Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde Bilimsel Yön İhmal Edilirse, Bize Göre Ret Olasılığı Yüksektir

Ana Sayfa » Ar-Ge » Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde Bilimsel Yön İhmal Edilirse, Bize Göre Ret Olasılığı Yüksektir
Paylaş
Tarih : 09 Aralık 2013 - 11:12

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE BİLİMSEL YÖN İHMAL EDİLİRSE,
BİZE GÖRE RET OLASILIĞI YÜKSEKTİR

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

Sayın İsmet Berkan’ın 8 Aralık 2013 tarihinde Hürriyet’te  yayınlanan “2013’ün kelimesi .Bilim” başlıklı yazısında İngiliz Webster sözlüğü ,bir önceki yıla göre arama motorunda % 176 daha fazla aranan “ Bilim “ sözcüğünü yılın kelimesi seçmiştir.İnsanların bilime olan  artan ihtiyacını yansıtmaktadır.

New Lexicon Webster’s Sözlüğüne göre Bilim “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, gözleme dayanan, değişimleri ve koşulları yöneten yasaları üreterek bunları deneye tabi tutan” bize göre teorik veuygulamalı çalışmaların bütünüdür. Burada Einstein’ın şu sözünü bu tanıma bizce ilave edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz “kuramın gözlem sonuçlarından imal

edilemeyeceği, ancak icat edilebileceği”,bu bakımdan eleştirel rasyonalist K.R.Popper’e göre de “Bilimdeki büyük devrimlerin çoğu, yalnızca yaratıcı hayal gücü bakımından değil, içindeki sezgi derinliği ve gerektirdiği zihin bağımsızlığı ve düşüncenin güvencesiz maceracılığı yönlerinden de nefes kesici bir yüreklilik gösteren kuramlarla olmuştur”.

 

Yine bu bağlamda , Goethe’nin şeytana söylettiği şu dizeler bizce çok anlamlıdır:

 

“Bırakırsan artık, akıl ve bilimi,

İnsanoğlunun sahip olduğu en yüce gücü…

Mutlak benim olursun!”

 

 

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNDE BİLİMSEL BAKIŞ AÇISI NE ANLAMA GELİYOR ?

 

Buradan insan,kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere sistematik bazda yürütülmesi  anlamındaki  ar-ge ve yenilik faaliyetlerini projelerde ele alırken  her şeyden önce bilimsel alt yapısını kurmak gerektiği ortaya çıkıyor.Bu ne demek?

 

1.-Çıkış noktamız problem olmalı.

 

2.-Birden fazla çözüm denemeleri ortaya atılarak ,hedefe uygunluk bakımından denemeler eleştirel analize tabi tutulmalı.Problem çözümü için tek yöntem ya da stratejinin olduğu durumda,proje terminolojisiyle ifade edersek ortada bir ar-ge unsuru değil, yatırım unsuru olduğu  belirtilir.

 

3.-Eleştirel analiz sonucu bize uygun biri dışında diğer seçenekler ya da denemeler elenir ya da ortadan kaldırılır.Elimizdeki seçtiğimiz tek seçenek ya da bilgi,kuram,varsayım,hipotez  geçici olarak doğru olduğu varsayılarak,bu geçici doğruluğu için de gerçek ortamda  olgularla  test ve sınamalarla karşılaştırılıp,örtüşüp örtüşmediği ortaya konulmalıdır.Aynı gün sayın Ege Cansen’in Hürriyet’te yayınlanan yazısının alt başlığında “Tersi savunulamayan şey strateji değildir” bölümünde ;Vizyon ,hedeftir.Strateji (ya da bize göre aynı anlamda  yöntem,metot) ise ,o hedefe ulaşmak için izlenmesi  gereken anayoldur açıklamasından sonra,bizim ar-ge projelerinde proje hedefleri arasında sıkça kullandığımız “yüksek katma değerli ürünler üretip,bunları ihraç etmek “ ibaresinin aksi savunulamayacağı  yani her durumda geçerli olduğu için strateji olmadığını,olması için de tercih içermesi  ve risk taşıması  gerektiğini belirtiyor.Bize göre çok doğru bir bakış açısı.

 

 

4.-Bir önceki paragrafla bağlantılı olarak seçtiğimiz strateji ya da yöntemin gözle görülebilir bir yeniliğe yol açacağı ve bu yöntemin de bu hedefe ulaşmada riskler taşıdığı(bilimde kesinlik yoktur)belirtilerek,riskleri önleme planları yapılır.

 

Seçtiğimiz yönteme göre hedeflediğimiz  yenilikçi ve özgün yönler, belli değer ve yapısal prensiplerde geçerlidir. Bu bakımdan  geçerli olmayan diğer değer ve ilişkileri içeren yönleri  potansiyel  yanlışlayıcı (falsifier)olarak değerlendirmek  gerekir(yanlışlanamayan hipotez,varsayım  ya da iddia bilimsel değildir). Ürün ve süreç yenilikleri tasarımında; geçerlilik alanını daraltmak suretiyle yanlışlanabilirlik, sınanabilirlik ve doğru çıkması koşuluyla bilgi sağlayıcı içeriğin en yüksek olduğu değerlerin elde edilmesi amacıyla (K. Popper, The logic of scientific discovery, Routledge, London and New York, 2000) proje süresince optimizasyon çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.

 

Tercih ettiğimiz  deneme çözümünün  amaçlanan  başarı kriterlerine  yol açmasında

daima bilimsel ve teknolojik belirsizlikler(riskler) olabileceğini  dikkate almak gerekir. Çünkü

deneme çözümü  bir öngörü yada bir tahminden ibarettir. Bir bakıma “A’ya

ulaşmak için B’yi yapmalıyız ya da B’yi yaparsak A olacaktır” şeklindeki ön deyidir.

Bir öngörünün  yanlış çıkması hiç de istisnai bir durum değildir. Bu

bakımdan  ar-ge projesi yapma sürecinde fiziksel boyutta prototip imalata geçmeden önce, tasarım

aşamasında  mühendislik hesaplarının  ve optimizasyon koşullarını belirleyen

bilgisayar ortamındaki  analizlerin yapılması zorunludur. Fon veren kuruluşların özellikle son

zamanlarda bu konuda daha çok hassas olduklarını gözlemlemekteyiz. Bu

şekildeki bir yöntem deneme ve yanılma sürecini kısaltarak, bize zaman ile mali ve  beşeri  kaynak

tasarrufu sağlayacaktır.

 

Bilgisayar ortamında yapılabilecek analizlere ilişkin bir örnek olarak  ANSYS (“Finite Element Analysis Software”“Finite Element Method” i gösterebiliriz.Yapılabilecek analizler:

 

a)Yapısal Analizler:Statik(linear,nonlinear),Dinamik-Transient(linear,nonlinear),

 

b)CFD Analizler(computational fluid Dynamics):Staedy- state,Dinamik(Transient),

 

C)Termal  Analizler: Staedy- state,Dinamik(Transient),

 

d)Elektromanyetik Analizler: Magneto statik,Transient manyetik.

 

Bu analizlerle riskleri ve hataları  daha tasarım  aşamasında fark ederek,ortadan kaldırabiliriz.Kaldı ki, seçtiğimiz yöntemin de hedeflenen başarı kriterlerini sağlaması  yanında,prototip imalat aşamasında bizzat uygulamadan doğabilecek amaçlanmamış sonuçlar da verebileceğini  hesaba katmak gerekir.Anlaşılması için basit bir örnek verecek olursak,biz uygun fiyata iyi bir araba almak isteyip piyasaya girersek,bu eylemimizin doğrudan bir sonucu olarak da  aynı zamanda araba fiyatını yükseltiriz,buysa bizim amaçladığımız bir sonuç değildir.Ar-ge projelerinde de uyguladığımız yöntemin bu tür amaçlanmamış sonuçlar verebileceğini dikkate alarak,tüm proje süresince uygulama sonuçlarına karşı eleştirel uyanıklılık göstermek gerekliliği,bilimsel olarak ortaya çıkmaktadır.

 

ÖZET SONUÇ

 

Bizim varsa yımımıza göre, ar-ge ve yenilik projelerinin bilimsel yönü iyi kurgulanmazsa,teknik  ve mali yönü iyi olsa bile,ret olasılığı yüksektir.

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI