Selim KÜRTÜNLÜ Hakkında

Adı - Soyadı : Selim KÜRTÜNLÜ

E-Posta Adresi :

Hakkında : Deneyim
Mayıs 2007-Aralık 2011

Kılavuz Ar-Ge Grubu Tasarım Yazılım ve Mühendislik Analizleri Koll. Şti.
Ar-ge Uzmanı

Firmaların, geliştirdikleri projelerin, OSLO ve FRASCATI kriterleri doğrultusunda teknik açıdan değerlendirilmesi ve proje dosyalarının bu kriterler doğrultusunda hazırlanması
• 110 Tubitak Ar-ge Proje öneri danışmanlığı
• 2010 yılı Varlıbaşlar Sağlık Yatırım AŞ.’nin aldığı TUBİTAK büyük ödülünün proje danışmanlığı (Prof. Atila BAĞRIAÇIK ekip liderliğinde) Nisan 2004-Nisan 2007 Yeşiller Deri San.Tic. ve Ltd.Şti.
İstanbul/Tekirdağ
Genel Müdür (İşveren Vekili)
Sektör : Deri
• Personel Verimliliğinin Artışı
• Bölümler arası koordinasyonun etkin biçimde sağlanması
• Kalite Sistemlerini kurmak ve sürdürmek
• Bilgi İşlem Faaliyetlerini koordine etmek
• Yoğun iş temposuna göre mesailerin ayarlanması
• İşletme içi tasarruf tedbirlerin alınması, uygulatılması
• Üretim maliyetlerinin hesaplanması, takibi, düşürülmesi
• Fabrikanın resmi kurumlarla olan ilişkilerinin gerçekleştirilmesi

 Kalite Yönetim Sistemi kurularak ISO 9000:2000 belgesi TÜV’den alındı.
 ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem belgesinin tüm hazırlıkları yapılarak, başvurulacak hale getirildi.
 Birim işçilik maliyetleri %35 iyileştirildi.
 Üretim miktarı, yıllık bazda sırasıyla %7, %11 ve %18 artırıldı.
 Mavi yaka bazında, performans yönetim sistemi kuruldu.
 Ekip motivasyonu, ekip ve takım çalışmaları, kalite kontrol, kalite sistemleri, ISO 9000 konularında 2.200 adam saat eğitim verildi.
 Yıllık hedefler belirlenerek, tüm hedeflere ulaşıldı(Üretim,Eğitim, Kalite Maliyetleri, Müşteri Şikayetleri…vb)
 Tedarikçi performans takip sistemi kuruldu.


Nisan 2003–Nisan 2004 Birleşik Fırça San. ve Tic. AŞ İstanbul Fabrika Müdürü
• Pazarlama ve Satış Dışında kalan tüm üretim, satın alma, kalite, personel koordinasyonun sağlamak,
• Verimlik üretim yönetim sistemini kurmak ve takip etmek
• Yoğun çalışma döneminde personel motivasyonunu üst seviyede tutmak
• Optimum stok seviyesinde üretimi sağlamak
• Sevkıyatların zamanında yapılmasını sağlamak
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerini almak
• Haftalık faaliyet raporlarının hazırlanarak üst yönetime sunulması
• Araştırma Geliştirme , faaliyetlerini organize etmek, yönlendirmek

2000–Mart 2003 Bilkim Kurumsal AŞ İstanbul Fabrika Müdürü
Sektör: Kimya
Üretim Tesisi: Montaj, Üretim Departmanları,Satın alma, Sorumluluk alanındaki personel sayısı:4 mühendis,3 teknisyen,3 formen ve 130 işçi
 Fabrikanın kurumsallaşma faaliyetleri sürecinde fabrikanın kurumsallaşması tamamlandı.
 ISO 9000:1994 Kalite Sistem Belgesi 2001 yılında BVQI’dan alındı.
 Tüm üretim bölümlerinde personel sayısı %30 azaltılarak mevcut üretim miktarlarına ulaşıldı.
 2 yıl içersinde dış iade oranları %2,5 den % 0,86 indirildi.
 Birim üründeki işçilik oranı %30’dan %22’ye indirildi.
 Fason üretimi yapan firmaların alternatifleri bulunarak iki yıl boyunca fason işler için ücret ayarlaması yapılmadan çalışıldı.
 Kaizen ekipleri kurularak 600 adam/saat saatlik kaizen çalışmaları yapıldı.
 Personelin kalifikasyonu tespit edilerek, kalifikasyon eksiklikleri olanlara 1200 adam/saat aşan eğitim verildi eğitimler verildi.
 Mavi yakalıların performans sistemleri hazırlandı ve aylık olarak bu performanslar takip edildi.
 Periyodik bakım ve öngörü bakım sistemleri kuruldu.
 Yalın üretim sistemine geçilerek, stok maliyetleri azaltılmıştır.

1998–2000 Cerçelik San.ve Tic.AŞ İstanbul Kalite Müdürü, Fabrika Müdürü
Sektör: Otomotiv
Üretim Tesisi: Metal Enjeksiyon, Plastik Enjeksiyon, Toz Boya, Ayna Cam İşleme, Montaj ve Kalıp Atölyeleri
Ayrılma Nedeni: Fabrikanın İstanbul dışına taşınması.

Kalite Müdürü (Yönetim Temsilcisi) ve Bilgi İşlem Müdürü(vekâleten)
 Renault fabrikası için EAQF 94 (Dünyadaki tüm Renault fabrikalarında uygulanan otomotiv sektörüne ait kalite sistemidir)Kalite ve Proses denetimin hazırlıkları yapıldı. Denetleme de, 90/100 puan alarak A sınıfı tedarikçi olundu.
 Tofaş FIAT fabrikası için AVSQF 94 (Dünyadaki tüm FIAT fabrikalarında uygulanan otomotiv sektörüne ait kalite sistemdir) hazırlıklarını yapıldı. Denetleme sonucunda 95/100 puan alarak, C sınıfı tedarikçilikten A sınıfı tedarikçiliğe geçildi. 3 yıl aradan sonra tekrar Cerçelik A.Ş, Tofaş FIAT ile tekrar çalışmaya başladı.
 Şişecam firması tarafından, yapılan denetlemede, 96/100 alarak A sınıfı tedarikçi olundu.
 Uluslar arası RAR firmasının (Romanya Ulaştıra Bakanlığına bağlı homologasyon firması) denetlemesi hazırlıkları yapıldı.
Denetleme sonucunda A alındı.
 TSE-ISO 9001 Takip denetlemesinden başarılıyla geçildi.
 İşletmenin bilgisayar donanım ve yazılımlarında 2000 yılı uyarlamalarını gerçekleştirerek, Tofaş FIAT firmasının 2000 yılı denetlemesinde 100/100 alındı.
 Polonya Daewoo firmasının Proses denetiminden 97 alındı.
 Müşterilerden gelen iadelerde re latif olarak %65 lik bir iyileştirme gerçekleştirildi.
 Tofaş FIAT’a teklif edilen 3 tip yeni ürünün, numune onaylarının gerçekleşmesi ile ilgili tüm fonksiyonel ve performans testleri yapılarak/yaptırılarak ürünlerin onaylanmasının tüm sürecinde bulunarak ürünlerin onaylanması sağlandı.
 Firma içi yeni bir kalite laboratuarı kuruldu.
 İç firelerde re latif olarak %36 lık bir iyileştirme gerçekleştirildi.
 Kalite departmanının 17 kişilik kadrosunu 7 kişiye indirildi.
 İşletme ihtiyaçlarına uygun bilgisayar programları yapıldı.
 Tedarikçilerin denetlenmesi ve sistem kurmaları konusunda danışmanlık yapıldı.
 Son 10 aylık dönemde Üretim Planlama, Üretim, Kalite ve Satınalma arasındaki koordinasyon görevini yürütmekle sorumlu Fabrika Müd. Pozisyonuna atanma işlemi gerçekleşti.
 İstanbul dışına taşınan fabrikanın yeniden üretime geçilmesi,
 Operatörlerin eğitimi ve motivasyonların sağlanması,
 Fabrikanın yeniden yerleşimi, iş akışı, malzeme akışının belirlenmesi,
 Fabrikanın taşınmadan evvelki üretim seviyesine ulaşılması sağlandı.
 Genel Merkez, Fabrika ve Ana Sanayiler arasında Teknik konularda koordinasyon sağlandı.
 Fabrikada yürütme sorumluluğundaki projeler
 Yalın Üretim Sisteminin Kurulması ile Alakasyon oranı(Stok dönme çabukluğu) 4 kat artırılmıştır.
 MIS (Management Information System) için gerekli alt yapı hazırlıkları ve bilgisayar programları yapılarak kırtasiyede %30’luk azalma sağlanmıştır.
 Fabrikanın üretim tesislerinin İstanbul dışına taşınılması
 QS9000 kalite sisteminin kurulması
 Kaizen ile endüstriyel maliyetler üzerinde çalışılmış ve işçilikten %7 azalma, üretimde %11’lik artış, sağlanmıştır.

1995–1998 Köhler Elektrik Say. AŞ İstanbul Teknik Müdür ve Yönetim Temsilcisi
Sektör: Elektrik
Üretim Tesisi: Eksantrik/Hidrolik Saç Pres, Yaş Boya, Kalıp, Montaj, Ayar/Laboratuar departmanları
Ayrılma Nedeni: İşyerinde grevin başlaması
 1996 – 1997 yılları arasında Organizasyonda bulunan tüm departmanlar için kalite güvence sistemi kurarak ISO – 9001 belgesi alındı.
 İşletmedeki tüm departmanlar için bilgisayar sistemleri kuruldu.
 Stok Kontrol programı yapıldı.
 İşletmenin makine teçhizat insan gücüne üretim planlaması yapıldı.
 Kalite güvence sisteminin sürekliliği sağlanarak yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler 2 yıl içinde dış iade oranı %0,6 dan %0,001 çekildi.
 İstatistikî verilerin yardımıyla ve pareto analiz, beyin fırtınası yöntemleri kullanılarak iç fire oranı %8’den % 2 ye indirilmiştir.

1993–1995 Askerlik Yedek Subay Öğretmenlik Divriği/Sivas 1990–1992 İkbal Mühendislik AŞ İstanbul Bilgi İşlem Müdürü  Danışmanlık firmasının ihtiyacı olan programlar yazıldı. Eğitim 1996–1997 İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme İktisat Enstitüsü Yöneticilik Programı (10 aylık eğitimin, 8 ayına devam edildi.) 1985–1990 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul  Lisans, Makine Mühendisliği Fakültesi Yabancı Dil  Fransızca (iyi):Fransız Kültür Merkezinde 5 yıllık eğitim.  İngilizce(iyi) :Kurslarda alınan eğitim. Mesleki Eğitimler  İç Kalite Tetkik: TSE,3 gün  İç Kalite Tetkiki: Kalmer, 2 gün  Kaizen: Tofaş Fiat AŞ, 5 gün  Proses Kalite Tetkiki, Renault AŞ,5 gün  FMEA: Ford Otosan,2 gün  QS9000: Kalmer Ltd. 20 gün  Kalibrasyon Teknikleri: Kalite Merkezi, 2 gün  ISO 9000:2000 Revizyonu, Bureau Veritas  Stok Kontrol ve Envanter Sistemleri, Tasarım Müh. 2 gün  Üretim Planlama ve Kontrol, Tasarım Müh. 3 gün  Malzeme Düzenleme ve Nakil Prensipleri, Tasarım Müh. 2 gün  İstatistikî Kalite Kontrol Sistemleri, Tasarım Müh. 3 gün  OHSAS 18000 İş ve İşçi Sağlığı Eğitimi, Meyer Belgelendirme,1 gün  ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, Meyer Belgelendirme 1 gün  ISO 9000 IRCA Onaylı Baş Tetkikçi Sertifikası, 5 gün  ISO 14000 IRCA Onaylı Baş Tetkikçi Sertifikası, 5 gün İlgi Alanları Özellikle işletme içindeki tüm işlemlerin bilgisayar yardımıyla daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi için bilgisayar programı yazmak, atletizm, sinema.

Yazarın Makaleleri

Çamurdan Cilt Bakım Ürünleri Yapımı
Çamurdan Cilt Bakım Ürünleri Yapımı

ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI   Selim  KÜRTÜNLÜ MAKİNE VE AR-GE MÜHENDİSİ KILAVUZ AR-GE GRUBU    HAREKET NOKTASI –  Romatizmal

Yeni Tübitak Proje Formatındaki Değişiklikle Ar-Ge Projesi Yazarken Swot Analizi Yapılmalı
Yeni Tübitak Proje Formatındaki Değişiklikle Ar-Ge Projesi Yazarken Swot Analizi Yapılmalı

YENİ TÜBİTAK PROJE FORMATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLE AR-GE  PROJESİ YAZARKEN SWOT ANALİZİ YAPILMALI     Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK Ulusal ve

Yazılım AR-GE ve Yenilik Faaliyetlerinde Deneyimlediğimiz Teknolojik Dönüşüm
Yazılım AR-GE ve Yenilik Faaliyetlerinde Deneyimlediğimiz Teknolojik Dönüşüm

YAZILIM AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNDE DENEYİMLEDİĞİMİZ TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM     Selim Kürtünlü Makine  ve Ar-ge Mühendisi   MEVCUT

AR-GE ve Yenilik Projelerinde Swot Analizinin Önemi ve Örnek Bir Uygulama
AR-GE ve Yenilik Projelerinde Swot Analizinin Önemi ve Örnek Bir Uygulama

Ar-ge ve Yenilik Projelerinde Swot Analizinin Önemi ve Örnek Bir Uygulama Selim KÜRTÜNLÜ Makine ve Ar-ge Mühendisi KILAVUZ AR-GE GRUBU GİRİŞ Ar-ge

Türkiye’de ve Dünyada İlk Defa Elektrik Tasarruflu Devrilme Emniyetli Çaydanlık Tasarımı ve İmalatına Yönelik AR-GE ve Yeniliği Başarı Öyküsü
Türkiye’de ve Dünyada İlk Defa Elektrik Tasarruflu Devrilme Emniyetli Çaydanlık Tasarımı ve İmalatına Yönelik AR-GE ve Yeniliği Başarı Öyküsü

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA İLK DEFA ELEKTRİK TASARRUFLU DEVRİLME EMNİYETLİ ÇAYDANLIK TASARIMI VE İMALATINA YÖNELİK AR-GE VE YENİLİĞİ BAŞARI

ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI
ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI

ÇAMURDAN CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ YAPIMI Selim  KÜRTÜNLÜ MAKİNE VE AR-GE MÜHENDİSİ KILAVUZ AR-GE GRUBU Sayın okurlarımız, yeni bölümümüzGENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI