3 Adet Yürüyen Tübitak Ar-Ge Projesine Sahip İmalatçı-İhracatçı Firmalar Devlet Desteklerinden Daha Çok Yararlanıyor

Ana Sayfa » Ar-Ge » 3 Adet Yürüyen Tübitak Ar-Ge Projesine Sahip İmalatçı-İhracatçı Firmalar Devlet Desteklerinden Daha Çok Yararlanıyor
Paylaş
Tarih : 19 Haziran 2014 - 8:17

3 ADET YÜRÜYEN TÜBİTAK AR-GE PROJESİNE SAHİP İMALATÇI-İHRACATÇI FİRMALAR
DEVLET DESTEKLERİNDEN DAHA ÇOK YARARLANIYOR

  

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK
Ulusal ve Uluslar arası Ar-Ge Hibe Fonları
Uygulayıcısı, Dış Ticaret Uzmanı, YMM

 

 

TEORİK BAKIŞ AÇISI

 

Mesleğimiz gereği her hafta birçok firma ile görüşüyoruz ve görüşmeler sonrasında da geçerli olabilecek doğru kuram, varsayım ve hipotez oluşturabilirsek, bu bilgi birikimimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu tür çalışmalarda bizim inancımız şudur: TEORİSİZ PRATİK OLMAZ, AMPİRİK (Gerçeklerle Yüzleştirilen) UYGULAMALI DOĞRULAMA TESTİ OLMADAN DA TEORİ OLMAZ. Bu bağlamda teorimiz şu:  ihracat ağırlıklı çalışan firmaların iç piyasa ağırlıklı çalışanlara göre daha çok yurt dışı fuarlara katılma, yoğun müşteri ziyaretleri, küresel rekabet baskısı, müşteri şikâyetleri ve reklamasyonlara maruz kalma, cari açık sebebiyle değerlenmiş TL gibi sebeplerle daha yoğun oranda sorunlarla uğraştıklarını gözlemliyoruz. Sorunlara çözüm getirmek arayışları içinde Ar‐Ge ve yenilik faaliyetlerine olan ilgisi daha fazla olmakta, bu faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları finanse etmek için sıkça duyduğumuz şekilde “şimdiye kadar kendi cebimizden öz kaynaklarla ArGe ve yenilik harcamalarını karşıladık, ancak bu maliyetlerle öz kaynaklarımızın sonuna geldik, artık bu konuda TÜBİTAK, KOSGEB, AVRUPA BİRLİĞİ gibi HİBE fonlarından yararlanmak için proje yapmalıyız” değerlendirmeleri daha baskın karakter taşıyor.

 

TEORİMİZİ DESTEKLEYECEK SAVLAR

 

Birinci Sav: Bizce proje yapmayı tetikleyen temel unsur karşılaştığımız sorunlar olup, bir bakıma problem yoksa proje yapma isteği de çok düşük düzeyde kalıyor. Bu bakımdan hibe almak için Ar‐Ge projesi yapanlar değil, problemlerini çözmek için proje yapanlar bu işi daha ciddi alıp, konuya sahipleniyorlar ve projelerinin kabul edilme oranı daha yüksek.

 

İkinci Sav: Napoleon Hill’e göre: Her problem kendine eşit ve hatta daha fazla oranda firmalara fırsat ve rekabet üstünlüğü yaratır.

 

Üçüncü Sav: İkinci savdan hareketle Ar‐Ge ve Yenilik projelerinde hareket noktası olarak problematik durumu ele alıp neden – sonuç ilişkileri ile başlamanın denetleyici kurumlar tarafından daha olumlu karşılandığıdır.

 

Dördüncü Sav: Ağırlıklı iç piyasaya çalışan firmalara göre, küresel rekabet baskısı, hızla değişen teknolojiye uyum, artan müşteri talepleri, müşteri şikayet ve reklamasyonlarla daha yoğun uğraşan imalatçı – ihracatçı firmaların Ar‐Ge ve Yenilik destekleri yanında daha kapsamlı düşünerek, aşağıdaki Devlet desteklerinden de daha fazla yararlanmalarıdır. Çünkü daha çok sorun, daha çok fikir ve çözüm denemeleri üretmeye sebep oluyor, firma sahipleri de daha çok eleştiriye ve deneme çözümlerine açık hale geliyor, bu eğilim de toplumumuzda demokrasi kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyor.

 

Aslında ihracat ağırlıklı çalışan imalatçı firmalara devletimizin sunduğu birçok destek bulunmaktadır. Bize göre diğer destekleri tetikleyen ana destek unsuru; özellikle 5746 sayılı Ar‐Ge Teşvik Kanunu ile Ar‐Ge ve yenilik projelerine sağlanan hibe ve mali teşviklerdir. Ar‐Ge ve yenilik faaliyetlerinin bizce aşağıdaki Ekonomi Bakanlığı’nın başlıca ek devlet destekleri ile birleştirilmesi özellikle firmaların Ar‐Ge ve yenilik düşünce ve kültürünü geliştirmektedir.

 

 

AR-GE ANLAYIŞININ TETİKLEDİĞİ BELLİ BAŞLI DEVLET DESTEKLERİ

 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde katılım bedelinin % 50’si, 10.000 ABD Dolarına kadar, Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

 

Sınaî ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yılda maksimum 10 yurt dışı pazar araştırması 2 kişilik gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları tutarında hibe alınabilmektedir.

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

Sınaî Kuruluşların en fazla 4 yıl,15 birimi geçmemek üzere;

 

‐ Mağazaların Kira giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 $.

‐ Ofis, showroom ve reyonların Kira giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $,

‐ Depoların Kira ve/veya hizmet giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $,

‐ Yurt dışı birimi bulunan sınaî şirketlerin Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

‐ Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip sınai şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $ hibe alabilmektedir.

 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

 

Sınaî şirketler 10 yıl süre ile %50 oranlı olarak yılda neredeyse 2,5 milyon dolara kadar reklam, fuar, yurt dışı birim, mağaza açma, kira, franchising sistemi vb için hibe alabilmektedirler.

 

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

Sınaî firmaların ISO, CE, Çevre ve gıda güvenliği, analiz raporların alınması için belge ve analiz raporu başına %50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmektedir.

 

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

 

Bu destek kapsamında sınaî şirketlerin eğitim hizmeti alımları % 70 oranında yıllık 20.000 $’a kadar hibe desteği alabilmektedir. Bizce bu destek kapsamında URGE faaliyeti adı altında özellikle ihracatçılar birlikleri bünyesinde aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında sinerji yaratmak için şu an itibariyle 40’ın üzerinde kümelenme (cluster) grupları oluşturularak, AB’nin en çok önem verdiği bu yapılanmaya geçilmesi bizce firmaların Ar-Ge ve yenilik proje çalışmalarını teşvik etmektedir.

 

VARSAYIMSAL SONUÇ

 

Yukarıdaki analizlerden anlaşılacağı gibi, ülkemizin ihracatı arttıkça oluşacak yeni sorunlarla birlikte firmaların Ar‐Ge ve Yenilik proje yapma potansiyeli ve yetenekleri de artabilecektir. Bizim burada Ar-Ge projeleri ile ilgili test ettiğimiz bir diğer hipotez de, firmaların TÜBİTAK’ta aynı anda yürüyen 3 adet projeleri varsa, büyümesi ve rekabet etmesi daha kolay oluyor.

Bir önceki yazımız olan 2014 Mayıs Sonu Tübitak Proje Öneri Formatı Değişikliği İle AB H2020 Proje Önerisi Yazmak Daha Kolaylaştı başlıklı makalemizde avrupa birliği projeleri, h2020 proje önerisi ve mayıs sonu hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Yapılan Yorumlar

Yasemin Sayalı
19 Haziran 2014 - 08:39

Ar-ge ve Yenilik değerlerine önem veren firmaların ayrıcalıklı tutulması çok güzel… Artık Uluslararası düzeye erişip daha güçlü rakiplerle yarışabilir konuma yükselebileceğiz inşallah… Rakamlar gerçekten muhteşem :))GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI