AR-GE Fırsatları ve Hibe Fonları Firmaları Bekliyor

Ana Sayfa » Ar-Ge » AR-GE Fırsatları ve Hibe Fonları Firmaları Bekliyor
Paylaş
Tarih : 22 Ağustos 2013 - 9:05

AR-GE FIRSATLARI VE HİBE FONLARI FİRMALARI BEKLİYOR

 

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe
Fonları Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı,
Öğretim Üyesi, YMM, Baş Denetçi

 

MEVCUT DURUM

 

Artık yavaş yavaş Eylül ayına giriyoruz. İş alemi ve bizler için yoğun bir ay. İnovatif Firmalar yoğun küresel rekabet karşısında maliyet düşürmek, kaliteyi artırmak, yeni ürün ya da iyileştirilmiş ürün üretmek için Ar-Ge çalışmalarına odaklanacaklar. Onaylanan projeleri için dönem raporlarını Eylül ayı sonuna kadar da TÜBİTAK’a vermek telaşındalar. Ar-Ge danışmanları da hem firmaların yeni ürün/süreç Ar-Ge taleplerini mevzuata uygun şekilde yeni yöntem ve usullerle tasarlayarak uygun destek kuruluşları arayışı içine girmek hem de firmaların dönem raporlarının hazırlanmasında yardımcı olmak durumundalar.

 

AR-GE ÇALIŞMALARINDA DENEYİMLE ELDE EDİLEN YENİ YÖNTEM VE USULLER

 

Bizler Ar-Ge’ciyiz. Her zaman şu andaki bilgimizin geçici olduğunu ve hatalar taşıdığını dikkate alarak, hataları eleştirel analizlerle eleyerek (hatayla beraber yok olmak yerine, bizzat hatayı yok ederek kendimiz daha güçlü olarak hayatta kalarak) sürekli değişim ve gelişim içinde oluruz. Bu yolculukta Ar-Ge faaliyetlerine pozitif duygular içinde bakarak aşağıdaki Ar-Ge ve yenilik proje yöntemlerini önerebiliriz:

 

1.Avrupa Birliği ve Türkiye’deki yeni eğilim bize göre, ürün yeniliği ve bunun ticarileşerek piyasaya sunulmasıdır. Ürün yeniliği için Ar-Ge yapılır. Hatırlatmak açısından uluslar arası kılavuz olan Oslo kılavuzuna göre ürün yeniliğinin tanımı şöyledir:

 

“Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir”.

 

Demek ki bizim projemizin Ar-Ge’ye konu ürünün teknik özelliklerinde ve kullanıcıya kolaylığında önemli derecede iyileştirmeler öngörmesi gerekir. Ayrıca bu yeniliğin bir ar-ge çalışması olabilmesi için uluslar arası kılavuz olan Frascati kılavuzuna göre, yeniliğe ulaşmada riskler olmalı, bu riskleri en aza indirmek için birden fazla yöntem içinden bir tanesi uygun bulunarak diğerleri ortadan kaldırılmalı, uygun bulunan yöntemin içereceği risklerin önlenmesine yönelik aksiyon planını yapılmalıdır (tek yöntemin olduğu ve riskin tanımlanmadığı projeler bize göre bir yatırım faaliyetidir, yani aklın kullanımının devreye girmediği bir al-tak faaliyeti olarak bir yatırımdır, bu yolla da dışa olan bağımlılıktan kurtulamayız).Demek ki burada izlenecek yol, önce ürün yeniliğini araştırıp buradan geriye doğru hareket ederek Ar-Ge unsurlarını, sistematiğini ve ilgili iş paketlerini planlamaktır (retrograde analiz).

 

Ürün yeniliği Ar-Ge’lerinde genelde proje bütçesi ile ilgili olarak uygulamada iki durumla karşılaşıyoruz: Firma örneğin; 200.000 TL’nin üzerinde bir makine yeniliği yapıyorsa, elde edeceği hibe fonu, yapacağı harcamalara ve zahmete değer nitelikte olabilmektedir. Ancak ürün yeniliği bütçesi örneğin 50.000 TL’nin altında kalıyorsa, her ne kadar TÜBİTAK’a vereceği projeden onaylanırsa ortalama 25.000-35.000 TL arası hibe almasına karşılık, konuya bütünlük açısından bakarak TÜBİTAK projesinin tamamlanmasından sonra KOSGEB’in 4 ay sürebilecek Endüstriyel Uygulama projesine başvurarak standart makine, teçhizat ve program alımı ve yeni eleman desteği için 250.000 TL’ye kadar hibe, 200.000 TL’ye kadar faizsiz kredi alabilmektedir. İsterse TÜBİTAK tamamlama yazısı ile Yatırım Teşvik belgesi alarak 5. Bölge desteklerine kavuşabilmektedir.

 

2.Ürün yeniliği yanında süreç iyileştirilmesine ihtiyaç olabilir. Oslo kılavuzuna göre süreç yeniliği:

 

yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikler içermektedir. Süreç yenilikleri: birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir.”

 

Bize göre ürün ve süreç yeniliğini proje yazarken birlikte ele almak gerekir. Süreç yenilikleri sadece ilgili ürünün iyileştirilmesini değil, üretilen tüm ürünleri iyileştirilmesini sağladığı için daha fazla önemlidir. Nitekim AB’nin yeni H2020 araştırma ve yenilik çerçeve programında, süreç analizlerinde direkt maliyetlerin %100’ünü hibe kapsamına alırken, pazar odaklı ürün yeniliklerinde bu oranı % 70 olarak belirlenmiştir(bir de bu oranların   % 20’si ile genel giderleri karşılamak için hibe oranlarına ilaveler yapılmasına imkan tanınmaktadır).

 

Ürün ve süreç yeniliklerinde ise genel olarak üç yöntem vardır.Birincisi: firma ürün yeniliği ile süreç yeniliğini ve buna bağlı olarak ar-ge’sini bizzat kendisi yapar,ikincisi : ürün yeniliği ve Ar-Ge’si ile süreç makine ya da otomasyonunun tasarımını bizzat kendisi yapar,makinenin ünite ve parçalarını firma dışında yaptırır,üçüncüsü: ürün yeniliğini ve ar-ge’sini kendisi  süreç yeniliğini ve Ar-Ge’sini  ise makine imalatçısının yapacağı ortak projeyi  TÜBİTAK’a sunmak şeklindedir.Daha sonraki aşamada ise ortak proje yapmak için Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020,EUREKA VE EUROSTARS programlarına katılmak ve Avrupalı firmalarla daha sonra ar-ge’si yapılan ürünlerin seri üretimine geçilerek birlikte çevre ülkelere ihracat yapmaktır.

 

3.Özellikle son bir yıldır bizlere olan talepler arasında, firmaların süreçlerini optimize etmek için yurt dışından yazılım programı almak yerine bünyesine bilgisayar ve yazılım mühendisi istihdam ederek kendisinin yazılım programı oluşturmak için Ar-Ge çalışmalarına başlamak arzusu yer almaktadır. Bu durum çok sevindirici bir olgudur; cari açığın kapanmasına katkıda bulunur, mühendis istihdamı sağlanır, dışa bağımlılık azalır, program arızasında bekleme ve maliyet sorunları çözümlenir vb.gibi. Yazılım programı Ar-Ge projelerinin aklın kullanımını ve tasarımı içermesi için Frascati Kılavuzuna göre aşağıdaki yazılımdaki yenilik  ve Ar-Ge parametlerinin en az biriyle örtüşmesi  gerekiyor:

 

• Teorik bilgisayar bilimleri alanında yeni teoremler ve algoritmalar geliştiren Ar‐Ge çalışmaları.

• İşletim sistemleri, programlama dilleri, veri yönetimi, iletişim yazılımları ve yazlım geliştirme araçları düzeyinde bilgi teknolojisinin geliştirilmesi. Internet teknolojisinin geliştirilmesi.

• Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar.

• Bilginin yakalanması, iletilmesi, depolanması, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik (doğurgan) yaklaşımlarda ilerlemeler sağlayan yazılım geliştirme çalışmaları.

• Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları.

• Bilgisayar alanının uzmanlaşmış dallarındaki yazılım araçları veya teknolojileri üzerinde gerçekleştirilen Ar‐ge (resim işleme, coğrafi veri sunumu, karakter tanımlaması, yapay zeka ve diğer alanlar.

Konuya negatif yönüyle bakarsak kılavuzda ArGe kabul edilmeyen model örnekler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Bilinen yöntemleri ve mevcut yazılım araçları kullanılarak ticari uygulama yazılımları ve bilgi sistemleri geliştirilmesi.

• Mevcut sistemler için destek.

• Bilgisayar dillerinin dönüştürülmesi ve/veya tercüme edilmesi.

• Uygulama programlarına kullanıcı işlevselliğinin eklenmesi.

• Sistemlerin hatalardan arındırılması.

• Mevcut yazılımın uyarlanması.

• Kullanıcı dokümantasyonunun hazırlanması.

 

SONUÇ

 

Yazımızı İrlandalı yazar Bernard Shaw’ın aşağıdaki bize moral verecek sözleri ile bitirmek istiyorum:

 

  1. Hatalarla dolu bir hayat, hiçbir şey yapmadan geçirilen bir hayattan daha onurludur.
  2. Hiçbir şey ayağınıza gelmez, özellikle iyi şeyler, gidip almak gerekir.
  3. İnsanın kendini berbat hissetmesi, mutlu olup olmadığına önem verecek kadar boş zamanı olmasından ileri gelir.
  4. İnsanlar kendi durumlarıyla ilgili olarak her zaman koşulları suçlar. Ben koşullara inanmam. Bu dünyada yol alan kişiler, ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında yaratan insanlardır.

Bir önceki yazımız olan Örneklerle Uygulamalı Tübitak & Avrupa Birliği Ar‐Ge ve Yenilik Projelerinin Yazımı İle Mali Raporlanması başlıklı makalemizde ar-ge kitabı, ar-ge ve yenilik projelerinin yazımı ve arge kitabı hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI