Azerbaycan Muhasebe Sistemi

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Azerbaycan Muhasebe Sistemi
Paylaş
Tarih : 05 Kasım 2013 - 12:13

AZERBAYCAN MUHASEBE SİSTEMİ

     Azerbaycan dili, dini, kültürel özellikleri bize en yakın ülke olması nedeniyle ülkemiz yatırımcılarının en çok tercih ettiği ülke olmaktadır. Bağımsız devletler topluluğu üyesi ülkeler içerisinde ekonomisi en çok büyüyen ülke olması da ülkeye yapılan Türk yatırımlarını arttırmaktadır.

1. GİRİŞ

Azerbaycan’da Türk şirketlerinin şube veya nümayendelik açması için öncelikle karar defterine karar alınması gerekir. Daha sonra kurulacak şube veya nümayendeliğin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Azerice ismi ile itibarname, Türkçe ismi ile vekaletname şirketin şubesinin müdürü adına düzenlenmelidir. Ayrıca kurulacak şirketin Azerice hukuki ünvanı Türkçe yasal adresi belirlenmelidir. Bu işlemden sonra ise esasname yani anasözleşme düzenlenecek ve tek pencere sistemi esaslarına uygun olarak tüm şirket kuruluş işlemleri tek bir devlet ofisinde tek bir masada ve en geç 3 gün içerisinde gerçekleşecektir. Bu işlemler yapıldıktan sonra vergi numarası alınacak kaşe bastırmak ve bankada hesap açmak için vergi idaresinden izinler alınacaktır. Bütün bu işlemler bittikten sonra Azerbaycan muhasebe sistemine uygun olarak kayıtlar yapılacaktır.

Azerbaycan muhasebe sistemi Sovyetler birliğinin etkisi altında kalmıştır. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra da Rusya Federasyonu’nun muhasebe sistemi üzerindeki etkisi azalmadan devam etmiştir.

2. AZERBAYCAN’DA HESAP SINIFLARI

Hesap sınıfları bir ülkenin muhasebe sisteminin esas yapısını gösteren temel bilgi kaynaklarıdır. Azerbaycan Ana Hesap Sınıfları aşağıda belirtildiği gibidir. Azerbaycan’da da Türkiye’deki gibi 9 adet hesap sınıfı vardır. Bunlar;

01-09 Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar

10-19 Üretim İhtiyatları

20-39 Üretim Giderleri

40-49 Ticari Mallar, Mamuller ve Satışı

50-59 Dönen Varlıklar

60-79 Ticari Borçlar ve Ticari Alacaklar

80-84 Maliyet Hesapları ve Karın Dağıtımı

85-89 Öz sermaye ve Yedekler

90-99 Yabancı Kaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi

Ülkemizdeki hesap sınıfları ile karşılaştırıldığında duran varlıkların önce dönen varlıkların sonra olmasının hesapların likidite esasına göre dizildiğini göstermektedir. Ancak ülkemizde likidite esası en çok likit olandan en az likit olana doğru iken Azerbaycan’da bu sistem en az likit olandan en çok likit olana göre dizilmiştir. Azerbaycan’daki bu dizilim Avrupa Birliği standartlarına uygundur.

3.AZERBAYCAN’DA HESAP GRUPLARI

Hesap grupları mali tabloların iskeletini de veren hesap sınıflarına göre daha fazla detaylı bilgiler sağlayan bir tasnifleme düzeyidir. Azerbaycan hesap sınıflarından sonra hesap gruplarını ve hesapları inceleyelim.

Ana Hesap Grupları

01-09     Duran Varlıklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar

1             Maddi Duran Varlıklar

2             Maddi Duran Varlıkların Amortismanı

3             Uzun Vadeli Kiralanan Maddi Duran Varlıklar

4             Maddi Olmayan Duran Varlıklar

5             Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortismanı

6             Menkul Kıymetler

7             Montaj Edilecek Tesis, Makine ve Cihazlar

8             Sermaye Yatırımları

9             Kira Gelirleri

10-19     Üretim İhtiyaçları

10           Stoklar

11           Beslenilen Hayvanlar

13           Değeri Az Olan ve Çabuk Eskiyen Varlıklar

14           Maddi Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi

15           Stokların Tedariki ve Satın Alınması

16           Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

19           İndirilecek Katma Değer Vergisi

20-39     Üretim Giderleri

20           Olağan Faaliyet Giderleri

21           Ana İşletme Yarı Mamulleri

23           Yardımcı Üretim Giderleri

25           Genel Üretim Giderleri

26           Genel Yönetim Giderleri

28           Üretimde Hasarlı Mamuller

29           Hizmet Üretim Maliyeti

30           Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

31           Gelecek Yıllara Ait Giderler

37           Tamamlanmış İşler

40-49     Ticari Mallar, Mamuller ve Satışı

40           Ticari Mallar

41           Mamuller

42           Satış İndirimleri

43           Satış Giderleri

44           Alış Maliyetleri

45           Gönderilecek Mallar (Yüklenmiş Mallar)

46           Mal ve Hizmet Satışı

47           Duran Varlıkların Satışı

48           Diğer Varlıkların Satışı

50-59 Dönen Varlıklar

50           Kasa

51           Bankalar

52           Döviz Kuru Hesabı

55           Bankalarda Özel Hesaplar

56           Para Değerli Belgeler

57           Yoldaki Ödemeler

58           Kısa Süreli Yatırımlar

60-79 Ticari Borçlar ve Ticari Alacaklar

60           Satıcılar

61           Verilen Sipariş Avansları

62           Ticari Alacaklar

63           Taleplerle İlgili Hesaplaşmalar

64           Alınan Sipariş Avansları

65           Sigorta İle İlgili Yükümlülükler

67           Bütçe Dışı Ödemeler

68           Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

69           Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

70           İşletme Personeli Ücret ve Giderleri

71           İş Avansları

73           Diğer İşlemler ile İlgili Personelden Alacaklar

75           İşletme Ortaklarıyla Hesaplaşmalar

76           Diğer Alıcı ve Satıcılar Hesabı

78           Bağlı Ortaklıklarla Hesaplaşmalar

79           Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

80-84     Maliyet Hesapları ve Karın Dağıtımı

80           Kar ve Zarar

81           Karın Dağıtımı

82           Karşılıklar Hesabı

83           Gelecek Dönemlere Ait Gelirler

84           Zarar ve Hasarlar

85-89     Öz sermaye ve Yedekler

85           Öz kaynaklar

86           Kar Yedekleri

87           Sermaye Yedekleri

88           Dağıtılmamış Kar ve Zarar

89           Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Harcamalar İçin Ayrılan Karşılıklar

90-99     Yabancı Kaynaklar ve Muhasebeleştirilmesi

90           Kısa Vadeli Banka Kredileri

93           İşletme Personeli İçin Alınan Banka Kredileri

94           Kısa Vadeli Borçlar

96           Yedekler

97           Kira Gelir ve Giderleri

Ülkemiz hesap gruplarına göre Azerbaycan hesap grupları daha dağınık bir görünüm vermektedir. Azerbaycan uluslar arası muhasebe standartlarını ülkesinde uygulamak istediğinden bu konuda yapılanma içerisindedir. Azerbaycan’da muhasebe sisteminin piyasa ekonominsin koşullarına uygunlaştırılması için son yıllarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından bir çok ferman ve kanunlar imzalanmıştır.

4. SONUÇ

Dost ve kardeş ülke olarak nitelediğimiz Azerbaycan muhasebe sisteminin uluslar arası muhasebe standartlarına uygun ve modern bir hale getirilerek Rusya muhasebe sisteminin etkisinden kurtulması gerekmektedir. Azerbaycan gelişen ekonomik hacmi ile orta asya ülkeleri içerisinde ekonomik performansı en iyi olan ülkedir. Ülkenin istikrarlı siyasi yapısı, 9 milyon civarındaki eğitimli nüfusu bu başarının devam ettirileceğini göstermektedir.

Doğal kaynaklar açısından zengin kaynakları uluslar arası yatırımcıları Azerbaycan’a yönelttiği kadar ülkemiz yatırımcılarını da ülkeye çekmektedir. Ülkede dil problemi olmaksızın hareket edebilme imkanı Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi uluslar arası finans kuruluşlarının ülkeye açtığı krediler alt yapı yatırımlarında kullanılmakta Türk inşaat firmaları bu ülkeyi hedef ülke olarak belirlemelerine yol açmıştır.

Başka ülkelerin muhasebe sistemleri üzerinde incelemeler yapmak ülkemiz muhasebe sistemine farklı açılardan yaklaşmayı ve yeni bakış açıları getirmesi nedeniyle önemlidir.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo