Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 45) (21.07.2011)

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 45) (21.07.2011)
Paylaş
Tarih : 21 Temmuz 2011 - 9:00

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28001

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURULUŞ VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE

ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERI: III, NO: 45)

MADDE 1 – 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:III, No:37 sayılı Aracı Kuruluş VarantlarınınKurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Varant ihraç başvurusu, bir yıllık dönem içinde yapılacak varant ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde yapılabileceği gibi her ihraç için ayrı ayrı da yapılabilir. Varant ihraç başvurusu bir yıllık dönem içinde yapılacak varant ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde yapıldığı takdirde, satışı yapılacak varantlara ilişkin sirkülerlerin kayda almaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren bir yıl içinde Kurulca onaylanması şarttır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu madde kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirilmesinden ihraçcılar sorumludur. Ancak ihraçcının yurt dışında yerleşik olması durumunda, yukarıda belirtilen kapsamdahilinde ortaya çıkan özel durumlar, piyasa yapıcısı aracılığıyla Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Piyasa yapıcısı aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları iki iş günü içindeihraçcının internet sitesinde de yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, aynı fıkranın (cç) alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Varantların Kurulca onaylı sirkülerler vasıtasıyla satışa sunulmasından altı ay sonra;

cç) İhraçcılar, azami tedavül günündeki varant sayısı ile düzeltilmiş satış fiyatının çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden Kanun’da belirtilen oran nispetinde belirlenecek ücreti, altı aylık dönemi izleyen 6 iş günü içerisinde Kurul adına açılan hesaba yatırırlar. İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurul’a iletilir.

ç) (c) bendinde yer alan işlemlerin yapılmasını müteakip altı aylık dönemler itibariyle;

(2) Varantın vade sonunun altı aylık dönemlere denk gelmemesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen işlemler vade bitiminde yapılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bir önceki yazımız olan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20 (02.08.2011) başlıklı makalemizde Gelir Idaresi, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler : ,

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo