Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Paylaş
Tarih : 29 Şubat 2012 - 22:06
1 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28220

YÖNETMELİK

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil özetlerini getirtir.” ibaresi “gerekli görülen bilgi ve belgeleri getirtir.” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi “Ancak, bu kişilerden evvelce çalıştıkları kurumlarca düzenlenen özlük dosyaları istenir.” şeklinde değiştirilmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sicillerinde terfie” ibaresi “Terfie” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicilden silinmesine” ibaresi “özlük dosyasından çıkarılmasına” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasından silinmesini” ibaresi “özlük dosyasından çıkarılmasını” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “sicilden silinmesine” ibaresi “özlük dosyasından çıkarılmasına” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Her memur ve müstahdem için bir özlük dosyası tutulur. Memur ve müstahdemleri ilgilendiren bütün kararlar ve belgeler bu dosyada saklanır. Personel özlük dosyalarının tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Personel sicil dosyaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl Genel Müdürün görevlendirdiği birim tarafından saklanır ve süre sonunda Genel Müdür tarafından teşkil olunan üç kişilik komisyon tarafından imha edilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bir önceki yazımız olan 1 Mart 2012 Tarihli ve 28220 Sayılı Resmî Gazete başlıklı makalemizde 01 mart 2012 resmi gazete, 01 mart resmi gazete ve 1 mart 2012 resmi gazete hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI