2013 mali tatilinin SGK bildirimlerine etkisi – 1 Temmuz 2013

Ana Sayfa » Basından Haberler » 2013 mali tatilinin SGK bildirimlerine etkisi – 1 Temmuz 2013
Paylaş
Tarih : 01 Temmuz 2013 - 8:40

Yaz aylarında işyerlerinde çalışanlar yıllık izinlerini kullanırlarken Malî Müşavirler de her yıl Temmuz aylarında ‘Malî Tatil’ kullanmaktadırlar. Ayrıca yargı personeli için de her yıl adlî tatil uygulaması yapılmaktadır. Ancak bu yazımda 2013 yılı mali tatilinde SGK bildirimlerinin hangi sürelerde yapılması gerektiği konusunu inceleyeceğim. Bilindiği üzere, Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun(5604 s.K. – RG.28.03.2007/26476)’un 1’nci maddesinde, her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20’si dâhil) malî tatil uygulanacağı; Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatilin, Temmuz ayının ilk işgününü takip eden günden başlayacağı düzenlenmiştir. Buna hükme göre, 2013 yılı mali tatili, 2 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecektir. Sosyal Güvenlik uygulamaları bakımından, sözkonusu Kanunun 2’nci maddesine dayanılarak ÇSGB tarafından hazırlanan (RG.30.06.2007/26568) 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un İkinci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri geçerlidir.

Belirtilen Kanun’a göre, mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5510 sayılı Kanun’a tâbi sigortalıların ve işverenlerin yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerine ait süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle uzayacaktır. Bu bağlamda yukarıda sayılan bildirimler dışında idari para cezalarında, itiraz ve ödeme için tanınan 15 günlük sürenin son günün, resen düzenlenen prim borcuna itiraz süresi olan, asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcu kabul etme taahhüdü ile itiraz süresi olan, asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenen işçilik oranına itiraz süresi olan, işkolu kodu ile iş kazaları meslek hastalıkları prim oranına itiraz süresi olan ve hizmet borçlanmalarında borcun ödenmesi gereken süre olan, bir aylık sürenin son gününün mali tatile rastlaması durumunda bu süreler de mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 7 gün süreyle uzayacaktır. 2013 yılı için mali tatilin sona erdiği tarihi takip eden 7’nci gün tatile denk geldiğinden, süre, takip eden ilk işgünü olan 29.07.2013 tarihine uzamaktadır. (Bk: E. ÇAKAR yazısı, Yaklaşım, Temmuz 2013, S: 247)

Belirtilen yasal esaslara göre, yasal kayıt ve belgelerin ibrazının mali tatil dönemi içerisinde istenmemesi gerekmektedir. Aksi bir uygulama, 5604 sayılı Kanun ile hedeflenen amaca uygun düşmeyecektir. Ancak kayıt ve belgelerin önceden istenmesi ve ibraz süresinin mali tatil dönemine rastlaması halinde, işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz süresi de mali tatilin sona erdiği tarihi takip eden 7 gün süreyle uzayacaktır. Burada kayıt ve belgelerin ibrazına dair tebligatın tebellüğ edildiği tarihin değil ibraz süresinin dolduğu 15’inci günün mali tatile rastlaması gerektiği özellikle vurgulamalıdır.

Mali tatil kapsamında değerlendirilen bildirimleri inceleyebiliriz:

İşyeri bildirgesinin verilmesi: İşyerinde 5510 sayılı Kanun’un 4/a sigortalıları ile 4/c sigortalılarını çalıştıran ya da bahsi edilen türde bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, anılan kanunun 11’inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini düzenleyerek SGK’ya vermek ya da göndermek zorundadır. Yani ilk defa tescil edilecek işyerlerinde en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte; işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde; işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir. Ancak, 5604 sayılı Kanun’a göre, işyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. SGK’ya verilme süresi mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamasına rağmen yedinci gün tatile denk geldiğinden bildirim süresi takip eden ilk işgünü olan 29.07.2013 tarihine uzayacak ve durumda işyeri bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır.

İşe giriş-çıkış ve APHB’nin verilmesi: İşverenler, 5604 sayılı Kanun’a göre, sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 29.07.2013 tarihine kadar uzayacaktır. İşyerinde 18.07.2013 tarihinde işe başlatılan sigortalı için sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son gün 17.07.2013 tarihi olmakla birlikte bu tarihin mali tatil dönemine rastlaması nedeniyle sigortalı işe giriş bildirgesi mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar (29.07.2013) verilebilecek ve sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süre içinde verilmiş sayılacaktır. Özellikle belirtmeliyiz ki, mali tatilin bittiği günden sonraki yedi işgünü içerisinde mesela 22.07.2013 tarihinde işe başlayan sigortalılar için böyle bir uzatma söz konusu değildir. Benzer durum, sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinde de geçerlidir. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, özel sektör işverenlerinin 2013 Haziran ayı APHB’ni vermesi gereken son gün, 23.07.2013 tarihi olduğundan ve bu tarih mali tatil döneminden sonraki bir tarihe denk geldiği için mali tatil dönemine ait uzatma hükümlerinden yararlanılamayacağıdır. Ancak resmi nitelikteki işverenlerin APHB’ni vermeleri gereken son gün ayın 7’sinden ayın 29’una uzamaktadır.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/TahsinSinav/2013-mali-tatilinin-sgk-bildirimlerine-etkisi/38389

Bir önceki yazımız olan Kıdem Tazminatına Esas SGK Yazısında Uygulama Esnekliği Geldi - 1 Temmuz 2013 başlıklı makalemizde Kidem Tazminati ve sgk yazısı uygulama esnekliği hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI