Borca batık işletmelere çözüm önerileri – 9 Kasım 2012

Ana Sayfa » Basından Haberler » Borca batık işletmelere çözüm önerileri – 9 Kasım 2012
Paylaş
Tarih : 09 Kasım 2012 - 10:48

Resul Kurt

Muhasebe ve mali müşavirlik mesleği, diğer birçok meslekten farklı olarak her gün yeni bir değişikliğin veya yeni bir uygulamanın yürürlüğe girdiği, mesleği yürütebilmek için her gün kendini güncellemeyi ve mevzuatı, uygulamaları sürekli takip etmeyi gerektiren bir meslek. Meslek mensupları mükellef ile devlet ve diğer kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkı verebilecek ve sorunları çözebilecektir. Son bir kaç yıldan buyana hem mali hem de iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından oldukça hareketli geçiyor. Doğal olarak bunun sonucunda da mali müşavirler için bilginin ve mevzuat değişikliklerinin takibi oldukça önem kazanıyor. Özellikle son dönemlerde en çok 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında, “son yıllık bilançoya göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirketin kendiliğinden sona ereceği”, 3’üncü fıkrasında ise “şirketin borca batık durumunda bulunduğu şüphesini uyandırtan işaretler varsa yönetim kurulunun aktiflerinin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartılması” gerektiği belirtilmiştir. Borca batıklık, bir ticari işletmenin varlıklarının borçlarını karşılamaması durumunu ifade ediyor. Aralarında Sakıp Şeker tarafından sunulan “Borca batıklıktan çıkış yolları”nın da olduğu birçok konunun ele alındığı muhasebe uygulamaları ve vergi mevzuatında güncel sorunlar VIII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu’nda konuşuluyor. Yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavirlerin gündeminde olan önemli konulardan biri yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları, bağımsız denetim, UFRS-TFRS muhasebe standartlarıdır. Meslek mensuplarının yıllardır dile getirdiği Vergi-SGK odaklı muhasebeden vazgeçilerek toplumsal kesimlere doğru finansal bilgi aktarımını hedefleyen, gerçekçi yatırım yapılabilir durumunu gösteren finansal raporlamaya dayalı muhasebe sistemine geçilmesidir. Yeni TTK ile gündeme gelen ve meslek mensupları açısından önemli bir uygulama olan bağımsız denetim ile bu bilgi paylaşımın alt yapısı oluşturulacaktı. Kuralları olmayan veya çağın gerisinde kalan bir hukuk ve mali yapı içinde işletmelerin ve buna bağlı olan sermaye piyasalarının gelişme sağlamaları mümkün olmayacaktır. Meslek mensupları açısından Türk Ticaret Kanunu, Finansal Raporlar Standartları ve Denetim Standartları’dır.
İşte bu nedenlerle TÜRMOB, YMM ve SMMM odaları sürekli eğitimler, sempozyumlar ve konferanslar düzenleyerek mesleki uygulamaları ve değişiklikleri sürekli gündeme getiriyor.
*********
Muhasebe uygulamaları ve vergi mevzuatında güncel sorunlar
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen VIII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu 07-11 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenleniyor. Yeni TTK ve Muhasebe Düzeninde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri temalı sempozyumda önemli tebliğler sunuldu.
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Koç; “Yeni TTK şüphesiz ticari yaşamla ilgili bütün düzenlemelerde köklü değişikliklere neden olacaktır. Bunlar başta muhasebe uygulamaları, diğer taraftan uzun yıllardan beri çok ciddi tahrifatlara uğramış amacından sapmış, sosyal adalet ilkesinden uzaklaşmış, vergi yasalarının değişmesi noktasında da bir vesile olacaktır. Diliyor ve umuyoruz ki, bu değişim süreci içindeki çelişkiler çok kısa bir süre içinde giderilir, meslek mensuplarının uygulayıcıların önleri açılmış olur. Bu sempozyumda vergi yasalarıyla muhasebe uygulamaları arasındaki çelişkili konuların tartışılması ve sonuca varılması ve diğer taraftan da gerek TTK’daki ve gerekse de Kamu Gözetim Kurumu ikincil mevzuat düzenlemeleri konusunda görüş ve önerilerin dikkate alınması noktasında bu sempozyum önemli bir açılım olacaktır.” diyerek sempozyumun önemline işaret etti.

Sempozyuma gerek meslek örgütlerinden ve gerekse de öğretim üyeleri ile diğer ilgili bürokratlar ve uygulamacılardan yoğun bir katılım oldu. KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, TÜRMOB eski Genel Başkanı ve eski Devlet Bakanı Masum Türker, TÜRMOB Onursal Genel Başkanı Mustafa Özyürek, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, ASMMMO Başkanı Mehmet Koç, İZSMMMO Başkanı Feyzullah Topçu ile diğer yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirler odalarının başkan, yöneticileri ve üyeleri, üniversite camiasından Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın, Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu, Prof. Dr. Ercan Beyazıtlı, Prof. Dr. Mustafa Akkaya, Prof. Dr. Hasan Kaval, Doç. Dr. Volkan Demir, Doç. Dr. Orhan Çelik, Dr. Salih Turan hocaların da bulunduğu çok sayıda akademisyen ile ulusal ve uluslararası denetim şirketlerinden pek çok uygulamacı YMM ve SMMM meslek mensupları katıldı. Toplantıda özellikle “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarına genel bakış, KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Uygulaması, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı Uygulamalarının başarısı bakımından iç denetim, kontrol ve meslek etiğinin önemi, KOBİ’ler standartlarla raporlamaya nasıl hazırlanmalı” konularıyla ilgili geniş bir bilgilenme olanağı sağlandı. Bu kadar önemli bir konuyu meslek örgütünün, akademisyen ve uygulamacılarının gündemine almış olmasından dolayı İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na da teşekkür etmek gerekiyor. VIII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumunda;
– Türk Ticaret Kanunu’nun muhasebe uygulamalarına yansımaları,
– VUK ve TTK’ya göre Kayıt ve Belge Düzeni, Farklılıklar ve Uyum Önerileri,
-Mali tabloların düzenlenmesi ve denetiminde yetki sorumluluk
– TFRS’ye uyumlu finansal raporların hazırlanması ve sunumu,
– İşletmelerde TFRS’ye uyumlu ilk finansal raporların düzenlenmesine ilişkin uygulama örneği,
– Yeni TTK’ya göre şirketlerin birleşme, bölünme ve nevi değişikliği yoluyla yeniden yapılandırılması ve şirketler grubu kavramı,
– Borca batık işletmelere çözüm önerileri,
– Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının değerlendirilmesi ve öneriler,
– Yap, işlet, YİD, ve YKD finansman modeli yatırımların muhasebeleştirilmesi ile vergilendirilmesinde özellikli konular,
– Yeni teşvik sisteminin tanıtımı ve ilk uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
– Yeni teşvik sisteminin vergisel boyutu ve sistemin başarısı için çözüm önerileri,
– Vergi ve TFRS uygulamalarında farklılıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri,
konuları ele alınıyor. Sempozyumda sunulan bu tebliğleri önümüzdeki hafta Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın www.asmmmo.org.tr web sayfasından inceleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Şirketi zarara uğratan kurucu, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları arasındaki sorumluluklar nasıldır? - 9 Kasım 2012 başlıklı makalemizde birden çok sorumlu arasındaki başvuru, Bu düzenleme ne anlama gelmektedir ve durumun bütün gerekleri dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenir hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI