2013 Avukatlık Ücret Tarifesi

Ana Sayfa » Pratik Bilgiler 2013 » 2013 Avukatlık Ücret Tarifesi
Paylaş
Tarih : 26 Ocak 2013 - 11:37

2013 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi:

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 190,00 TL
  takip eden her saat için 100,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 365,00 TL
  takip eden her saat için 190,00 TL
3. Yazılı danışma için 365,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 245.00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 365,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.100,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.100,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 275,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 465,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.980,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 865,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde  
a) Duruşmasız ise 3.960,00 TL
b) Duruşmalı ise 6.600,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 660,00 TL
2. Anonim şirketlerde 1.100,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.100,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
  a) Duruşmasız ise 245,00 TL
  b) Duruşmalı ise 330,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 465,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 990,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için  
a) Duruşmasız ise 660,00 TL
b) Duruşmalı ise 990,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 220,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 245,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 440,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 245,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 400,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 660,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.320,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 660,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.980,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.640,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 990,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.640,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 990,00 TL
14. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 770,00 TL
15. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 660,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.320,00 TL
16. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için  
a) Bir duruşması olan işler için 660,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.320,00 TL
17. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.640,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için  
a) Duruşmasız ise 1.320,00 TL
b) Duruşmalı ise 2.640,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 990,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 990,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 3.300,00 TL
b) Bireysel başvuru 2.640,00 TL
c) Diğer dava ve işler 2.640,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 25.000,00 TL için % 12
2. Sonra gelen 35.000,00 TL için % 11
3. Sonra gelen 60.000,00 TL için % 8
4. Sonra gelen 200.000,00 TL için % 6
5. Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4
6. Sonra gelen 680.000,00 TL için % 3
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,5
8. 2.750.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1

Bir önceki yazımız olan Eş ve çocuğu banka hesabına ortak etmenin vergisi - 26 Ocak 2013 başlıklı makalemizde Banka aracılığıyla hesaptan hesaba para havalesi yoluyla para verme de bu kapsamda, elden nakit para vermenin de vergisi var ve Eş ve çocuğu banka hesabına ortak etmenin vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi
2013 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2014 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesine Ulaşmak için Tıklayınız. 2013 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE 

2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri
2013 Değerli Kağıtlar Ücretleri

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş

2013 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri
2013 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI