2013 Aralık Ayının Son Haftası Ar-Ge Projeleri İçin Kaçırılmayacak Fırsat Sunuyor

Ana Sayfa » Ar-Ge » 2013 Aralık Ayının Son Haftası Ar-Ge Projeleri İçin Kaçırılmayacak Fırsat Sunuyor
Paylaş
Tarih : 24 Aralık 2013 - 10:29

2013 ARALIK AYININ SON HAFTASI AR-GE PROJELERİ İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT SUNUYOR

 

Prof. Dr. Atila BAĞRIAÇIK

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanı, YMM

 

Artık 2013 Aralık ayının  neredeyse son haftasına  giriyoruz. TÜBİTAK’a ar-ge projesi veren ya da vermeyi düşünen firmalar için bize göre kritik bir tercih konusu var.TÜBİTAK mevzuatına göre 1501 sanayi ar-ge projesini ilk defa veren Büyük Ölçekli firmalar ile 1507 KOBİ ar-ge başlangıç projesinden tekil olarak  2 ar-ge projesinden ( ya da 2 tanesi ortak, 3 tanesi tekil proje olmak üzere toplam 5 ar-ge projesinden ) sonra  araştırma ve yenilik faaliyetlerine devam ederek 1501 sanayi ar-ge projesi verilmesi durumunda , onaylanan harcama matrahına uygulanan temel destek oranı % 40’dır.Ancak  aşağıdaki ek  kriterlerle bu oran % 60’a kadar çıkabilmektedir .

 

 

EK DESTEK ORANI KRİTERLERİ

 

 

a) Kuruluşun, bir önceki yıla veya bir önceki hesap dönemine ait Ayrıntılı

Bilançosunda aktifleştirilen net Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Ar‐Ge Giderleri)

ile Ayrıntılı Gelir Tablosundaki gerçekleşen Araştırma ve Geliştirme (Ar‐Ge

Giderleri) toplamının aynı hesap dönemindeki toplam net satış hasılatına oranına

göre, ilgili dönemdeki harcama ve giderlere uygulanan temel destek oranı,

aşağıda gösterilen oranlarda artırılır.

(Ar‐Ge Gideri / Toplam Net Satış Hasılatı ile uygulanacak artış oranı)

‐ Sıfırdan büyük ve %1’den küçük ise %12,5 artış oranı (yani % 40’ın % 12’5 u olarak sonuçta % 5 ek oran ile)

‐ %1’e eşit veya büyük ve %2’den küçük ise %18,75 artış oranı( yani % 7,5 ek oran ile),

‐ %2’ye eşit veya daha büyük ise %25 artış oranı( yani % 10 ek oran ile).

 

b) Ortak başvurulan ve yürütülen projeler için her bir kuruluşun temel

destek oranı % 25 oranında arttırılır, diğer bir deyişle temel destek oranı olan

% 40’a 10 puan ilave edilir. Ancak bu oran projenin son döneminde ortaklığın

proje sonuna kadar sürdürülmesi halinde, tüm dönemlerin desteklemeye esas

harcama tutarları toplamına uygulanır.

 

 

c) 1501 Sanayi AR‐GE projelerinde Personel harcamaları, büyük işletmelerin

projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde %75,

mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise %90

oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar‐Ge faaliyetinde doktoralı

araştırması istihdam edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın

%100’ü destek kapsamına alınır.

 

d) Kuruluşun belirli bir proje bazında Türkiye’deki bir üniversiteden, kamu

araştırma merkez ve enstitülerinden veya üniversitelerdeki öğretim

elemanlarından üniversite elemanlarından üniversite döner sermayesi üzerinden

veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yerleşik şirketler üzerinden projedeki Ar‐

Ge çalışması ile ilişkili danışmanlık, test, deney, analiz vb hizmet alımları için

sağlanan destek oranı %100 oranında arttırılır, bir başka deyişle KDV’siz fatura

bedelinin % 80’i destek kapsamına alınır.

e) Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25

oranında arttırılır, bir başka deyişle temel destek oranına % 10 ilave yapılır.

Öncelikli alanlar “enformatik, esnek üretim/esnek otomasyon, uzay ve havacılık

teknolojileri, gen mühendisliği/biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, çevreye

duyarlı teknolojiler” olarak belirlenmiştir. Burada dikkat edilecek husus, dolaylı

olarak öncelikli alana girdiği düşünülen projeler için bu değerlendirmenin söz

konusu olmayıp, ilişkinin doğrudan olması gerektiğidir.

 

 

2013 ARALIK AYININ SON HAFTASININ ÖNEMİ

 

Firmalar 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablolarını  en geç  2014 Nisan ayı sonunda   Vergi Dairesine vermektedirler. Bilançonun 263 nolu  ar-ge giderleri hesabında ya da gelir tablosunun 630  nolu ar-ge giderleri hesabında  söz gelimi 1 lira bile kayıt olursa,2014 yılı ar-ge harcamalarına  ek % 5 destek oranı uygulanmaktadır. Örneğin 2014 yılındaki gerçekleşen ve onaylanan ar-ge harcamalarının toplam tutarının 2 milyon TL olduğunu varsayarsak,ek 100 bin TL hibe alınabilmektedir.Rasyonel düşünen firmalar için bu tutar az bir  fon  değildir.

 

Bu bakımdan 2013 Aralık ayının son haftasında  TÜBİTAK’a  ön başvuru ve arkasından hazırlıklar tamamsa  31 Aralık gece 24.00’de kadar online olarak  ar-ge proje başvurusu yapılıp en azından aralık ayına ait ar-ge personel giderleri 263 ya da 630 nolu hesaplarda gösterilir ise,2014 ar-ge harcamaları için ek % 5 destek oranı elde edilir. Online ile girişte bazı açıklamalar yetersiz ya da eksik veya bazı malzeme gibi bütçe kalemleri net değil ise,bence yine de Aralık sonunda proje bu haliyle TÜBİTAK’a verilerek Ocak başında revizyon talep edilip  düzeltme  yapılması halinde, projenin başlangıç tarihi 1 Aralık 2013 olacağı için hakkımızı yitirmemiş oluruz.

 

 

PSİKOLOJİK POZİTİF ETKİ

 

Ar-ge konusunda birçok firma ile iletişim içinde olduğumuz için proje verme işini ilk defa düşünen bazı firmalar, çevrelerinden  duyduğu olumsuz  sözler ve/veya kendi  negatif içsel duygularına göre hareket ederek, ar-ge projelerinden hibe alamayacaklarını ,bu bakımdan ellerine para geçmeden bu işe inanmadıklarını beyan ediyorlar.Ellerinde araştırma ve yenilik faaliyetlerine ilişkin birçok proje fırsatı olmasına karşın düşük tutarlı bir proje ile başlayıp,görmek istiyorlar. Hatta danışmana “önce proje çıksın ,sonra hakkını veririz” demektedirler.Bu düşüncede olan firmalar için şayet  2013 Aralık ayının son haftasında proje verilir ve takip eden Ocak ayında proje onaylandığında ,projenin başlangıç tarihi  1 Aralık 2013 olacağından bu aya ait ar-ge harcamaları (ya da en azından bir aylık personel giderleri) için 2014 Mart ayının sonuna kadar mali  raporlarını vererek,Nisan ya da Mayıs ayında ellerine para geçerek,yeni proje vermek için motive olabilmektedırlar.Aksi durumda hibenin ellerine geçişi 2014 Ekim ya da Kasım ayını bularak,rekabet etmeleri için yapmaları gereken ar-ge ve yenilik faaliyetlerini ya  kendi öz kaynakları ile ya da daha sık karşılaştığımız gibi öz kaynakların sonuna gelindiğinden ar-ge projeleri askıya alınarak,hem firmalar hem de ülkemiz zarar görmektedir.

 

 

 

ÖZET SONUÇ

Araştırma ve yenilik faaliyetleri ile bunlara ilişkin ulusal ve uluslar arası destek kuruluşlarına ar-ge projeleri  verme çalışmaları   bir defalık ya da ara sıra verilecek faaliyetler olarak değerlendirilmeyip ,süreklilik arz etmesi gerekir.Yukarıdaki analizden anlaşılacağı üzere,bu faaliyetlere bir sene ara vermek suretiyle ar-ge giderleri hesabının çalışmaması firmaya duruma göre % 5-!0 arasında geri ödemesiz fon kaybına neden olmaktadır.Ayrıca mali tablolarda ar-ge giderleri hesabında  sürekli bir tutarın  görülmesi,firmaların imajını ve kredibilitesini olumlu etkilemektedir.

Bu noktadan hareketle  özellikle firma sahiplerinin, gelişmelerini kısıtlayıcı geleneksel bilgi ve fikirlerle sürekli mücadele ederek,yenilikçi faaliyetlere yönelmeleri bize göre  büyük önem taşımaktadır.Modern bilimsel mantık anlayışına göre;bilgilerimiz ya da varsayımlarımız  hiçbir zaman kesin değildir,ancak olgularla örtüştüğü sürece geçici olarak  doğrudur,olgular tarafından yanlışlandığı  zaman  hiç vakit kaybetmeden terk edilerek ,daha  doğru  açıklayıcı bilgi ya da kurama,varsayıma yerini bırakmak durumundadır.

 

Bir önceki yazımız olan 2014 Asgari Ücret Net, Asgari Ücret 2014, Asgari Ücret 2014 Ne Kadar başlıklı makalemizde 2014 asgari ücret, 2014 asgari ücret ne kadar ve 2014 yılı asgari ücret tutarları hakkında bilgiler verilmektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

Mali Müşavirlere Özel Web Sitesi

BENZER HABERLER

Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!
Evdeki yabancı bakıcı başınıza iş açmasın!

Yaklaşık 1.5 ay önce Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili izin şartları değişti. Yabancı çalışma izni harçlarında ve cezalarda değişikliğe

Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları
Borçlanmalarla Emeklilikte Püf Noktaları

Doğum borçlanması 5510 sayılı Kanunla 2008 yılından itibaren getirilen bir hak. Sadece sigortalılık başlangıcından sonraki sürelerin borçlanılması

10 işçiden 1’i sendikaya üye
10 işçiden 1’i sendikaya üye

1 Mayıs İşçi Bayramı geride kaldı fakat görüldü ki sendikalaşma oranları ülkemizde halen çok düşük. Türkiye örgütlülük konusunda ne

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz


GENEL MUHASEBE

E-BÜLTEN ÜYELİK

E-posta Adresiniz:

NOT: E-postanıza gelen onay linkine tıklayınız. Onay linki gelen kutunuzda bulunmuyorsa, Gereksiz ya da Önemsiz klasörünü kontrol ediniz.

KÖŞE YAZARLARI