2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2014 » 2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Paylaş
Tarih : 09 Ekim 2013 - 13:51

2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Detaylı Bilgilendirmeye Tarife açıklandığı anda bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014 Yılı için Aralık Ayı sonunda Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği tarih belirlenerek yürürlüğe girer. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2014 yılı için Bu bölümde yer alacaktır.

2014 Yılı Avukatlık Hizmetleri Ücretleri,  2014 Avukatlık Asgari Ücret Ne Kadar Sorularınızın Yanıtları için Tarife açıklandıktan hemen sonra Bilgi Almak için E-Posta Grubumuza Katılabilirsiniz.

Ankara Barosu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi aşağıda verilmiştir. Ankara Barosu Avukatlık ücret tarifesine aşağıdan ulaşaiblirsiniz. Resmi Gazetede yayınlanan 2014 Yılı Avukatlık Asgari ücret tablosu yayınlandığı an sitemizden öğrenebilirsiniz.

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 1.300,00 TL.
2 Tahliye Davaları 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere yıllık
  kira bedelinin %15’i
   
3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.200,00 TL.
  Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 5.500,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
4   konusu edilen malın mahkeme tarafından
  tespit edilen bedelinin vekil payına düşen
   
    kısmının %10’u
5 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine 4.200,00 TL.
Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar  
   
6 Mirasta Defter Tutulması 3.600,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
  Kira Bedelinin Tespiti Davacı vekili için 3.900,00 TL.‘den az
7 Davaları olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin
    %15’i davalı vekilliği için 3.200,00 TL.
8 Tespit İstemleri 2.500,00 TL.
9 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 3.600,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
10 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 1.400,00 TL.
11 Vesayet ve Kayyım Davaları 4.200,00 TL.
12 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 4.200,00 TL.
  B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tenfiz 5.700,00 TL.
2 Kayyım ve Veraset Davaları 3.200,00 TL.
3 Evlat Edinme İzin Davası 4.200,00 TL.
4 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 4.700,00 TL.
5 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin 3.600,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) değerinin %15’i
 
6 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 5.000,00 TL.

 

  Boşanma Davaları:  
  Anlaşmalı Boşanma Davaları 4.700,00 TL.
7 Çekişmeli Boşanma Davaları 7.800,00 TL.
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma 7.800,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
 
  Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. değerinin %15’i
8 Nafaka Davaları 3.200,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
9 Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Kanundan Doğan 2.500,00 TL.
Davalar  
   
  C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, 3.700,00 TL.
Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları  
   
2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 6.400,00 TL. ‘den az olmamak üzere karar
  harcına esas değerin %15’i
   
3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 5.600,00 TL.
4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının 4.700,00 TL.
Kurulmasına İlişkin Davalar  
   
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 8,000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
6 Önalım (Şufa) Davaları 6.300,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
7 Ecrimisil Davaları 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
9 Bedel Artırımı Davaları 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
10 Tespit İstemleri 3.200,00 TL.
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak 6.300,00 TL.
Davalar  
   
12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin 6.300,00 TL.
Davalar  
   
13 Tenfis ve Tanıma Davaları 5.600,00 TL.
14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 4.000,00 TL.
15 Vakıf Davaları (evlatlığın tesbiti, tevliyet, gelir fazlasından 5.800,00 TL.
yararlanma, vb.)  
   

 

D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Delil Tespiti Davası 3.200,00 TL.
2 Tedbir Talepli Delil Davası 4.700,00 TL.
3 YİDK Karar İptali Davası 3.200,00 TL.
4 Hükümsüzlük Davası 6.300,00 TL.
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 7.000,00 TL.
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi 8.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
Davası değerinin %15’i
 
7 Şikayet ve Takibi 4.700,00 TL.
8 Müdahil Vekilliği 4.700,00 TL.
9 Sanık Vekilliği 8.500,00 TL.
  E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER
1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 4.700,00 TL. ‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
2 İstihkak Davaları 4.700,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
3 İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca 3.200,00 TL.
itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)  
   
4 Tasarrufun İptali Davaları 4.700,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
  İhalenin Feshi Davaları  
  Taşınır Mal İhaleleri 3.200,00 TL.‘den az olmamak üzere malın
5   muhammen bedelinin %15’i
  Taşınmaz Mal İhaleleri 4.300,00 TL.‘den az olmamak üzere malın
    muhammen bedelinin %15’i
  İcra Takipleri  
6 Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş sahibinden alacağın %10’u
  Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 3.200,00 TL.
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 3.200,00 TL.
  F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
  İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları  
1 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
  İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı  
2 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
3 4483 sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 3.000,00 TL.
  Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar  
4 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
  Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin  
5 Duruşmasız 7.600,00 TL.
  Duruşmalı 9.500,00 TL.
6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 4.750,00 TL.
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) Görülecek Davalar  
7 Duruşmasız 6.700,00 TL.
  Duruşmalı 7.900,00 TL.
  G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 3.200,00 TL.
2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 1.700,00 TL.
  H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
  Ağır Ceza Mahkemesi:  
1 Sanık Vekilliği 9.300,00 TL.
  Müdahil Vekilliği 7.800,00 TL.
  Asliye Ceza Mahkemesi:  
2 Sanık Vekilliği 7.800,00 TL.
  Müdahil Vekilliği 4.600,00 TL.
3 Sulh Ceza Mahkemesi 4.000,00 TL.
  Askeri Ceza Mahkemesi:  
4 Sanık Vekilliği 7.800,00 TL.
  Müdahil Vekilliği 4.600,00 TL.
5 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 2.700,00 TL.
6 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 4.000,00 TL.
  I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 4.000,00 TL.‘den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 4.600,00 TL.

 

İ. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 15.700,00 TL.
  Bireysel Başvuru  
2 Duruşmalı 10.500,00 TL.
  Duruşmasız 6.300,00 TL.
3 Diğer İşler 10.500,00 TL.
  J. DİĞER DAVA VE İŞLER  
  Büroda Sözlü Danışma 800,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda
1   geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık
    süre için 130,00.TL. eklenir.)
2 Yazılı Danışma 1.600,00 TL.
  Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 1.600,00 TL. (bir saate kadar danışmalarda
3   geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık
    süre için 130,00 TL. eklenir)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 1,400,00 TL.
5 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 1.500,00 TL.
6 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 2.900,00 TL.
7 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 7.000,00 TL.
8 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 4.700,00 TL.
  Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:  
9 Hukuk 7.900,00 TL.
  Ceza 9.300,00 TL.
10 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler 6.300,00 TL.
11 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik 8.300,00 TL.
Vasiyetname vb. Düzenleme  
   
  Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip  
  ücretleri ayrı tutularak)  
12 Sermaye Şirketleri (A.Ş.) 5.400,00 TL.
Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) 4.000,00 TL.
 
  Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) 2.500,00 TL.
  Kooperatifler 3.000,00 TL.
13 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve 5.700,00 TL.
takip ücretleri ayrı tutularak)  
   
14 Derneklerde Sürekli Danışmanlık Aylık 3.300,00 TL.
(dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)  
   

 

15 Sayıştay’da Görülen Davalar 4.700,00 TL.’den az olmamak üzere dava
  değerinin %15’i
   
16 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bireysel Başvuru 14.000,00 TL.
17 Şirket Pay Devri 3.000,00 TL.
18 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 8.500,00 TL.
19 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 2.200,00 TL.
  Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati 3.300,00 TL.

20Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri

21 Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık 2.000,00 TL.
Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti  

Bir önceki yazımız olan Nedir bu yeni nesil yazar kasa - 30 Eylül 2013 başlıklı makalemizde EFT-POS, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve seyyar pos hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar
2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar

2015 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2015 Rakamlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ..   Asgari Ücret 2014 yılı için Asgari Ücret ile çalışan

2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları
2014 Asgari Geçim İndirimi 2014 Agi, Asgari Geçim indirimi Detayları

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Nedir? Asgari geçim indirimi, ailelerin veya bireylerin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden

2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014
2014 MTV, Motorlu Taşıtlar vergisi 2014

Maliye Bakanlığı  Motorlu taşıtlar vergisi kanunu ile ilgili olarak konuya ilşkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

Yapılan Yorumlar

Av. Sercan
23 Aralık 2013 - 22:02

Bu liste Ankara Barosunun yayınladığı 2014 avukatlık ücret tarifesi sanırım, Resmi gazetedeki liste ne zaman yayınlanır bilginiz var mı acaba ?

muhasebe
23 Aralık 2013 - 23:10

Sercan Bey merhaba,

Kesin olmamakla birlikte Resmi Gazete yayınlanacak olan 2014 Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 28-29 Aralık gibi yayınlanır.

Saygılarımızla.

Ahmet T.
23 Aralık 2013 - 23:20

Yine beklentinin altında kalmış bu seneki avukatlık ücret tarifeleride.GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI