2013 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013 » 2013 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:25

2013 yılına uygulanacak had ve miktarlar:

Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar:

MADDE NO – KONUSU 2013 Yılında  Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 1.800 
3- İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.800-180.000

180.000 ve üzeri

MÜKERRERMADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 21
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

150.000

200.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 800
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,10
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 800
MADDE 343- En az ceza haddi  
– Damga vergisinde  
– Diğer vergilerde
9,40
19
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri 110
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
70
3 – İkinci sınıf tüccarlar 35
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,30
II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri  60
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 35
3 – İkinci sınıf tüccarlar 17
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,40
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,30
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,40
MADDE NO – KONUSU 2013 YılındaUygulanacak Miktar(TL)
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğerşekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
190

94.000

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş veyolcu  taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190

9.400
94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesapplanına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.300
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerceyapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
700

140.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,60
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940.000

Bir önceki yazımız olan Eş ve çocuğu banka hesabına ortak etmenin vergisi - 26 Ocak 2013 başlıklı makalemizde Banka aracılığıyla hesaptan hesaba para havalesi yoluyla para verme de bu kapsamda, elden nakit para vermenin de vergisi var ve Eş ve çocuğu banka hesabına ortak etmenin vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi
2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için Tıklayınız. 2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 

2013 Avukatlık Ücret Tarifesi
2013 Avukatlık Ücret Tarifesi

2013 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi: BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek

2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri
2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI