184 milyon TL, 2012 yılı Ağustos ayında mal ve hizmet alım giderleri yüzde 26.5 oranında azalarak 2 milyar 434 milyon TL olarak gerçekleşti.

-CARİ TRANSFERLER YÜZDE 27.2 ARTIŞLA 11.8 MİLYAR TL-

2012 yılı Ağustos ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.2 oranında artarak 11 milyar 839 milyon TL olarak gerçekleşti. Ağustos’ta sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 140 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 460 milyon TL oldu. Tarımsal destekleme ödemeleri 210 milyon TL, mahalli idare payları 2 milyar 274 milyon TL oldu. 2012 yılı Ağustos ayında 2 milyar 916 milyon TL sermaye gideri, 170 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 479 milyon TL olarak gerçekleşti.

-VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI YÜZDE 9.4 AZALIŞLA 26.8 MİLYAR TL-

2012 yılı Ağustos ayında bütçe gelirlerinin artış hızının düşük olmasında rol oynayan önemli faktör, geçen yıl Temmuz ayı vergi tahsilatının önemli bir tutarının Ağustos ayında ödenmesi ve dolayısıyla oluşan baz etkisi oldu. 2012 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 oranında azalarak 26 milyar 751 milyon TL oldu.

Ağustos’ta genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.4 artışla 2 milyar 877 milyon TL olarak gerçekleşti. Ağustos’ta özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 529 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 92 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ağustos ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 30, harçlar yüzde 10.3, özel tüketim vergisi ve kurumlar vergisi yüzde 11.1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 5,4 oranında artış gösterirken dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 44.5, gelir vergisi yüzde 31.4, damga vergisi yüzde 9.8 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 3.1 oranında azalış gösterdi.

-8 AYLIK DÖNEMDE BÜTÇE 8.5 MİLYAR TL AÇIK VERDİ-

Merkezi yönetim bütçesi 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 105 milyon TL fazla vermiş iken bu yılın aynı döneminde 8 milyar 520 milyon TL açık verdi. İlk 8 ayda faiz dışı fazla 27 milyar 744 milyon TL oldu. Bütçe giderleri yüzde 16.3 artışla 229 milyar 5 milyon TL oldu. Bütçe giderleri yüzde 16.7 oranında artarak 192 milyar 741 milyon TL’ye ulaştı. Diğer taraftan 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.2 oranında artarak 36 milyar 264 milyon TL olarak gerçekleşti.

2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 199 milyar 42 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2012 yılının aynı döneminde yüzde 10.8 oranında artarak 220 milyar 484 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 7.5 oranında artarak 182 milyar 177 milyon TL oldu.

-PERSONEL GİDERLERİ VE DEVLET PRİMİ İÇİN YAPILAN TOPLAM HARCAMALAR İLK 8 AYDA 10.5 MİLYAR TL ARTTI-

Yılın ilk 8 ayında personel giderleri, 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.8 oranında artarak 58 milyar 359 milyon TL oldu. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 oranında artarak 9 milyar 698 milyon TL’ye ulaştı. Netice itibarıyla personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumları devlet primi için yapılan toplam harcamalar, Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 10.5 milyar TL arttı. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 oranında azalarak 17 milyar 851 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 8 ayında cari transferler yüzde 21.9 artışla 86 milyar 795 milyon TL oldu. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri yüzde 24.6 oranında artışla 44 milyar 877 milyon TL’ye ulaştı. Bir başka ifadeyle sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 8.9 milyar TL arttı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 540 milyon TL oldu. Tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar 640 milyon TL, mahalli idare payları ise 17 milyar 682 milyon TL olarak gerçekleşti.

-FAİZ GİDERLERİ YÜZDE 14.2 ARTIŞLA 36.3 MİLYAR TL-

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 12 milyar 596 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 197 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde 5 milyar 244 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.2 oranında artarak 36 milyar 264 milyon TL oldu.

-VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI-

2012 yılı Ocak-Ağustos dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.5 oranında artarak 182 milyar 177 milyon TL oldu. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksinin yüzde 9.7 arttığı göz önünde bulundurulunca vergi tahsilatındaki artışın enflasyonun altında kaldığı görüldü. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 oranında artarak 30 milyar 622 milyon TL olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 781 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 1 milyar 904 milyon TL oldu.

-GELİR VERGİSİ TAHSİLATI YÜZDE 15.3 ARTTI-

Vergi türleri itibarıyla 2012 yılı Ocak-Ağustos dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 33.1, gelir vergisi yüzde 15.3, damga vergisi yüzde 12.1, harçlar yüzde 9.8, özel tüketim vergisi yüzde 6.4, kurumlar vergisi yüzde 6.3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 2,6 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11.8 oranında artarken ithalde alınan katma değer vergisi tahsilatında önemli bir değişim olmadı.

-ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE TAHSİLATI 18.3 MİLYAR TL’YE ULAŞTI-

31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 18 milyar 262 milyon TL oldu.

Bir önceki yazımız olan Borsada Birinci Seans Kapanış başlıklı makalemizde Borsada Birinci Seans Kapanış haberi, Borsada Birinci Seans Kapanış hakkında ve Borsada Birinci Seans Kapanış oku hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Forex’te En büyük ” Destek ” ‘çiniz.
Forex’te En büyük ” Destek ” ‘çiniz.

20 Yılı aşkın piyasa ve sektör tecrübesi ile müşterilerine profesyonel anlamda hizmet vermekte olan Destek Menkul Değerler DestekFX adı altında

FED 2008 krizinin tutanaklarını yayınladı
FED 2008 krizinin tutanaklarını yayınladı

Amerikan Merkez Bankası (FED), 2008 yılındaki finansal kriz zamanında yapmış olduğu Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantılarının

Yerli üretim dizel tren
Yerli üretim dizel tren

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin (TÜVASAŞ) Adapazarı tesislerinde üretilen ilk yerli dizel tren seti Anadolu Mototren, İzmir- Balıkesir-Bandırma

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo