Amme alacağında ödeme emri (2) – 20 Kasım 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » Amme alacağında ödeme emri (2) – 20 Kasım 2013
Paylaş
Tarih : 20 Kasım 2013 - 8:30

İzmir Atatürk Lisesi’nde, meslektaşlarım Cafer Gök ve Yalçın Önder ile birlikte “Ödeme emri” başlıklı, üç bölüm halinde gerçekleştirdiğimiz sunumdan; sunumun bana ait kısmını geçtiğimiz hafta yayınlanan yazımda paylaşmıştım.

Bugün meslektaşım Cafer Gök’ün sunumudan kesitler sunacağım. Ana başlıklarını daha önce bu köşeden yazdığım için tekrar yazmayıp özellikli örnekleri aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

Örnek 1:

Kamu borçlusundan alacaklı olanlar adına ödeme emri tanzimi

Kamu alacağını tahsil etmekle görevli idare, borçlunun alacaklı olduğu kişi veya kuruluşlara; “Dairemiz mükellefi (XXX)in dairemize borcu bulunmaktadır. Şayet bu kişi/kuruluşa borcunuz varsa, o kişiye ödeme yapmayıp ödemeyi dairemize yapınız” şeklinde bir yazı yazıp gönderirse; bu yazıyı alan, yazıya 15 gün içinde cevap vermezse, alacaklı

idare, bu kişi adına ödeme emri tanzim eder.

Örnek 2:

Faaliyeti bulunmayan mükelleften ödeme emri ile vergi istenemeyeceği Hk.

İstemin Özeti: Davacı tarafından, adına tanzim ve tebliğ olunan ödeme emirlerinin; ödeme emri öncesinde kendisine herhangi bir ihbarname tebligatı yapılmadığı, ödeme emri içeriği amme alacağına konu hiç bir ticari faaliyetinin bulunmadığı, nüfus cüzdanının çalınarak sahte bir kimlik üretildiği iddia edilerek iptali istenilmektedir.

Dava, davacı tarafından, adına tanzim ve tebliğ olunan ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından verilen ve mahkememiz kayıtlarına giren dilekçede, davalı idarenin davacının

mükellefiyetini ../../… tarihi itibari ile terkin edip bu durumu …… sayılı işlemle davacıya bildirdiği belirtilmiş buna binaen mahkememizce yapılan ara karar henüz tebligat aşamasında iken bu kez davalı idarece verilen mahkememiz kayıtlarına dilekçede söz konusu ödeme emrinin

takipten kaldırıldığı belirtilmiş ve buna ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

Bu durumda, davaya konu edilen ödeme emirlerinin takipten kaldırıldığı anlaşıldığından, ortada davaya konu işlemin bulunmaması

nedeniyle davanın esası hakkında karar verilmesine mahal bulunmamaktadır. (İzmir 1. Vergi Mahkemesi Esas No: 2011/1194 Karar No : 2012/290 )

Örnek 3:

Hissesini devreden şirket ortağına doğrudan ödeme emri gönderilmesi

Danıştay 4. Daire 2008/5382 E., 2009/1910 K., sayılı kararı ile kanuni

temsilci hakkında takip yapılmak suretiyle şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın doğrudan hissesini devreden davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti.

Örnek 4:

Tebligat işleminde Mernis adreslerinin geçerliliği

213 sayılı Yasa kapsamındaki vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı cezaların mükellefine, kanuni temsilcisine ya da çalışanına tebliğinde bu Yasanın tebliğe ilişkin hükümlerinin uygulandığı, 4490 sayılı Gümrük Kanunu’ndan kaynaklanan vergilendirmeye ilişkin işlemlerin ise genel tebliğ hükümlerini düzenleyen 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerektiği, usulüne uygun yapılmış bir tebliğin tahakkuk aşamasına geçilebilmesi için. şart olduğu, ilanen tebliğ yoluna gidilebilmesi için bilinen tüm adreslere tebliğ çalışması yapılmasının

gerekli olduğu, mernis adres kayıt sistemindeki adresin 213 sayılı Yasanın 101/7. maddesi uyarınca ilgilinin imzası alınması şartıyla yetkililer tarafından tespit edilen bir bilinen adres sayılmasının gerektiği, ödeme emrinin mernis adresine tebliğ edilmesi halinde, ihbarnamenin ne mernis adresine tebliğe çıkarılmasının gerektiği şeklinde görüşlerini sunmuştur.

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/27984/amme-alacaginda-odeme-emri-%282%29

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI