AR-GE Projelerinin Bilimsel Şema Aşamaları

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE Projelerinin Bilimsel Şema Aşamaları
Paylaş
Tarih : 15 Nisan 2013 - 8:55

AR-GE PROJELERİNİN BİLİMSEL ŞEMA AŞAMALARI

                Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM

 

GİRİŞ

5746 Sayılı  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN’a göre  Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.

Acaba Ar-Ge projelerinde bilimsel içerik nedir ? sorusuna  ,teorik ve uygulamalı şu andaki bilgilerimize  göre aşağıdaki maddeler halinde açıklamayı uygun görmekteyiz.Bize göre piyasadaki uygulamada projenin daha çok teknik yönüne ağırlık verilerek,bilimsel ya da kuramsal yönü ihmal ediliyor.

 

AR-GE PROJELERİNİN  BİLİMSEL İÇERİK UNSURLARI

 

1.Ar-ge projelerinin başlangıç ya da çıkış noktası daima bir problemdir.Rekabette geri gidiş,maliyet yükselişi,kalitede reklamasyon,rakip yerli ve yabancı firmaların bizim ürünümüze göre  daha iyi ya da yeni  bir ürün sürmesi  vb.dir.Bu bakımdan proje yazmanın kaynağı,piyasadır.

2.Proje tanımlarken bizce  sorundan sonra ürün yeniliğinden söz etmek  gerekir.Bunun anlamı;biz bir makine yapıp satıyorsak ,bu makineyi kullanacak alıcının üreteceği  ürünün mevcut ürünlere göre teknik üstünlüğünü ve kullanım kolaylığını ele almalıyız.

3.Yok eğer bağlantı elemanı,cıvata gibi bir ürün üretiyorsak ,bunun piyasadaki rakiplerine göre farklılıklarını ortaya koymak gerekir.Ürün yeniliğini ortaya koymak gerekli,ama proje maliyeti açısından optimal olabilmesi için süreç yeniliğini de dahil etmek gerekir.Ürün ve süreç yeniliğinde projenin kalbi  “tasarım “ faaliyetidir.

4. Neyin tasarım faaliyeti olduğu hususunda uluslar arası ar-ge Kılavuzu Frascati’nin 124.paragrafında şöyle denilmektedir:

“Sınai alandaki tasarım çalışmalarının büyük bir kısmı, üretim işlemi için kullanılmaktadır ve bu nedenle Ar-Ge olarak sınıflandırılmaz. Ancak tasarım çalışmasının Ar-Ge olarak kabul edilebilecek bazı unsurları vardır. Bunlar, yeni süreç ve ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi için gerekli usulleri, teknik özellikleri ve işlem özelliklerini tanımlamayı hedefleyen planlar ve çizimleri kapsar.”

Tasarım ve sonraki  faaliyetlerin  hangi seviyesinin ar-ge faaliyetine girdiği,hangi aşamadan sonra ar-ge faaliyeti sayılamayacağı hususu da  paragraf 111 şöyle ifade etmektedir:

“Temel amaç, ürün veya süreç üzerinde ek teknik iyileştirmeler yapmak olduğunda, yapılan iş, Ar-Ge tanımı içerisinde yer alır. Diğer taraftan ürün, süreç veya yaklaşım büyük ölçüde oluşturulmuşsa ve amaç, pazarın gelişmesini sağlamak, yeniden üretim planlaması yapmak veya bir üretim veya kontrol sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak ise, bu iş Ar-Ge kapsamına girmez “.

 

5.7.ÇP,Eureka,Eurostars gibi Türkiye’nin de dahil olduğu  Avrupa Birliği  ar-ge  hibe programları, teknik sorunların  çözümü için en az iki firmanın bir araya geleceği ortak projeleri finanse etmektedir.Türkiye’de de 2012  Temmuz ayından itibaren  TÜBİTAK hem KOBİ’lerin ilk 5 projesi içinde 2 tane ortak proje olursa destek oranını ortalama % 15,büyük işletmeler için % 10 artırmaktadır.Kaldı ki TÜBİTAK belli sayıdaki tekli projeden sonra ortak projelere başlanılması gerektiğini  firmaya belirtmektedir.

6.Ürün ve süreç ar-ge projeleri ,tanımlanan problemi çözme girişimleridir.Bu girişimlerle hem teknik yenilikler oluşturulur hem de yeniliklere ulaşmada deneme çözümleri önerilir,yani burada bir çoğulculuk esastır.Tek bir çözümün olduğu durumda,zaten proje yapmaya gerek yoktur.Birden fazla deneme çözümlerinde firma belirleyici kriterlere göre bölümler bazında tek bir yöntem belirleyinceye kadar ar-ge çalışmalarına devam eder.Böylece projenin çıktıları ile buna ulaştıracak araçlar belirlenmiş olur.

7.Proje çıktısı ile girdileri arasındaki ilişkide “Girdi Yoğunluğu Kuramı”na işlerlik kazandırmakta büyük yarar var.Bu kurama göre;girdiler çıktılara yönelik olarak ne kadar uyumlu,odaklı,hızlı ve maliyeti düşük olursa,proje istenilen özelliklerde ve zamanında gerçekleştirilir.Bu bakımdan proje faaliyeti diğer işlerin yanı sıra vakit buldukça yapılan bir iş olarak değerlendirilirse  projede motivasyon yok oluyor,zaten proje çıkmıyor.

8.Seçilen proje faaliyetinin amaçlanan çıktılar yanında istenmeyen ve beklenmeyen sonuçlar verebileceğini daima dikkate almak gerekir.Örneğin uçaktaki jet motorunda yapılan bir yenilik sonucu elde edilen yüksek itme kuvveti, uçağın çok daha hızlı gitmesine sebep olur. Yüksek hız, uçağın gövde malzemesinde oluşan sürtünmeyi artırır. Jet motorunda yapılacak yeniliğin beklenmeyen etkilerini gidermek için de uçağın aerodinamiğinde ve malzemesinde de Ar-ge çalışması yapılmasını gerektirir. Bu değerlendirme yapılmadığı takdirde,proje hedeflerinden önemli sapmalar oluşabilecektir.Bize göre ülkemizdeki proje çalışmalarında en çok ihmal edilen husus bu olmaktadır.

9.Proje çalışmalarının temel iki özelliğinden biri,teknik yeniliklerin gözle görülür ölçüde ortaya çıkarılması ise,diğeri de seçilen teknik yöntem ve usullerin hedefe ulaşmasında taşıdığı bilimsel ve teknolojik belirsizlikler yani riskler ve önleme faaliyetleridir.Belirsizlik yoksa,proje değil,yatırım faaliyetidir.Proje yapmak demek,öngörülerde bulunmak demektir.”A yaparsak B olur,ya da B’ye ulaşmak için A’yı yapmalıyız” anlamında öndeyilerde bulunmayı gerektirir.Bu öngörülerin yanlış çıkması normal olduğundan,yanlışlama ya da hata eleme süreci ile hataların ortadan kaldırılıp,sürekli düzeltilmesi gereklidir.Düzeltme işlemi  önce tasarım düzeyinde yani fiziksel üretime başlamadan yapılmalıdır.Mühendislik hesapları  ile  bunların doğruluğu için örneğin ANSYS-Finite Element Method(sonlu elemanlar yöntemi) ile “yapısal,CFD,termal ,elektromanyetik “analizlerinden uygun olanların  simülasyon deneyleri yapılmalıdır.Hataların bu şekilde tasarım aşamasında yok edilmesi hem daha akılcı hem de kaynaklar,personel ve zaman bakımından daha ekonomik bir süreçtir.Tasarım aşamasından sonra yapılan prototip imalat sonucunda ise;çekme kopma testi,tuz testi,basınç testi,kaynak testi,performans ve fonksiyon testleri gibi imalat testleri yapılarak,sapmalar durumunda düzeltme işlemi gerçekleştirilmektedir.

9. Ar-ge Projesinin hangi süreç adımında biteceğine dair açıklama Frascati’nin 115.paragrafında yer almaktadır:

“Prototiplerde gerekli herhangi bir değişiklik uygulandığında ve test işlemi tatmin edici bir şekilde sonuçlandığında, Ar-Ge’nin sonuç noktasına ulaşılmış olur. Orijinalin başarılı bir şekilde test edilmesinin ardından ticari, askeri veya tıbbi ihtiyaçları cevaplamak üzere bir prototipin birden fazla kopyasının oluşturulması, Ar-Ge personeli tarafından üstlenilmiş dahi olsa, Ar-Ge’nin bir parçası değildir.”

 

SONUÇ

Yukarıdaki analizlerden anlaşılacağı üzere,ar-ge proje çalışması her şeyden önce bilimsel bir faaliyet olup,bizce 4 aşamadan oluşan bir bilimsel ya da yöntembilimsel bir şemaya sahiptir:

1.PROBLEM(MEVCUT DURUMDA SORUNLAR),

2.DENEME ÇÖZÜMLERİ(YENİLİKÇİ YÖNLER VE BUNA ULAŞMADA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER;MUTLAKA BİRDEN FAZLA YÖNTEM OLMALI,TEK YÖNTEM VAR İSE AR-GE YOK YATIRIM VAR DEMEKTİR);

3.ORTADAN KALDIRMA(DENEME ÇÖZÜMLERİ YADA YÖNTEMLERİNDEN BİR ÇÖZÜM YA DA YÖNTEMİN BİZE UYGUN OLDUĞUNU PARAMETRELERLE GEREKÇESİNİ AÇIKLAYARAK BELİRLEYİP,SEÇEREK DİĞER YÖNTEMLERİ ORTADAN KALDIRMAK GEREKİR),

4.YENİ PROBLEMLER(ÖN SEÇİMİNİ YAPTIĞIMIZ YÖNTEMİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK RİSKLER,YENİ SORUNLAR VE GİDERME PLANLARI).

Bir önceki yazımız olan Enerji piyasası kapsamındaki şirketlerin tamamının bağımsız denetime tabi olması kaldırılmıştır - 15 Nisan 2013 başlıklı makalemizde Bağımsız denetim, bağımsız denetime tabi olma ve enerji piyasası bağımsız denetim hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo