Adat Yöntemi Nedir ve Muhasebe Kayıtları Nasıl Olmalıdır

Ana Sayfa » Genel Muhasebe » Adat Yöntemi Nedir ve Muhasebe Kayıtları Nasıl Olmalıdır
Paylaş
Tarih : 30 Haziran 2014 - 8:00

Adat Yöntemi Nedir ve Muhasebe Kayıtları Nasıl Olmalıdır

 

İşletmeler TL ve döviz tutarlarını takip ettikleri kasalarında işlemlerin vergisel bazda incelenmesi ve kasa hesaplarındaki para miktarlarıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/1-2. Maddelerinde açıkça ifade edilmiş olan, işletmenin ilişkisinin olduğu kişiler ve diğer ticari işletmelere olan cari hesap hareketleri ve yapılan para transferleri konusunda yapılan düzenleme hususu konusundaki düzenleme olarak adatlandırmayı vergisel bazda özet bir tanıma oturtabiliriz.

5520 sayılı KVK’nın 13/1-2. maddelerinde işletmeyle ilişkili olan kişiler ile yapılan işlemlerin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç sayılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. KVK’nın 13/2. maddesinde ‘ilişkili kişi; kurumun kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.’ şeklinde bir tanımlama yapılmıştır.

 

 

Yukarıdaki açıklamalara dayanılarak, İşletmeler işlemlerine ait vergisel denetimlerinde, kasa hesabı hareketleri ve mevcuttaki para miktarı ve işletmenin ilişkili kişileri ile işletmelerle olan cari hesap hareketlerine bağlı para transferleri  KVK’nun 11,12 ve 13  ncü maddeleri doğrultusunda örtülü sermaye – Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı kapsamında değerlendirimesi nedeniyle adat yöntemiyle faiz hesaplanmasıyla vergilendirilmesi gerekli görülmüştür.

 

 

Kasada Yer Alan Normalin Üzerindeki Nakit Fazlalığı ve Eksikliği

 

İşletmeler faaliyetleri sonucunda elde ettikleri paraları herhangi bir belgeye veya muhasebe kaydına dayanmaksızın birtakım nedenlerle işletmenin kasasında nakit olarak gösterebilmektedirler. Kasa hesabında devamlı normalin üzerinde bir tutar bulunduğunun tespiti halinde kasa hesabı ayrıntılı olarak incelemeye tabi tutulur. Kasa da yüksek miktarlarda fazlalık veya eksiklikler mecut olabilir. Mevcut durum incelendikten sonra ticari teamüllere göre doğruluğu açıklanamıyor ve nedenleri bulunamıyorsa işletme kusurlu sayılarak vergi incelemelerinde bu farklar için faiz hesaplanmak suretiyle adatlandırılma gerçekleştirilip vergilendirilmesi konusunda işlem yapılmalıdır.

 

213 sayılı VUK’un mük. 257. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendini dayanak göstererek Maliye Bakanlığı “mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerine banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye” yetkili kılınmıştır.

İlgili dönemlerin sonlarında bakiyesi fazla olan şirketler, ticari teamüllere uygun davranmadığı, basiretli bir işadamı gibi kasadaki parayı değerlendirmediği için şirketin elde edeceği faiz gelirini engellemiş sayılarak ve varsa alınmış olan krediye ait borcun ödenmemiş olduğundan sebep şirketi faiz ödemek durumunda bıraktığı gerekçesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 30/4. maddesine göre “defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa” cezalı tarhiyata muhatap kılınmaktadır([1]).

 

Not: Kasada fiilen bulunmayan tutarlar için işletme sahipleri tarafından işletmeden çekildiği ve kendi şahsi menfaatlerinde, ihtiyaçlarında kullanıldığı konusunda görüş verilmektedir.

 

332 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 01.05.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mükelleflerin 8.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerinin banka, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlükleri aracılığı ile yapılması gerektiğini ancak bankalar, özel finans kurumları veya PTT’nin aracı yapılması suretiyle tevsiki (nakit hareketlerinin banka havalesi veya çek, PTT veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödenerek belgelenmesi) sınır olan 8.000 TL’lik işlem tutarının belirlenmesinde faturada bulunan tutar üzerinden işleme tabi tutulacağı, bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesi halinde her bir ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca KDV Beyannamesine ilave edilecek olan adat hesabında hesaplanan KDV için fatura kesilmesi yerinde olacaktır.

(Tek Düzen Muhasebe Sistemine Uygun olarak çeşitli kayıtlar mevcuttur)

    *                                    /   /                                                  .

689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar       

            391- Hesaplanan KDV                                    

            642- Faiz Gelirleri                                        

                                         /   /                                                  .

950- KKEG                                                     

            951- KKEG(-)                                               

                                         /   /                                                   

 

 

    *                                   /   /                                                  .

131 Ortaklardan Alacaklar                 

                                679 Diğer Olağandışı Gelir  ve Karlar

                                         /   /                                                  . 

   *                                    /   /                                                  .

689 Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar(KKEG)

                                780 Finansman Giderleri

                                          /   /                                                  . 

Bir önceki yazımız olan Otomotiv Sektöründe Ürün ve Süreç Yeniliklerini Ulusal Teşviklerle Nasıl Finanse Edebiliriz ? başlıklı makalemizde katma değer vergisi, Kurumlar Vergisi ve kurumlar vergisi istisnası hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI