2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve vergi gelirleri – 11 Ocak 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve vergi gelirleri – 11 Ocak 2013
Paylaş
Tarih : 11 Ocak 2013 - 11:06

Akif Akarca

2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Plan ve Program’la uyumlu olarak hazırlanan 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi TBMM tarafından kabul edilerek 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmiştir. Bu gün yazımızda Bütçenin giderleri ile gelirlerin tahmin ve tespitinde dikkate alınan parametreler ve politikalar üzerinde duracağız.
Bütçe gider ve gelirleri Giderler

Bütçe Kanunu’na bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli;
a) I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki bakanlıklar gibi, kamu idarelerine 396.705.004.350 Türk Lirası,
II) sayılı cetvelde yer alan üniversiteler gibi, özel bütçeli idarelere 45.002.167.100 Türk Lirası,
III) sayılı cetvelde yer alan SPK, BDDK gibi, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.363.741.000 Türk Lirası ödenek verilmiş, harcamalarının bu miktarlarda olacağı tahmin edilmiştir.

Gelirler 

Bütçe Kanunu’na bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;
a) I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 362.960.518.000 Türk Lirası,
II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 6.617.837.200 Türk Lirası öz gelir, 38.766.047.450 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 45.383.884.650 Türk Lirası,
III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2.342.150.000 Türk Lirası öz gelir, 21.591.000 Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 2.363.741.000 Türk Lirası, olarak tahmin edilmiştir.

Bütçe Dengesi

Genel bütçe giderleri ile gelirleri arasındaki fark 33.744.468.350 TL olup bu tutar net borçlanma yolu ile karşılanacaktır. Bütçe açığının gerçek miktarı aşağıda belirteceğimiz öngörülerin gerçekleşmesine ve politikaların başarısına bağlı olacaktır.

Bütçe gider ve gelirlerinin tahmininde öngörüler

2013 yılı merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tahminleri yapılırken aşağıdaki hususlar esas alınmıştır.
– GSYH’nin reel olarak yüzde 4 büyüyeceği,
– GSYH deflatörünün yüzde 5.3 olacağı,
– Yılsonu TÜFE’nin yüzde 5.3 olacağı,
– İhracatın 15 8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşeceği,
– İthalatın 253 milyar ABD Dolan olacağı,
– Borçlanmalarda Türk Lirası cinsinden borçlanmalara ağırlık verileceği,
– Nakit iç borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılacağı,
– Borçlanma vadelerinin uzatılması politikasının sürdürüleceği varsayılmıştır.

Vergi gelirlerine ilişkin temel politikalar

2013 yılı bütçe gerekçesinde bütçe gelirlerine ilişkin temel politikalar özetle, aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Mali Plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacı; vergilemede adalet ve etkinliğin arttırılması, istihdamın ve yatıranların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi ve daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, vergi kanunları ile uygulamalarında istikrar ve sadeliği sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarına önümüzdeki dönemde devam edilecektir.

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yatırım, istihdam ve ihracatın arttırılmasına, sanayide yüksek katma değerli ürünler geliştirilerek ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına ve ülkeye giren doğrudan sermaye yatırımlarının arttırılmasına yönelik vergi politikası uygulamalarına devam edilecektir.

İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcaması tutarlarının, kamu idarelerinin istatistiki altyapılarının geliştirilmesine paralel olarak veri temininin artması ile hesaplanmasına ve kamuoyu ile paylaşılması çalışmalarına devam edilecektir.
İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, işletmelerin ilave istihdam oluşturması ve kayıt dışının engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir.
Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemelere yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Rekabet gücünün artırılması, ekonomide kayıt dişiliğin azaltılması amacıyla 2011-2013 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı kararlılıkla uygulanacaktır.

aa10012013.jpg

Bir önceki yazımız olan Risk değerlendirmesi yaptınız mı? - 11 Ocak 2013 başlıklı makalemizde 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası, Alt işverenlerde risk değerlendirmesi ve Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI