Bursa’daki Otomotiv Firmaları Ulusal Araştırma ve Yenilik Fon Kaynakları ile Mali Teşviklerden Yararlanmak için Nasıl Bir Strateji İzlemeli?

Ana Sayfa » Ar-Ge » Bursa’daki Otomotiv Firmaları Ulusal Araştırma ve Yenilik Fon Kaynakları ile Mali Teşviklerden Yararlanmak için Nasıl Bir Strateji İzlemeli?
Paylaş
Tarih : 11 Haziran 2013 - 8:36

BURSA’DAKİ OTOMOTİV FİRMALARI  ULUSAL  ARAŞTIRMA VE YENİLİK FON

KAYNAKLARI İLE  MALİ TEŞVİKLERDEN  YARARLANMAK İÇİN NASIL BİR

STRATEJİ İZLEMELİ?

                                                                                             

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Hibe

Fonları Uygulayıcısı, YMM

abdanmer@gmail.com

 

GİRİŞ

Bursa’daki otomotiv firmaları  küresel rekabetle karşı karşıya.Sürdürülebilir rekabet için ürün ve süreçlerinde araştırma ve yenilik faaliyetlerine aralıksız devam etmek zorundalar.Bu faaliyetlerin finansmanı için kendi öz kaynakların yetersiz olması sorunu karşısında, halen var olan hibe ve teşvikleri gözden geçirip,bunlardan optimum(en uygun) bir bileşimi tasarlayıp uygulamak gerekmektedir.Bursa’daki çalışmalarımızdan böyle bir bileşimin ana hatlarının aşağıdaki gibi olabileceğini saptadık.Bunun doğruluğu için kuşkusuz,uygulama yaparak gerçekle örtüşmesini  test etmek gerekir.

 

OPTİMUM TEŞVİK  BİLEŞİMİNİN  ANA HATLARI

 

Aşağıdaki varsayımlar için, motor takozları   üretimi yapan yerli bir X firmasının yeni ürün ve süreç için  araştırma ve yenilik çalışması ihtiyacı içinde olduğundan hareket edilmektedir.

1. 1.X  motor takozları üreticisi   firma, geliştireceği yeni motor takozları  için gereksinim duyduğu özel makineyi makine imalat tecrübesi ve personel alt yapısı ile kendisi yapabiliyor ise TÜBİTAK’a maksimum 500 bin TL’lik bütçe ile  ürün ve süreç ar-ge projesi vererek KOBİ ise % 75’e kadar,Büyük firma ise  bütçe limiti olmaksızın % 60’lara  kadar hibe alabilmektedir(alternatif olarak  KOBİ statüsünde KOSGEB’e ar-ge projesi için başvurursa,hibe oranı % 75’dir) . 5746 sayılı Ar-Ge Kanununun sağladığı EK SGK, stopaj ve Ar-Ge indirimi yoluyla proje maliyetini önemli ölçüde(neredeyse % 100) fon ve mali teşviklerle karşılayabilmektedir.

2.Eğer X  motor takozları üreticisi  firma,  teknik özelliklerini ve fonksiyonlarını belirlediği makinenin tasarımını bizzat kendisi firma bünyesinde yapıp geliştirerek, özellikle ar-ge dışı makine parçalarını firma dışından makine imalatçı firmalardan tedarik ettiğinde, ürün yeniliği yanında makine ar-ge’si harcamalarının   % 60- 75 ‘i nispetinde TÜBİTAK’dan hibe alabilmektedir.

3.X    firmasının yeni tip motor takozları   üretimi için özel bir makine veya prese ihtiyacı var, bu makineyi   makine imalatçısı ile  ortak Ar-Ge projesi yaparsa, makine  alım bedelini TÜBİTAK’dan alınacak hibelerle ortalama  % 60’lara kadar düşürmek mümkün. 5746 sayılı Ar-Ge Kanununun sağladığı EK SGK, stopaj ve Ar-Ge indirimi yoluyla maliyeti daha da düşürmek olasıdır. Bu yolla makine talebi olan yerli firma, yabancı makine alımı yerine yerli makine alımına yönelecektir.

4.X firmasının şimdiye dek anlattığımız  varsayımsal koşullarda , mevcut ürün ve sürecinde iyileştirmeler yaparak “Prototip İmalat” şeklindeki ar-ge ve yenilik  projeleri gerçekleştirdiğidir.Uluslar arası ar-ge kılavuzu olan Frascati Kılavuzunun 114.Paragrafına göre prototip proje “Bir prototip, yeni ürün veya sürecin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren orijinal bir modeldir”.

Ancak X motor takoz üreticisi  firma, mevcuda göre yepyeni bir teknoloji uygulayarak yeni tip bir motor takozu  yapmak istiyor,bunun için gerekli olan makine  ve ekipmanları tasarlayıp minimum ölçekte bir tesis kurarak deneyim kazanmak isterse,bu takdirde “Pilot Tesis” ar-ge’si için TÜBİTAK’a başvurabilir.Frascati’nin 116.paragrafına göre bir pilot tesisin oluşturulması ve işletilmesi ,temel amacı deneyim kazanmak ve aşağıdakilerde kullanılmak üzere mühendislik verilerinin ve diğer verilerin toplanması olduğu sürece Ar-Ge’nin bir parçası olarak kabul edilir:

– Hipotezlerin değerlendirilmesi.

– Yeni ürün formüllerinin oluşturulması.

– Yeni bitmiş ürün özelliklerinin oluşturulması.

– Yeni bir süreç için gerekli özel ekipman ve yapıların tasarlanması.

– Süreçle ilgili olarak işletim talimat veya kılavuzlarının hazırlanması.

 

.

5. X motor takoz üretim  firması ar-ge’sini yaptığı yeni tip  motor takozunun  seri üretimine geçmek için pres,kalıp,lazer kesici gibi standart makine ve ekipmana ihtiyacı var ise,bu kez TÜBİTAK’dan aldığı ar-ge projesinin tamamlandığına dair bir yazı ile bir sene içinde KOSGEB’in ENDÜSTRİYEL Uygulama programına başvurarak,aşağıdaki teşvikleri elde edebilmektedir:

Endüstriyel Uygulama Programı Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)

– -Personel Gideri Desteği (hibe)                             100.000 TL                                          75

-Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malz.,

Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (hibe)                    150.000 TL                                         75

-Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malz.,

Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

(Geri Ödemeli)                                              200.000 TL                                         75

 

6.X  firması ar-ge’sini yaptığı yeni tip motor takozunun seri üretimi  için Bursa’da fabrikasyon imalata geçmek istediğinde Ekonomi Bakanlığına, TÜBİTAK  yazısı ile başvurarak aşağıdaki 5. Bölge yatırım teşvik  desteklerinden  yararlanabilmektedir:
–Bursa’da  sabit yatırım tutarı en az 1 milyon TL oluyor. Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır.

— Gümrük vergisi muafiyeti: Üçüncü ülkelerden makine ithalatlarında.

–KDV istisnası.

— Faiz desteği: Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı Ekonomi Bakanlığınca toplam tutarı yedi yüzbin Türk Lirasını geçmemek üzere karşılanır.

— Sigorta primi işveren hissesi desteği: , Yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden 6-7 yıl süre ile toplam sigorta desteğinin sabit yatırım tutarına oranı % 35’e ulaşıncaya kadar karşılanır.

— Yatırım yeri tahsisi:Desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

— Vergi indirimi: Gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, % 30 yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar % 70 indirimli olarak uygulanır. Konunun anlaşılması için aşağıda İstanbul ili için bir örnek yer almaktadır :

İl: Bursa

Yatırım Tutarı: 1.000.000TL

Yatırıma Başlama/Yatırımı Bitirme Tarihi: 01.10.2012 /30.09.2014

Yatırıma Katkı Oranı: %30

Kurumlar vergisi indirim oranı: %70

2014 yılındaki kurum kazancı: 100.000 TL

Hesaplamalar:

Yatırıma Katkı Tutarı: 300.000 (1.000.000X0,30) TL

2014 yılı için Hesaplanan Kurumlar Vergisi:100.000×0.20=20.000 TL

Hesaplanan indirimli Kurumlar Vergisi:100.000X0.20X0.30=6.000 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Kurumlar Vergisi: 20.000- 6.000 =14.000 TL

Bu durumda indirimli oran nedeniyle tahsilinden vazgeçilen yukarıdaki 14.000 TL’lik vergi , 300.000 TL’ye ulaşıncaya kadar firma indirimli kurumlar vergisinden yararlanır.

 

SONUÇ

 

Bir televizyon programında şu sözleri duymuş idim:Avrupalı önce düşünür,sonra yapar;Afrikalı önce yapar,sonra düşünür;bir Türk yaparken düşünür.Bizce, yaparken düşündüğümüzde giderilmesi zor hatalar oluşabilir.Bu bakımdan ürün ve süreç araştırma ve yenilik faaliyetlerinde bulunurken önce mevcut teşvikleri çok iyi analiz edip,bunlardan eleştirel yöntemle en uygun bileşimi tasarlayarak ,daha sonra pratiğe geçmek daha akılcıdır.

Bir önceki yazımız olan Faiz lobisi üzerine - 11 Haziran 2013 başlıklı makalemizde faiz lobisi, faiz lobisi nedir ve faiz lobisi üzerine hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI