8 Mart 2012 Tarihli ve 28227 Sayılı Resmî Gazete

Ana Sayfa » Güncel Mevzuat » 8 Mart 2012 Tarihli ve 28227 Sayılı Resmî Gazete
Paylaş
Tarih : 08 Mart 2012 - 0:04

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6283      Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/2730              Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Zara Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Adının Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2731              Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/2732              Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Yabancı Diller Yüksekokulunun Adının Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2733              Konya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2734              Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması ve Adı Geçen Rektörlük Bünyesinde Yer Alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/2742              Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2012/2748              Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adı Altında Birleştirilmesi Hakkında Karar

2012/2749              Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2012/2750              Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/2751              Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2752              Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2753              Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Teknoloji Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2763              Karayolları Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/2765              Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/2766              2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Trabzon-Of-Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2767              Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

2012/2772              Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/2779              Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2786              EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulunun ve Organlarının Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/2791              Kahramanmaraş İli, Merkez Yusuflar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Dere Yatağı Islahı Projesi Kapsamında Kahramanmaraş Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2792              Bodrum Yolcu İskelesinin Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2012/2793              Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/2817              2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Suruç Ovası Pompaj Sulaması (GAP) Projesi” Kapsamındaki Taşbasan Depolaması İşinin Yapımı Amacıyla Depolama Sahasındaki Taşınmazlar ve Depolama İnşaatında Kullanılacak Malzeme İhtiyacının Karşılanacağı Ariyet ve Taş Ocağının Bulunduğu Yerlerdeki Taşınmazlar ile Rölekasyon Yolu Üzerinde Bulunan Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/2822              Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde Bulunan Alanın Sarıgüllük Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2012/2830              4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

—    Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Erzincan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/9)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/10)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/11)

—    Savunma Sanayi İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2012/3)

—    Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/20)

—    Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/26)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/21)

—    Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ No: 2009/6)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/22)

—    Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (Tebliğ No: 2002/58)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/23)

—    Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/32)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/24)

İLANLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir önceki yazımız olan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik başlıklı makalemizde Bakan, Kamu ve Kurum hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293)

2 Ekim 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29845 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 368)

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 296)’NDE DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/76 (Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süre Uzatımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76   Konusu: 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI

escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo