Bağımsız denetime ilişkin bilinmesi gerekenler! – 29 Ocak 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Bağımsız denetime ilişkin bilinmesi gerekenler! – 29 Ocak 2013
Paylaş
Tarih : 29 Ocak 2013 - 9:40

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yazımızda, Karar ile denetime tabi tutulan şirketler bakımından denetimin hangi dönemden itibaren başlayacağı ve denetçinin ne zamana kadar seçileceği hususunu ele alacağız.

Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler hangi dönemden itibaren bağımsız denetim yaptırmak zorundadırlar?

Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük maddesi olan beşinci maddesinde Kararın 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Halbuki, Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı uyarınca karar hükümleri, (I) sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2013, (II) sayılı liste kapsamındaki şirketler için 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir denilmekte idi. (I) sayılı listedeki şirketler ise çoğunlukla hali hazırda denetime tabi olan şirketlerdi. (II) sayılı listede belirlenen şirketlerden bazıları ise 01.01.2014 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak idiler.

Bakanlar Kurulu Kararı ise Taslak Karardaki gibi çıkmamıştır. Karar ile Taslakta 01.01.2014’ten itibaren bağımsız denetime tabi olması öngörülen (II) sayılı listedeki şirketler de 01.01.2013 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır. Özetle, Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirketler 01.01.2013 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

01.01.2013 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketler için bağımsız denetçi ne zamana kadar seçilecektir?

Yeni TTK’nın 399’uncu maddesi uyarınca, 2013 yılının denetçisi, şirket genel kurulunca, topluluk denetçisi ise, ana şirketin genel kurulunca 31.12.2013 tarihine kadar yani faaliyet dönemi bitmeden seçilmek zorundadır. Yani şirket genel kurulları denetçiyi yılsonuna kadar seçebileceklerdir. 31.12.2013 tarihine kadar seçilecek olan denetçiler 2013 dönemi için seçilecektir. İzleyen dönemler için de denetçiler genel kurullarca dönem sonuna kadar seçilebilecektir.

Seçilen denetçi ticaret siciline tescil ettirilecek midir?

Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ile internet sitesinde ilan edecektir.

Denetime tabi olan işlemler hangileridir?

-Şirket ve topluluğun finansal tabloları,

-Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,

-Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği rapor (TTK Md. 378)

2012 döneminde bağımsız denetime tabi iken 2013 döneminde zorunlu bağımsız denetimden çıkan şirketler hangileridir?

Geçen yazımızda da ele aldığımız üzere, bazı şirketler mevcut düzenlemeden önceki düzenleme uyarınca zorunlu olarak bağımsız denetime tabi iken, 2013 ve izleyen dönemler için üç had konulmuş ve üç hadden ikisinin üzerinde kalanlar için denetim zorunluluğu devam ettirilmiş, diğerleri ise denetim zorunluluğundan çıkartılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile, (II) sayılı listenin 4 ve 5’inci maddelerinde yer alan şirketlerden;

II sayılı listenin 4’üncü maddesine göre, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar için bağımsız denetim devam edecektir. Bu ölçütler;

a) Aktif toplamı 75.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 100.000.000.-TL ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 250 ve üstü.

Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden yukarıdaki üç ölçütten ikisini sağlayanlar bağımsız denetim kapsamında kalmış, en az iki şartı sağlamayanlar ise denetim kapsamı dışına çıkartılmıştır. Şartları sağlamayan firmalar dilemezler ise 2013 dönemi için bağımsız denetim yaptırmayabilirler.

II sayılı listenin 5’inci maddesine göre Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortak sayısının 500 (eski Kanunda 250) ve üzerinde olması nedeniyle halka açık sayılan ancak halka açık olmayan (borsada işlem görmeyen firmalar) şirketlerden;

a) Aktif toplamı 15.000.000.-TL ve üstü,

b) Yıllık net satış hasılatı 20.000.000.-TL ve üstü,

c) Çalışan sayısı 50 ve üstü,

şartlarından en az iki şartı birlikte sağlamayan şirketler de bağımsız deneti kapsamı dışına çıkartılmıştır. Şartları sağlamayan firmalar istemezler ise 2013 dönemi için bağımsız denetim yaptırmayabileceklerdir.

Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2208/bagimsiz-denetime-iliskin-bilinmesi-gerekenler_

Bir önceki yazımız olan Turizm gelirleri - 29 Ocak 2013 başlıklı makalemizde 2012 nüfus verileri, turizm gelirleri ve türkiye istatistik kurumu açıklamaları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI