Banka kredisi ile alınan gayrimenkul için ödenen faizler

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler » Banka kredisi ile alınan gayrimenkul için ödenen faizler
Paylaş
Tarih : 03 Ağustos 2011 - 22:07

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.G.İ.B.4.06.16.01/06/GVK-74- sayılı özelgesi aşağıdaki gibidir.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkulü banka kredisi ile satın aldığınız belirtilerek, bankaya ödediğiniz kredi faizlerinin Gayrimenkul Sermaye İradınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi  istenilmektedir.

193  sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; 1-8’inci bentlerde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 71’inci maddesinde ise; “Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 74’üncü maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 21’inci maddesine göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan 1-11’inci bentlerde belirtilen giderler indirilerek safi iradın bulunacağı hüküm altına alınmış olup, aynı maddenin 4’üncü bendinde ise; Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’inin (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88’inci maddenin 3’üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) gider olarak indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25’ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.”hükmü yer almıştır.

Bu itibarla, götürü gider usulünü seçmeniz halinde iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemeyeceğiniz gibi sahibi olduğunuz konuttan elde ettiğiniz kira bedellerinden ödenen faizleri gider olarak indirmeniz mümkün olmayıp sadece hasılatın % 25’ini götürü gider olarak indirebilirsiniz. Gerçek gider usulünü seçmeniz halinde ise elde ettiğiniz kira geliriniz için beyan edilen gayrisafi hasılattan ödediğiniz faizleri gider olarak indirmeniz mümkün bulunmaktadır.

(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Haziran 2006 Tarih ve B.07.1.G.İ.B.4.06.16.01/06/GVK-74- sayılı özelgesi)

Bir önceki yazımız olan Tatil sizin neyinize? başlıklı makalemizde Allah, Belki ve Beyanname hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı
Asgari Geçim İndirimi Muhasebe Kaydı

Asgari geçim indirimi nedir? Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI
ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 2012-2013 YILLIK PLANI

Bu yıllık plan okul zümresinde belirlenen ders saat sayısı ve modüller çerçevesinde hazırlanmıştır. Her okulda farklılık gösterebilir. Bu

2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı
2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI