AR-GE Proje Çıktılarının Satışa Konu Olması Halinde Yapılacak Muhasebe Kayıtlarında Çözüm Denemeleri

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE Proje Çıktılarının Satışa Konu Olması Halinde Yapılacak Muhasebe Kayıtlarında Çözüm Denemeleri
Paylaş
Tarih : 29 Temmuz 2013 - 9:23

AR-GE PROJE ÇIKTILARININ SATIŞA KONU OLMASI HALİNDE

YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARINDA ÇÖZÜM DENEMELERİ

 

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

 

PROBLEMATİK DURUM

 

TÜBİTAK’ın 1501 Sanayi Ar-Ge projelerinde bir yıl önceki Kurumlar vergisi beyannamesinde Ar-Ge giderlerinin şirketin aktifindeki 263 nolu Ar-Ge giderleri hesabında ya da gelir tablosundaki 630 nolu Ar-Ge giderleri hesabında yer alması halinde, Ar-Ge giderleri / net satış hasılatı oranına göre değişmek üzere % 40 olan hibe baz destek oranına % 5-10 arası ilave yapılmaktadır.

 

Süreç yeniliği olan Ar-Ge projelerinde Ar-Ge harcamalarının 263 nolu hesaba kayıt yapılması gayet normal olduğu halde, makine gibi Pazar odaklı satışa konu ürün yeniliği olan Ar-Ge projelerinde Ar-Ge harcamalarının Tekdüzen hesap planına göre 620 nolu satılan malın maliyetinde gösterilip 630 Ar-Ge giderlerinde gösterilmemesinden dolayı, firmalar ek destek oranından yararlanamamaktadırlar.

 

Bu konuda ilgililer tarafından farklı çalışmalar yapılarak, çözüm yolu aranmaktadır. Nitekim TÜBİTAK’ın bize göre çok faydalı olan YMM’lerle yaptığı Webinar toplantısında bu konu, aşağıdaki gibi soru/ cevap şeklinde gündeme gelmiştir.

 

 

TÜBİTAK WEBİNAR TOPLANTISINDAKİ SORU VE CEVAP

 

 

Soru  – Siparişe (sözleşmeye) dayalı Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlerin, başarılı bir şekilde tamamladığı Ar-Ge projeleri sonucunda, ortaya çıkan gayri maddi hakların satışını, projenin tamamlanması akabinde gerçekleştirmesinden ötürü,  Şirketlerin yasal kayıtlarında “263- Ar-Ge Giderleri” hesabında (aktifinde) proje maliyetleri yer almamaktadır. Satışı gerçekleştirilen projelerin maliyetlerinin Tekdüzen Hesap Planına göre, farklı gider hesaplarında (örneğin “622- Satılan Hizmet Maliyeti” hesabında) kayıt altına alınabilmesinden ötürü, söz konusu şirketlerin ilgili dönemlerde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve yenilik harcamaları, 1501- Sanayi Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen ek destek oranlarının belirlenmesinde dikkate alınan Ar-Ge Giderlerinin Net Satışlara oranı hesaplamasına TÜBİTAK tarafından dâhil edilmemektedir. Bu nedenle belirtilen durumlarla karşılaşan şirketler, hak etikleri ek destek oranlarından faydalanamamakta, şirketler Ar-Ge ve yenilik harcaması yapmalarına karşı uygulamada mağdur olabilmektedirler.

 

TÜBİTAK’ın Cevabı  – Konuya ilişkin değerlendirmemiz devam etmektedir. Mevzuat yönünden 1501- Sanayi Destekleme Programı Uygulama Esaslarında bir düzenleme yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Ancak Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda, ifade ettiğiniz gibi siparişe dayalı Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapan firmaların ek desteklerden faydalanmasının önünü açacak bir düzenleme yapılması gerekir.

 

BİZİM DEĞERLENDİRMEMİZ

Bu konudaki açıklamamız şöyledir:

Birincisi: Bize göre Pazar odaklı satışa konu Ar-Ge projesi çıktısı olan ürün yeniliklerine ait Ar-Ge ve harcama giderleri 263 nolu hesaba kaydedilerek,  satıldıklarında pekâlâ firmanın aktifinde kayıtlı bir makine ya da nakil vasıtasının satışı gibi muhasebe kaydı yapılarak, işlem yapılabilir. Bu durumda sürekli Ar-Ge yaparak 263 nolu hesapta kayıt olacağından, ek destek oranına sahip olunabilmektedir.

İkincisi: Ar-Ge işi yapmanın bilimsel mantığı, karşılaşılan sorunları birden fazla deneme çözümü ileri sürerek, eleştirel analiz yoluyla bir deneme çözümü hariç diğer çözüm denemelerini ortadan kaldırmak ve tek kalan çözümün de doğru olduğunu sınamak için gerçekle örtüşüp örtüşmediğine bakmak gerekir. Bu bağlamda, pazar odaklı Ar-Ge proje çıktısının satışı durumunda bizce çözüm denemesi olarak aşağıdaki rakamsal örneklere göre farklı muhasebe kayıtlarının yapılması mümkündür(Bu kayıtlara referans olarak, bedelsiz mal ithalatlarında bedelsiz ithal edilen eşya emsal kıymeti ile ilgili aktif hesaba borç kaydedilirken, karşı tarafa bir ödeme yapılmaması halinde bile ilgili gelir hesabına alacak kaydedilir mantığından da gidilebilinir):

 

ÖRNEK :

 

– Ofset Baskı işiyle iştigal eden Şirket, ofset baskı işleriyle iştigal eden diğer yurtiçi ve yurtdışı şirketlere satmak üzere AR-GE kapsamında mamul madde olarak ofset baskı makineleri üretmektedir.

– Şirketin bu kapsamda üretmekte olduğu 1 adet Baskı Makinesi için AR-GE kapsamında yaptığı harcamalar aşağıdaki gibidir;

                                                                                                                        2013 Yılı              

                                                                                                                    Harcamaları        

– İlk madde ve malzeme giderleri                                                    120.000.-

– AR-GE personeli ücretleri                                                                    25.000.-

(Brüt ücretler + SS.Primi İşv.Hiss.+ İşv.

İşsizlik Sig.Primi dahil)

– Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler                                            55.000.-

– Ar-Ge için Yazılım programı Amort.                                                               10.000.-

Bu verilere göre muhasebe kayıtları:

 

2013 Yılı Kayıtları

––––––––––––––– …/…/2013 –––––––––––––––

750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri           = 210.000.-

150 İlk madde ve malzeme giderleri                                 = 120.000.-

381+360+361 Tahakkukları                                                    =   25.000.-

(Net ücretler+Stopaj Vergileri+İşçi ve İşv.Sig.Primleri ve İşsizlik Sig.Primleri)

320 Satıcılar                                                                                 =   55.000.-

268 Birikmiş Amortismanlar                                            =   10.000.-

(Çeşitli AR-GE harcamaları)

––––––––––––––– …/…/2013 –––––––––––––––

710 Direkt İlk madde ve malzeme giderleri                   = 120.000.-

720 Direkt İşçilik                                                        =   25.000.-

730 Genel Üretim Giderleri                                  =   65.000.-

602 Diğer Gelirler                                                                                       = 210.000.-

(Bedelsiz mal üretimi)

––––––––––––––– …/…/2013 –––––––––––––––

151 Yarı Mamuller – Üretim                              = 210.000.-

711 Direkt.İlk Madde ve Malz.Yans.Hes.                         = 120.000.-

721 Direkt İşç.Yans. Hes.                                                        =   25.000.-

731 Gn.Üretim Gid. Yans. Hes.                                            =   65.000.-

(İlgili Yansıtmaların kaydı)

––––––––––––––– …/…/2013 –––––––––––––––

630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri           = 210.000.-

751 Araş. Ve Geliş.Gid.Yans.Hes.                                       = 210.000.-

(AR-GE giderlerinin ilgili hes. Yansıtılması)

––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––

 

Not: Bu çözüm önerisinde firmanın gelir tablosundaki 630 Ar-Ge giderlerinde kayıt görüldüğünden, ek destek oranından faydalanılabilmektedir. Bu çözüm önerisini okuyucularımızın değerlendirerek, bize geri bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz.

Bir önceki yazımız olan Örneklerle Uygulamalı Tübitak & Avrupa Birliği Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin Yazımı İle Mali Raporlanması başlıklı makalemizde ar-ge kitabı, ar-ge ve yenilik projelerinin yazımı ve arge kitabı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI