BİLANÇO

Ana Sayfa » Bilanço » BİLANÇO
Paylaş
Tarih : 20 Şubat 2012 - 22:12

1. Bilançonun Tanımı: Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır.Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.

– Bilanço başlığı
– Aktif tarafı
– Pasif tarafı
– Bilanço dipnotları

Bilanço Başlığı: Bilanço başlığında mutlaka bulunması gereken üç önemli unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi.

Aktif: Bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösteren kısımdır.

Pasif: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.

Bilanço Dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.

Bilanço, sunuş biçimine göre iki değişik şekilde kullanılabilir. Bunlar hesap tipi bilanço ve rapor tipi bilançodur.

Hesap tipi bilanço örneği:
AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF

VARLIKLAR

KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM

 

AKTİF ……………..İŞLETMESİ ………….TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR 

II. DURAN VARLIKLAR

 

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

V. ÖZ KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM

Rapor tipi bilanço örneği:

……….İŞLETMESİ……TARİHLİ BİLANÇOSU 2007 2008 2009
AKTİF
I.DÖNEN VARLIKLAR  
A-Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
C-Ticari Alacaklar
D-Diğer Alacaklar
E-Stoklar
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
AKTİF TOPLAMIPASİF
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
F- Borç ve Gider Karşılıkları
G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
III-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
C-Kâr Yedekleri
D-Geçmiş Yıl Kârları
E-Dönem Net Kârı
F-Geçmiş Yıl Zararları
Öz kaynaklar Toplamı
PASİF TOPLAMI


1.1. Bilanço İlkeleri:

1.1.1. Bilançonun Varlıklarının İlkeleri:
– İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.
– Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.
– Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.
– Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
– Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.
– Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.
– Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

1.1.2. Bilançonun Kaynaklarının İlkeleri:
– Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.
– Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.
– Tüm borçlar gösterilmelidir.
– Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
– Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

1.1.3. Bilançonun Özkaynaklarının İlkeleri:
– Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.
– Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.
– Azalan özkaynak belirtilmelidir.
– Özkaynak net gösterilmelidir.
– Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.
– Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

Bir önceki yazımız olan İKAMETGAH BELGESİ başlıklı makalemizde Baba, Hali ve ikametgah hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: İşletmenin mükellef veya vergi sorumlusu sıfatı ile ödeyeceği vergi, resim, harç, sigorta primi,

DURAN VARLIKLAR 2
DURAN VARLIKLAR 2

26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Fiziksel bir varlığı olmayan, işletmenin yararlandığı kullanımı sonucu gelirlerde artış meydana getiren

DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR

2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI