Bağkur’lu Firma Sahibi/Ortağının Tübitak ile Kosgeb Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde Görev Almasının Kritik Unsurları

Ana Sayfa » Ar-Ge » Bağkur’lu Firma Sahibi/Ortağının Tübitak ile Kosgeb Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde Görev Almasının Kritik Unsurları
Paylaş
Tarih : 29 Kasım 2013 - 12:20

BAĞKUR’LU FİRMA SAHİBİ/ORTAĞININ TÜBİTAK İLE KOSGEB AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE GÖREV ALMASININ KRİTİK UNSURLARI 

 

Atila BAĞRIAÇIK
Gülçin GÖKÇEYREK & Buse KABAL ARSLAN
AB YMM Ar-Ge Sorumluları

 

GİRİŞ 

 

TÜBİTAK ile KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin oluşturulduğu özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde firma sahip ya da ortakları çoğu kez Bağ-Kur’lu olup, fiilen projelerde görev alabilmektedirler. Firma ortaklarının mühendis ya da deneyim sahibi olmaları projelerin personel alt yapısı ve personel giderlerinin proje bütçesi içindeki payı açısından önemlidir (proje bütçelerinin malzeme ağırlıklı özellik taşıması Ar-Ge unsuru ve sistematiği üzerinde negatif etki yapmaktadır). Uygulamada Bağ-Kur’lu firma ortaklarının projelerde isimlerinin yer almadığını, kendilerine ücret tahakkuk ettirilmediğini, buna karşın huzur hakkı aldıklarını gözlemlemekteyiz. Bize göre Bağ-Kur’lu firma sahip/ortaklarının Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev almaları akılcı bir yaklaşımdır.

 

TÜBİTAK AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE DURUM 

 

TÜBİTAK mevzuatında en son yapılan değişiklikle Ekim 2013 başından itibaren verilen Ar-Ge ve yenilik projelerinde firma ortaklarının görev almaları halinde Bağ-Kur aylık primleri personel maliyetlerine dahil edilmektedir. Bu durumda süreç adımları şöyle işlemektedir:

1. İlkin projede yer alacak firma ortaklarının görevlendirilmesi ile ilgili proje ismi, başlangıç ve bitiş tarihleri, görev tanımları ve alacakları aylık brüt ücretleri kapsayan Genel Kurul Toplantı Tutanağı kararı alınarak notere tasdik ettirilir (Bkz. Ekteki örnek).

2. Bu brüt ücret M011 formuna işlenir. Bir ortağa ilişkin örnek vermek gerekirse; varsayalım brüt ücret aylık 3.500 TL olarak belirlenmiş, projeye harcayacağı zaman yani Ar-Ge terminolojisiyle adam/ay oranı 0,30 ve aylık Bağ-Kur prim ödemesi 500 TL ise, formdaki personel maliyeti şu şekilde hesaplanır:

Brüt Ücret 3.500 TL.

Bağ-Kur Prim Ödemesi    500 TL.

Toplam Maliyet 4.000 TL.

Adam/ay oranı 0,301.200 TL.

 

3. Proje onaylanıp destek talep aşamasına gelinerek mali rapor hazırlanırken ilgili ortağın desteğe tabi personel gideri G011 formunda şu şekilde hesaplanır:

 

Brüt Ücret 3.500 TL * 0,30 = 1.050 TL.

G.Vergisi %15= 1.050 * 0,15 = 157,50 TL.

Stopaj İstisnası %80 = 157,50 *0,80 = 126 TL.

D. Vergisi = 27 TL.

Toplam = 153 TL

Toplam Maliyet = 4.000 – 153 = 3.847 TL

Aylık Maliyet = 3.847 * 0,30 = 1.154,10 TL.

 

1501 Sanayi Ar-Ge Projelerinde personel giderleri %60 desteklenirken, 1507 KOBİ Ar-Ge Projelerinde %75 desteklenmektedir.

Not: Pratik yaşamda,  firma ortakları projede görev alırlarsa  ortalama  % 15 gelir vergisi stopajı ödeyerek ek bir maliyet ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmelerine karşın, bizim görüşümüz: bu maliyetin, zaten ödedikleri Bağ-Kur prim ödemesi ile  neredeyse sıfırlandığı,bu yolla hem TÜBİTAK’tan  aylık bir gelire kavuştukları hem de muhasebe sistemleri bir düzene girdiği şeklindedir.

4. Yeminli Mali Müşavir mali raporda ilgili personel giderini tasdik ederken şu belgelere ve muhasebe kaydına bakarak kontrol eder:

Bağ-Kur Prim ödemeleri, aylık ücret bordroları, Muhtasar Beyannamesi, tahakkuk fişi ve vergi alındısı, ücret ödemesine ait banka dekontu, Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 335, 360, 361 muavin dökümleri, ayrıca 750 ve 263 muavinler.

 

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROJELERİNDE DURUM 

 

KOSGEB’e verilen bu projelerde şahıs firma sahibi ile Limited ve Anonim Şirket ortaklarının görev almaları mümkündür. Nitekim KOSGEB’in proje hazırlama kılavuzunda her iki proje ile ilgili olarak “projede görev alacak ise işletme sahibi/yetkilisi/ortağına ilişkin bilgilere de yer verilmelidir” denilmektedir. Proje alt yapısı için şirket sahibi/ortağının projede yer aldığının gösterilmesi önemli olmakla birlikte KOSGEB mevzuatına göre şirket sahibi/ortağının (ayrıca eşi, çocukları ve kardeşleri) net ücreti destek kapsamına dahil edilmez.

 

 

EK  : GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No’su : ………..

Karar Tarihi: …./…./20…

Karar Konusu: AR-GE PROJESİNDE GÖREV ALACAK ŞİRKET ORTAKLARINA ÖDENECEK ÜCRET

Toplantıya Katılanlar:Şirket Ortakları Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almışlardır:

 

TÜBİTAK – TEYDEB ……………….. numaralı “……………………………………………………………………………………” isimli Ar-Ge projesinin yürütücüsü olarak atanan Şirket Müdürü …………………………….. , Ar-Ge Projesi süresince yani 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında aylık brüt 3.500,00.-TL. (yedibin) ücret ödenmesine;

karar verilmiştir.

 

—————–            —————             —————

Şirket Müdürü           Şirket Ortağı            Şirket Ortağı

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI