2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013 » 2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:39

2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için Tıklayınız.

2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Resmi Gazete, 28 Aralık 2012 CUMA, Sayı : 28511, Maliye Bakanlığından :

568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest  Muhasebeci,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavir  ve Yeminli  Mali  Müşavir  Ücretlerinin  Esasları  Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2013 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

Aşağıda verilen listede:

– 2013 yılı serbest muhasebecilik asgari ücretleri,
– 2013 yılı serbest muhasebeci mali müşavirlik asgari ücretleri,
– 2013 yılı yeminli mali müşavirlik tasdik işlemleri asgari ücretleri bulunmaktadır.

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ
T K B İŞİN MAHİYETİ
I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ
1         YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları 15.672.917  TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 17.414.220 TL için : %01.5
iii- Sonraki 17.414.220 TL için : %01
iv- Sonraki 34.829.628 TL için : %005
v- Sonraki 34.829.628  TL için : %001
vi-  120.160.611 TL’ yi aşan kısım için : %0005
 – Bu suretle hesaplanacak ücret, 11.315 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
2        YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ
i- Net satışları  19.156.355  TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonraki 19.156.355 TL için : %01.5
iii- Sonraki 34.829.628 TL için : %01
iv- Sonraki 52.244.679 TL için : %005
v- Sonraki 52.244.679 TL için : %001
vi-  175.890.156 TL’ yi aşan kısım için : %0005
 – Bu suretle hesaplanacak ücret, 12.540 TL’ den az olamaz.
İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 arttırılarak uygulanır.
(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.)
3 YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ
 1.741 TL’ den az olmamak üzere toplam yatırım harcaması üzerinden;
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %02
ii- Sonra gelen  5.224.385 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen  8.707.348 TL’ lik kısmı için : %005
iv-  16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %001
4 TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
a) Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işler
1.741 TL’ den  az olmamak üzere,
İstisna kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden;
i-  5.224.385 TL’ ye  kadar olan kısım için : %02
ii- Sonra gelen 8.707.466  TL’ lik kısmı için : %01
iii-  13.931.851 TL’ yi aşan kısım için : %005
b) Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerde
1.741 TL’ den az olmamak üzere,
İadesi veya indirimi yapılan tutarın;
i- 2.611.955 TL’ ye kadar olan kısmı için : %2
ii- Sonra gelen  5.224.504 TL’ lik kısmı için : %1.5
iii- 7.836.458 TL’ yi aşan kısmı için : %1
c)          Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri
1.391 TL’ den  az olmamak üzere,
Enflasyon düzeltmesine veya yeniden değerlemeye tabi tutulan değerlerin tutarları üzerinden;
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %02
ii- Sonra gelen  5.224.385 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 8.707.348 TL’ lik kısmı için : %005
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0002
  – Ücret hesaplamasında değerler binalar, gemiler ve uçaklar için 1/3 oranında uygulanır.
d) Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri
 1.741  TL’ den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %03
ii- Sonra gelen 5.224.385 TL’ lik kısmı için : %01
iii- Sonra gelen 8.707.348 TL’ lik kısmı için : %005
iv-  16.543.925  TL’ yi aşan kısım için : %0002
e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge Yardımları destekleme işlemlerinde 1.403 TL’den az olmamak üzere, Ar-Ge Yardımı İstek Formunun Yeminli Mali Müşavirlerce onaylanan desteklemeye esas alınacak dönemsel harcama tutarları üzerinden
i- 2.101.450 TL’ye kadar olan kısım için :%03
ii- Sonra gelen 4.903.581 TL’lik kısım için :%02
iii- Sonra gelen 7.005.031 TL’lik kısım için :%01
iv- 14.010.061 TL’yi aşan kısım için :%005
f) Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği gereği yapılacak tasdiklerde 1.403 TL’den az olmamak üzere rapora bağlanan harcama tutarının
i- İlk 1.401.006 TL’si için :%1
ii- Aşan kısım için :%05
g) Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması, proje bazında 1.949 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret alınır.
h) İthalat gözetim kapsamı ürünler faaliyet raporu 1.296 TL’ den az olmamak üzere, saat esasına göre ücret uygulanır.
5 MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ 2.175
6 DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ
a) K.V.K. 26. ve 31. maddelerindeki beyannameler : %05
b) K.V.K. 17, 18, 20. maddelerindeki beyannameler için 1.741  TL’ den az olmamak üzere  saat ücreti  uygulanır.
c) Diğer beyannameler : %02
II KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ
1 KDV VE ÖTV  İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ
i-  59.192 TL’ ye kadar olan kısım  için : %8
ii- Sonraki 116.483 TL için : %6
iii- Sonraki 174.130 TL için : %4
iv- Sonraki 234.987 TL için : %2
v- Sonraki 295.962 TL için : %1
vi-  880.755 TL’ yi aşan kısım için : %05
Bu suretle hesaplanacak ücret 1.307 TL’den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan
kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret %20 artırılarak uygulanır.Ayrıca tedarikçi ihracatçılarda iş bu tarife %10 zamlı olarak uygulanır.
2 KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE
a)  297.151 TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
  – Bu suretle hesaplanacak ücret 606 TL’ den  az olamaz.
3 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL-TERKİN VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SIFIRLANMIŞ DENİZ YAKITI İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORU
a)  297.151  TL’ sine kadar olan teslim ve hizmetlerde : %05
b) Aşan kısım için : %03
  – Bu suretle hesaplanacak ücret ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu için 779 TL, diğerleri için aylık 1.355 TL’ den  az olamaz.
4 DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN KDV TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ TASDİKİ
i-  261.493 TL’ sine  kadar olan kısmı için : %3
ii- Sonraki 522.985 TL için : %2
iii- 784.478 TL’ yi aşan kısım için : %1
 – Bu suretle hesaplanacak ücret 1.391 TL’ den  az olamaz.
5 GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ
Her  beyanname tasdikinde alınmak üzere 53 TL/adet
(Yıllık gelir ve kurumlar vergisi işlemleri tasdik edilmesi halinde ücret her bir beyanname için 12 TL/adet olarak uygulanır.)
III DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ
1 İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ TASDİKİ
a) Enflasyon düzeltmesinden veya yeniden değerlemeden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir fonun tespiti :
I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır.
II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise :
 868 TL’ den az olmamak üzere
i- 2.612.192 TL için : %005
ii- Sonraki 5.224.385 TL için : %003
iii- Sonraki 8.707.348 TL için : %0002
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0001
b) Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu – gayrimenkul / iştirak satış karı, geçmiş yıl karlarının v.b.)
sermayeye eklenmesinin tespiti
 868 TL’ den az olmamak üzere, eklenebilir tutarın;
i-  2.612.192 TL için : %005
ii- Sonraki 5.224.385 TL  için : %003
iii- Sonraki 8.707.348 TL için : %0002
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0001
2 SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI
a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin  tespiti 868
b) Limited şirketlerin kuruluş ve nev’i değişikliğinde düzenlenen öz varlık ve değer tespiti 1.153
3 DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN  MUAFİYET VE İSTİSNA VE HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ
a) Muafiyet ve İstisnalara  İlişkin Tasdik İşlemleri
i- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.391
ii- İktisadi işletmesi olanlar 2.081
b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri
I- İktisadi işletmesi olmayanlar 1.391
II- İktisadi işletmesi olanlar
i- Brüt gelirleri 20.800.549 TL’ ye kadar olanlarda : %02
ii- Sonrası için : %005
 – Bu suretle hesaplanacak ücret 2.092 TL’ den az olamaz.
4 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ
a) Yatırım teşvik belgesi ile  ilgili işlemler  1.391 TL’ den az olmamak üzere;
Toplam yatırım tutarı üzerinden : %01
 – Ücretin 5.224  TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
b) Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor tanzimi):
Gerçekleşen yatırım tutarının;
i- 304.758  TL’ ye kadar olan kısmı için 1.391
ii- Sonraki her  348.261 TL için 255
5 KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
a) Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1.741 TL’ den az olmamak üzere,
Firma aktif toplamının (aktif toplamı YMM’ce düzeltilmiş
ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.);
i-  5.223.909 TL’ ye kadar olan kısım için : %003
ii- Sonraki 17.413.031 TL’ lik kısım için : %002
iii- 22.636.940 TL’ yi aşan kısım için : %001
b) Veya kredi tutarının
i-  5.224.385  TL’ ye kadar olan kısım için : %03
ii- Sonraki 8.707.229 TL’ lik kısım için : %01
iii- 13.931.613 TL’ yi aşan kısım için : %005
  – a ve b maddelerinde yer alan ücretlerin  yüksek olanı uygulanır.
Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yapılan kuruluşların kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı yeminli mali müşavir tarafından yapılır.
6 SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETMEK VE DÖVİZ GETİRMEK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER
 695 TL’ den az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın : %001
  – Ücretin 5.224 TL’ yi  aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
7 HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER
 1.391 TL’ den  az olmamak üzere incelemesi yapılan tutarın;
i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısmı için : %01
ii- Sonraki 5.224.385 TL’ lik kısım için : %002
iii- Sonraki 8.707.348 TL’ lik kısım için : %001
iv- 16.543.925 TL’ yi aşan kısım için : %0005
  – Ücretin  5.224 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
8 MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ
Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,
Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki,
Kamu İhale Kanunu Yönetmelikleri Gereği İstenen Tespit Raporu,
 1.307 TL’ den az olmamak üzere tespit ve tasdik edilen tutarın : %001
Ücretin 5.224 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
9 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
i- Hesap ve işlemleri tutarı 17.353.601 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım için : %002
 – Bu suretle hesaplanacak ücret 1.307 TL’ den  az olamaz.
 – Hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri hesap planına göre tespit edilir.
 – Ücretin 5.224 TL’ yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir.
10 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ
Her bir üç aylık dönem için,
i- Gelir ve giderleri toplamı  17.353.601 TL’ ye kadar olanlarda : %001
ii- Sonraki kısım  için : %002
  – Bu suretle hesaplanacak ücret 1.307 TL’  den az olamaz. Hizmet bedelinin Kamu İhale Kanununa göre belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır.
11 SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ
 Beyanı gereken servet tutarının;
 i-  2.612.192 TL’ ye kadar olan kısmı için : %03
 ii- Sonraki 8.707.466 TL’ lik kısım için : %01
 iii- 11.319.659 TL’ yi aşan kısım için : %005
  – Bu suretle  hesaplanacak ücret 1.741 TL’ den az olamaz.
12 ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU MEBLAĞ
i-  130.509 TL’ ye  kadar olan kısım için : %1
ii- Sonraki 522.391 TL için : %05
iii- 652.900  TL’ yi aşan kısım için : %01
  – Bu suretle  hesaplanacak ücret 868 TL’ den  az olamaz.
13 DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ 868
14 STOK DEĞERLEMESİ
i-  1.306.037 TL’ ye  kadar olan kısım için : %02
ii- Sonraki 4.353.614 TL için : %01
iii- 5.659.651 TL’ yi aşan kısım için : %005
  – Bu suretle  hesaplanacak ücret 1.307 TL’ den  az olamaz.
15 KAMU ARAZİSİ TAHSİS İŞLEMLERİ TESPİTİ
1.403 TL’den az olmamak üzere hesap ve işlem tutarının;
i- İlk 1.401.006 TL’si için :%05
ii- Sonraki kısım için :%001
IV 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN UYARINCA RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ
1 TELEVİZYONLAR
a) Ulusal/Bölgesel Televizyonlar
 2.615  TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 87.006  TL için : %4
ii- Sonraki 87.006  TL için : %3
iii- Sonraki 87.006  TL için : %2
iv- Sonraki 87.006  TL için : %01
v- 348.023 TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Televizyonlar,
868  TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının;
i- İlk 13.075  TL için : %3
ii- Sonraki 13.075  TL için : %2
iii- Sonraki 13.075  TL için : %1
iv- Sonraki 13.075  TL için : %05
v- 52.299 TL’ yi aşan kısım için : %03
2 RADYOLAR
a) Ulusal/Bölgesel Radyolar
 1.741  TL’ den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının;
i- İlk 2.615 TL için : %4
ii- Sonraki 2.615 TL için : %3
iii- Sonraki 2.615 TL için : %2
iv- Sonraki 5.230 TL için : %1
v- 13.075  TL’ yi aşan kısım için : %05
b) Yerel Radyolar
 532  TL’ den az olmamak üzere
i- İlk 1.307 TL için : %3
ii- Sonraki 1.307 TL için : %2
iii- Sonraki 1.307 TL için : %1
iv- Sonraki 2.615 TL için : %05
v- 6.537 TL’ yi aşan kısım için : %03
V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN
YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
1 KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Tek Şahıs İşletmeleri 262
B. Adi Ortaklıklar 345
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler 868
D. Anonim Şirketler 1.308
2 DEĞİŞİKLİKLER
A. Adres Değişikliği 262
B. Pay Devirleri 345
C. Ana Sözleşme Değişiklikleri
    a) Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 433
    b) Kooperatifler 523
    c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 695
    d) Anonim Şirketler 868
D. Yabancı Sermayeli Şirket  Kuruluşu 3.132
E. Şekil Değiştirme 2.081
F. Birleşme 3.132
G. Bölünme 5.218
3 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık
    a) Bir önceki yıl net satışları 8.676.800 TL’ den az olan firmalarda aylık 517
    b) Bir önceki yıl net satışları 8.676.800 TL ile 17.353.601 TL arasında olan firmalarda aylık 856
    c) Bir önceki yıl net satışları 17.353.601 TL’ yi aşan firmalarda aylık 1.724
B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler  (saat ücreti)
    a) Büroda 178
    b) İlgili İşletmede 262
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
 1741 TL’ den az olmamak üzere firma net satışlarının : %01
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
    a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 868
    b) İnşaat-İmalat İşletmesi 1.741
4 UYUŞMAZLIK İŞLERİ VE UZLAŞMA
1078 TL’den az olamamak üzere taraflarca kararlaştırılan tutar peşin olarak alınır. Ayrıca kesin ve nihai yargı kararına, uzlaşma tutanağına göre tarh edilen vergi,  fon ve ceza tutarı üzerinden sağlanacak indirimin;
i-  İlk  17.354 TL’ ye kadar : %3
ii-  Sonra gelen  17.354 TL için : %2
iii-  Sonra gelen  17.354 TL için : %1
iv-  52.061 TL’ yi aşan kısmı için : %05
tutarındaki meblağdan peşin olarak alınan tutar düşülerek tahsil edilir.
5 HAKEMLİK
 868 TL’ den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya tabidir.
6 SERMAYE PİYASASI KURULU, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ
a) Bağımsız Denetim İşlemleri
Söz konusu denetim sözleşmeleri  yıllık denetimlerde  96 saatten,  sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ile diğer özel denetimlerde 48 saatten az olamaz. Bu tarifenin dipnotlarında belirtilen asgari ücreti esas alınarak ücret hesaplanır. (208 TL/saat)
b)  Konsolide Mali Tabloların Denetiminde
i- Ana ortaklığın yukarıdaki A bölümüne göre hesaplanan denetim ücret toplamına % 20 ilave edilir.
ii- Bağlı ortaklık ve iştiraklerin denetiminde her biri için yukarıdaki (A) bölümüne göre hesaplanacak ücret esas alınır.
  – Ancak söz konusu bağlı ortaklık ve iştirakler için müstakil bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemesi halinde bu ücretten %15 indirim yapılır.
c) i- Maliye ve vergi dairelerince istenecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1078 TL’den az olmamak üzere taraflarca serbestçe belirlenir.
ii- Diğer kurum ve kuruluşlarca istenebilecek her türlü özel amaçlı raporlar için 1294 TL’den az olmamak üzere taraflarca serbestçe belirlenir.
7 İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 624 TL’ den
az olmamak üzere standart saat ücreti uygulanır.
( 208 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi,
incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
8 SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde,
868 TL’ den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 no.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
i- İlk 1.741.303 TL için :%01
ii- Sonra gelen 1.741.303 TL için :%002
iii- Sonra gelen  6.965.212 TL için :%001
iv-  10.448.532 TL’yi aşan kısım için :%0005
  -Ücretin 5.178.148 TL yi aşması halinde ücret taraflarca belirlenir
9 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILACAK BAĞIMSIZ DENETİM İŞLERİ
i- Gayrisafi gelirleri 7.005.149 -TL ‘ye kadar olanlarda gelirin :%001
ii- Aşan kısım için :%0001
  – Bu suretle hesaplanacak ücret 701 TL’den az olamaz.
NOTLAR :
ÜCRET TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
Bu ücret tarifesi “Asgari Ücret Tarifesi” olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (yeminli mali müşavir ve mükellef); işin durumu, iş yeri veya çalışan personel sayısı ya da faaliyet konusu gibi unsurları dikkate alarak daha  yüksek ücret  kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.
1. Bu  tarifedeki  tasdik ücretleri denetim ücretlerini de kapsar.
2. İnceleme ile  ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerlere gidiş-dönüş süreleri ile sınırlı olmak üzere gidiş-dönüş yol giderleri ile  konaklama giderleri  ücrete dahil değildir.
3. Bu tarifedeki “ net satış”  veya “ net hasılat” deyimi:
a) İşletmelerin gelir tablosunda yer alan önceki yıl “C-Net Satışlarını”,
b) Bankalar  ve   sigorta  şirketleri  ile aracı  kurumlar  ve  diğer  finans  kurumlarında önceki yıl gayrisafi gelir tutarını (döviz alım satımına yetkili müesseseler Finansman Kurumu olarak kabul edilmez) ifade eder.
c) Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde ücretin matrahı , ilgili yıl içinde tahakkuk eden hakediş toplamıdır. Bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması  halinde  bu tutarlar net satışlara ilave edilir. Yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işlerinde geçici kabulün yapıldığı yıla ait net satışlar toplamından önceki yıllarda tahakkuk eden hakediş tutarları indirilir. Şu kadar ki, senelere sari inşaat işinin son yılında sözleşme yapılması halinde ücretin hesaplanmasında geriye doğru bütün hakedişlerin toplamı birlikte dikkate alınır.
d) Yatırımcı kuruluşlarda ücretin hesabında, net satış hasılatının Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen fiili yatırım tutarının altında kalması halinde fiili yatırım tutarı Net Satış Hasılatı yerine esas alınır.
4. Tarifedeki ücretler,  KDV hariç brüt tutarlardır.
5. Tarifelerde yazılı dönem kavramı, beyanname verme dönemlerini ifade eder. Birkaç dönemin bir raporda birleştirilmesi tarife uygulamasını değiştirmez.
6. Asgari ücret uygulamasında hizmetin yapıldığı yıl tarifesi esastır.
7. Ücret tespiti sırasında , ücret soru belgesi kullanılır.
8. 01.01.2013 tarihinden önce 2013 yılında yapılacak hizmetler için düzenlenen sözleşmeler ile taraflar arasında tespit edilen ücret 2013 tarifesinde tespit edilen ücretlerden düşük olamaz. Her yıl için ayrı bir sözleşme düzenlenir.
9.Ulusal / Bölgesel / Yerel Televizyon ve Ulusal / Bölgesel /Yerel Radyo ayrımında Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun sınıflandırması esas alınır.
10. Bu tarifede yer almayan hizmetlerin asgari  ücretleri  bir saat için alınacak ücret  208 TL’den az olmamak üzere taraflar arasında  serbestçe  tespit edilebilecektir.
11. Münhasıran yıl içinde işe başlayan mükelleflerde Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdik hizmeti tarifedeki ücret ay kesirleri tam sayılarak kıst uygulanır.
12. Asgari ücretin tespitinde indirim uygulanması suretiyle bulunan ücretler aksi belirtilmedikçe tarifedeki maktu ücretlerden (gayrifaal kurumlarda asgari maktu ücretin %50’sinden )  az olamaz.  Şöyle ki;
       A- Hasılat Esasında İndirimler :
Tasdik ücretleri ; akaryakıt bayileri, tütün mamulleri imalatçıları ve dağıtıcıları, ecza depoları, tüp gaz bayileri,  hazır  kart ana dağıtım şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, demir çelik üreticileri ve haddecileri,  üreticiler ve ithalatçılar dahil olmak üzere motorlu araç ticareti ile uğraşanlar (faaliyet konusu yalnızca ikinci el araç alım ve satımı olanlar hariç) ve uluslararası anlaşmalar gereğince gelir ve kurumlar vergisinden muaf kişi ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve gayrifaal kurumlar için hasılat %50, döviz alım-satım işi ile uğraşan şirketlerde hasılat %20 olarak dikkate alınır.
       B-   Ücret Esasında İndirimler:
Asgari maktu ücretler de dahil olmak üzere:
– 2. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %10,
– 3. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %15,
– 4. grup illerde faaliyette bulunan mükelleflerde %20
indirim uygulandıktan sonra yalnızca nispi tasdik ücretlerinde aşağıdaki indirimler sırasıyla uygulanabilir.
a) Tasdik yapılacak firmanın ilgili dönem muhasebesinin, serbest muhasebeci ve/veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tutulması ve beyannamelerinin bunlar tarafından düzenlenerek imzalanması halinde nisbi tasdik ücretlerinde  %20 indirim uygulanır.
b) Yeminli mali müşavirin bu tarifeye göre aynı kuruluşa birden fazla tasdik hizmeti vermesi durumunda, bu hizmetlerin her biri için tarifede gösterilen nisbi ücretlerde %20 indirim uygulanır. Bu indirim aynı topluluk içindeki şirketler için de geçerlidir.
c) Grup şirketlerinde (hisselerinin %51’den fazlası aynı gerçek ve tüzel kişilere ait olan şirketlerde) tasdik işlemlerinin aynı Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılması halinde %25, aynı malın veya hizmetin grup şirketleri arasında satılması veya yapılması durumunda indirim oranı %35 olarak uygulanır.
((a) ve( b) maddesinde belirtilen indirimlerin sadece birisi uygulanabilir. (c) maddesinde belirtilen indirim uygulandığı takdirde (a) ve (b) maddesinde belirtilen indirimlerden hiç biri uygulanmaz.)
      C- Diğer   İndirimler :
Yeminli mali müşavir ile sürekli denetim ve tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin aynı yeminli mali müşavir  veya aynı yeminli mali müşavir şirketince yapılan kredilere ilişkin tasdik işlemleri ile SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak denetim işlerinde %50 indirim uygulanır. (Uygulanan indirim tutarı, yıllık sürekli denetim ve tasdik ücretinin %25’ini geçemez.)
Tebliğ olunur.

Bir önceki yazımız olan Eş ve çocuğu banka hesabına ortak etmenin vergisi - 26 Ocak 2013 başlıklı makalemizde Banka aracılığıyla hesaptan hesaba para havalesi yoluyla para verme de bu kapsamda, elden nakit para vermenin de vergisi var ve Eş ve çocuğu banka hesabına ortak etmenin vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2013 Avukatlık Ücret Tarifesi
2013 Avukatlık Ücret Tarifesi

2013 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi: BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek

2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri
2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş

2013 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
2013 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI